Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 22. srpna 2011

Ani na WebExpo 2011 nebude chybět tématika přístupnosti

Pokud se vydáte na konferenci WebExpo, můžete se zde stejně jako v letech minulých seznámit s novinkami v oblasti přístupnosti. S kolegou Romanem Kabelkou je krátce představíme na přednášce s názvem Accessibility´s not dead (přednášku plánujeme navzdory anglickému názvu v češtině) a pak budeme po celou dobu konference mít díky vstřícnosti pořadatelů prezentační stánek, na kterém si můžete vše vyzkoušet v praxi.

Kromě standardních věcí (screenreader, softwarová lupa, braillský řádek) se můžete těšit na spoustu novinek:

  • iPad s VoiceOverem a ukázkami dotykového ovládání,
  • Android s odečítači Spiel a Talk Back,
  • Kindle,
  • Google Chrome,
  • přístupnost Google Apps a Google+,
  • přístupnost služeb Seznam.cz.

Kromě těchto novinek máme pro vás připraveno i několik překvapení, která postupně odhalíme.

Děkujeme pořadatelům za opětovné umožnění účasti a těšíme se na setkání - ať už na přednášce, na stánku či při networkingu.

UPDATE: Sleva 10% na vstupné na WebExpo s kupónem POSLEPU pro první tři nejrychlejší.

UPDATE 2: kupóny už jsou vyčerpány, děkujeme za zájem.

Související odkazy

sobota 20. srpna 2011

Google udělal další krok ke zlepšení přístupnosti svých produktů

Zrovna dnes jsme se s jedním nevidomým kamarádem bavili, že by Google na té přístupnosti mohl trochu "máknout", protože nabízí celou řadu užitečných služeb, jejichž přístupnost ale bohužel tu více, tu méně pokulhává. A ejhle - Google včera ve spolupráci s American Council of the Blind (ACB) spustil průzkum, jehož cílem je zjistit, jaké požadavky na přístupnost mají uživatelé se zrakovým postižením.

Výsledky průzkumu pomohou Google navrhovat produkty tak, aby lépe spolupracovaly s asistivními technologiemi, a také by měly zlepšit schopnost Google informovat uživatele o novinkách v přístupnosti u svých produktů, jakými jsou například ChromeVox nebo TalkBack.

Pokud čtete tento blog, máte nějaký zrakový handicap a umíte anglicky - najděte si chvilku, průzkum vyplňte a využijte tak jedinečné možnosti dát Google důležitou a cennou zpětnou vazbu.

Držím Google i uživatelům se zrakovým handicapem pěsti, ať to vše dobře dopadne a ať jsou pro ně brzy služby Google co nejpřístupnější!

Související odkazy

pátek 19. srpna 2011

Zajímá vás přístupnost mobilních zařízení? Přijďte na konferenci Mobera.

Samostatně ovládat mobilní telefon či jiné mobilní zařízení bylo dlouhá léta pro nevidomé uživatele tabu. Například napsat či přečíst SMS si sami mohli pouze tak, že si propojili mobilní telefon s počítačem, potřebná data si stáhli do PC, a pomocí screenreaderu v počítači si SMS přečetli či napsali. Což bylo zdlouhavé, nepohodlné a uživatel také nemohl reagovat na zprávu okamžitě, ale musel počkat, až se dostane k počítači, kde si ji přečte.

Kolem roku 2005 se objevily první ozvučené mobilní telefony a pro nevidomé uživatele se jednalo o velký krok k samostatnosti. Při práci s mobilním telefonem už nemusel čekat, až se dostane k PC, ale mohl jej používat kdekoliv. Na začátku byly zpřístupněny jen základní funkce (volání, práce s kontakty, čtení/psaní SMS), dnes už je možné používat i e-mailového klienta, přistupovat na web, číst knihy či nechat se pomocí mobilního telefonu navigovat. Důležitou roli hrála přístupnost klávesnice mobilního telefonu, tzn. zda má konkrétní model dostatečně hmatná tlačítka a uživatel jej tak bude moci samostatně ovládat. Tyto modely ale postupně začínají vytlačovat z trhu přístroje s dotykovým ovládáním.

Dalším milníkem v oblasti ozvučených mobilních telefonů je proto nástup mobilních telefonů právě s tímto způsobem ovládání. Leaderem v této oblasti je Apple, který ve všech svých produktech nabízí odečítač Voice Over, plně zpřístupňující prostředí telefonu i aplikace. Při práci s Voice Overem na zařízení s dotykovým displejem je vidět, že při jeho implementaci někdo přemýšlel a že je řada věcí promyšlena a navržena s ohledem na ovládání poslepu (podívejte se, jak si může nevidomý uživatel na iPadu pustit ČT 24).

