Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 8. července 2013

iBooks - čítanie vždy po ruke

Radi čítate? Venujete sa čítaniu na cestách? Práve pre Vás je určená aplikácia iBooks.

Ako začať?

Apple pre svoje zariadenia vytvoril aplikáciu iBooks, ktorú si najprv musíme stiahnuť z App Store. Aplikácia je bezplatná, a preto si myslím, že by nemala chýbať v žiadnom iOs zariadení. IBooks bez problémov funguje tak aj na iPhone a tiež aj na iPade. Dokáže pracovať s formátmi .epub alebo .pdf. V prvom momente by sa mohlo zdať, že nemá pre nás väčšieho významu, ale prerobenie si textu do formátu .epub nie je žiadnym problémom. Navyše sa dajú knihy kupovať priamo cez obchod Apple.

Prvé spustenie

Ak sme si aplikáciu už stiahli a nainštalovali, tak sa môžeme pustiť do jej prezerania. Po otvorení aplikácie uvidíme nasledovné položky: v ľavom rohu je tlačidlo Obchod, ktoré slúži na prístup do Apple obchodu, kde si môžeme kúpiť knižky. Hneď vedľa je tlačidlo Zbierky, ktorým si určujeme, či sa chceme dostať do zoznamu našich knižiek vo formáte .epub, alebo .pdf. Tiež si môžeme vytvoriť aj samostatné zbierky, kde si budeme premiestňovať naše dokumenty alebo knihy. Po ďalšom švihnutí prsta sa dostávame k informácii, kde nám VoiceOver prečíta, akú zložku máme vybranú.

Po nasledovnom švihnutí sa dozvieme, ktorú z dvoch možností zobrazenia máme vybranú, či zobrazenie Mriežka, kde sú tituly zoradené v tabuľke, alebo zobrazenie Zoznam, kde máme tituly priamo pod sebou. Samozrejme, že toto zobrazenie si tu môžeme aj meniť.

Nasleduje tlačidlo upraviť, kde môžeme knihy presúvať, mazať a pod.

Ako ďalšia položka je pole hľadania. Tu hľadáme v tituloch, ktoré máme v danej knižnici.

Pridávanie knižiek

Do iBooks môžeme knihy pridávať rôznymi spôsobmi. Či už ako prílohu emailu, z ktoréhokoľvek internetového úložiska, alebo priamo zakúpením v obchode App Store. Kniha sa pridá do aplikácie, kde si ju môžeme priamo čítať, alebo si takto vytvoríme zbierku kníh, ktoré si budeme čítať neskôr.

Ako som už vyššie písal, tak aplikácia podporuje formát .epub, ktorý je veľmi dobrý na čítanie. Jedná sa o formát tzv. otvorených kníh, ktorý bol oficiálne schválený v septembri roku 2007 a používa ho väčšina elektronických čítačiek.

Samostatné vytváranie .epub súborov

Ak máme prístup k rôznym knižniciam, alebo si vieme texty zohnať v inej podobe ako je .epub, tak nie je nič jednoduchšie, ako si formát .epub sami vytvoriť. Je viacero spôsobov na vytváranie tohto formátu, no mne sa osvedčila služba 2epubconverter.com. Na adrese: www.2epub.com si nájdeme tlačidlo Prehľadávať, následne sa nám otvorí zoznam našich dokumentov na počítači, kde si vyberieme ten súbor, ktorý chceme konvertovať a dáme Enter. Súbor sa nám tak označí. Takto si môžeme vybrať aj viacero súborov naraz, najviac tuším ale len päť. Následne sa tabulátorom premiestnime na odkaz Upload files, kde opäť stlačíme Enter. Súbory sa nahrajú na server. Následne si nájdeme editačné pole, kde zadáme postupne názov knihy, tiež autora a následne kódovanie, ja toto pole nechávam tak, ako je a zatiaľ som nemal žiaden problém pri čítaní. Následne prechádzame na odkaz Convert files to epub a začína sa samotný proces konverzie.

Ako tretí krok je samotné stiahnutie súborov, ktoré sme vytvorili. Máme možnosti, či si súbory chceme stiahnuť priamo, alebo ako .zip súbor. Ja skôr používam druhú možnosť. Potom už stačí len súbor rozbaliť a knižky naimportovať priamo do iBooks. Samozrejme sú aj ďalšie spôsoby konverzie, no mne sa tento osvedčil a používam ho najčastejšie.

Prvé čítanie

Ak už v iBooks máme niečo na čítanie, tak by stálo aj za to pozrieť sa na to, že čo to tam vlastne je. Otvoríme si iBooks a v zozname, ak teda nemáme už nič rozčítané, si vyberieme knižku, ktorú chceme čítať. Spravíme to tak, že si knižku v zozname vyberieme a následne na nej dvakrát poklepeme. Otvorí sa nám tak samotná knižka.

Rozloženie prvkov pri čítaní

Pri otvorenej knižky máme na displeji nasledovné možnosti. Na ľavej strane sa nachádza tlačidlo Knižnica, po stlačení ktorého sa dostaneme do našej knižnice, kde máme importované, alebo zakúpené knižky. Hneď vedľa tohto tlačidla je tlačidlo s popisom Tabuľka obsahu. Týmto tlačidlom sa dostaneme do obsahu samotnej knihy, ktorý popíšem neskôr. Následným ďalším švihnutím sa dostávame na názov samotnej knižky. Ďalej je tlačidlo Vzhľad, kde môžeme voliť veľkosť písma a následne tlačidlo pre vyhľadávanie v knihe. Posledným tlačidlom v hornej rade, teda nad textom samotnej knihy je tlačidlo na pridanie záložky do knihy. Po ďalšom švihnutí, alebo prejdení nižšie po displeji sa dostávame k samotnému obsahu knižky, ktorý môžeme začať čítať a to spravíme tak, že buď od daného miesta švihneme dvoma prstami nadol, alebo ak chceme čítať od začiatku strany, tak švihneme dvoma prstami nahor. Čítanie sa spustí a pokračuje aj na nasledovnú stranu až do doby, pokiaľ ho neprerušíme klepnutím dvoma prstami kdekoľvek na displej. Pri prechode medzi stranami knihy sa ozve špecifický zvuk.

V spodnej časti displeja sa nachádzajú ďalšie možnosti, ako sú: číslo strany posúvateľné tlačidlo, tu si môžeme nastaviť požadované číslo strany a to tak, že ak sa dostaneme na toto posúvateľné tlačidlo, tak budeme švihať jedným prstom buď nahor, alebo nadol pre zmenu čísla strany. Hneď vedľa je informácia, na ktorej strane sa práve nachádzame a po nasledovnom švihnutí prsta doprava sa dostaneme na informáciu o počte zostávajúcich strán v danej kapitole. V prípade, ak máme spravenú knižku podľa kapitol, tak je to skvelý spôsob na zistenie, koľko strán zostáva do konca danej kapitoly.

Veľmi užitočný obsah

Ak máme knižku správne vytvorenú a mysleli sme aj na samotný obsah pre lepšie pohybovanie sa po názvoch kapitol a ich samotné zobrazenie, môžeme sa tak presúvať bez problémov po názvoch kapitol, teda presunúť sa na danú kapitolu bez najväčších problémov. K tejto činnosti nám slúži tlačidlo Tabuľka obsahu. Po poklepaní na tomto tlačidle sa automaticky toto zmení na tlačidlo Pokračovať. Hneď vedľa neho je vypísaný názov knižky a nasleduje tlačidlo Akcie, ktoré slúži na zdieľanie, kopírovanie a pod. Následne máme tabuľku, kde sú nasledovné možnosti. Ako označená časť je obsah, ďalej možnosť Záložky a nasleduje možnosť Poznámky. Po ďalšom švihnutí prsta sa dostávame k samotnému obsahu. Ak si vyberieme určitú kapitolu, stačí na jej názve len poklepať a automaticky sa presúvame na jej časť a môžeme začať čítať. V prípade, ak sme si chceli len pozrieť samotný obsah, tak stlačíme tlačidlo Pokračovať a bez akejkoľvek zmeny môžeme pokračovať v čítaní.

Zvýraznenie a poznámky sú skvelé

Aplikácia iBooks nie je len na jednoduché čítanie, ale aj na robenie si poznámok k danému textu. Je to skvelé v prípade, ak nás kniha zaujme a potrebujeme si rýchlo v knižke niečo poznačiť, alebo zvýrazniť s poznámkou. Spravíme to tak, že na slove, ktoré nás zaujalo dvakrát poklepeme a tak sa dostávame do nasledovných možností, ako sú hľadanie definície slova, alebo pridania poznámky. Venujme sa teraz poznámke a tak zvolíme túto možnosť. K danému výberu si môžeme pridať aj textovú poznámku pre lepšie pochopenie textu. Takýchto poznámok si môžeme v jednej knižke spraviť veľmi veľa a pohodlne sa medzi nimi prepínať. Ako na to? Jednoducho, vyberieme si obsah a následne sa prepneme na záložku poznámky, kde uvidíme všetky naše poznámky knihy aj s číslom strany, kde sme si ich poznačili. Jednoduchým poklepaním na poznámke sa na ňu prepneme, teda aj na číslo strany, kde sme si ju poznačili.

Záložky

Ak nechceme využívať možnosť poznámok, ale len si označiť určitú stranu v rozčítanej knižke záložkou, tak to môžeme spraviť tak, že si v pravom hornom rohu nájdeme tlačidlo Pridať záložku. V pridaných záložkách sa potom prepíname presne ako v poznámkach, len s tým rozdielom, že si na miesto poznámok vyberieme záložky. Záložiek si tiež v knihe môžeme pridávať nespočetné množstvo.

Vyhľadávanie

Skvelou časťou je vyhľadávanie v texte. Hneď vedľa tlačidla na pridanie záložky, ale smerom doľava je tlačidlo na vyhľadávanie. Po poklepaní na toto tlačidlo sa otvorí editačné pole, kde môžeme napísať vyhľadávaný text, alebo číslo strany, na ktorú sa chceme prepnúť. Tiež môžeme priamo z tejto časti hľadať na Wikipedii, alebo priamo na internete.

Záverom

Aplikácia iBooks je skvelá na čítanie, ale nie len to. Môžeme si pomocou nej robiť poznámky v texte, označovať rôzne pasáže textu a pod. Nepomôže to len pri samotnom čítaní, ale aj pri učení sa daného textu, alebo prípravu ďalšieho materiálu. Skvelé na tomto programe je tiež to, že ak čítanie prerušíme a zatvoríme aplikáciu, tak si iBooks zapamätá presne miesto, kde sme pri čítaní skončili. Takto môžeme mať rozčítané väčšie množstvo knižiek a nestratíme sa v nich.

Aplikáciu odporúčam či už čitateľským nadšencom, alebo tým, ktorí si potrebujú robiť poznámky z istého textu pre jeho neskoršie spracovanie.

Autorem článku je Peter Gombárik.

Videoukázka práce s iBooks poslepu

sobota 6. července 2013

Cestujeme po světě s TapinRadiem

Nabídka rádií na poli českého a slovenského Internetu se neustále rozšiřuje. Návštěvnost rozhlasových portálů stále vzrůstá, což svědčí o tom, že konvergence médií není pouhým prázdným pojmem. Máme dvě možnosti, jak rádio přes Internet naladit. Tou první je webové rozhraní, kdy navštívením nějakého ze specializovaných rozhlasových portálů požadované rádio vyhledáme a spustíme. Tato možnost je ovšem značně nekomfortní, neboť většina rádií je přehrávána buď pomocí poslechu přes výchozí přehrávač asociovaný s konkrétní příponou, nebo přes vlastní flashový přehrávač integrovaný ve stránkách. Druhou možností je použití nějakého z alternativních přehrávačů (tzv. third party applications/aplikace třetích stran), které nejsou závislé na spuštění prohlížeče s příslušnou stránkou stanice.

TapinRadio je bezesporu jedna z nejlepších voleb. Důvodů je hned několik. Disponuje denně automaticky aktualizovanou databází stanic z celého světa, které můžeme třídit podle jejich názvů, zemí, sítí či žánrů. Pro vyhledávání slouží vyhledávací pole v hlavním okně programu, kam požadovaný výraz zadáváme. TapinRadio zvládá streamovací formáty WMA, OGGVorbis, AAC+, MP3, MP4 či ojediněle FLAC. Samozřejmá je i lokalizace v češtině a slovenštině. Silným lákadlem TapinRadia je možnost jednoduchého nahrání jakékoli stanice pouhým stiskem tlačítka. Program v případě vkládá-li stanice do svých streamů metadata rozděluje skladby do jednotlivých stop v podobě jejich názvů tj. interpret a název skladby. TapinRadio nevyžaduje větší nároky na procesor a paměť systému, funguje na systémech Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a 8 ve 32 i 64-bitových verzích. Aplikace je k dispozici jako freeware a také ve verzi PRO s nadstandardními funkcemi, nicméně velmi pozitivně oceníme jakoukoli pomoc nejen finančního charakteru.

Instalace

TapinRadio je distribuovaný jak v instalační, tak i v přenosné/portable verzi, což si můžeme vybrat hned při začátku instalace po výběru jazyka. Dále se řídíme jednoduchými a srozumitelnými pokyny průvodce instalací.

První spuštění

Pokud jsme vybrali češtinu či slovenštinu už při instalátoru, program se ve zvoleném jazyku spustí. Pokud nikoli, implicitně je přednastavená angličtina. Nejprve vyčkáme na dokončení aktualizace databáze stanic a poté v menu/setting/Language potvrdíme Czech či Slovak. Nyní je TapinRadio připraven.

Základní funkce TapinRadia

Přikročme k hlavní funkci TapinRadia, čímž je naladění stanic. To můžeme provést buď vyplněním požadovaného řetězce (název rádia, síť, žánr (anglicky), země (anglicky)) do editačního pole v okně TapinRadia, nebo požadované rádio nalistovat v menu/databáze stanic. Zde se pohybujeme po kontinentech, jejich státech a daných rádiích. Vedle nich je zobrazeno číslo v podobě počtu stanic. Ovšem nejjednodušší cesta je vepsání názvu či části názvu do vyhledávacího pole dostupného rovněž pod klávesovou zkratkou "e". Chceme-li poslouchat třeba Český rozhlas 1 - Radiožurnál, stačí napsat radiožurnál či jen žurnál. Ve výsledcích vyhledávání vidíme všechny dostupné bitrate Radiožurnálu, kdy nejvyšší je tím nejkvalitnějším. U zahraničních stanic při dobrém hledání nalezneme pouze název.

Po dosažení požadované stanice ji Enterem potvrdíme, čímž spustíme přehrávání. Vypnutí provádíme stiskem tlačítka "vypnout" v hlavním okně popř. zkratkovou klávesou "v" jak v českém tak i slovenském prostředí.

Nahrání vykonáme stiskem tlačítka "Začít nahrávat", které se během nahrávání změní na "Přestat nahrávat". Složku s nahrávkami otevíráme v menu/Nahrávání/Otevřít složku s nahrávkami. Hlasitost regulujeme posuvníkem v hlavním okně TapinRadia, či zkratkovými klávesami page-up/down, +/-, či home/end pro okamžité ztlumení či zesílení. Protože každá stanice má rozdílnou hladinu hlasitosti, jedna je tišší, jiná hlasitější, TapinRadio nabízí funkci Automatická hlasitost v menu/nastavení, která se pokusí rozličné hladiny hlasitosti vyrovnat na identickou úroveň.

Časovač usínání

Chcete si pustit večer před spaním příjemnou hudbu, ale nemá Vám kdo uspat či vypnout počítač? S tím je konec. V Tapin-radiu si nastavíte čas, za jak dlouho program chcete vypnout a zvolíte, co provést se samotným počítačem. Tato funkce se rovněž nachází v menu/nastavení.

Naplánované nahrání pořadu

Nejste doma, a chcete si nahrát oblíbený pořad v rádiu? I na to TapinRadio myslí, a nabízí možnost nastavení data i stanice v čase, kdy nebudete u počítače. Je zde i možnost opakovaného nahrávání 1x týdně či v kýžený den, tedy není třeba pro každé pondělí ve 20:00 nastavovat stále, ale pouze jednou.

Závěr

TapinRadio samozřejmě nabízí řadu dalších funkcí, jakými jsou například možnost navrhnout stanici k zařazení do databáze či odeslat zprávu k technické analýze stanice nefunkční, ovšem pro značnou rozsáhlost článku ponecháme na bádání samotných uživatelů k jejich plnému obeznámení.

Videoprezentace TapinRadia

Autorem článku je Vítek Jirásek.

Související odkazy

středa 3. července 2013

Prezentace přístupnosti v roce 2012

Rok 2012 byl pro mě bez nadsázky rokem konferenčním. Zúčastnil jsem se bezmála dvaceti akcí, na kterých jsem tématiku přístupnosti prezentoval. Z většiny z nich existují video záznamy či komentované slajdy, které bych rád v tomto příspěvku nabídl zájemcům k dispozici pěkně pohromadě.

