Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 30. srpna 2013

QnlyMail – jednoduchý e-mailový klient pro nevidomé

Společně s Michalem Jelínkem, který je také autorem níže uvedeného textu, jsme se blíže podívali na jednoduchého e-mailového klienta pro nevidomé z dílny Patrika Pospíšila. Patrikovi děkujeme za poskytnutí licence programu pro účely recenze.

Úvod

S příchodem operačního systému Windows 7 zůstali nejen uživatelé s těžkým zrakovým postižením bez integrovaného poštovního klienta. Ve Windows Vista jím byl ne příliš oblíbený Windows Mail, který byl nástupcem naopak velmi oblíbeného a všemi odečítači obrazovky skvěle zpřístupněného Outlook Expressu.

Zatímco uživatel bez zrakového postižení má situaci celkem jednoduchou a pravděpodobně sáhne po webovém rozhraní své e-mailové schránky, pro nevidomé uživatele není řešení situace s přechodem na Windows 7 nijak jednoduché. Dříve takřka všichni zrakově postižení používali Outlook Express. Ten byl pro práci s elektronickou poštou poslepu ideální a proto jej neměli důvod měnit. Potřeboval-li někdo pokročilejší nástroj, pracoval s MS Outlookem. A našlo se i pár nadšenců, používajících The Bat!

Windows 7 však přinesly dilema, jakého poštovního klienta začít používat, a uživatelé se začali tříštit. Někteří přešli k Windows Live Mailu, který je z hlediska uživatelské přívětivosti řádově horší než oblíbený Outlook Express. Velká část nevidomých uživatelů přešla kvůli lepší podpoře odečítačů na MS Outlook. Jiní začali experimentovat s open source a používat Thunderbird.

Každé z těchto řešení má ovšem své mínusy. Ať už je jimi vysoká cena, neintuitivní či náročné ovládání či problémy s přístupností.

QnlyMail se představuje

QnlyMail je jednoduchý mailový klient určený přímo pro nevidomé. Nabízí základní funkce pro práci s elektronickou poštou a může tak být vhodným nástrojem pro nenáročného uživatele.

Zprávy jsou přijímány pomocí protokolu POP3 a odesílány přes SMTP a to až pro čtyři účty. Mohou končit v Doručené poště, nebo být zpracovány pomocí pravidel.

Prostředí a ovládání

Dialogy

V programu jsou použity standardní dialogové prvky a ovládání s odečítačem obrazovky je díky tomu takřka bezproblémové. Dialogům bych vytknul dvě věci:

  1. U většiny dialogů nejsou definována výchozí tlačítka, což znamená, že je nutné vždy projít celý dialog pro jeho potvrzení.
  2. U některých dialogů bych si uměl představit logičtější uspořádání prvků. Uznávám však, že je to subjektivní pohled.

Oceňuji interakci některých dialogů s ohledem na kontext, v němž je dialog vyvolán. Při vytváření nového kontaktu či pravidla jsou příslušná pole předvyplněna dle zprávy, na které byl umístěn fokus.

Aplikační menu

Veškeré funkce jsou umístěny v aplikačním menu a těm, u kterých to má smysl, je přiřazena klávesová zkratka. Aplikační menu hlavního okna aplikace je rozděleno do tří skupin:

  1. Možnosti: obsahuje funkce pro přijetí, odeslání, uložení, otevření … zpráv, pro psaní nové zprávy, pro vyvolání kontaktů atd.
  2. Nastavení: obsahuje funkce pro nastavení pravidel, účtů a obecné nastavení.
  3. Ostatní: obsahuje funkce pro označování, mazání a přesun zpráv; funkci pro aktualizaci programu, informaci o verzi, aktivaci a vyvolání manuálu.

Z mého pohledu by si aplikační menu zasloužilo logičtější roztřídění funkcí a příhodnější pojmenování skupin.

U funkcí vyvolávajících dialogy mi v jejich názvech chybí indikace třemi tečkami, jak je to obvyklé.

Dalším řešením, odchylujícím se od běžného standardu, je nevyznačení položek, které nejsou v dané situaci k dispozici (vizuálně je tato skutečnost indikována „zašednutím“ položky). Vyvolat vlastnosti či odstranit mohu jen mail, avšak funkce jsou „dostupné“ i v seznamu složek.

Kontextové menu

Kontextové menu zcela chybí. Bylo by jistou pomocí, ale jeho absence při nízkém počtu funkcí v aplikačním menu není fatální.

Hlavní okno

Po spuštění aplikace je zobrazen seznam složek. Kromě názvu je vždy uveden i celkový počet zpráv včetně informace, kolik z nich je v dané složce nepřečtených.

Obsaženy jsou zde standardní složky: Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Navíc je zde složka Přílohy. Ta obsahuje soubory z příloh, které lze otevřít přímo z aplikace QnlyMail.

Novou složku lze přidat jen přes funkci pravidla, což není intuitivní ani rychlé, jak jsou uživatelé zvyklí třeba z Outlook Expressu. Její odstranění lze v podstatě provést pouze přes aplikaci Průzkumník či jiného správce souborů.

Složky mohou být pouze v jedné úrovni – nelze je dále strukturovat. To ovšem s ohledem na to, že QnlyMail staví na jednoduchosti, ani příliš vadit nemusí.

K seznamu zpráv se lze dostat prostým potvrzením zvolené složky.

Pořadí zpráv či sloupců není možné měnit a zprávy jsou seřazeny od nejstarší k nejnovější. Nejnovější zpráva je tedy zcela dole.

U každé zprávy je zobrazen odesílatel, předmět, datum a čas. Obsahuje-li zpráva přílohu, je informace taktéž slovně zobrazena. Není díky tomu potřeba speciální funkce odečítače obrazovky.

Nepřečtené zprávy jsou při získání fokusu indikovány systémovým cinknutím.

Po potvrzení zprávy lze její text číst běžným způsobem. Tabulátorem je možné projít přes pole Adresáti zprávy, Seznam příloh a Předmět.

Funkce e-mailu

QnlyMail nabízí běžné funkce, které nemohou chybět v žádném e-mailovém klientovi. Je tak možné psát novou zprávu, odpovídat, přeposílat či pracovat s přílohami.

Specifikem je ovšem nemožnost řídit do jakých kolonek budou zapsány kontakty. První adresát je přiřazen do pole Komu a ostatní automaticky do skryté kopie. Je to velké zjednodušení, a nejsem si jistý, zda nejde až příliš daleko. Možnost uvést více adresátů do Komu či použít i pole Kopie patří dle mého názoru k základům, které by měl e-mailový klient nabízet.

Kontakty

Správce kontaktů je nadmíru jednoduchý. Ke každému kontaktu lze mít uvedeny jen 3 údaje: jméno, e-mailovou adresu a název skupiny.

Kontakty lze vytvářet, upravovat, mazat či v nich vyhledávat. Ve Správci kontaktů lze i vybírat adresáty pro novou zprávu.

Co získáte?

Za cenu 900 Kč uživatel získá možnost práce s jednoduchým mailovým klientem pro 3 vlastní počítače. Tvůrce programu, Patrik Pospíšil, je v situaci, kdy to uzná za vhodné, ochotný při podnětu od uživatelů aplikaci upravit či rozšířit o nové funkce. Sám samozřejmě na vývoji pracuje průběžně. Jedná se tedy o živý projekt, který se pravděpodobně i do budoucna bude dále vyvíjet.

Shrnutí

Aplikace je určena pro nenáročného uživatele, který potřebuje jednoduše psát zprávy, číst je či je nechat zpracovávat pravidly. Kontakty nemohou sloužit jako náhrada za běžný adresář s telefonními čísly, adresami bydliště apod.

Trochu zručnější uživatel však dost pravděpodobně sáhne po alternativním řešení, které mu nabídne více možností, ať už jimi bude vedení podrobného adresáře, správa e-mailů apod.

Související odkazy

Žádné komentáře: