Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 30. srpna 2013

QnlyMail – jednoduchý e-mailový klient pro nevidomé

Společně s Michalem Jelínkem, který je také autorem níže uvedeného textu, jsme se blíže podívali na jednoduchého e-mailového klienta pro nevidomé z dílny Patrika Pospíšila. Patrikovi děkujeme za poskytnutí licence programu pro účely recenze.

Úvod

S příchodem operačního systému Windows 7 zůstali nejen uživatelé s těžkým zrakovým postižením bez integrovaného poštovního klienta. Ve Windows Vista jím byl ne příliš oblíbený Windows Mail, který byl nástupcem naopak velmi oblíbeného a všemi odečítači obrazovky skvěle zpřístupněného Outlook Expressu.

Zatímco uživatel bez zrakového postižení má situaci celkem jednoduchou a pravděpodobně sáhne po webovém rozhraní své e-mailové schránky, pro nevidomé uživatele není řešení situace s přechodem na Windows 7 nijak jednoduché. Dříve takřka všichni zrakově postižení používali Outlook Express. Ten byl pro práci s elektronickou poštou poslepu ideální a proto jej neměli důvod měnit. Potřeboval-li někdo pokročilejší nástroj, pracoval s MS Outlookem. A našlo se i pár nadšenců, používajících The Bat!

Windows 7 však přinesly dilema, jakého poštovního klienta začít používat, a uživatelé se začali tříštit. Někteří přešli k Windows Live Mailu, který je z hlediska uživatelské přívětivosti řádově horší než oblíbený Outlook Express. Velká část nevidomých uživatelů přešla kvůli lepší podpoře odečítačů na MS Outlook. Jiní začali experimentovat s open source a používat Thunderbird.

Každé z těchto řešení má ovšem své mínusy. Ať už je jimi vysoká cena, neintuitivní či náročné ovládání či problémy s přístupností.

QnlyMail se představuje

QnlyMail je jednoduchý mailový klient určený přímo pro nevidomé. Nabízí základní funkce pro práci s elektronickou poštou a může tak být vhodným nástrojem pro nenáročného uživatele.

Zprávy jsou přijímány pomocí protokolu POP3 a odesílány přes SMTP a to až pro čtyři účty. Mohou končit v Doručené poště, nebo být zpracovány pomocí pravidel.

Prostředí a ovládání

Dialogy

V programu jsou použity standardní dialogové prvky a ovládání s odečítačem obrazovky je díky tomu takřka bezproblémové. Dialogům bych vytknul dvě věci:

  1. U většiny dialogů nejsou definována výchozí tlačítka, což znamená, že je nutné vždy projít celý dialog pro jeho potvrzení.
  2. U některých dialogů bych si uměl představit logičtější uspořádání prvků. Uznávám však, že je to subjektivní pohled.

Oceňuji interakci některých dialogů s ohledem na kontext, v němž je dialog vyvolán. Při vytváření nového kontaktu či pravidla jsou příslušná pole předvyplněna dle zprávy, na které byl umístěn fokus.

Aplikační menu

Veškeré funkce jsou umístěny v aplikačním menu a těm, u kterých to má smysl, je přiřazena klávesová zkratka. Aplikační menu hlavního okna aplikace je rozděleno do tří skupin:

  1. Možnosti: obsahuje funkce pro přijetí, odeslání, uložení, otevření … zpráv, pro psaní nové zprávy, pro vyvolání kontaktů atd.
  2. Nastavení: obsahuje funkce pro nastavení pravidel, účtů a obecné nastavení.
  3. Ostatní: obsahuje funkce pro označování, mazání a přesun zpráv; funkci pro aktualizaci programu, informaci o verzi, aktivaci a vyvolání manuálu.

Z mého pohledu by si aplikační menu zasloužilo logičtější roztřídění funkcí a příhodnější pojmenování skupin.

U funkcí vyvolávajících dialogy mi v jejich názvech chybí indikace třemi tečkami, jak je to obvyklé.

Dalším řešením, odchylujícím se od běžného standardu, je nevyznačení položek, které nejsou v dané situaci k dispozici (vizuálně je tato skutečnost indikována „zašednutím“ položky). Vyvolat vlastnosti či odstranit mohu jen mail, avšak funkce jsou „dostupné“ i v seznamu složek.

Kontextové menu

Kontextové menu zcela chybí. Bylo by jistou pomocí, ale jeho absence při nízkém počtu funkcí v aplikačním menu není fatální.

Hlavní okno

Po spuštění aplikace je zobrazen seznam složek. Kromě názvu je vždy uveden i celkový počet zpráv včetně informace, kolik z nich je v dané složce nepřečtených.

Obsaženy jsou zde standardní složky: Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Navíc je zde složka Přílohy. Ta obsahuje soubory z příloh, které lze otevřít přímo z aplikace QnlyMail.

Novou složku lze přidat jen přes funkci pravidla, což není intuitivní ani rychlé, jak jsou uživatelé zvyklí třeba z Outlook Expressu. Její odstranění lze v podstatě provést pouze přes aplikaci Průzkumník či jiného správce souborů.

Složky mohou být pouze v jedné úrovni – nelze je dále strukturovat. To ovšem s ohledem na to, že QnlyMail staví na jednoduchosti, ani příliš vadit nemusí.

K seznamu zpráv se lze dostat prostým potvrzením zvolené složky.

Pořadí zpráv či sloupců není možné měnit a zprávy jsou seřazeny od nejstarší k nejnovější. Nejnovější zpráva je tedy zcela dole.

U každé zprávy je zobrazen odesílatel, předmět, datum a čas. Obsahuje-li zpráva přílohu, je informace taktéž slovně zobrazena. Není díky tomu potřeba speciální funkce odečítače obrazovky.

Nepřečtené zprávy jsou při získání fokusu indikovány systémovým cinknutím.

Po potvrzení zprávy lze její text číst běžným způsobem. Tabulátorem je možné projít přes pole Adresáti zprávy, Seznam příloh a Předmět.

Funkce e-mailu

QnlyMail nabízí běžné funkce, které nemohou chybět v žádném e-mailovém klientovi. Je tak možné psát novou zprávu, odpovídat, přeposílat či pracovat s přílohami.

Specifikem je ovšem nemožnost řídit do jakých kolonek budou zapsány kontakty. První adresát je přiřazen do pole Komu a ostatní automaticky do skryté kopie. Je to velké zjednodušení, a nejsem si jistý, zda nejde až příliš daleko. Možnost uvést více adresátů do Komu či použít i pole Kopie patří dle mého názoru k základům, které by měl e-mailový klient nabízet.

Kontakty

Správce kontaktů je nadmíru jednoduchý. Ke každému kontaktu lze mít uvedeny jen 3 údaje: jméno, e-mailovou adresu a název skupiny.

Kontakty lze vytvářet, upravovat, mazat či v nich vyhledávat. Ve Správci kontaktů lze i vybírat adresáty pro novou zprávu.

Co získáte?

Za cenu 900 Kč uživatel získá možnost práce s jednoduchým mailovým klientem pro 3 vlastní počítače. Tvůrce programu, Patrik Pospíšil, je v situaci, kdy to uzná za vhodné, ochotný při podnětu od uživatelů aplikaci upravit či rozšířit o nové funkce. Sám samozřejmě na vývoji pracuje průběžně. Jedná se tedy o živý projekt, který se pravděpodobně i do budoucna bude dále vyvíjet.

Shrnutí

Aplikace je určena pro nenáročného uživatele, který potřebuje jednoduše psát zprávy, číst je či je nechat zpracovávat pravidly. Kontakty nemohou sloužit jako náhrada za běžný adresář s telefonními čísly, adresami bydliště apod.

Trochu zručnější uživatel však dost pravděpodobně sáhne po alternativním řešení, které mu nabídne více možností, ať už jimi bude vedení podrobného adresáře, správa e-mailů apod.

Související odkazy

čtvrtek 22. srpna 2013

Easy Checks - WCAG 2.0 přístupnější a srozumitelnější formou

Doporučení WCAG 2.0 cílí primárně na webové (či jiné) vývojáře a snaží se přístupnost pojmout komplexně. Této snaze odpovídá jeho rozsah a styl, jakým je napsáno. Přístupnost se ale netýká jen vývojářů, a ne každému se chce studovat dokument o desítkách stran. Poměrně často s přístupností přicházejí do kontaktu lidé, kteří nemají dostatečné technické vzdělání, obecně známé a technicistně zaměřené metodiky jsou pro ně nesrozumitelné a hodil by se jim nějaký jednoduchý seznam toho, co by měli pro přístupnost při vývoji webu či aplikace udělat.

Pro všechny, kterým WCAG 2.0 přijde složitý či příliš rozsáhlý na to, aby se jím vůbec zabývali, je tady dokument nazvaný Easy Checks - A First Review of Web Accessibility. Nabízí jednoduchý a snadno srozumitelný kontrolní seznam, který je možné použít k ověření základních požadavků na přístupnost webu.

Zatím se jedná o pracovní verzi, obsahující momentálně hlavně jednoduše ověřitelné požadavky, jakými jsou například vhodný titulek stránky, dostatečný barevný kontrast či přístupnost z klávesnice. Velmi šikovné je, že kromě seznamu požadavků je u každého přímo uveden i praktický návod, jak jeho splnění či nesplnění v praxi ověřit. Další požadavky by měly postupně přibývat.

Osobně tento počin velmi vítám, protože čím budou požadavky na přístupnost jednodušší a srozumitelnější, tím je větší šance, že je ti, kterých se přístupnost nějakým způsobem týká, budou brát v potaz.

Související odkazy

pondělí 19. srpna 2013

Jak na přístupnost CAPTCHA? CAPTCHA Help nebo petice?

O tom, že CAPTCHA je problém nejen pro uživatele se zrakovým postižením, asi netřeba psát. V uplynulých dnech jsem zaregistroval hned dvě aktivity, které se snaží s CAPTCHA vypořádat. Pojďme se na ně alespoň krátce podívat.

CAPTCHA Help

Pod anglickým názvem se skrývá ryze česká služba, provozovaná sdružením CZ.NIC. CAPTCHA Help navazuje na projekt Dobrý kód Petra Závodského a nabízí lidem se specifickými potřebami možnost zaslat operátorovi služby obrázek s CAPTCHA. Operátor kód rozpozná a obratem jej uživateli pošle v dobře čitelné podobě. Před používáním služby je nutné se zaregistrovat a prokázat provozovatelům (například zasláním slenu průkazu TP, ZTP či ZTP/P) oprávněnost využívání této služby.

Jak je obecně známo, CAPTCHA je velmi často vážnou překážkou v přístupnosti nejen pro uživatele se zdravotním postižením. Služba proto není určena jen pro držitele ZTP/P, ZTP nebo TP. Pokud uživatel nechce přikládat sken průkazu anebo podobný průkaz vůbec nemá, může sám navrhnout způsob prokázání totožnosti a skutečnosti, že potřebuje službu využívat, resp. že má potíže s CAPTCHA. Primárním smyslem registrace je zabránění zneužívání nebo blokování služby.

Snahou vývojářského týmu je službu dále vylepšovat, proto je jeho dalším krokem větší automatizace služby a úpravy vedoucí k lepšímu uživatelskému prožitku. Aktuálně je ve vývoji doplněk pro Google Chrome, po jeho otestování by pak měly být vytvořeny verze pro další prohlížeče (Internet Explorer, Firefox a Operu).

Provozovatelům služby držím palce a přeji hodně štěstí.

Další informace lze najít přímo na stránkách služby CAPTCHA Help nebo v článku Nové projekty CZ.NIC pomohou s CHAPTCHA kódy a posílí bezpečnost webových aplikací.

It's time to finally kill CAPTCHA

Naprosto odlišným způsobem na vyřešení problémů s přístupností CAPTCHA jde Wayne Hawkins. Připravil petici s výzvou za odstranění CAPTCHA, pro niž chce sehnat několik tisíc podpisů a kterou má následně v plánu zaslat CEO společností jako Google, Microsoft či Facebook.

S ohledem na to, kolik mají služby těchto společností uživatelů, si nejsem jist, zda se peticí s řádově tisíci podpisy bude vůbec někdo zabývat. Na druhou stranu - obzvlášť v USA je tlak na bezproblémovou přístupnost produktů či služeb čím dál větší, velké firmy (Facebook, Google či Apple) mají vlastní interní týmy, které se přístupnosti věnují, takže je možné, že tato petice bude spouštěcím elementem pro vyřešení problémů s CAPTCHA.

Já jsem petici podepsal, tak uvidíme, zda se podaří sehnat dostatek podpisů a něco se v této oblasti začne dít.

úterý 13. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 3. díl

Tímto článkem uzavíráme povídání Romana Kabelky o novinkách v připravovaném operačním systému iOS 7.

Správa plochy a aplikací

VoiceOver v iOS 7 přináší dlouho očekávané oznamování editačního režimu plochy. Dosud bylo totiž nutné mít zapnuto čtení nápovědy v nastavení VoiceOveru, který na ploše oznamoval buď "Chcete-li otevřít, poklepejte" ve standardním režimu, nebo "Chcete-li smazat, poklepejte" v editačním režimu. Nyní VoiceOver po poklepání a přidržení ikony oznámí aktivní vstup a i při vypnuté nápovědě jej oznamuje u každé ikony do té doby, dokud editační režim není ukončen stiskem tlačítka plochy.

Lze si v různých situacích povšimnout, že je posílen význam gest tažení třemi prsty pro odsunutí aktuálně zobrazeného obsahu daným směrem. Už na odemykací obrazovce s aktivním VOiceOverem je možno zařízení odemknout odsunutím odemykací obrazovky třemi prsty vpravo, aniž by bylo nutné hledat tlačítko Odemknout. Dále na jakékoli stránce plochy, nikoli však v docku, vyvolá tažení třemi prsty dolů vyhledávací pole Spotlight. Nyní je toto jediný způsob, jak Spotlight vyvolat. Ani tlačítko plochy, ani přesunutí se před první stránku plochy již nefunguje. Místo posunu třemi prsty dolů lze alternativně použít poklepání a přidržení při současném potáhnutí ikony dolů.

Přepínač aplikací

Stejnými gesty uvedenými v předchozím odstavci, jen namísto potažení dolů použijeme potažení nahoru, lze zavírat aplikace v přepínači aplikací po dvojitém stisku tlačítka plochy. Tedy opakovaným tažením třemi prsty nahorů můžeme poměrně velmi rychle ukončit všechny aktivní aplikace, jelikož VoiceOver kurzor se automaticky přesouvá po provedení gesta a ukončení aplikace na další aplikaci v pořadí. Jak už bylo zmíněno, je též možno ukončení přes volbu rotoru Akce a její příkaz Zavřít aplikaci.

Přepínač aplikací, stejně jako plocha, přišel o nultou stránku pro uzamčení rotace a ovládání přehrávání. Tyto ovládací prvky jsou nově v Ovládacím centru - viz dále.

Nakonec příjemným vylepšením je, že VoiceOver v přepínači aplikací oznamuje běžící aplikace, neboť delší dobu nepoužívané aplikace jsou sice přítomny, ale jejich aktuální stav je tak říkajíc uložen k ledu a nemají žádné aktivní procesy.

Stahování aktualizací

S organizací aplikací souvisí i nová, za normálních okolností užitečná funkce, stahování aktualizací, kdyby ovšem byla zajištěna kontinuita v přístupnosti nových verzí, což zdaleka bohužel neplatí. Protože pro uživatele asistivních funkcí je z mnoha zkušeností vhodnější si předem ověřit provedené změny v nové verzi aplikace, doporučuje se v nastavení v kategorii iTunes a App Store pod nadpisem Automatická stahování přepnout tlačítko Aktualizace na vypnuto a provádět aktualizace dosavadním způsobem přes aplikaci AppStore.

Pozor na možnou záměnu za sekci Aktualizace aplikací na pozadí v kategorii Obecné v nastavení. Ta se stahováním aktualizací nemá nic společného, neboť má zejména za úkol nově řídit nepřetržitý běh vybraných aplikací na pozadí. Předchozí verze iOS totiž pro běh na pozadí měly poměrně omezené možnosti a většina byla řízena tzv. push notifikacemi.

Ovládací a oznamovací centrum

V iOS 7 s aktivním VoiceOverem do stavového řádku na horním okraji displeje přibylo další gesto. Kromě poklepání pro odrolování obsahu na začátek a potáhnutí dolů třemi prsty pro otevření oznamovacího centra, je nově možno potažením třemi prsty nahoru otevřít ovládací centrum. Jedná se de facto o vylepšenou nultou stránku z přepínače aplikací, tudíž výjma známých ovládacích prvků pro přehrávání zvuku a zámku rotace zde nalezneme přepínače sítí (letový režim, Bluetooth, Wi-Fi, atp.), přepínač režimu Nerušit, regulátor jasu displeje a zástupce na aplikace Hodiny a Fotoaparát. Tato obrazovka z hlediska přístupnosti skrze VoiceOver nějak zvlášť nepřekvapí. Za pozornost stojí už jen poznámka, že ovládací centrum se opouští stejně tak, jako další obrazovky bez tlačítka Zrušit, tj. gestem potažením dvěma prsty v jednom tahu plynule nahoru, dolů a opět nahoru.

Nejen ovládací centrum, ale i oznamovací centrum nyní lze otevřít ze stavového řádku bez nutnosti zařízení odemykat. Kvůli tomu byla též z tlačítka plochy odstraněna funkce pro ovládání přehrávání – dvojtý stisk při uzamčeném zařízení.

Oznamovací centrum

Zaměříme-li se více na oznamovací centrum, zjistíme, že v iOS 7 je bohatší a nabízí celkem tři pohledy na události minulé, současné i budoucí. Stále platí, že mezi jednotlivými kategoriemi informací se lze jednoduše přesouvat po přeladění rotoru na nadpisy a šviháním jedním prstem nahoru a dolů. Pohledy Vše a Zmeškané, jež mají své odpovídající přepínací tlačítka na horním okraji obrazovky oznamovacího centra, nabízejí přehled událostí známý již z iOS 6. Změna nastává pouze v tom, že pohled Zmeškané zobrazuje jen události neodbavené nebo události, které nevyžadují interakci. Takové události bez interakce jsou typicky informace o aktualizovaných aplikacích, je-li zapnuto stahování aktualizací. Po přepnutí oznamovacího centra do pohledu Dnes můžeme zístit, co se právě děje nebo co nás čeká. Zcela nahoře je datum a aktuální informace, mezi které patří stavy akcií a počasí a nejbližší nadcházející událost v kalendáři. Dále následují nadpisy Kalendář a Připomínky, při čemž pod nimi jsou zobrazeny události, resp. Připomínky, které jsou k dnešnímu dni relevantní. Nakonec se zde nachází sekce Zítra uvozená nadpisem, jež na základě údajů z kalendáře popisuje, kdy nám zítra začínají povinnosti. Podobu pohledu dnes lze přizpůsobit dle potřeby v nastavení v kategorii Oznamovací centrum.

Závěr

Na závěr lze říci, že ve způsobu ovládání poslepu skrze odečítací funkci VoiceOver a v kvalitě přístupnosti se zásadně nic nemění. S uspokojením je též možno konstatovat, že Apple v rámci cyklů beta testování rozhodně přístupnost neodsunuje až na druhou kolej, což může potvrdit kolega Jiří Stojaník. Na tomto místě mu patří velký dík, neboť za jeho nezištné podpory bychom v brněnském TyfloCentru iOS 7 neměli k dispozici a tento článek by tak nemohl vzniknout.

Video ukázka

Související odkazy

sobota 10. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 2. díl

V dnešním článku pokračujeme v povídání Romana Kabelky o nových funkcích a přístupnosti iOS 7.

Braillský výstup

VoiceOver přináší novinky i do spolupráce s braillskými řádky. Nově je možno na obrazovce Braillovo písmo přepínacím tlačítkem Zobrazit klávesnici na obrazovce určit, zda při spárování s braillským řádkem, jenž má i klávesnici pro zadávání textu, se má zobrazit na displeji i klávesnice dotyková. Je-li tato volba povolena, lze využít jak dotykovou klávesnici, tak braillskou klávesnici řádků Focus Blue, EasyLink či jiných podobných braillských řádků.

Druhá novinka se týká braillského matematického zápisu a to normy Nemeth Code, která se používá ve Spojených státech. Rozpoznávání tohoto matematického zápisu lze zapnout přepínacím tlačítkem Pro rovnice používat Nemeth Code na obrazovce Braillovo písmo v nastavení VoiceOveru. Bohužel kvůli neexistující dokumentaci nebylo možné v době psaní tohoto článku zjistit více podrobností, neboť ani testováním nebyly objeveny konkrétní praktické výsledky. To, že se vše bude nějak dále rozvíjet, naznačuje i hlášení VoiceOveru při vstupu do plátna dokumentu v editoru Pages, kde VoiceOver oznamuje připravenost na matematiku.

Nápověda a zvýraznění VoiceOver kurzoru

Stejně tak, jako VoiceOver v iOS umožňuje pomocí VO+K přes bezdrátovou klávesnici vyvolat nápovědu pro nácvik kláves a gest, je možno nyní i při absenci klávesnice poklepáním 2x čtyřmi prsty kdekoli na displej vyvolat tuto nápovědu.

Než se pustíme do představování dalších funkcí zpřístupnění, zmiňme ještě funkci Velký kurzor, jež je k nalezení v nastavení VoiceOveru. Má za úkol zvýraznit orámování VoiceOver kurzoru, tj. aktuálně čtené položky.