Ale ani Google s Androidem nezůstává pozadu a pro Android už jsou dnes k dispozici dva bezplatné screenreadery - Talk Back a Spiel. Ačkoliv zde zatím není zpřístupněno vše, může být toto řešení pro některé uživatele zajímavé, protože jeho pořizovací cena je výrazně nižší oproti komerčně nabízeným řešením.

I přes tyto úspěchy je ale v oblasti přístupnosti mobilních telefonů s dotykovým ovládáním stále co vylepšovat. Stále existují aplikace, které by nevidomým uživatelům pomohly, ale nejsou plně přístupné, jejich ovládání také mnohdy není ergonomické, atp. Navíc samostatné používání mobilních telefonů uživateli s handicapem už dnes není z oblasti science fiction (jako tomu bylo před lety), ale běžná praxe. Úsilí, věnované jejich zpřístupnění, tak není jen formální úlitba standardům přístupnosti, ale má reálný dopad, a je uživatelům opravdu ku pomoci.

Pokud vás téma přístupnosti mobilních zařízení zajímá, přijďte na začátku září do Brna na konferenci Mobera. Spolu s Romanem Kabelkou tam budeme mít přednášku, zaměřenou právě na tato témata. Prakticky vám ukážeme, jak funguje iPad se screenreaderem Voice Over či Android se screenreadery Spiel a Talk Back.

Těšíme se na setkání.

Pokud chcete 20 % slevu, použijte při registraci kód RADEKROMANmobera.

Související odkazy

úterý 16. srpna 2011

Přístupnost Google+ prakticky

Google+ logoO nové sociální síti Googlu bylo za dobu od jejího spuštění napsáno mnoho, a proto si tento článek neklade za cíl vysvětlovat základní pojmy či funkce. K tomu můžeme doporučit například článek Google Plus v kostce: manuál nového uživatele. My se zaměříme na praktickou přístupnost pomocí odečítačů obrazovky pro nevidomé uživatele.

Google na stránce Using Google products: How to use accessibility features deklaruje přístupnost svých produktů, jejíž implementace není bez účinku a jsou tak dosažitelné všechny důležité funkce aplikací. Na druhou stranu je nutno říci, že pro běžného nevidomého uživatele není ovládání řady z nich zcela intuitivní a vyžaduje jistý zácvik s uživatelským rozhraním dané Google aplikace. Pokročilí uživatelé se sice s rozhraním naučí pracovat sami, ale musí často použít podpůrné funkce odečítačů, které jdou nad rámec standardního ovládání webových stránek, jako např. webspoty ve VoiceOveru, značky pozic v JAWSu či simulace myši. Vycházíme více jak z dvouletých zkušeností používání Google Apps v TyfloCentru, jejichž používání by se dalo vystihnout lidovým a trefným přirovnáním "jde to, ale dře to."

Tak to jen tak na úvod a nyní již k testu Google+, který je tak trochu náhledem do naší testerské kuchyně, neboť podobně vypadají výstupy testování, které s kolegy provádíme, byť zde je vše naservírováno čtivěji a populárnější formou.

Uvítací stránka

Po přihlášení do Google+ se zobrazí uvítací stránka "Vítá vás Google+". Lze ji rozdělit na tři části, z nichž se nejméně zajímavá může zdát patička, která se objevuje na všech stránkách. Není od okolních sekcí nijak oddělena, ať už ARIA rolí status či skrytým nadpisem, a tak její nejsnažší nalezení spočívá v přesunu na samotný konec stránky. Své sémantické zviditelnění by si však zasloužila a to hned ze dvou důvodů:

  • Nachází se zde tlačítko "Odeslat zpětnou vazbu", po jehož aktivaci je možno vyplnit formulář, do něhož se hodí např. uvést, jaké bariéry či obtíže v přístupnosti stránka poskytuje. Obzvláště nyní, kdy je Google+ v beta verzi, je čas pro podávání takových podnětů vhodný, aby Google do otevření ostré verze přístupnost ještě vylepšil.
  • Objevuje se zde obsah dialogů, které umožňují upravovat různé údaje od informací v profilu až po uživatele v kruzích nebo chatovat s ostatními uživateli. Tj. pokud aktivace odkazu či tlačítka nevyvolá akci, na níž by odečítač při pohybu nějak zareagoval, je dobré překontrolovat právě konec stránky.

