Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 11. března 2008

Přístupné výsledky hledání v telefonním seznamu

O tom, že telefonní seznam Zlaté stránky zobrazuje nalezená telefonní čísla ve formě obrázku s alternativním textovým popiskem Telephone number ví asi každý, kdo jej používá. O tom, že tato ochrana je trošku bezzubá, protože telefonní číslo se ve zdrojovém kódu stránky používá jako parametr pro specifikaci konkrétního místa na mapě, se už ví asi méně.
ukázka vyhledání s alternativním popiskem Telephone number

Tak jako tak, telefonní seznam dle mého názoru patří mezi služby, které by měly prezentovat výsledky hledání přístupnou (rozuměj textovou) formou. Protože naše jednání ohledně zpřístupnění služby nebyla úspěšná, vytvořil před časem pan Michal Ficek z laboratoře Carolina plug-in - externí odkaz, doplňující k obrázku telefonního čísla textový popisek, čitelný screen readery. Tím sice umožnil přístup k výsledkům třeba nevidomým návštěvníkům, což bylo jistě užitečné, ale přece jen toto řešení lze svým způsobem považovat za proprietární (vazba na konkrétní prohlížeč, nutnost si něco do PC doinstalovat, atp.).
ukázka vyhledání za použití plug-inu pro MSIE
Proto mě velmi potěšilo, když jsem před pár dny objevil na 1188.cz možnost vyhledávat v telefonním seznamu, jehož výsledky jsou prezentovány ve formě textu.

ukázka vyhledání telefonního čísla na 1188.cz
Nezastírám, že 1188.cz má spoustu velkých i malých much z hlediska přístupnosti a některé věci by šlo řešit lépe. Ale skutečnost, že telefonní číslo je oproti Zlatým stránkám v textové formě, IMHO vše ostatní přebíjí. Takže i když nepoužíváte screen reader, ale vadí vám - stejně jako mně - opisování nalezeného čísla ze Zlatých stránek, hledejte přes 1188.cz. A navíc se mi i zdá, že výsledky hledání na 1188.cz jsou relevantnější.

pondělí 3. března 2008

Externí odkazy a přístupnost

Upozorňujete na odkazy vedoucí mimo váš web? Považujete to za důležité? A pokud ano, jaké řešení používáte?

Upozorňování přístupným způsobem na typ a velikost cílového souboru v případě, kdy odkaz vede na obsah jiného typu než HTML, je u nás již docela zažité. U odkazů, vedoucích mimo web, tomu tak bohužel není, a přitom i tato informace může být pro nevidomé užitečná. Nečekaný přechod na jiný web bez předchozího upozornění může být pro nevidomého poměrně nepříjemný, protože najednou se dostává do prostředí, které nezná.

Nejčastěji doporučované a používané postupy, kdy je k externímu odkazu doplněn obrázek na pozadí, který o této skutečnosti informuje, nelze považovat za plně přístupné. Proč? Informace je v tomto případě nesena pouze dekorativním obrázkem a není tedy přístupná pro uživatele, kteří si prohlížejí stránku s vypnutými stylovými předpisy či pro uživatele screen readerů.

Na webu Webaim.org jsem našel poměrně elegantní řešení, jak upozorňování na externí odkazy vyřešit tak, aby výše uvedenými neduhy netrpělo.

Nejprve si připravíme stylové předpisy:

a.externi span
{
position:absolute;
left:0;
top:-500px;
width:1px;
height:1px;
overflow:hidden;
}

a.externi:link
{
background: url(externiodkaz.gif) no-repeat top right;
padding-right: 9px;
}

V HTML kódu pak upozornění na externí odkaz uděláme následujícím způsobem:

<a href="http://www.blindfriendly.cz/
skoleni-tvorby-pristupnych-stranek"
class="externi">
Školení tvorby přístupných webových stránek
<span> - externí odkaz</span></a>

Výsledkem tohoto postupu řešení, které je přístupné i při vypnutí CSS či pro uživatele screen readerů.

Pár postřehů z diskuse na toto téma s nevidomými a slabozrakými

  • Řetězec externí odkaz byl v minianketě mezi nevidomými vyhodnocen jako nejvýstižnější a nejvíce odpovídající konvenci ohlašování odkazů u JAWS. Ostatní varianty (externí, mimo web, odkaz mimo web, odkaz vede mimo tento web, jiný web, atp.) byly zamítnuty buď jako málo výstižné či dlouhé a tudíž zdržující při procházení stránky.
  • Slabozrací návštěvníci upozorňování na externí odkazy až za tak důležité nepovažují, protože když se otevře jiný web, všimne si toho slabozraký většinou na první pohled - jiné barvy, jiné uspořádání stránky, atp. Takže požadavek naopak zněl - ikonky by měly být spíš nenápadné, aby vizuálně moc nerušily.
  • Možnost vložit obrázek s upozorněním na externí odkaz přímo do HTML kódu také není špatně, ale uživatelům screen readerů u tohoto řešení přibývá navíc slovo grafika, kterým je indikován grafický prvek.
  • Vyznačování externího odkazu není bezpodmínečně nutné u odkazů, u nichž je už z textového označení zřejmé, že odkaz mimo web vede. Příklady mohou být názvy institucí, přímý zápis URL, atp.
  • Na stránce, která obsahuje velké množství externích odkazů (např. stránka Odkazy či Doporučujeme), je vhodnější tuto skutečnost uvést někde blízko hlavního nadpisu stránky a k jednotlivým odkazům už toto upozornění nedávat, protože při procházení by hláška externí odkaz za každým odkazem zdržovala při práci.

Pokud by vás napadlo ještě výstižnější a kratší označení, než je externí odkaz, podělte se o své návrhy v komentářích. Děkuji.