Další funkce zpřístupnění

Apple svoji snahu o zpřístupnění svých zařízení zcela všem uživatelům ještě rozhodně nevzdal. A tak v iOS 6 k asistivním funkcím pro zrakově postižené přibyl Assistive Touch. Jedná se o řešení pro uživatele s motorickým postižením, kteří si mohou sami určit ovládací gesta dle svých potřeb. Nyní přichází Switch control, tedy způsob ovládání pro uživatele, kteří mají horní končetiny paralyzované natolik, že nezvládnou na displeji utvářet i jednoduchá gesta. Při aktivní funkci Switch control se s danou prodlevou zvýrazňuje prvek po prvku a na položce, která má být aktivována, dá uživatel signál. To může být vykonáno přes nespecifikovanou pomůcku připojenou k zařízení, ale nejčastěji podle toho, jak je funkce prezentována, se bude jednat o snímání pohybů hlavy přední iSight kamerou zařízení. Např. je prakticky možno nastavit tuto asistivní funkci tak, aby kývnutí hlavou vpravo znamenalo aktivovat aktuální položku, kývnutí vlevo návrat na předchozí obrazovku nebo na plochu.

Vylepšení se dočkali i sluchově postižení, kteří si v nastavení v sekci Zpřístupnění mohou zapnout zobrazování skrytých titulků u multimediálního obsahu, jenž to podporuje. Primárně se bude jednat zřejmě o videa z iTunes Store. Navíc si lze zvolit takový styl zobrazení, aby sledování titulků bylo pro uživatele co nejpohodlnější.

Přizpůsobení vzhledu systému

Funkce pro změnu velikosti textu svým umístěním přímo v kategorii Obecné naznačuje v nastavení, že je určena skutečně všem uživatelům, kteří potřebují písmo pro pohodlnější čtení zvětšit, ale žádnou další asistivní funkci v zásadě nevyužijí. Zvětšení velikosti písma, tzv. dynamické písmo, ovšem neznamená, že veškeré texty budou vyvedeny touto nastavenou velikostí. Záleží především na vývojářích, kteří u konkrétních textových oblastí tuto funkci v aplikacích povolí.

Jak už v mnoha článcích bylo zmíněno, prošel iOS ve své sedmé verzi grafickou proměnou, která spočívá především v pročištění rozhraní od zbytečných ozdob, od tzv. skeumorfismu. Přesto se nejedná o tak plochý design, jenž je typický pro moderní dotykové rozhraní Windows. iOS 7 efektně pracuje s prostorem a vrstvením poloprůhledných ploch na sebe. Rovněž plně využívá displejů s vysokým rozlišením, kterými zařízení od firmy Apple disponují, a používá písmo s tenkými linkami. Jelikož skutečně nové prostředí je světlejší a má jemnější kontury, přináší to i určité obtíže v přístupnosti pro zrakově postižené.

Nicméně nebyl by to Apple, kdyby si nebyl vědom těchto omezení a nenabídl uživatelům možnosti, jak si grafický vzhled přizpůsobit. Odmyslíme-li si v předchozím odstavci zmíněnou funkci Velikost textu, jedná se o podsekce Tučný text, Vyšší kontrast a Omezit pohyb, vše v nastavení v sekci Zpřístupnění. Zatímco funkce Tučný text kompenzuje velikost fontů, snižuje funkce Vyšší kontrast průhlednost pozadí. Za pozornost stojí i tajemně znějící název Omezit pohyb, za nímž se skrývá funkce pozadí s paralaxním efektem. Je-li pozadí větší než displej, posouvá se v závislosti na detekovaných pohybech zařízení, i když ovládací prvky v popředí zůstávají na svém místě. Tento zajímavý efekt může přesto slabozrakým působit potíže a nevidomým pro změnu je srdečně lhostejný. De facto jen spotřebovává energii z baterie při přepočítávání pozice pozadí, proto je pro tyto uživatele vhodnější, aby tento efekt vypnuli.

Související odkazy

středa 7. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 1. díl

Tento článek si klade za cíl seznámit s novými funkcemi operačního systému iOS 7, jež je určen pro mobilní zařízení firmy Apple, a připravit zejména uživatele asistivních funkcí iOS na změny ještě před oficiálním vydáním. Jelikož tento článek byl psán v době, kdy probíhalo ještě testování v okruhu registrovaných vývojářů, mohou se ve finální verzi některé zde prezentované informace s jistou pravděpodobností lišit. Rovněž zde nejsou obsaženy informace týkající se chyb v beta verzích iOS 7, tedy i v jeho asistivních funkcích, protože lze očekávat, že existující problémy budou ve finální verzi opraveny. Dalším důvodem je fakt, že testeři uzavírají s firmou Apple v rámci vývojářského programu smlouvu Non Disclosure Agreement, která testery zavazuje k tomu, aby chyby hlásili přímo firmě Apple a nepropírali je tak říkajíc na veřejnosti. Dosti ovšem obecných informací a zaměřme se na detaily, které v iOS 7 z hlediska nevidomého uživatele stojí za pozornost.

VoiceOver

Začněme pro nás tím nejexponovanějším a to odečítací funkcí VoiceOver. Na první dojem se zdá, že se nic prakticky nezměnilo, tedy až do doby, dokud si neprohlédneme nastavení VoiceOveru v aplikaci Nastavení. Už příjemné je to, že sekce Zpřístupnění se jinak v rozvláčné kategorii Obecné přesunula z předposledního místa blíže k začátku. Můžeme si povšimnout, že i v samotné sekci Zpřístupnění došlo ke změnám, ale o nich se zmíníme později a zamíříme nyní přímo do podsekce VoiceOver.

Funkce Rotoru

Nově lze nezávisle na ztlumení všech zvuků zapínat a vypínat zvukovou signalizaci VoiceOveru, do níž patří např. dotek na položce, zalomení při posuvu, aktualizace obrazovky,apod. Tyto zvuky je možno potlačit přepnutím tlačítka Používat zvukové efekty v nastavení VoiceOveru nebo operativněji kdekoli v rotoru po přeladění na volbu Zvuky a vertikálním šviháním jedním prstem. Předpokladem této funkčnosti je samozřejmě povolení volby Zvuky v nastavení rotoru.

Pod tlačítkem Rotor v nastavení VoiceOveru se též skrývá další z nových voleb, jejíž užitečnost budoucnost ještě ukáže. Jedná se o funkci Rukopis, která je přístupná při aktivním textovém vstupu po zaškrtnutí odpovídajícího prvku ve volbách rotoru. Prakticky to funguje tak, že po přeladění rotoru na volbu rukopis lze kdekoli kreslením na displej zadávat jednotlivé znaky. Po každém znaku je nutné vždy prst zdvihnout a VoiceOver oznámí, jaký znak byl rozpoznán. Tento způsob zadávání textu jistě nemá ambici nahradit dotykovou klávesnici, ale může být alternativou pro uživatele, kterým činí problém zaměřit určitý znak na klávesnici mezi mnoha dalšími klávesami.

Již ve verzi iOS 5.0 mohli běžní uživatelé v textu vyhledávat definice označených slov. Až však nyní tuto funkci mohou používat uživatelé VoiceOveru. Nejprve je třeba slovo, popř. sousloví, označit obvyklým gestem rozevírajících se dvou prstů, případně pod volbou rotoru Upravit použít příkaz Vybrat vše. Jestliže je něco označeno, je nově ve volbě rotoru Upravit dostupný příkaz Definovat. Po jeho aktivaci poklepáním se zobrazí obrazovka, jež obsahuje definici termínu. Vždy se ve výpisu nachází název termínu, v jakém jazyce se nachází a co znamená. Česká slova podle provedených testů ovšem slovník neobsahuje, protože zatímco na slovo "tygr" se žádná definice nenalezne, pro "tiger" se vypíší dvě definice pro angličtinu a jedna pro japonštinu. Přestože na česká slova okamžitou odpověď nelze získat, nabízí tato obrazovka na svém konci tlačítka pro vyhledání termínu na webu (tj. Googlem) nebo na Wikipedii, což i tak může ušetřit čas s otevíráním safari a zadáváním termínů do určeného editačního pole.