První setkání Accessibility Google User Group

První setkání Accessibility Google User Group (dnes GDG Accessibility Brno) se uskutečnilo v sobotu 11. února v Brně. Proběhl na něm například hangout s Mikem Westem z Googlu a diskuse o aktivitách Googlu v oblasti přístupnosti mezi účastníky setkání. Další informace o setkání jsou v článku Jaké bylo první setkání Accessibility Google User Group.

Neformální workshop o přístupnosti

V úterý 13. března jsem od 17 hodin vedl v Brně workshop o přístupnosti, který pořádal Michal Janík, na kterém jsem účastníky v neformální atmosféře seznámil právě s touto s tématikou. A jak to celé dopadlo? Workshop o přístupnosti internetových stránek byl parádní!

INSPO 2012

V sobotu 17. března 2012 jsem se už tradičně zúčastnil konference INSPO 2012. Z role běžného účastníka jsem se postupně stal jedním z členů organizačního týmu a po loňském moderování sekce Přístupnost (nejen) webu jsem měl letos na starost tuto sekci i po stránce obsahové. Na konferenci jsem vystoupil s prezentací Podpora nových trendů přístupnosti webu v programech JAWS a MAGic a seznámil posluchače s tím, jak tyto programy drží krok s dobou a umožňují svým uživatelům pracovat s webovými stránkami, které jsou vytvořeny v souladu se standardem WAI-ARIA. Detailní zhodnocení si můžete přečíst v článku Jaké bylo INSPO 2012.

7. OSEPA workshop

7. OSEPA workshop, zaměřený na využívání open source ve veřejné správě, proběhl 26. března v Praze. Spolu s Petrem Andrýskem z QCM jsme posluchače seznámili s tím, jak vytvářet skutečně přístupné weby, se situací kolem přístupnosti v ČR a dalších evropských zemích a na několika případových studií ukázali konkrétní praktická řešení.

ISSS 2012

Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 jsem se již tradičně zúčastnil konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Na konferenci jsem měl dvě přednášky: Lepší přístupnost může pomoci každému uživateli a Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2012. Více informací najdete v článku Naše účast na ISSS 2012.

UX konference

24. dubna jsem na UX konferenci vedl workshop na téma Příklady dobré a špatné praxe z oblasti přístupnosti a po jeho skončení poskytl zájemcům konzultace na toto téma.

Tmavomodrý festival 2012

K programu sobotního setkání uživatelů výpočetní techniky jsem přispěl prezentací Málo známé, avšak velmi praktické funkce JAWSu - stručné představení funkcí Prozkoumat, Korektor a Rozpoznání textu z obrázku, z níž existuje i audio záznam ve formátu mp3 (9,4 MB).

Zrakově znevýhodnění uživatelé knihoven

Na semináři pro knihovníky ve Svitavách, který proběhl 14. května, jsem prezentoval tématiku přístupných webů knihoven. Komentované slajdy níže ;)

mDevCamp 2012

V sobotu 26. května jsme do programu konference mDevCamp 2012 společně s Pavlem Ondrou přispěli prezentací Myslete i na přístupnost, jejíž video záznam je veřejně k dispozici.

Universal Learning Design 2012

Na konferenci ULD 2012 v rakouském Linci jsme společně s Romanem Kabelkou vystoupili s prezentací Measuring real accessiblity o tom, jak měřit reálnou přístupnost webu.

Knihovny současnosti 2012

Na největší knihovnické konferenci, pořádané 12. září v Pardubicích, zazněla má prezentace s názvem I pro knihovny je přístupnost důležitá.

WebExpo 2012

Přístupnost není charita - nepřístupný web je promarněná obchodní příležitost byl název mé prezentace na konferenci WebExpo 2012. Video záznam je k dispozici pro účastníky konference, komentované slajdy pro všechny ;)

DevFest 2012

Závěr roku pak patřil konferenci DevFest 2012, který se opravdu vydařil. Na prezentování tématiky přístupnosti jsme (společně s Pavlem Ondrou) od organizátorů opravdu hodně prostoru, takže jsme mohli účastníkům nabídnout prezentaci, workshop i individuální konzultace. Z mé přednášky je k dispozici i veřejně dostupný video záznam.

Poděkování

Závěrem bych velmi rád poděkoval organizátorům jednotlivých akcí za to, že dávají tématice přístupnosti prostor, a Jeanne Trojan za inspiraci, motivaci ke změně způsobu prezentování a spoustu praktických rad. Ale o tom až někdy příště ;)