Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 31. října 2011

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 3. díl

V dnešním díle seriálu Romana Kabelky o přístupnosti Apple produktů se budeme věnovat klávesnici. Ta je pro nevidomé uživatele důležitým vstupním zařízením a proto jí Roman věnoval celý jeden díl.

Dříve než se pustíme do probírání operačního systému Mac OS X a odečítače VoiceOver, popíšeme si typické rozložení klávesnice, s nímž se na Macintoshích můžeme setkat. Liší se totiž od standardních PC klávesnic hned v několika ohledech, tu více, tu méně viditelných. Asi nejrozšířenější je klávesnice notebookového typu zabudovaná ve všech MacBoocích a v přenosné bezdrátové Apple Wireless Keyboard dodávané např. k iMacům.

Klávesnice má klávesy s nízkým zdvihem a plochým profilem. Každá z nich je zapuštěna do krytu zvlášť a mezi jednotlivými klávesami je tak jasně hmatatelná mezera. Pro zvýšení přehlednosti jsou klávesnice všech nových MacBooků navíc podsvícené.

Alfanumerické klávesy a kurzorové šipky

Alfanumerické klávesy v druhé až páté řadě klávesnice mají standardní podobu včetně hmatového odlišení písmen F a J. Rovněž klávesy Shift, Capslock, Tabulátor, Backspace a ENTER mají svou obvyklou polohu. Enter je orientovaný na výšku přes třetí a čtvrtou řadu kláves. Ve třetí řadě, kde obvykle bývá pokračování klávesy Enter tvořící jeho typický tvar obráceného písmene L, je umístěna klávesa pro přehlásky, jež typicky bývá vedle Backspace, pokud je zmenšený. Levý Shift má poloviční velikost a vedle něj zprava je umístěna klávesa pro obrácené lomítko.

Za bližší prozkoumání stojí první a šestá řada kláves. V první řadě zcela napravo jsou čtyři úzké klávesy uspořádané do obráceného písmene T představující kurzorové šipky. Protože horní a dolní šipka mají společný otvor v krytu klávesnice, jsou pro lepší hmatnost jejich přiléhající strany zaoblené.

Přeřaďovače CMD, Alt a CTRL

Jako na každé klávesnici, i zde největší klávesou je mezerník. Ten však není obklopen klávesami Alt, jak tomu je zvykem na běžných PC klávesnicích, ale klávesami CMD (Command). Mají na sobě symbol Apple a jsou analogické ke klávesám Windows. V prostředí Mac OS X se ovšem používaj pro vyvolávání klávesových zkratek aplikací. V prostředí Windows k tomuto účelu slouží klávesy CTRL. Tuto podobnost lze ostatně s úspěchem přenést do prostředí Mac OS X - CMD+C kopíruje, CMD+V vkládá, CMD+S ukládá, CMD+O otevírá apod.

Dále od mezerníku, tj. vlevo od levého CMD a vpravo od pravého CMD, se nachází klávesy Alt nazývané také někdy Option. Slouží jako další přeřaďovač ke klávesovým příkazům a v kombinaci s alfanumerickými klávesami dovolují napsat znaky, které se nevyskytují na běžné lokální (české) klávesnici. S výhodou lze tak psát kombinací Alt+ě znak @ nebo Alt+ů znak ;, což odpovídá nejčastěji ekvivalentům pozic na počítačové anglické klávesnici.

Ještě více vlevo od levého Altu je jediná klávesa CTRL, neboť v prostředí Mac OS X nemá takový význam jako ve Windows. Nejčastěji používanou funkcí je v kombinaci s tlačítkem myši/trackpadu kontextový klik. Pro nás přecejen má význam větší, neboť v kombinaci s Altem tvoří základ pro klávesové zkratky odečítače VoiceOver. Kombinace CTRL+Alt je pro klávesové zkratky VoiceOveru tak častá, že se tato dvojice kláves také někdy označuje písmeny VO. Např. pro příkaz nápovědy klávesnice CTRL+Alt+K můžeme tedy někdy najít popis VO+K.