V iOS 7 ještě více VoiceOver v rotoru posiluje význam volby Akce tím, že přidává další příkazy, které jsou tímto způsobem dostupné. Pokud je tedy zaměřena položka nabízející nejen výchozí akci poklepáním, ale i další funkce, které se s vypnutým VoiceOverem obvykle objeví při přejetí položky prstem, přeladí se rotor automaticky na volbu Akce. Šviháním nahoru a dolů lze zvolit akci/příkaz a poklepáním jej aktivovat. Např. aplikace Mail nově umožňuje odpovědět na zprávu bez jejího vlastního otevření a to díky právě příkazu Další, jenž přibyl do volby rotoru Akce k příkazům AKtivovat položku a Archivovat. Analogickým způsobem můžeme určit v přepínači aplikací, zda si přejeme poklepáním aplikaci otevřít či zavřít.

Hlasový výstup

Kromě toho, že sedmá verze iOS k úlevě všech českých uživatelů VoiceOveru přináší opravu nedočítaných slov v českém hlase, přichází též s konceptem standardních a kompaktních hlasů. Tato možnost volby mezi dvěma kvalitami je známa již od systému OS X 10.7 Lion pro počítače Mac. Nyní je tedy možno kromě kompaktních verzí hlasů, jež jsou u podporovaných jazyků automatickou součástí iOS, doinstalovat standardní verze hlasů skrze obrazovku Jazyky a dialekty v nastavení VoiceOveru. Tato obrazovka de facto nahrazuje jazykový rotor z předchozích verzí iOS, proto pokud seznam na obrazovce Jazyky a dialekty obsahuje alespoň jeden jazyk, zpřístupní se i volba rotoru Jazyk, pomocí níž lze přepínat napevno mezi vybranými jazyky nebo zvolit výchozí jazyk.

Ve výchozím stavu probíhá automatická detekce použitého jazyka textu. Nově ovšem navíc každý z přidaných jazyků na obrazovce Jazyky a dialekty má při sobě tlačítko Více informací, po jehož aktivaci lze určit jednak individuální rychlost čtení pro tento jazyk a jednak zapnout přepínací tlačítko Zvýšená kvalita hlasu. Pokud je poklepáním tlačítko Zvýšená kvalita hlasu přepnuto do polohy zapnuto a v zařízení není přítomna plná verze konkrétního hlasu, stáhne se a ubere pro jeden jazyk něco přes 200 MB z prostoru vnitřní paměti zařízení. Při přepnutí jazyka na již staženou plnou verzi hlasu se změna kvality projeví. Pokud se tak nestane, je nutno ještě překontrolovat stav přepínacího tlačítka Použít kompaktní hlas v podsekci nastavení VoiceOveru, zda je v poloze vypnuto. Pro češtinu je praktický přínos v tom, že kromě "uhlazené" Zuzany kompakt je k dispozici i "úsečnější" Zuzana, jak ji dlouhé roky známe z jiných platforem.

Zatímco v nastavení VoiceOveru bylo možné dříve zapnout hláskování znaků, aby byly písmena čtena jako slova při čtení po znacích, lze nyní určit, zda se hláskování má vypnout, zapnout nebo zda má být čteno nejen písmeno, ale po odmlce i slovní ekvivalent písmene. V minulosti hláskování pro češtinu nefungovalo, avšak toto v iOS 7 je již opraveno, mimo jiné i díky našemu nahlášení ve vývojářském centru Apple.

Autorem článku je Roman Kabelka.

úterý 6. srpna 2013

Přístupnost na WebExpo 2013

Ani na letošním ročníku konference WebExpo nebude chybět tématika přístupnosti. Těší mě, že přístupnost se stává nedílnou součástí konference a letos je jí věnována i samostatná sekce.

Letošní prezentací bych rád navázal na své loňské povídání Přístupnost není charita na WebExpo 2012 a také na stejnojmennou prezentaci z letošního UX Campu s názvem How to improve UX by implementing accessibility. Účastníky prezentace bych chtěl formou několika příkladů ze života seznámil s tím, že přístupnost je velmi úzce provázána i s ostatními oblastmi tvorby webu. Vyčlenění přístupnosti jako samostatné disciplíny dost často vede k jejímu zkreslenému vnímání a neochotě či dokonce nezájmu se přístupnosti věnovat, protože se to "nevyplatí". Většina požadavků na přístupnost ale přitom přináší výhody a zjednodušení a zrychlení práce s webem nejen uživatelům se zdravotním postižením. A to je přesně to, co bych během své prezentace rád na praktických příkladech ukázal.

Mimochodem, pokud ještě náhodou nemáte lístek na WebExpo 2013, třem nejrychlejším nabízím slevu 20 %. Stačí si koupit lístek přes tento odkaz (kód YWH8SA).

Těším se v září na setkání na WebExpo 2013.