Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 25. dubna 2013

Videozáznamy přednášek Kevina Careyho

V dubnu roku 2012 navštívil Českou republiku pan Kevin Carey, prezident Královského národního institutu nevidomých v Londýně (RNIB) a poradce britské vlády. Pan Carey přijel z iniciativy ředitele Střediska Teiresiás jako host rektora Masarykovy univerzity.

Kevin Carey během své návštěvy přednesl sérii pěti přednášek z cyklu "Postmoderna a slepota: od adaptace ke kreativitě". Jejich videozáznamy i textové přepisy jsou veřejně k dispozici a najdete je na www.teiresias.muni.cz/kevin-carey.

Tvořit je božské: nevidomé děti v postmoderním světě

Umění žít: trénink a rehabilitace dospělého nevidomého v postmoderním světě

Pěkná práce: zaměstnávání nevidomých v postmoderním světě

Virtuální síly: Informační technologie a nevidomí v postmoderním světě

Kráska a zvíře: osobní rozvahy o slepotě

pondělí 22. dubna 2013

Obesenec - hra pre oddych, ktorá potrápi aj váš mozog

Pred nedávnom som objavil skvelú hru, ktorá ma veľmi potešila. Už len tým, že si ju môžeme zahrať aj so spusteným programom VoiceOver. Zatiaľ som nenašiel hru určenú primárne vidiacim, ktorí program VoiceOver nepotrebujú, ale zahrá si ju aj nevidiaci, ktorí sa bez jeho služieb nezaobídu.

Ako teda začať?

Pri prezeraní si internetových stránok, ktoré sa venujú Apple produktom som našiel túto aplikáciu a hneď mi napadlo, že keď sa jedná o slovnú hru, čo tak ju vyskúšať s VoiceOverom? Najprv som vyskúšal bezplatnú verziu, ktorá sa venovala českým obciam. Autor tvrdil, že hra je presne taká istá, len ako už samotný názov (Šibenice obce) prezrádzal, hľadali sa názvy českých obcí. Hra ma svojím prevedením a spracovaním hneď oslovila a ako sa ukázalo krásne fungovala aj s odčítačom obrazovky.

Game center, zdielajme, zdielajme, zdielajme

Po prvotnom spustení hry je potrebné zaregistrovať sa do služby Game center. Táto služba dovoľuje vaše výsledky, či už úspechy alebo neúspechy zdieľať s vašimi priateľmi. Tých si vyberáte a schvaľujete sami, takže napokon s nimi môžete hrať aj túto hru. Vaši priatelia vždy uvidia ako ste hrali, koľko ste získali bodov a či sú na tom lepšie ako vy. Samozrejme, že vidíte aj výsledky, resp. tabuľky ďalších hráčov a pozíciu, na ktorej sa nachádzate vy.

Poďme konečne hrať

Po tejto registrácii sa dostávate do samotného prostredia hry. Ak by ste ju chceli prejsť klasickým švihaním prsta, tak nájdete nasledovné položky:

  1. Informáciu o úrovni, v ktorej sa nachádzate.
  2. Informáciu, kde sa dozviete koľko slov ste napísali správne v rade.
  3. Tlačidlo (info): Tu sa dozviete informáciu o samotnej hre, koľko obsahuje slov a pod.
  4. Nepomenované tlačidlo: Tu môžete ohodnotiť hru a priamo sa dostávate do Game centra, kde sa dozviete informácie o hre, nájdete tu nové výzvy od priateľov a tiež celkové skóre. Odtiaľto sa dostanete tlačidlom hotovo, ktoré sa nachádza na pravej strane displaya v jeho hornej časti.
  5. Podtržníky: Na začiatku každej hry tieto Podtržníky znázorňujú počet písmen, ktoré slovo obsahuje.
  6. Klávesnica: Ďalším švihnutím prejdete na písmeno A, ktoré sa nachádza v spodnej ľavej časti displaya. Ak by ste švihali prstom ďalej, tak by ste postupne prechádzali celú abecedu. No ak si predstavíte klasickú klávesnicu, len trošku v inom postavení, tak ľahko nájdete písmena aj bez švihania. Klávesnica nie je ako na počítači, ale ak by sme prechádzali z ľavej do pravej strany display a, tak hneď vedľa písmena (A) nájdeme písmeno (B) a potom (C). Klávesnica je v troch riadkoch. Každé písmenko je samostatné tlačidlo, takže na ňom dvakrát poklepete a písmenko je napísané.

