Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 24. března 2009

Přístupnost na konferenci ISSS 2009

Ve dnech 6. a 7. dubna 2009 se díky vstřícnosti pořadatelů opět účastníme konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Kromě stánku, kde budeme mít s kolegy poradnu pro bezbariérový web, jsme dostali prostor i na dvě přednášky.

První přednášku budu mít v pondělí 6. dubna ve Visegrádském salónku kongresového centra Aldis od 13:35 do 13:50. Přednáška má název Evropa bez bariér je také o přístupnosti informací zveřejňovaných na webu a budu se v ní věnovat tomu, co přinesla česká Vyhláška o přístupnosti během prvního roku své účinnosti. Od 17:20 do 17:30 pak budu mít v hlavním sále druhou přednášku s názvem WCAG 2.0 - nový pohled na přístupnost a budu povídat o nové metodice WCAG 2.0 a o tom, jaké změny a novinky v oblasti přístupnosti přináší.

Pokud se na konferenci chystáte a tématika přístupnosti vás zajímá, rád bych vás pozval k nám na stánek i na přednášky.

čtvrtek 19. března 2009

Pravidla přístupnosti WCAG 2.0 prakticky

Složité a místy vágní formulace jsou jedna z věcí, které mohou komplikovat pochopení požadavků nové metodiky WCAG 2.0. Po nedávném překladu části metodiky WCAG 2.0 do češtiny jsme připravili další materiál, který může českým tvůrcům webu pomoci implementovat požadavky této metodiky do praxe. Pod názvem Kontrolní seznam pro WCAG 2.0 se skrývá český překlad dokumentu WCAG 2.0 Checklist z dílny organizace WebAim.org. Nechť je vám k užitku.

Jakékoliv připomínky či náměty vítáme buď v komentářích nebo na mém e-mailu.

úterý 17. března 2009

Co mě zaujalo na konferenci INSPO 2009

V sobotu 14. března jsem se zúčastnil konference INSPO 2009. Program byl opravdu nabitý zajímavostmi, takže jsem nakonec ani nestihl vše, co jsem měl v plánu (například na stánky jsem se vůbec nedostal).

A co mě zaujalo nejvíce?

  • Pokroky v rozpoznávání řeči - je naprosto úžasné, jak rychle se tato oblast vyvíjí a že už i v praxi neslyšícím pomáhá.
  • I4Control - psaní očima, ukázka různých typů klávesnic a porovnání rychlosti psaní na každé z nich;
  • Počet registrovaných uživatelů navigačního Centra SONS ČR (615) a počet realizovaných "zakázek" (cca 8 500).
  • Jaroslav Zaviačič a jeho přednáška o důležitosti znalosti psaní na klávesnici všemi deseti. Některé věty opravdu tesat do kamene. Navíc u mě má pan Zaviačič ještě plus body za styl projevu.
  • Hybridní kniha z dílny Střediska Teiresiás.
  • Informace Michala Rady o tom, že se ve státní správě a samosprávě konečně začne řešit výměna/posílání dokumentů v podobě digitální a ne v tištěné, jako tomu je nyní.
  • MyVoice ve spojení se screenreaderem WinMonitor - přiznám se, že k tomuto řešení jsem byl trošku skeptický, protože loni byl program MyVoice prezentován s tím, že ke svému ovládání potřebuje zrakovou kontrolu, ale Libor Doušek se s řešením pro nevidomé, kteří nemohou používat klávesnici (soudě aspoň podle předváděčky) vypořádal velmi dobře.
  • Informace o tom, že firma Software 602 začíná řešit přístupnost programu 602XML Filler, s nímž dosud má řada nevidomých velké problémy.
  • Pojetí přístupnosti webů na Slovensku - zde to bylo zaujetí spíše negativní, protože kromě toho, že testování přístupnosti je na Slovensku tlačeno do roviny automatického testování (což je pochopitelně velmi nevhodné a tímto způsobem nelze weby řádně otestovat), chystají se na Slovensku rozdávat za "nepřístupné" weby i pokuty v (přepočtu) v řádech stovek tisíc korun, které mohou být pro řadu subjektů likvidační.

Opomenout nemohu sociální rozměr konference a příjemná setkání s řadou kolegů, známých, přátel, atp., s kterými se mnohdy jinde než na konferenci INSPO nemáme příležitost setkat a popovídat si.

Z letošní konference INSPO mám celkově dobrý dojem a doufám, že i jubilejní 10. ročník bude stejně vydařený, jako ten letošní.

Související odkazy

sobota 14. března 2009

Chybka ve skrývání obsahu stránky a jak ji opravit

Celosvětově doporučovaná technika pro skrývání obsahu stránky pomocí CSS tak, aby obsah nebyl zobrazen, ale současně byl čitelný screenreadery, má jeden potencionální bug. Stávající řešení vypadá následovně:

position:absolute;
left:-1000px;
top:-1000px;
width:1px;
height:1px;
overflow:hidden;

Pokud je v takto skrytém obsahu i prvek, který může získat focus (odkaz nebo formulářový prvek), dochází v případě, kdy uživatel prochází stránku z klávesnice, k tomu, že prohlížeč se snaží k tomu prvku scrollovat.

U prvků, které jsou blízko začátku stránky (například Skip to odkazy), toto řešení žádný problém nepůsobí. Problém nastává tehdy, když je prvek, skrytý tímto způsobem, někde uprostřed stránky - uznávám, méně časté, ale stát se může. Pak dojde k nepříjemnému odscrollování k začátku stránky, což může být pro vidomé uživatele, kteří web ovládají z klávesnice, nepříjemné, protože nemusí vědět, proč se tak děje.

Řešením je změnit top:-1000px; na top: auto. Pak se prvek odsune do dostatečné vzdálenosti doleva, ale výškově zůstává na stejné úrovni a pokud získá focus, tak ke scrollování k začátku stránky nedochází.

Upravená definice tedy vypadá následovně

position:absolute;
left:-1000px;
top:auto;
width:1px;
height:1px;
overflow:hidden;

Skrývat odkazy nebo formulářové prvky tímto způsobem se obecně moc nedoporučuje. Pokud potřebujete skrýt odkaz nebo formulářový prvek tak, aby s ním mohli pracovat všichni uživatelé, ovládající web z klávesnice, použijte řešení, popsané v článku Přeskakovací odkazy nejsou jen pro nevidomé.

Obecně platí, že obsah by měl být běžným návštěvníkům skrýván a uživatelům screenreaderů nabízen pouze v případě, kdy je obsah zřejmý a pochopitelný při vizuálním vnímání, ale už ne poslepu. Příkladem může být třeba skrytý nadpis nad navigační částí - běžný uživatel navigační část snadno identifikuje i bez tohoto nadpisu, uživateli screenreaderu ale tento nadpis pomůže určit, že onen seznam odkazů je hlavní navigace.

Související odkazy

čtvrtek 5. března 2009

Zapojte se do připomínkování specifikace WAI-ARIA

Nástup a rozvoj RIA (Rich Internet Applications) s sebou přinesl mimo jiné i nové problémy a výzvy v oblasti přístupnosti. Je potěšující, že na tuto situaci reaguje i konsorcium W3C a od února 2008 připravuje specifikaci WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Specifikace je zaměřena na zpřístupnění dynamicky měněného obsahu a ovládání webu pomocí AJAXu, JavaScriptu a podobných technologií, s nimiž si stávající asistivní technologie neumí poradit. Pozitivní je, že příprava specifikace probíhá velmi rychle (v porovnání třeba s dlouhým vývojem WCAG 2.0), 24. února byla zveřejněna poslední výzva k jejímu připomínkování. Komentáře k návrhu specifikace je možné posílat do 24. března 2009.

Podpora ze strany odečítačů obrazovky atributů WAI-ARIA není prozatím nijak široká, ale vzhledem k slibné perspektivě standardu a začlenění do HTML 5 je dost pravděpodobná jeho postupná implementace do všech běžných odečítačů obrazovky. V současné době je k dispozici rozšíření FireVox pro Mozilla FireFox, předčítající informace z oblastí vyznačených atributem aria-live. Podobně nabízí podporu ARIA Live oblastí JAWS ve verzi 10, ten ale u nás bude k dispozici - vzhledem k pozdějšímu vydávání lokalizovaných verzí - až za několik měsíců.

Pak už jen stačí, aby specifikaci začali používat i tvůrci webů a další část webu se otevře i handicapovaným návštěvníkům ;-)