Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 31. března 2012

Jaké bylo INSPO 2012

V sobotu 17. března 2012 jsem se už tradičně zúčastnil konference INSPO 2012. Z role běžného účastníka jsem se postupně stal jedním z členů organizačního týmu a po loňském moderování sekce Přístupnost (nejen) webu jsem měl letos na starost tuto sekci i po stránce obsahové.

Dopolední program mi opět nějak unikl, tentokrát v duchu hesla "kdo to má nejblíže, tak chodí poslední". I když jsem na konferenci tentokrát vyrážel z Prahy, ráno jsem se "trochu" zapovídal s kolegou Michalem a do Kongresového centra dorazil až po desáté.

Navíc jsem v přednáškovém sále hned potkal Brblu. A protože jsme se dlouho neviděli, tak jsme se dali do řeči a z dopoledního bloku jsem tak stihl jen přednášku kolegů ze Střediska Teiresiás o Hybridní knize 3.0. Hybridní kniha je technologie umožňující vytvářet dokumenty se synchronizovaným multimediálním obsahem, především elektronickým textem, jeho zvukovou nahrávkou a jeho překladem do znakového jazyka zobrazeným jako videozáznam. Petr Hladík a Tomáš Gůra nás seznámili s její třetí generací. Hybridní kniha po deseti letech vývoje dospěla do stádia dokumentového formátu určeného nejen zrakově postiženým, ale ve stejné míře i uživatelům se sluchovým postižením nebo s jakýmkoli omezením v oblasti získávání informací tradičními kanály.

Během dopoledne jsem se ještě vydal na "studijní cestu" na stánek Katedry Kybernetiky při Západočeské univerzitě v Plzni, jejímž cílem bylo seznámení s projektem Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty.

Tím skončilo "nicnedělání" a po obědě šupky dupky do práce :-) V odpoledním bloku Přístupnost (nejen) webu bylo připraveno 8 přednášek, věnovaných nejrůznějším tématům, jejichž společným jmenovatelem byla přístupnost a pomůcky či projekty, pomáhající uživatelům se specifickým potřebami.

V přednášce Software pro zpřístupnění tištěných předloh pomocí USB kamer nás Honza Šnyrych a Tomáš Hrdinka ze Spektry seznámili s tím, jak lze s vhodným programovým vybavením využívat i u běžně dostupných USB webkamer (případně kamerových lup připojených do počítače přes TV tuner) některé pokročilé funkce, které byly dříve obsaženy jen v dražších modelech lup. Přednáška byla zaměřena na představení a srovnání možnosti, které v této oblasti nabízejí programy ZoomText 10, enVid 1.2 a možnost využití kamery jako skeneru.

Jirka Ibl z Ragtimu nám ve své přednášce Jak učit stroje pomáhat lidem ukázal možnosti, které přinášejí chytré telefony a dotykové počítače - mají bavit, okouzlovat a především pomáhat lidem. Na příkladu aplikace The Elements - periodické tabulky prvků ukázal, že Komenského "škola hrou" může skutečně fungovat a s iPadem dostává úplně jiný rozměr. iPad ale může i v oblasti speciálních potřeb. Apple, jako zatím jediný výrobce, vybavil všechna svá zařízení množstvím prvků, které umožňují jejich používání i uživatelů se smyslovými nebo motorickými problémy. Nejvýraznější je v současné době využití iPadu pro alternativní komunikaci, ale jak už víte například i z tohoto blogu, produkty Applu dnes mohou používat například i uživatelé s těžkým postižením zraku.

Jirka Kříž nám představil projekt CIT Reader. Ten zajišťuje pohodlný převod digitálních dokumentů do zvukové podoby pomocí hlasů společnosti Speechtech a nabízí i jednoduchou funkci zvětšovače obrazovky.

Jste z neziskovky a chcete hosting zdarma? Jan Kachlík ze společnosti HEXAGEEK přišel na letošní INSPO se zajímavou nabídkou sponzoringu pro neziskové a některé další organizace. Servis PC na dálku za zvýhodněnou cenu pak nabídl Vladimír Šandera z firmy Vronli.

Cílem projektu Bezbariérová.knihovna.cz je vytvořit v knihovnách takové podmínky, aby byly knihovny byly snadno přístupné i pro uživatele se specifickými potřebami. Projekt s sebou nese i standard Handicap friendly, který by se měl stát závazným dokumentem pro knihovny a měl by tak zlepšovat přístupnost nabídky jejich služeb vůči uživatelům s handicapem. Jeho součástí bude i vlastní značka (logo) s názvem Handicap friendly. To by mělo být výstupním bodem standardu.