Modifikátor FN a funkční klávesy

Nakonec zcela vlevo v první řadě se nachází modifikátor FN měnící význam některých kláves tak, aby suplovaly klávesy, jež na klávesnici nenajdeme. Např. kombinací FN+Backspace simulujeme klávesu Delete, FN+Levá šipka Home atd.

Šestá řada kláves při horním okraji klávesnice má poloviční výšku a obsahuje funkční klávesy. Zcela vlevo je klávesa Escape, poté vpravo od ní funkční klávesy F1 až F12 a úplně na konec klávesa Eject. Mezi klávesou Escape a čtveřicemi funkčních kláves nejsou obvyklé mezery, tudíž orientace v řadě je do jisté míry ztížena. Zatímco Escape slouží k obvyklému účelu, tj. opuštění dialogu či zrušení akce, Eject, jak už název napovídá, se používá pro vysunutí CD nebo DVD z mechaniky. Funkční klávesy ve výchozím nastavení mají na sebe namapované rozšířené funkce systému a pro jejich standardní funkci je nutné k nim přistisknout klávesu FN. Je-li tedy např. řečeno, že odečítač VoiceOver se spouští klávesovou zkratkou CMD+F5, je ve skutečnosti u nově koupených Maců třeba stisknout FN+CMD+F5. V předvolbách klávesnice ovšem lze standardní funkci a rozšířenou funkci přehodit, tj. rozšířené funkce se vyvolávají až v kombinaci s klávesou FN. Toto chování je pro nás vhodnější, jelikož VoiceOver řadu svých příkazů mapuje právě na funkční klávesy.

Přehled suplovaných kláves

Delete
FN+Backspace
Home
FN+Levá kurzorová šipka
End
FN+Pravá kurzorová šipka
Page Up
FN+Horní kurzorová šipka
Page Down
FN+Dolní kurzorová šipka

Přehled rozšířených funkcí

Snížit jas displeje
[FN+]F1
Zvýšit jas displeje
[FN+]F2
Funkce Mission Control pro správu ploch
[FN+]F3
Funkce DashBoard pro práci s widgety (miniaplikacemi)
[FN+]F4
Snížit podsvícení klávesnice
[FN+]F5
Zvýšit podsvícení klávesnice
[FN+]F6
Přehrávat předchozí stopu v přehrávači
[FN+]F7
Spustit/pozastavit přehrávání v přehrávači
[FN+]F8
Přehrávat další stopu v přehrávači
[FN+]F9
Zapnout/vypnout zvuk
[FN+]F10
Snížit hlasitost zvuku
[FN+]F11
Zvýšit hlasitost zvuku
[FN+]F12
Vysunutí CD/DVD
Eject
Uspání počítače
CMD+Alt+Eject

Další díly seriálu

neděle 30. října 2011

Jak zlepšit přístupnost webu pomocí WCAG 2.0?

Chcete vidět, jak vypadá webová stránka, nevyhovující metodice WCAG 2.0 (uznávám, že toto dnes bohužel ještě pořád není velký problém ;-), a jak se změní po úpravách, jejichž výsledkem je její lepší přístupnost a soulad s požadavky WCAG 2.0? Shadi Abou-Zahra a the Education and Outreach Working Group (EOWG) připravili praktickou ukázku s názvem Before and After Demonstration (BAD).

Ukázka nespočívá v předvedení kokrétních chyb, vytržených z kontextu, ale jejím základem je webová prezentace menšího rozsahu (4 stránky + šablona). Každá stránka obsahuje inline poznámky, po jejichž aktivování se přímo na stránce zvýrazní některé největší bariéry v přístupnosti či ukázky jejich řešení - podle toho, jestli si tyto poznámky zobrazíte na stránce s ukázkami chyb, nebo s ukázkami oprav.

Každá stránka také obsahuje interaktivní výsledek auditu přístupnosti, strukturovaný podle jednotlivých principů, pravidel a kritérií úspěšnosti. Jeho jednotlivé úrovně lze rozbalovat/sbalovat dle potřeby a podívat se, jaké konkrétní chyby stránka obsahuje a jakými technikami je lze opravit.

BAD lze použít například při prezentování tématiky přístupnosti, při studiu a k pochopení prraktické implementace WCAG 2.0 a v neposlední řadě také jako příklad toho, jak mohou být zpracovány výsledky auditu přístupnosti.

Materiál je momentálně ve stádiu draftu, určeného pro veřejné připomínkování. Připomínky a návrhy na změny či doplnění je možné posílat na adresu wai-eo-editors@w3.org.

pátek 21. října 2011

Google has already started to take accessibility in mind. And what about you?

This Tuesday - due to invitation by Paul Kinlan and Filip Hráček (thank´s guys ;-) - I attended Google Developer Day in Prague. Paul gave a speech called Making Your Web Apps Accessible Using HTML5 and ChromeVox and my brief talk was a part of it.

Paul talked about the importance of keyboard navigation, labelling form elements, use native HTML tags, ARIA roles, states and properties and of course of use of ChromeVox to evaluate accessibility.

I mainly focused on two issues - Google effort to be more accessible for people with disabilities and cooperation of Google Chrome with common screenreaders such as JAWS or NVDA together with practical demonstration of it.

Google effort to be more accessible for people with disabilities

In the first part of my talk I mentioned some issues related to accessibility of Google services. Google search is fully accessible and people with disabilities have been using it for years. Android can also be accessible for the blind and even though there are things that still need to be done to reach full accessibility, there are a few blind users in the Czech republic who use phones with Android. For more information (in Czech) see www.blind-android.cz or pavelondra.posterous.com Survey on Computer Usage Patterns together with American Council of the Blind is another proof, that Google takes accessibility seriously and try to improve accessibility of its services, such as Google Docs and Google Calendar, where there are new keyboard shortcuts and some support for screenreaders.

The last topic in this part was our attempt to establish Accessibility Google user group as a part of Gug.cz. I hope that this group will start as soon as possible and wish Pavel Ondra to be a good leader of it.

Google Chrome and JAWS

The second part of my talk was dedicated to practical brief demo how to use Google Chrome with common screenreader - namely with JAWS. Now, blind users can use not only Windows Internet Explorer and Mozilla Firefox, but also Google Chrome for browsing the web. I demonstrated to the participants how to navigate the web page simply using JAWS features Headings list and Links list.

Many improvements still have to be made before Google services are fully accessible to the blind, but the enhancements that have already been done indicate a commitment to accessibility by Google.

In the end of my talk I truly appreciated Google for having started with accessibility and tried to persuade the auditorium of the importance of accessibility and motivated them - if accessibility is important for Google (and other big companies such as Apple or Seznam.cz), it should be also important for them.

A lot of questions after our session showed me that it was good that this session was a part of this year GDD.

Are you interested in accessibility? Me and my colleagues are ready to help all of you who want to make their websites or services accessible ;-) Feel free to contact us.

Lze - a jak - vůbec měřit přístupnost?

Je přístupnější webová stránka, na které jsou dva obrázky z deseti s chybným alternativním textovým popiskem, nebo stránka s pěti obrázky, z nichž jen jeden má chybně vyplněný alt popisek? A co stránka s formulářem, kde není jednomu formulářovému prvku přiřazen správný popisek?

Měření úrovně přístupnosti webu je důležité pro vyhodnocení toho, do jaké míry je přístupnost implementována, a také pro sledování zlepšení přístupnosti. Pokud nejsme schopni přístupnost změřit, těžko můžeme zjistit, zda se po úpravách webové stránky zlepšila, či zhoršila.

Najít vhodná měřítka ale není úplně triviální. Vezměme si například WCAG 2.0. Ten pracuje se 4 úrovněmi přístupnosti (žádná, A, AA, AAA), které ale bohužel neumožňují snadné "jemnější" porovnání přístupnosti dvou webů a sledování změn. Pokud web vyhovuje všem kritériím na úrovni A a většině - ale ne všem - z úrovně AA, pak je na něj pořád nahlíženo jako na web na úrovni A a úsilí navíc (kritéria AA) se v hodnocení vůbec neprojeví.

W3C/WAI Research and Development Working Group proto připravuje online sympózium o meření míry přístupnosti a vyzývá všechny, kdo mají k tématu co říci, k účasti. Sympózium se bude konat 5. prosince, termín pro přihlášení přednášek je 1. listopadu.

Jsem docela zvědavý na výsledky, protože jsme si podobnou situací prošli u naší Metodiky Blind Friendly Web a nutno přiznat, že ani jedna metrika, kterou jsme během let stanovili a používali, stoprocentně neodrážela realitu.

Související odkazy

pondělí 17. října 2011

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 2. díl

Dnes pokračujeme v seriálu Romana Kabelky a produktech Apple, které mohou sloužit i jako kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým postižením zraku.

Podpora a servis

Neméně důležitou otázkou, která souvisí s klasifikací Maců jako kompenzačních pomůcek, je údržba systému a záruční servis. Na samotné "železo" se vztahuje standardní záruka 2 roky, již lze za příplatek prodloužit na 3 roky. Nad rámec standardní záruky existuje ještě tříletá nadstandardní záruka, tzv. NBD, garantující opravu technikem na pracovišti či doma do druhého pracovního dne.

Pro počítače se systémem Mac OS X platí stejné zásady zacházení jako s kterýmikoli jinými počítači. Je tedy zcela na zodpovědnosti uživatele, pokud například smaže něco důležitého, co je nutné k běhu systému nebo pokud do systému pustí záškodnickou aplikaci sbírající osobní údaje apod. I když existují antivirové programy pro Mac OS X, není to kvůli zranitelnosti systému, ten před provedením zásadních změn vyžaduje zadání správcovského hesla, ale je to spíše ochrana uživatele před sebou samým a před jeho případnou neznalostí.

Mac OS X je prakticky bezúdržbový systém - stejně jako nejnovější verze Windows. Je dobré si ovšem uvědomit, že tento bezúdržbový chod se týká i odečítače VoiceOver a dalších asistivních řešení integrovaných přímo v Mac OS X. Provozování odečítacího softwaru na Windows často obnáší nabourání se do systému, aby odečítač mohl poskytovat maximum informací, což ve specifických případech vede při nejmenším k nemožnosti získat vyčítanou informaci. V některých případech ovšem situace vyžaduje zásah odborníka na daný odečítač, aby konflikt napravil. Toto riziko díky zmíněné integraci přístupnostních prvků v Mac OS X je eliminováno, proto oficiální speciální podpora pro uživatele VoiceOveru není prakticky nutná.

Přechod na Mac OS X s VoiceOverem

Koncepce odečítače VoiceOver je podobná dalším známým odečítačům z Windows, byť nějaké drobné rozdíly zde najdeme. Rozdíly vyplývají z toho, že Mac OS X je jiný systém než Windows, a jednak je Voice Over mladší než jeho Windows protějšky a poučil se tak z některých nešvarů, jež se opouští jen velmi ztěžka. Díky tomuto faktu není dobré chtít věci dělat stejně jako na Windows. Při přechodu na Mac OS X je dobré opustit své návyky a přijmout novou filozofii. Jedině tak se nedostaví rozčarování a těžkosti s osvojováním si nových postupů.

Pokud nám z dostupných informací vychází Mac jako dobré řešení a máme chuť objevit nové možnosti, zbývá si před pořízením takového počítače osvětlit jeho obecné možnosti využití skrze nabízené aplikace. I když se budeme jednotlivými aplikacemi zabývat podrobně později, představme si seznam toho, co nám Macintoshe s předinstalovaným Mac OS X ve svém základě nabízí. Dlužno podotknout, že u těchto aplikací je přístupnost na velmi slušné úrovni:

