Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 30. září 2008

WebVisum - rozšíření zlepšující přístupnost webu

Chcete vzít přístupnost cizích webů do vlastních rukou? ;-) WebVisum vám to umožní. Jedná se o kombinaci rozšíření pro Firefox 3 a online služeb na stejnojmenném serveru. WebVisum umožňuje (částečně komunitním způsobem) napravit řadu nedostatků z hlediska přístupnosti. Úpravy se týkají především chyb, které dělají problémy návštěvníkům s těžkým postižením zraku.
WebVisum umí například
 • opravit špatně pojmenované (nebo vůbec nepojmenované) odkazy a titulky stránek;
 • rozpoznat obrázkovou CAPTCHA ochranu;
 • rozpoznat text v obrázku pomocí OCR;
 • doplnit názvy k formulářovým prvkům;
 • opravit rozbalovací seznamy, kterým chybí potvrzovací tlačítko;
 • zvýraznit položku, která má focus;
 • podtrhnout odkazy;
 • potlačit automatický reload stránek;
 • zobrazit stránku ve schématu s vysokým kontrastem.

Pokud používáte Firefox 3 a využijete něco z výše uvedeného, rozšíření rozhodně doporučuji. V současnosti je však registrace možná pouze na pozvání. Pokud byste chtěli WebVisum vyzkoušet, požádejte o pozvánku prostřednictvím formuláře Invitation Request, případně mi pošlete e-mail s žádostí o zaslání pozvánky.

Související odkazy

čtvrtek 25. září 2008

Vyznačování změny jazyka obsahu webové stránky

Vyznačování změny jazyka na HTML stránkách bylo u nás dlouhou dobu prakticky zbytečné. Nutnou podmínkou k tomu, aby toto mohlo začít být smysluplně využíváno, byla existence vícejazyčného hlasového syntezátoru, který by obsahoval i český hlas, nebo více různých syntezátorů, běžících na stejném rozhraní - automaticky přepínat mezi syntezátory (resp. jejich hlasy), běžícími na různých rozhraních, screenreadery zatím neumějí.

Do doby, než se na českém trhu objevil vícejazyčný syntezátor Real Speak SOLO, který obsahuje i český hlas Zuzana, však žádný takový neexistoval a český hlas byl vždy samostatným syntezátorem. Real Speak SOLO má ještě jednu výhodu - běží na rozhraní SAPI5, takže pokud má uživatel hlasový syntezátor WinTalker Voice, který je také SAPI5 syntézou, je možné i automatické přepínání mezi hlasy syntezátorů WinTalker Voice a Real Speak SOLO - například screenreader JAWS nahlíží na všechny hlasy SAPI5 syntezátorů jako na sobě rovné.

Co je třeba k tomu, aby to fungovalo?

Testování jsem prováděl s aktuálně dodávanou verzí JAWS 8, syntezátory WinTalker Voice 1.6 a RealSpeak SOLO 4.0, jazyková verze Eastern European / Far East.

Na straně uživatele není třeba nic víc, než si tuto funkci automatického rozpoznávání jazyka ve svém screenreaderu zapnout (ve výchozím nastavení je vypnutá) a mít k dispozici vícejazyčný syntezátor, resp. více různých syntezátorů (například RealSpeak SOLO a WinTalker Voice), běžících na stejném rozhraní (v tomto případě SAPI5). Přepínání pochopitelně funguje jen v případě, kdy uživatel má požadovanou syntézu či hlas k dispozici - pokud tedy bude stránka ve španělštině, ale uživatel španělský hlas mít nebude, tak mu bude text přečten jeho výchozí syntézou. Na to, v jakém cizím jazyce text je, ale bude alespoň upozorněn hláškou před jeho začátkem (např. španělština [Kastilie]).

Tvůrce stránky pak musí bloky textu (či celé stránky) vyznačit pomocí atributu lang="kód jazyka", tedy např. lang="en" pro angličtinu. Při čtení textu screenreaderem je potom takový text automaticky přečten cizojazyčným syntezátorem.

Pro lepší představu o tom, jak to celé funguje, jsem připravil krátkou ukázku, demonstrující přepnutí hlasů syntezátoru RealSpeak SOLO - první odstavec čte český hlas Zuzana, druhý anglický hlas Daniel a třetí německý hlas Steffi. Texty jsem si vypůjčil z webu www.czech.cz, kde už je toto u cizojazyčných verzí implementováno a je vyznačen hlavní jazyk obsahu stránky. Při jejich procházení automaticky (až na španělskou verzi, jelikož v RealSpeaku nemám španělský hlas) dochází k přepnutí na rodilé mluvčí a ti mi pak čtou jejich obsah.

Závěrem

Pokud vytváříte více jazykových verzí webu či často citujete ze zahraničních zdrojů, atribut lang="en" či lang="de" nemusí být vzhledem k výše uvedenému na škodu ;-)

Na základě zkušeností však doporučuji vyznačovat změnu jazyka pouze u delších textů - řekněme od odstavce výše ;-) Pokud byste vyznačovali i jednotlivá slova v cizím jazyce, tak je to jednak spousta skoro zbytečné práce, protože výslovnost řady dnes běžně používaných cizích slov je ošetřena slovníkem syntezátoru, a pak i neustále přepínání syntezátoru je poměrně rušivé (situace, kdy uživatel slyší každé třetí slovo jiným hlasem, je opravdu nic moc).

Související odkazy

pátek 19. září 2008

Alternativa obrázků ve fotogaleriích

Použití grafických prvků na webových stránkách doznalo za posledních let velkých změn. Martin Hassman ve svém příspěvku Debata o atributu alt se snad chýlí ke konci přemýšlí, zda nevidomý člověk vůbec potřebuje alternativní informaci u fotogalerií. Protože mě celkem zajímalo, co si o tom myslí moji nevidomí kolegové, požádal jsem je (nezávisle na sobě a bez toho, aniž by věděli, co mi k tomu napsali ostatní) o názor na Martinův článek.

Jejich odpovědi jsou zajímavé, tak je s jejich svolením zveřejňuji v podobě, v jaké mi je poslali.

Michal

To, co píše autor článku, mi přijde rozumný. Je sice pěkný, když je u fotogalerie popsaný každý obrázek, ale sám vím, jaká je to práce, když to, právě třeba po dovolený, máš udělat u stovek fotek. Je pravda, že když narazím na obrázek s popiskem, který mě zaujme, mohu si ho díky tomu stáhnout. Ale upřímně, jak často se to stává? Kolik zrakově postižených to opravdu využije? Stojí vynaložená práce za mizivé využití obzvláště nevidomými? Chápu, že ústupek je těžký, ale nesmíme tvůrce stránek úplně znechutit.

Jirka

Souhlasím s autorem článku, že asi nejlepší alternativou k popisování fotogalerie je článek. Popisovat každou fotku zvlášť je zbytečné a nutně dojde k velké podobnosti popisků (např Mirka si prohlíží sochu, Mirka si prohlíží koťátko a spol. ;-)
Nicméně u obrázků, které mají nějakou vypovídající hodnotu - např značky v e-shopech - a podobně za popisky stojím.

Roman

V dnešní době opravdu povinné uvádění altu není tak jednoznačné a celkem si dovedu představit jeho převedení na úroveň nepovinných atributů. Nemyslím si, že by tento krok vedl k nějakým fatálním důsledkům, protože grafické prvky na kritických místech stránek se v dnešní době už tolik nevyskytují (menu), jak bylo zvykem např. před pěti lety. Absence alt popisků a obecně nepříliš uspokojivá sémantická konzistence obsahu se nejčastěji vyskytuje buď u webů tvořených amatéry, kteří jsou rádi, že vůbec něco vytvořili a formální či sémantická stránka věci je jim poněkud vzdálená, nebo u webů tvořených automatickými nástroji (WYSIWYG) nebo programátorskými frameworky (Google Web Toolkit), které vždy se standardy měly jisté problémy. Je třeba říci, že u WYSIWYG nástrojů jde též hlavně o neznalost uživatelů. Povědomí o atributu alt je mezi profesionálními web designéry v dnešní době už poměrně dobře zakotven a vzhledem k výukové literatuře by tomu mohlo být tak i nadále.Co se týče popisků ve fotogaleriích, jsou takovým bonusem. Nikdo po někom nemůže chtít, aby popisoval stovky fotek a tak to i nevidomý vnímá. Fotogalerie opatřená popisky potom potěší, přestože tyto popisky mohou být nudné tím způsobem, jak je uvedeno v článku. Příjemná přítomnost atributů alt ve fotogaleriích může mít pro nevidomé dva významy:
 1. Mohu bez pomoci druhého vybrat fotku a poslat ji někomu druhému (již vidícímu)
 2. Nevidomí, kteří někdy aspoň trochu něco viděli, mají zachovánu představivost, a tak při pročítání popisků si mohou udělat v hlavě svoji vlastní slide show, jejíž obsah se pravda nemusí shodovat přímo se skutečností a závisí pouze na obratném slohu popisovatele.

Závěr

Jak je z odpovědí vidět, na povinnosti doplňovat k fotografiím alternativní textové popisky netrvá ani jeden z nich. Za vhodnou alternativu fotogalerie považují článek či jinou formu záznamu toho, co se na akci dělo.

Jako příklad z praxe mohu uvést webové stránky s informacemi o našich táborech a pobytech. Fotky bohatými alty příliš nehýří, protože textová alternativa k táboru/pobytu je poskytnuta jiným - a v tomto případě mnohem lepším - způsobem. K dispozici jsou kroniky z jednotlivých dnů, sem tam i některý účastník napíše článek a v neposlední řadě jsou to 2 hodiny prostorových nahrávek z každé akce, které nevidomým účastníkům slouží místo fotek. Nevidomé děti se místo prohlížení fotek sejdou při nahrávkách a tábor si tímto způsobem připomenou.

Pokud se ale přece jen rozhodnete k fotografiím alternativní textové popisky doplnit, nevidomým návštěvníkům rozšíříte možnosti využití fotogalerie minimálně následujícími způsoby:

 • podle alternativního textového popisku mohou například zjistit, na kterých fotkách jsou vyfoceni a ty si následně stáhnout pro svoji potřebu či přeposlat někomu ze svých přátel;
 • těm, kteří přišli o zrak v průběhu života, mohou alternativní textové popisky pomoci při vybavení si míst či lidí, kteří jsou na fotografiích vyfoceni.

Vždy je ale třeba dbát na to, aby textová alternativa vystihovala podstatu toho, co je na obrázku zobrazeno, a současně byl brán zřetel na kontext, v němž se obrázek vyskytuje. Jak vytvořit správnou textovou alternativu ke grafickému prvku, si řekneme v některém z dalších příspěvků.

čtvrtek 11. září 2008

Produkty Dolphin ve verzi 9

Společnost Dolphin Computer Access Ltd. nedávno uvolnila devítkovou řadu svých produktů. Ta přináší několik zajímavých novinek, s nimiž bych vás rád seznámil.

Český hlas Zuzana

U devítkových verzí produktů od Dolphinu (Hal, Supernova, Lunar Plus) je součástí standardní dodávky syntetizér Real Speak Solo s českým hlasem Zuzana, o kterém jsem psal nedávno. Pokud Vás tento hlas zaujal a chcete si jej vyzkoušet v praxi, stáhněte si třicetidenní demoverzi některého z produktů Dolphinu a vyzkoušejte si Zuzanu i při běžné práci s PC.

Web

V oblasti prohlížení webových stránek došlo k výrazným změnám. Byla úplně přepracována podpora objektového modelu v Internet Exploreru. Supernova je díky tomu při pohybu na webu v Internet Exploreru pomocí automatického virtuálního kurzoru podstatně rychlejší než tomu bylo u předchozích verzí.