Prvá hra

Hru ako takú asi nemusím príliš popisovať, na základe vkladania písmen sa snažíte prísť na slovo, ktoré sa skrýva pod podtržníkmi, ktoré som popisoval vyššie. Ak písmeno uhádnete, tak sa na miesto podtržníku objaví správne písmeno a na základe tejto nápovede hľadáte ďalej.

Pre správne vyčítanie podtržníkov alebo písmen, ktoré ste už uhádli postupujte takto:

  1. Najprv si v programe VoiceOver pomocou rotora zvoľte presun po znakoch.
  2. Po napísaní určitého písmena si skontrolujte nad klávesnicou, či ste písmeno správne uhádli, alebo nie. Ak ich už je viac, tak pomocou švihania prsta nadol idete po znakoch a tak sa dozviete presne, kde a na akom mieste sa písmeno nachádza. Takže, ak by som vám to ukázal na slove „recenzia“, tak v prípade, že som uhádol písmena „z, r, e“, tak to vyzerá takto: „r e _ e _ z _ _“. Pričom každý podtržník ukazuje neodhalený znak, ktorý musíte doplniť.

V prípade, že uhádnete a správne napíšete slovo, aplikácia vás na to upozorní. V prípade, že slovíčko nepoznáte, je tu možnosť zistiť, čo presne znamená v slovníku. Po odklepnutí tlačidla (OK) pokračujete ďalej v hre, kde sa vám v prípade správne zobrazeného slova zvýši úroveň a tiež si môžete skontrolovať aj počet slov, ktoré ste napísali správne v rade.

Čo napísať na záver?

V prvom rade by som rád poďakoval autorovi hry pánovi Richardovi Malaschitzovi, ktorý mi ochotne odpovedal na všetky moje otázky a prijal aj moje návrhy na zlepšenie hry. Už v ďalšej aktualizácii sa môžete tešiť aj na ozvučenie v prípade uhádnutého písmena zvukom a to toľko krát, koľko sa písmeno nachádza v danom slove. Hra je ľahko ovládateľná, zaujímavá a verím, že sa aj vám bude páčiť.

Pre tých, ktorí by mali záujem ponúkam aj nejaké promokódy tak ma v prípade záujmu neváhajte kontaktovať.

Autorem článku je Peter Gombárik.

sobota 6. dubna 2013

Přístupnost dokumentů je stejně důležitá jako přístupnost webových stránek

Stále více informací je dnes na webu prezentováno ve formě dokumentů. Pokud dáte na svůj web PDF, které obsahuje podrobnou výroční zprávu vaší organizace, může se stát, že takové PDF obsahuje více informací, než celá vaše webová prezentace. Proto je třeba i v případě dokumentů myslet na jejich přístupnost.

Dokumenty jsou na web umisťovány v nejrůznějších formátech, ale PDF má mezi nimi výsadní postavení - až 80 % non-HTML dokumentů je právě v PDF.

Dobrá přístupnost dokumentů (a speciálně PDF) je tak stále důležitější. Při našich testech přístupnosti čím dál tím více narážíme na situace, kdy webové rozhraní je bez problémů přístupné, uživatel se dostane tam, kam potřebuje, ale požadovaná informace je prezentována jako nepřístupné PDF bez textové vrstvy. Což je pochopitelně špatně a taková situace má pak negativní vliv na uživatelovo nahlížení na přístupnost webu jako celku.

Přitom vytvořit přístupný dokument (pokud odhlédneme například od některých specifických případů dokumentů na akademické půdě) není nic složitého a stejně jako v případě webu i zde stačí dodržet několik základních pravidel a postupů.

Stručný přehled o tom, jak tvořit přístupné dokumenty, a na co si dát při jejich tvorbě pozor, můžete získat po prohlédnutí komentovaných slajdů k mé prezentaci Tvorba přístupných dokumentů v neziskovkách, kterou jsem měl na letošním INSPO, případně si můžete přečíst můj starší článek o tvorbě přístupných PDF ve Wordu 2007. Nebo přijít na některé z mých školení přístupnosti.

Související odkazy

čtvrtek 4. dubna 2013

R.I.P. Cynthia Waddell

Dnes jsem se dozvěděl smutnou zprávu - zemřela Cynthia Waddell, jedna z nejvýznamnějších osobností v oblasti přístupnosti. Je mimo jiné spoluautorkou dvou knih - Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance a celý život zasvětila boji za lepší přístupnost webů.

Cynthia se stala i tváří svého času velmi populárního online nástroje na testování přístupnosti - Cynthia Says. Pamatujete si ještě na něj?

Myslím, že člověk jako Cynthia bude "přístupnostní" komunitě hodně chybět.

Související odkazy