Hlavní náplní mé přednášky Podpora nových trendů přístupnosti webu v programech JAWS a MAGic bylo seznámit posluchače s tím, jak tyto programy drží krok s dobou a umožňují svým uživatelům používat aktuální verze prohlížečů či pracovat s webovými stránkami, které jsou vytvořeny v souladu se standardem WAI-ARIA. Má přednáška byla bohužel poznamenána selháním audio techniky, takže na praktickou část nedošlo (screencast bude - nezapomněl jsem ;-). A doporučení na závěr? Pokud chcete pracovat s aktuálními verzemi programů či webovými aplikacemi, vybírejte si takové asistivní technologie, které jdou s dobou a toto všechno vám umožní - produkty firmy Freedom Scientific mezi ně určitě patří.

Matěje Plcha asi představovat nemusím, na jeho blog o přístupnosti Androidu odkazuji poměrně často. Matějova přednáška byla také bohužel poznamenána výpadkem audio techniky a ozvučený Android jsme si neposlechli, ale Matěj měl k dispozici vizualizér a práci s telefonem pěkně komentoval, takže posluchači se vše zásadní dozvěděli i tak.

Celý blok Přístupnost (nejen) webu pak uzavřel Pavel Ondra seznámením s nově vzniklou skupinou Accessibility.GUG.cz. Accessibility.GUG.cz je první GUG skupina, která není určena místem, nepůsobí při žádné škole ani v určitém městěJe určena tematicky a je zaměřena na přístupnost produktů Googlu pro uživatele s těžkým postižením zraku.

No a pak už nezbylo nic víc než poděkovat přednášejícím za prezentace (myslím, že letošní ročník se - aspoň podle ohlasů, které ke mně dorazily - mimořádně vydařil), účastníkům za účast, popřát si šťastnou cestu a - na shledanou na INSPO 2013 (či jiné konferenci ;-).

Související odkazy

pátek 23. března 2012

Přístupnost PDF se screenreadery v praxi

Priti Rohra prakticky otestovala přístupnost PDF se třemi screenreadery v aktuálních verzích - JAWS, NVDA a Window-Eyes - s Adobe Readerem X. Zaměřila se hlavně na podporu pokročilejších věcí, tzn. jak si jednotlivé screenreadery poradí se strukturálními značkami, záložkami, formuláři či tabulkami.

A jak to celé dopadlo? Nejlepší podpora je na straně JAWS, na druhém místě se umístilo NVDA, a třetí příčka zůstala pro Window-Eyes, který na své konkurenty v některých oblastech hodně ztrácí.

Z výsledků testování jednoznačně vyplývá, že má smysl se strukturováním PDF zabývat, protože nejrozšířenější screenreadery už umí se strukturovaným dokumentem pracovat.

Kompletní srovnání najdete v článku PDF Accessibility Testing with JAWS, NVDA and Window-Eyes.

Související odkazy

čtvrtek 8. března 2012

Na workshopu o přístupnosti v Brně máme ještě několik volných míst

V úterý 13. března od 17 hodin povedu v Brně workshop o přístupnosti, který pořádá Michal Janík.

Jestliže se chcete v neformální atmosféře seznámit s tématikou přístupnosti, zeptat se na vše, co vás o přístupnosti zajímá, či si nechat prakticky otestovat přístupnost vašeho webu, pak se zaregistrujte na workshop o přístupnosti internetových stránek!. Zbývá už jen několik volných míst.

Pokud vše klapne, tak by měl dorazit i BoB Marvan, vedoucí týmu návrhářů uživatelského rozhraní Seznam.cz, kterého se budete moci zeptat na to, jaké je to zavádět přístupnost na nejnavštěvovanějších českých webech.

Těšíme se na setkání.

pondělí 5. března 2012

Google výrazně vylepšuje odečítač obrazovky TalkBack pro české uživatele

Problémy se stabilitou českého hlasového výstupu v Androidu 4 jsem zmiňoval už před časem, kdy na ně na prvním setkání Accessibility GUG.cz upozornil Matěj Plch. Doposud běžně používaný Svox s českým hlasem Iveta totiž poměrně často padal, takže práce s Androidem 4 byla pro uživatele, kteří potřebují český hlasový výstup, dost komplikovaná.

Naštěstí se do celé záležitosti vložil Google, který v nedávné době vydal v průběhu dvou dnů dvě betaverze screenreaderu TalkBack. Ty přinášejí - kromě řady dalších oprav - také mnohem lepší podporu českého hlasu Iveta a tím pádem zlepšení přístupnosti Androidu 4 pro nevidomé uživatele.

Po opravě tohoto problému se zdá, že Android 4.0 ICS může směle vykročit mezi české nevidomé uživatele, kteří jej mohou bez obav používat.

Další informace najdete v Matějově článku Ice Cream Sandwich na vzestupu: TalkBack výrazně vylepšuje kompatibilitu s českým hlasem Iveta.

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 4. díl

V dnešním díle se seznámíme s odečítačem VoiceOver. Jak jsme již zmínili v minulém dílu, odečítací funkce VoiceOver se aktivuje klávesovou zkratkou CMD+F5, resp. FN+CMD+F5 při vypnuté přednosti standardních funkčních kláves. Pokud je VoiceOver spuštěn poprvé, nabídne se ve výchozím nastavení uvítací dialog umožňující projít rychlokurz, který nás může v několika desítkách minut naučit základy odečítače VoiceOver a operačního systému Mac OS X. Rychlokurz je možné kdykoli později spustit příslušnou klávesovou zkratkou nebo výběrem z menu nápovědy pro VoiceOver. V uvítacím dialogu lze dle potřeby stisknout následující klávesy:

Funkce
Klávesa
Zrušení spouštění VoiceOveru
Escape
Spuštění rychlokurzu
mezerník
Spuštění VoiceOveru a návrat do systému
V nebo Enter

Rychlokurz a další nápovědné funkce

V rychlokurzu se levou a pravou kurzorovou šipkou přechází mezi jednotlivými obrazovkami, při čemž každá z nich vysvětluje jedno téma a obsahuje zpravidla i praktické cvičení. Ve cvičných dialozích se postupuje dle předem daných instrukcí a je tak možné si ověřit pochopení základních principů práce s VoiceOverem. Klávesou Escape je možné kdykoli rychlokurz opustit.

Tímto však uživatel není obrazně řečeno hozen do vod Mac OS X, ale má k kdykoli dispozici záchranný kruh v podobě nabídky nápovědy pro VoiceOver přístupné přes klávesovou zkratku VO+H (Ctrl+Alt+H). Ta nabízí vše důležité pro případy, kdy si s VoiceOverem nevíme rady a obsahuje následující položky:

Funkce
Klávesová zkratka; Popis
Online nápověda
VO+? (VO+Shift+,); Tématicky uspořádaná nápověda pro jednotlivé funkce a postupy s VoiceOverem
Nápověda pro příkazy
VO+H,H; Do podnabídek dle užití uspořádané příkazy VoiceOveru s uvedenou klávesovou zkratkou a s možností příkaz provést
Nápověda pro klávesnici
VO+K; Nápověda pro stiskávané klávesy známá i z jiných odečítačů, opouští se klávesou Escape
Nápověda pro zvuky
(není); Procházením nabídky šipkami nahoru a dolů je vždy přehrán zvuk a přečten popis, co jeho signál při práci s VoiceOverem znamená
Rychlokurz
VO+CMD+F8; Dovoluje kdykoli se vrátit k rychlokurzu a jeho instrukčním obrazovkám
Průvodce
(není); Anglické webové stránky věnované osvojení si VoiceOveru od základů až po pokročilé funkce

V nabídkách se lze pohybovat obvyklým způsobem, tj. šipkami nahoru a dolů se pohybujeme v nabídce, šipkami doleva a doprava sbalujeme a rozbalujeme podnabídky a Enterem potvrzujeme vybranou položku.

Několik poznámek ke klávesovým zkratkám

  1. U klávesových zkratek s funkčními klávesami je dále počítáno, že je zapnuta přednost standardních funkčních kláves a není tudíž uváděn ve zkratkách modifikátor Fn.
  2. Místo VoiceOver přeřaďovačů Ctrl a Alt stisknutých současně je dále v klávesových zkratkách uváděno zažité označení VO, proto například označení VO+H odpovídá klávesové zkratce Ctrl+Alt+H.
  3. Je-li v klávesové zkratce uvedena některá klávesa víckrát oddělná čárkou, znamená to, že takovou kombinaci je nutné stisknout tolikrát, kolikrát je uvedeno. V praxi tedy nápovědy pro příkazy (VO+H, H) je možné dosáhnout tak, že držíme přeřaďovače VO (Ctrl+Alt) a dvakrát přistiskneme písmeno H.

Nastavení řeči

Dříve než se pustíme do zkoumání operačního systému MAc OS X, je vhodné si přizpůsobit parametry hlasového výstupu. Ve VoiceOveru je toto nastavení podobně pohotově k dispozici jako v odečítači NVDA. Stiskem VO+CMD+šipka_doleva a VO+CMD+šipka_doprava tedy vybíráme parametry řeči, mezi které patří hlas, frekvence, výška tónu, hlasitost a intonace, a pomocí VO+CMD+šipka_nahoru a VO+CMD+šipka_dolů měníme vybranný parametr.

Je možné, že některý z parametrů nemusí mít na řeč vybraného hlasu vliv. Typicky např. hlas Eliška nepodporuje intonaci, neboť ta je napevno určena řečovými vzorky hlasu.
Okruh dostupných hlasů lze rošířit buď dokoupením příslušného software, například Infovox iVox s hlasem Eliška, nebo zaškrtnutím žádaných položek v dialogu vlastního výběru hlasů a jejich následným stažením přes službu Aktualizace softwaru. Toto nastavení se skrývá v kategorii Řeč utility VoiceOver na kartě Hlasy a bude popsáno někdy v budoucnosti při popisu nastavení VoiceOveru.

Autorem článku je Roman Kabelka.

Další díly seriálu