Druhou oblastí společnou napříč všemi stránkami je hlavní navigace, skládající se z často zmiňované tmavé lišty s odkazy na služby Googlu a s rychlými odkazy pro sdílení a oznámení v síti Google+. Jedná se o sekci od počátku stránky až po nadpis úrovně 1 "Google". Obě skupiny odkazů jsou správně uzavřeny do nečíslovaných seznamů, tudíž sémanticky je vše v pořádku. Pokud je aktivován odkaz indikující počet oznámení, je mezi druhým seznamem a nadpisem "Google" vložen rámec umožňující prohlížet oznámení. Stejnou polohu má i dialog, jenž se objevuje po aktivaci odkazu "Sdílet...". Další navigační sekce následují ihned za nadpisem "Google", kde si lze vybrat mezi Streamem, fotkami, vlastním profilem a editorem kruhů. Tyto odkazy již nejsou uzavřeny do seznamu, což v tomto případě tolik nevadí, a rovněž prozatím nejsou z pohledu odečítače lokalizovány do češtiny, neboť součástí odkazů jsou bubliny ignorované odečítači. Společnou navigační oblast uzavírá vyhledávací pole pro hledání lidí, jenž je šikovně uvozeno skrytým nadpisem úrovně 2 "Search" a navíc označeno příslušnými ARIA atributy pomáhajícími odečítači vyčítat navrhované výsledky a povyšující standardní editační pole na plně funkční kombobox přístupný z klávesnice.

Za vyhledávacím polem následuje třetí část, o níž ještě nebyla řeč, a tou je hlavní obsah stránky. Ten s výjimkou stránky streamu není uvozen řádným nadpisem, tudíž na většině stránek, včetně té uvítací, je za záchytný bod nutné nelogicky zvolit právě nadpis uvozující vyhledávací pole. Bohužel ani v dalším obsahu uvítací stránky není sémantika vyvedena tak, aby odpovídala vizuálnímu vjemu uživatele, jenž nemusí používat odečítač. Nachází se zde několik nadpisů – „Vítejte!“, „Kruhy“, „Setkání“, „Témata“, „Důležitá poznámka k testovací verzi“, „Dokončete svůj profil“ a „Přidejte si lidi do kruhů“, z toho ani jeden není vyznačen jako korektní nadpis příslušnými HTML elementy. Vzhledem k povaze sdělení pro všechny kromě prvního z nich nejde o fatální absenci, pro lepší čtivost skrze odečítače by však nadpisy měly být přítomny. To, že nadpis „Vítejte!“ není korektně vyznačen je možné považovat již za vážnější překážku, neboť mezi navigací a tímto hlavním nadpisem obsahu stránky je ještě vložen rámec s chatem, jímž je nutno projít pro dosažení příslušného obsahu.

Pro uvítací stránku a Stream jsou společné další sekce stránky. První z nich je navigace ovládající stream a umožňující přepínat mezi uvítací stránkou, celým streamem, streamy jednotlivých kruhů, oznámeními a tématy. Tato navigace je příhodně uvozena skrytým nadpisem „Navigation“, takže na ni lze pomocí odečítače snadno přeskočit, není tu však opět soulad mezi grafickým znázorněním a sémantikou důležitou pro odečítače. Vše vypadá jako víceúrovňový seznam, avšak ten není v kódu řádně vyznačen, tj. nevidomý uživatel tento seznam vnímá jako neuspořádanou sérii odkazů. Ideální stav by měl být tedy takový, že odkaz Stream bude odrážkou seznamu obsahující ještě podseznam se souvisejícími položkami, jimiž v tomto případě jsou filtrovací odkazy streamu s jednotlivými kruhy.

Za streamem, resp. Hlavním obsahem uvítací stránky, jsou další sekce, z nichž ani jedna opět není řádně uvozena nadpisem, tudíž na ně nelze jednoduše přeskočit v rámci seznamu nadpisů, jenž je nejpoužívanější orientační pomůckou nevidomých uživatelů na webových stránkách. Jedná se o sekce nazvané "Ve vašich kruzích", "Návrhy", "Setkání", "Buďte mobilní" a "Poslat pozvánky".

To je pro dnešek vše, ve zkoumání přístupnosti Google+ budeme pokračovat ;-)

Autorem článku je Roman Kabelka.