Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

neděle 8. července 2012

iPad - aplikácie vždy na dosah

Dnes bych opět rád dal prostor Peterovi Gombárikovi, od něhož už jste si zde mohli přečíst recenzi přístupnosti iPhone 4.

Rád by som sa s Vami podelil o aplikácie, ktoré preferujem. Jedná sa o aplikácie, ktoré mám na iPade. S určitými zmenami sú rovnaké ako na iPhone. Rád by som v zopár článkoch vysvetlil pokročilejšie využívanie iPadu, popis niektorých aplikácií o ktorých si myslím, že sú prínosom a s ich ovládateľnosťou nebude mať nikto problém.

iPad beriem ako svoj poznámkový blok, ktorý navyše môže využívať všetky vymoženosti internetu, ako sú získavanie informácií ak niekam cestujem, alebo len prečítaní si rôznych denníkov. Preto sa budem sústrediť hlavne na možnosti a aplikácie, ktoré nám môžu spríjemniť prácu či už pri zaznamenávaní si poznámok, organizáciu času, alebo pri čítaní rôznych dokumentov, alebo kníh.

Základné vysvetlenie obsluhy

Už som v recenzii písal, že všetky zariadenia od Apple, resp. všetky dotykové používajú takzvanú plochu. Samozrejme, že týchto plôch môžete mať aj viac. Je teda jasné, že na prvej ploche budú aplikácie, ktoré používate najčastejšie. Aplikácie sú zoradené v maticiach, takže si ich viete usporiadať presne tak ako potrebujete. Pre plochu sú voľné 4 stĺpce a 4 riadky. Takže ak je aplikácia ako prvá, tak je presne v ľavom rohu, kde je stĺpec 1 a riadok 1. Ako som písal vyššie, tak plôch môžete mať viac a medzi nimi sa presúvať. Pre tých, ktorí používajú Voiceover je to švihanie troma prstami idúcimi za sebou do strán. Voice Over pritom zahlási na ktorej z plôch a z koľkých sa nachádzate.

Aplikácie tiež môžeme zoskupovať do priečinkov, napríklad ak máme 5 aplikácií o cestovaní tak si vytvoríme priečinok cestovanie, ktorý máme na prvej ploche a všetky tieto aplikácie si presunieme práve do vytvoreného priečinka. Takto si môžete združovať veľké množstvo aplikácií, záložiek na webové stránky ktoré majú rovnaký význam, alebo sa zaoberajú rovnakou problematikou.

Dock rovnaký na každej ploche

Pod každou plochou, sa nachádza pás ktorý sa aj pri presunutí na inú plochu nemení. Dock slúži na aplikácie, ktoré spúšťate najčastejšie. V základnom nastavení sa tu objavuje e-mail, Safary na prehliadanie webu a tiež aj Ipod na počúvanie hudby. Aj tieto možnosti si môžete rôzne meniť a konfigurovať.

Stavové informácie vždy na vrchu

Stavové informácie sú stále na vrchu a tak sa ľahko dozviete koľko Vám zostáva batérie, aký je signál wifi, alebo aktuálny čas. Od verzie iOS 5 je tu aj takzvaný vysúvací panel, ktorý slúži na rýchly prístup k niektorým informáciám. Aktivuje sa tak, že ak ste prstom na stavovom riadku a potiahnete troma prstami nadol, tak sa dozviete aktuálnu teplotu, akú máte nasledovnú udalosť v kalendári a pod. Konečne tento panel začínajú využívať aj aplikácie tretích strán, takže nie ste pri informáciách vôbec obmedzovaný.

Práca s aplikáciami

V tejto časti sa pokúsim vysvetliť, ako sa so samotnými aplikáciami pracuje.

Pohyb po ploche

Ak si chceme vybrať niektorú z aplikácií, môžeme na to použiť 3 spôsoby.

  1. Prstom chodíme po ploche a v prípade, že nám Voiceover prečíta názov požadovanej aplikácie, tak prst dvihneme a kdekoľvek na display dva krát poklepeme. Tým sa nám otvorí požadovaná aplikácia.
  2. Dostaneme sa prstom na prvú aplikáciu a následne začneme švihať prstom z ľavej strany do pravej strany. V prípade že chceme ísť po aplikáciách doľava, švíhame z pravej strany doľava a v prípade že chceme ísť po aplikáciách doprava, šviháme z ľavej strany doprava. Tento druhý spôsob by nás v prípade, že sme na prvej aplikácii zvukom upozornil, že sme na začiatku. Následne postupujeme ako som písal vyššie a to ak si aplikáciu týmto spôsobom vyberieme, tak dvihneme prst a kdekoľvek na display poklepeme.
  3. Poklepte dvoma prstami tri krát kdekoľvek na display a otvorí sa zoznam aplikácií, ktorý je na ploche. Hneď hore je vyhľadávacie pole, kde môžete zadať časť názvu, pričom sa vyselektuje obsah, ktorý tento reťazec obsahuje. Tak sa veľmi ľahko dostanete k požadovanej aplikácii. V prípade, že ste našli tú, ktorú práve hľadáte, tak dvihnite prst a kdekoľvek na display dva krát poklepte. Následne budete počuť zvuk, ktorý Vás upozorní, že fokus Woiceoveru nastavil sa priamo na požadovanú aplikáciu na ploche, takže stačí dva krát jedným prstom poklepať pre jej otvorenie.
Presúvanie a vymazávanie aplikácií

V predchádzajúcej kapitole sme si vysvetlili, ako spúšťať aplikácie. Teraz si niečo povieme o tom, ako ich presúvať, mazať a ako získame nové aplikácie.

Apple Store je nevyhnutnosť

Pri zakúpení si produktu spoločnosti Apple musíme zariadenie prihlásiť. Toto robíme pri prvotnom nastavení prístroja, kde si nastavujeme aj ďalšie služby, ako je Icloud záloha a pod. Najprv si musíme vytvoriť svoj ID účet. Tento nám bude slúžiť na synchronizáciu dát medzi viacerými zariadeniami, na ukladanie e-mailov priamo na serveri a tiež aj na nákup aplikácií. Vytvoríme si teda svoj účet, zadaním existujúcej e-mailovej adresy a prihlasovacieho hesla. Toto heslo musí mať najmenej 8 miest, jedno veľké písmeno a aspoň jedno číslo. Tiež si musíme pripraviť platobnú kartu a zadať platobné informácie práve pre nákup aplikácií, hudby, filmov, alebo kníh. Keď teda máme túto procedúru za sebou, môžeme sa pustiť do samotného sťahovania aplikácií.

Free aj platené

Pre nakupovanie aplikácií použijeme program App Store. Je už nainštalovaný priamo výrobcom a ak máme všetky údaje správne zadané, tak môžeme začať s nakupovaním. Po spustení App store máme veľa možností, môžeme si vybrať zoznam platených aplikácií, alebo najsťahovanejšie free aplikácie. Tiež ak poznáme názov aplikácie, ktorú chceme stiahnuť, tak môžeme jej názov zadať do vyhľadávacieho pola a podľa názvu ju nájsť. Vždy sa dozvieme informácie o aplikácii, či je free, alebo je platená. Keď sme sa teda rozhodli si aplikáciu stiahnuť, tak na nej poklepeme a zvolíme instal app, zadáme svoje heslo, e-mail je predvyplnený a aplikácia sa nám stiahne a nainštaluje priamo do zariadenia. V prípade, ak chceme vidieť priebeh sťahovania, tak sa nastavíme priamo na aplikáciu na ploche a v prípade, že sa sťahuje, tak nám Voiceover oznamuje percentá sťahovania a neskôr aj percentá inštalácie. Samozrejme, že aplikáciu si následne môžeme presunúť presne tam kde to uznáme za vhodné.

Ulož ma tam, kam potrebuješ

Po nainštalovaní aplikáciíí si ich môžeme rôzne usporiadať. Či už do priečinkov, alebo na rôzne napríklad tematicky ladené plochy. Samozrejmosťou je usporiadanie si aplikácií presne tak ako potrebujeme, ak teda používame niektorú aplikáciu veľmi často, tak si ju dáme na prvú plochu a do horného ľavého rohu. Takto sa k nej jednoducho dostaneme a máme k nej veľmi jednoduchý prístup a jednoducho ju nájdeme. Voiceover nám vždy pri presúvaní aplikácie hlási kde sa presne aplikácia nachádza a to tak, že prečíta cez ktorú aplikáciu sa presúvame a tiež aj pozíciu na ktorú sme aplikáciu umiestnili.

Presun aj medzi plochami

Výbornou funkciou je samostatné presúvanie aplikácií medzi plochami. Vieme si takto vytvoriť tematické plochy, takže na jednej môžeme mať aplikácie pre prácu, bez ohľadu na to, či sa jedná o finančné aplikácie, alebo aplikácie na písanie textov. Na druhej ploche môžeme mať aplikácie na počúvanie hudby, alebo na tvorbu hudby. Záleží na každom z nás, ktorý zo spôsobov budeme preferovať, či aplikácie presúvať do priečinkov, alebo si vytvorí viacero plôch.

Ako teda presúvať?

Ak sme si s App store stiahli nejakú aplikáciu, ktorá sa nám nainštalovala, tak na nej poklepme prstom a držíme. Ozve sa zvuk, ktorý nás upozorní, že budeme robiť gesto, ktoré sa používa aj v prípade, že nemáme Voice Over zapnutý. Prst nedvíhame, ale posúvame ho po display tam, kde by sme aplikáciu chceli mať. V prípade, že sa dostaneme na okraj obrazovky, tak nás program upozorní na túto skutočnosť a takto sa presunieme na ďalšiu stranu, resp. plochu. Presúvanie ukončíme tak, že stlačíme tlačidlo home.

Kalendár, iBooks, alebo Safari?

O týchto aplikáciách si napíšeme v ďalšom článku.

Související odkazy

sobota 7. července 2012

Novinky v přístupnosti Androidu a prohlížeče Google Chrome

Na konferenci Google I/O 2012 se letos objevila i tématika přístupnosti. A to dokonce několikrát. Pojďme se společně podívat, jaké novinky Google v této oblasti připravil.

Making Android Apps Accessible

Kromě mnoha dalších věcí byla představena také nová verze operačního systému Android 4.1 s kódovým označením Jelly Bean. Ta přináší v oblasti přístupnosti celou řadu vylepšení:

  • Pro procházení lze nově použít švihání prstu po obrazovce a to zleva doprava (posun dopředu) nebo zprava doleva (posun dozadu). Dvojitým poklepáním kamkoli na displej lze vybranou položku aktivovat. Pokud někomu vyhovuje starší způsob ovládání, může si jej pochopitelně nastavit a zařízení ovládat tak, jak byl doposud zvyklý.
  • Významného vylepšení (či spíše návratu zpět) se dočkala také systémová klávesnice, u které se vývojáři po vlně kritiky ze stran uživatelů vrátili k původnímu způsobu zadávání a to formou zvednutí prstu ze zvoleného znaku.
  • Do Nastavení usnadnění byla přesunuta položka Výstup převodu textu na řeč, takže nyní jsou všechna potřebná nastavení pod jedinou volbou. Což je určitě přehlednější.
  • Režim Explore by Touch již není třeba aktivovat ručně, ale k jeho aktivaci dojde automaticky po zapnutí odečítače. Uživatel je o aktivaci tohoto režimu pouze informován.
  • Přepracován byl také tréninkový mód dotykového ovládání. To nyní obsahuje nácvik jednoduchých gest pro obsluhu uživatelského rozhraní.

Novinky v přístupnosti Google Chrome

Pro Chrome 21 a vyšší připravil Google Accessibility Developer Tools, které je možné použít k testování některých aspektů přístupnosti. Co jsem zkoušel, tak mi zatím přijde v dost surovém stavu, na druhou stranu oceňuji jednoduchost a přehlednost výstupu auditu.

Pro Chrome už také existují rozšíření ChromeVox - open source screen reader a Daltonize! - pomáhající při prohlížení obrázků na webu uživatelům s poruchou barvocitu a Google Chrome také spolupracuje se screen readerem JAWS.

Pokud vás tématika přístupnosti a Googlu zajímá a chcete být pravidelně informováni o novinkách, sledujte googleaccess - oficiální Twitter účet Google accessibility teamu.

Související odkazy