Další novinkou jsou tzv. rychlé navigační klávesy pro posun po jednotlivých prvcích stránky. Obdobnou funkcí již konkurenční programy dávno disponují, proto je velmi dobře, že nyní jsou horké navigační klávesy k dispozici i v programech od Dolphinu. Pro pohyb po konkrétních prvcích webových stránek byly zavedeny jednopísmenné klávesové příkazy (pro nadpis H, pro odkaz L apod.). Pro pohyb vpřed se používají horké klávesy v kombinaci s Dolphin klávesou (tj. běžně s
CapsLockem), pro pohyb zpět s Shiftem a Dolphin klávesou.

Byl rozšířen nástroj pro zobrazení seznamů různých prvků v dokumentu (nejen na webu, ale i ve Wordu nebo Excelu). Dříve byly seznamy oddělené (např. Dolphin klávesa + 1 vyvolala seznam odkazů, Dolphin klávesa + 2 seznam nadpisů atd.). Teď jsou všechny seznamy v rámci jednoho dialogu a každý seznam je umístěn na samostatné kartě. Tento dialog lze vyvolat Dolphin klávesou + Tabulátor, a pak je možné se přepnout na požadovanou kartu. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že si uživatel nemusí pamatovat klávesy pro vstup do jednotlivých seznamů. Pokud uživatel preferuje přímý přístup na kartu, může si pomocí odpovídající klávesové zkratky otevřít dialog přímo na konkrétní kartě.

Office 2007

Podpora aplikací sady Office 2007 je zakomponována už ve verzi 8, devítkové verze přinášejí zlepšení čtení pásu karet včetně identifikace skupin objektů a bublinové nápovědy. Supernova může u aktivního prvku přečíst horkou klávesu pro rychlý přístup a stručnou nápovědu k funkci daného prvku.

Související odkazy

Děkuji kolegovi Honzovi Šnyrychovi za pomoc při přípravě tohoto spotu.

úterý 9. září 2008

Zuzana - nový český hlas

Zuzana je nový český hlas syntetizéru Real Speak SOLO americké firmy Nuance Communications, Inc. S příchodem Zuzany se tak na český trh kromě dvou nejrozšířenějších a osvědčených syntéz WinTalker Voice a HLAS dostává další kvalitní syntéza, kterou mohou uživatelé s těžkým postižením zraku použít se screen-readery či softwarovými lupami.

Zuzanu lze pořídit několika způsoby

 • pro uživatele JAWSu verze 7.10 či novější, autorizované pomocí ILM autorizačního čísla, je poskytována zdarma, respektive za manipulační poplatek 100 Kč. Viz též text oficiálního oznámení v konferencích JAWS-L a Fanda.
 • jako součást dodávky produktů firmy Dolphin (Hal, Supernova);
 • jako SAPI 5 syntézu je možné ji zakoupit se zpřístupňujícím programem Thunder za 2 975 Kč včetně DPH.

Součástí dodávky je i anglický hlas Daniel.

Zuzana je mezi řadou nevidomých uživatelů velmi oblíbená na dlouhodobější plynulý poslech textu knih, článků z webu, atp. kvůli příjemnějšímu přednesu. Hlas Zuzany je totiž více podobný hlasu lidskému než hlasy WinTalker Voice či HLASu.

Méně vhodná už je kvůli své pomalejší odezvě pro běžnou práci na PC. Například i na docela nadupané sestavě (Intel Core2 Duo E6750, 3 GB RAM) nestíhá Zuzana při rychlejším psaní vyslovovat jednotlivé stisknuté znaky.

Dalším problémem je výslovnost některých slov či hlásek, místy přehnaná intonace u interpunkčních znamének a hlavně nemožnost uživatelsky upravovat slovníky. I přes výše uvedené nedostatky se ale jedná o velmi kvalitní syntézu, která si u nás i přes poměrně krátkou dobu distribuce našla řadu příznivců.

Pro představu o tom, jak Zuzana mluví, jsem ji nechal přečíst text tohoto spotu. Abyste si mohli syntézy porovnat, nechal jsem stejný text přečíst i Jakuba a Markétu z WinTalker Voice a HLAS.

Ukázky

Příjemný poslech ;-)