 • Finder: (Obdoba Průzkumníku Windows) integrální součást systému - správce souborů a pracovní plochy
 • AppStore: - aplikace pro jednotný nákup a instalaci nových aplikací a to jak placených, tak i zdarma
 • Dashboard (Nástěnka) - plocha s miniaplikacemi (widgety), jako jsou počasí, kalkulačka, převodníky, slovníky, burzovní lístky atd.
 • Mail (obdoba Windows Mail): poštovní program s podporou více účtů, spamovým filtrem, RSS čtečkou a dalšími obvyklými funkcemi moderních poštovních programů
 • Safari: webový prohlížeč s podporou nejnovějších technologií, vícepanelovým prostředím, s možností ukládání hesel, předvyplňováním formulářů a dalšími obvyklými funkcemi prohlížečů webových stránek
 • iChat: chatovací a obecně komunikační aplikace, ať už textem, zvukem či videem, s podporou protokolů služeb Mobile Me, AIM a všech založených na protokolu XMPP/Jabber (např. Google Talk)
 • FaceTime: aplikace pro videochat ve vysokém rozlišení mezi zařízeními značky Apple
 • Adresář (obdoba Windows kontaktů): aplikace pro správu kontaktů, které jsou synchronzovatelné s jinými zařízeními jako např. iPhone
 • iCal: aplikace pro správu událostí a kalendářů s možností synchronizace s online kalendáři, jako je např. Google Kalendář
 • Náhled: aplikace pro prohlížení dokumentů a fotografií s podporou nejběžnějších formátů jako např. JPEG, GIF, PDF či DOC
 • iTunes: multimediální přehrávač s podporou formátů rodiny MPEG (MP3, MPEG 4 AAC apod.) s rozšiřujícími funkcemi online obchodu s multimédii, přijímače internetových rádií a podcastů a synchronizačního nástroje s externími zařízeními značky Apple jako např. iPod, iPhone či iPad
 • PhotoBooth: jednoduchá aplikace pro pořizování fotografií a videí skrze zabudovanou kameru počítače
 • iPhoto: základní aplikace pro správu fotografií včetně prohlížení alb a editaci snímků
 • iMovie: základní aplikace pro správu a editaci videí
 • Garage Band: vícestopý rekordér určený primárně pro hudební produkci
 • Time Machine: automatická zálohovací služba uživatelských dat s možností obnovy k určitému časovému bodu
 • TextEdit (obdoba WodPadu ve Windows): textový editor se základními možnostmi formátování používající primárně formát RTF, umožňující však pracovat i s prostým textem nebo dokumenty editoru Microsoft Word

Tím ovšem výčet přístupných aplikací nekončí. Jeden příklad za všechny může být Skype, který je v prostředí Mac OS X velmi dobře přístupný bez nutnosti instalace dodatečných skriptů pro Voiceover.

Další díly seriálu

středa 12. října 2011

Jak jsou na tom nové modely Kindle s přístupností?

Po ohlášení nových Kindle od Amazonu se ve světě zvedla poměrně velká vlna nevole kvůli tomu, že Amazon nic neudělal pro jejich lepší přístupnost. Protože nemám možnost všechna nová zařízení otestovat, prošel jsem aspoň články, ve kterých se o jejich přístupnosti píše, a udělal si - spolu s informacemi z produktových listů - stručný přehled, čím která varianta disponuje.

Nejlevnější Kindle má možnost zvětšit písmo a změnit font, ale nemá zabudovanou Text-to-Speech funkci.

Kindle Touch disponuje jak možností zvětšit písmo a změnit font, tak Text-to-Speech funkcí (v produktovém listu se nazývá Read-to-Me).

Kindle Keyboard mám a jeho přístupnosti jsem se podrobně věnoval v článcích Kindle poslepu a Kindle pod lupou. Má jak možnost zvětšit písmo a změnit font, tak Text-to-Speech funkci.

Největším trnem v oku z hlediska přístupnosti je pro zahraniční komentátory jednoznačně Kindle Fire. V porovnání s iPadem je přístupnost Kindle Fire opravdu tristní - nedisponuje žádnou Text-to-Speech funkcí, podporou braillských displejů a má jen mono audio výstup.

Při pročítání článků mě ještě zaujaly dvě věci. Možnost, kdy autoři mohou u svých knížek zakázat Text-to-Speech funkci kvůli možnému snížení zisku z prodeje audio knih, mně nepřijde úplně dobrá. Myslím, že jako čtenář - když už si knížku koupím - mám právo si rozhodnout, jak si ji budu číst a pokud mi vyhovuje Text-to-Speech funkce, tak bych měl mít možnost ji použít.

Druhou věcí je pak poměrně originální způsob, jak dát Amazonu najevo, že by měl s přístupností Kindle Fire něco dělat. Jeden z bloggerů vyzval uživatele s handicapem, aby si Kindle Fire objednali, pak objednávku zrušili a jako důvod uvedli jeho nepřístupnost. Pokud se takto "ozve" dostatečný počet zájemců, může to být pro Amazon jasný signál, že i tomuto segmentu trhu by se měl věnovat.

Sám jsem zvědavý, jak se bude situace na poli přístupnosti tabletů či čteček elektronických knih vyvíjet - pravdou je, že Apple s iPadem nastavil laťku hodně vysoko a ostatní výrobci mají co dohánět.

Související odkazy

úterý 4. října 2011

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 1. díl

Počítače s operačním systémem Windows kompenzují nevidomým a slabozrakým uživatelům jejich těžkou zrakovou vadu už pěknou řádku let. Jak jsou na tom produkty Applu? Jsou pro uživatele s těžkým postižením zraku přístupné a použitelné natolik, aby i ony mohly sloužit jako kompenzační pomůcky? Na tyto a další otázky se rozhodl odpovědět Roman Kabelka, který produkty Apple už rok používá a testuje. Své poznatky sepsal do několikadílného seriálu, jehož první díl vám právě předkládáme.

Představení

Firma Apple patří ke stálicím trhu s informačními technologiemi a její historie sahá až do druhé poloviny 70. let, kdy se začaly prosazovat mikropočítače. Narozdíl od Microsoftu, který je přibližně stejně starý a který téměř každý zná díky operačnímu systému Windows, o firmě Apple se toho v našich končinách zase tolik neví. Je tomu škoda, neboť právě počítače Apple Macintosh mohou být pro nevidomé zajímavou alternativou k dosud zavedeným sestavám a odečítačům.

Přeskočíme-li úspěch počítačů ze série Apple II z počátku 80. let, začalo se logo s nakousnutým jablkem vrývat do paměti široké laické veřejnosti díky úspěchu multimediálních přehrávačů iPod, které tento rok slaví 10 let své existence. Poslední léta je čím dál více slyšet o mobilních telefonech iPhone a nejnověji tabletech iPad. Obzvláště v našich končinách tak trochu stranou mediálního zájmu a úspěchu stojí počítače Macintosh, jimiž se v našem seriálu budeme zabývat - i když i ty čím dál více začínají být populární mezi českými uživateli.

Je dobré si stručně představit, co počítače Apple ze série Macintosh v současné době nabízejí za modely, neboť výhody plynoucí pro nás z používání operačního systému Mac OS X, jímž se budeme podrobně zabývat, lze využít pouze právě na těchto počítačích:

 1. Mac Mini: malý stolní počítač pro běžné použití, jenž cílí především na uživatele přecházející z klasických PC s Windows, kteří již mají doma svoji klávesnici, myš a monitor.
 2. iMac: počítač pro běžné použití typu all in one (vše v jednom) skládající se z monitoru, externí klávesnice a myši, při čemž v onom monitoru je zabudovaný kompletní počítač.
 3. Mac Pro: profesionální variabilní víceprocesorový počítač určený především pro zpracování multimédií a pro poskytování síťových služeb.
 4. MacBook Pro: notebook pro běžné i profesionální použití s bohatou výbavou a hliníkovým tělem vyráběný v úhlopříčkách displejů 13,3, 15,4 a 17 palců.
 5. MacBook Air: ultra tenký hliníkový notebook pro běžné použití se SSD diskem a bez optické mechaniky vyráběný s úhlopříčkou displeje 11,6 a 13,3 palců při zachování standardní velikosti klávesnice.

Kompatibilita

Přestože operační systém Mac OS X nelze instalovat na jiné počítače než výše uvedené, neplatí to opačně díky procesorům Intel s architekturou x86, které jsou běžně používané v jiných stolních a přenostných počítačích. To znamená, že na Macintoshe, lidově nazývané Macy, je možné nainstalovat jakýkoli jiný systém, ať už Windows či Linux a lze tak komplikace spojené s přechodem na Mac OS X zmírnit a používat oba systémy současně.

Nemožnost použití Mac OS X na jiném hardware, než na tom od Apple, je dáno napevno stanoveným okruhem ovladačů pro zařízení v počítači a jinou vrstvou pro komunikaci mezi operačním systémem a hardware. Macintoshe s procesory Intel totiž nepoužívají zastaralý BIOS provázející osobní počítače od jejich počátků, ale rozšiřitelné firmware, tzv. EFI. Tato omezení jsou ovšem vykoupena větší stabilitou a efektivností provozu počítače, což v praxi vede k tomu, že úplné zamrznutí systému známé z Windows, je s Mac OS X výrazně eliminováno.

Operační systém pro Mac

Mac OS X patří do rodiny operačních systémů Unix, a má tak společného předka s Linuxem, který je populární jako nízkonákladové řešení při výbavě počítače. Tuto příbuznost ostatně naznačuje přítomnost interpretu příkazů Bash, jenž však narozdíl od Linuxu je v Mac OS X doplňkovým nástrojem pro správu systému stejně jako např. Příkazový řádek ve WIndows. Konkrétně pak ekosystém Mac OS X je vystavěn na operačním systému Darwin, následovníka operačního systému Next Step a derivátu Unixu BSD, jenž byl firmou Apple zveřejněn jako otevřený systém pro další použití a to zcela zdarma. Tato kostra je nejen základem pro Mac OS X, ale i pro iOS, což je systém pohánějící telefon iPhone či tablet iPad.

Mac jako pomůcka

Tyto všechny informace jsou z praktického a historického hlediska zajímavé, ale stále nic neříkají o tom, co počítače Macintosh znamenají právě pro nevidomé. Těm, kteří sledují trh s osobními počítači, zajisté neuniklo, že Macy jsou dražší než papírově srovnatelné počítače s Windows. To je způsobeno jednak přísnější výstupní kontrolou dílů, z nichž jsou počítače sestaveny, a jednak bohatější softwarovou výbavou. Zatímco k ceně počítače s Windows je nutné připočítat cenu nového odečítače nebo cenu za upgrade, u Maců můžeme tuto položku vynechat. Síla systému Mac OS X je v tom, že jeho integrální součástí je odečítací nástroj VoiceOver a zvětšovací nástroj Zoom, jež jsou tak po ruce v každém prodaném počítači firmy Apple. Např. s novým iMacem či MacBookem Pro uživatel získá se zařízením odečítač a zvětšovač obrazovky analogický k balíku Supernova Access Suite a nově od verze Mac OS X 10.7 národní hlasovou syntézu od firmy Nuance Communications - pro češtinu hlas Zuzana. Mac OS X 10.7 s kódovým označením Lion je rovněž lokalizován do češtiny včetně odečítače. Slovenská verze není v současné době bohužel k dispozici, avšak lze zdarma pro čtení slovenských textů doinstalovat hlas Laura. VoiceOver navíc podporuje všechny braillské řádky dostupné na českém trhu bez nutnosti instalovat speciální ovladače. Text na řádku se zobrazuje buď v šestibodu, jak jej známe z tištěného braillu podle nové normy, nebo v osmibodu, jenž ovšem se neshoduje s běžně používaným počítačovým osmibodem v našich zemích.

V tomto smyslu lze řady MacBook Pro a MacBook Air v jejich základní konfiguraci klasifikovat podle vyhlášky 182/91 Sb. jako elektronické zápisníky s hlasovým výstupem. Počítače Apple Macintosh mohou splnit i požadavky digitálních čtecích zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem nebo digitálních zvětšovacích lup pro slabozraké a to tak, že do sestavy je přidán vhodný skener kompatibilní se systémem Mac OS X a se softwarovým rozhraním TWAIN a OCR software pro rozpoznání textu - nejlépe ABBYY FineReader Express Edition For Mac.

Dalším doplňkem takto kvalifikovaných pomůcek mohou být alternativní hlasové syntézy prodávané v balíku Infovox iVox, mezi nimiž je velmi kvalitní hlas Eliška, známý též uživatelům Windows.

Další díly seriálu

Související odkazy