Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 13. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 3. díl

Tímto článkem uzavíráme povídání Romana Kabelky o novinkách v připravovaném operačním systému iOS 7.

Správa plochy a aplikací

VoiceOver v iOS 7 přináší dlouho očekávané oznamování editačního režimu plochy. Dosud bylo totiž nutné mít zapnuto čtení nápovědy v nastavení VoiceOveru, který na ploše oznamoval buď "Chcete-li otevřít, poklepejte" ve standardním režimu, nebo "Chcete-li smazat, poklepejte" v editačním režimu. Nyní VoiceOver po poklepání a přidržení ikony oznámí aktivní vstup a i při vypnuté nápovědě jej oznamuje u každé ikony do té doby, dokud editační režim není ukončen stiskem tlačítka plochy.

Lze si v různých situacích povšimnout, že je posílen význam gest tažení třemi prsty pro odsunutí aktuálně zobrazeného obsahu daným směrem. Už na odemykací obrazovce s aktivním VOiceOverem je možno zařízení odemknout odsunutím odemykací obrazovky třemi prsty vpravo, aniž by bylo nutné hledat tlačítko Odemknout. Dále na jakékoli stránce plochy, nikoli však v docku, vyvolá tažení třemi prsty dolů vyhledávací pole Spotlight. Nyní je toto jediný způsob, jak Spotlight vyvolat. Ani tlačítko plochy, ani přesunutí se před první stránku plochy již nefunguje. Místo posunu třemi prsty dolů lze alternativně použít poklepání a přidržení při současném potáhnutí ikony dolů.

Přepínač aplikací

Stejnými gesty uvedenými v předchozím odstavci, jen namísto potažení dolů použijeme potažení nahoru, lze zavírat aplikace v přepínači aplikací po dvojitém stisku tlačítka plochy. Tedy opakovaným tažením třemi prsty nahorů můžeme poměrně velmi rychle ukončit všechny aktivní aplikace, jelikož VoiceOver kurzor se automaticky přesouvá po provedení gesta a ukončení aplikace na další aplikaci v pořadí. Jak už bylo zmíněno, je též možno ukončení přes volbu rotoru Akce a její příkaz Zavřít aplikaci.

Přepínač aplikací, stejně jako plocha, přišel o nultou stránku pro uzamčení rotace a ovládání přehrávání. Tyto ovládací prvky jsou nově v Ovládacím centru - viz dále.

Nakonec příjemným vylepšením je, že VoiceOver v přepínači aplikací oznamuje běžící aplikace, neboť delší dobu nepoužívané aplikace jsou sice přítomny, ale jejich aktuální stav je tak říkajíc uložen k ledu a nemají žádné aktivní procesy.

Stahování aktualizací

S organizací aplikací souvisí i nová, za normálních okolností užitečná funkce, stahování aktualizací, kdyby ovšem byla zajištěna kontinuita v přístupnosti nových verzí, což zdaleka bohužel neplatí. Protože pro uživatele asistivních funkcí je z mnoha zkušeností vhodnější si předem ověřit provedené změny v nové verzi aplikace, doporučuje se v nastavení v kategorii iTunes a App Store pod nadpisem Automatická stahování přepnout tlačítko Aktualizace na vypnuto a provádět aktualizace dosavadním způsobem přes aplikaci AppStore.

Pozor na možnou záměnu za sekci Aktualizace aplikací na pozadí v kategorii Obecné v nastavení. Ta se stahováním aktualizací nemá nic společného, neboť má zejména za úkol nově řídit nepřetržitý běh vybraných aplikací na pozadí. Předchozí verze iOS totiž pro běh na pozadí měly poměrně omezené možnosti a většina byla řízena tzv. push notifikacemi.

Ovládací a oznamovací centrum

V iOS 7 s aktivním VoiceOverem do stavového řádku na horním okraji displeje přibylo další gesto. Kromě poklepání pro odrolování obsahu na začátek a potáhnutí dolů třemi prsty pro otevření oznamovacího centra, je nově možno potažením třemi prsty nahoru otevřít ovládací centrum. Jedná se de facto o vylepšenou nultou stránku z přepínače aplikací, tudíž výjma známých ovládacích prvků pro přehrávání zvuku a zámku rotace zde nalezneme přepínače sítí (letový režim, Bluetooth, Wi-Fi, atp.), přepínač režimu Nerušit, regulátor jasu displeje a zástupce na aplikace Hodiny a Fotoaparát. Tato obrazovka z hlediska přístupnosti skrze VoiceOver nějak zvlášť nepřekvapí. Za pozornost stojí už jen poznámka, že ovládací centrum se opouští stejně tak, jako další obrazovky bez tlačítka Zrušit, tj. gestem potažením dvěma prsty v jednom tahu plynule nahoru, dolů a opět nahoru.

Nejen ovládací centrum, ale i oznamovací centrum nyní lze otevřít ze stavového řádku bez nutnosti zařízení odemykat. Kvůli tomu byla též z tlačítka plochy odstraněna funkce pro ovládání přehrávání – dvojtý stisk při uzamčeném zařízení.

Oznamovací centrum

Zaměříme-li se více na oznamovací centrum, zjistíme, že v iOS 7 je bohatší a nabízí celkem tři pohledy na události minulé, současné i budoucí. Stále platí, že mezi jednotlivými kategoriemi informací se lze jednoduše přesouvat po přeladění rotoru na nadpisy a šviháním jedním prstem nahoru a dolů. Pohledy Vše a Zmeškané, jež mají své odpovídající přepínací tlačítka na horním okraji obrazovky oznamovacího centra, nabízejí přehled událostí známý již z iOS 6. Změna nastává pouze v tom, že pohled Zmeškané zobrazuje jen události neodbavené nebo události, které nevyžadují interakci. Takové události bez interakce jsou typicky informace o aktualizovaných aplikacích, je-li zapnuto stahování aktualizací. Po přepnutí oznamovacího centra do pohledu Dnes můžeme zístit, co se právě děje nebo co nás čeká. Zcela nahoře je datum a aktuální informace, mezi které patří stavy akcií a počasí a nejbližší nadcházející událost v kalendáři. Dále následují nadpisy Kalendář a Připomínky, při čemž pod nimi jsou zobrazeny události, resp. Připomínky, které jsou k dnešnímu dni relevantní. Nakonec se zde nachází sekce Zítra uvozená nadpisem, jež na základě údajů z kalendáře popisuje, kdy nám zítra začínají povinnosti. Podobu pohledu dnes lze přizpůsobit dle potřeby v nastavení v kategorii Oznamovací centrum.

Závěr

Na závěr lze říci, že ve způsobu ovládání poslepu skrze odečítací funkci VoiceOver a v kvalitě přístupnosti se zásadně nic nemění. S uspokojením je též možno konstatovat, že Apple v rámci cyklů beta testování rozhodně přístupnost neodsunuje až na druhou kolej, což může potvrdit kolega Jiří Stojaník. Na tomto místě mu patří velký dík, neboť za jeho nezištné podpory bychom v brněnském TyfloCentru iOS 7 neměli k dispozici a tento článek by tak nemohl vzniknout.

Video ukázka

Související odkazy

Žádné komentáře: