Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 28. prosince 2013

5. průzkum mezi uživateli odečítačů obrazovky

Americký WebAIM zahájil další ze svých průzkumů mezi uživateli screen readerů: Screen Reader User Survey #5. Tento je již v pořadí pátý, obsahuje 24 jednoduchých otázek a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 10 minut.

Cílem průzkumu je zjistit informace o aktuálních požadavcích a problémech uživatelů screenreaderů a sledovat změny oproti výsledkům předchozích průzkumů.

Průzkum bude k dispozici do 15. ledna 2014, výsledky pak budou zveřejněny v prvních týdnech roku 2014.

Pro ty, kteří by se rádi průzkumu zúčastnili, ale mohla by pro ně být překážkou angličtina, jsem připravil překlad všech otázek a odpovědí do češtiny (txt; 4 kB) .

Pokud používáte odečítač obrazovky - ať proto, že musíte, či jen k testování přístupnosti webů - najděte si chvilku a dotazník vyplňte.

Související odkazy

čtvrtek 12. prosince 2013

Olomoucký kraj začal se zpřístupňováním svého webu i pro neslyšící uživatele

Na novou (a nutno přiznat že prakticky neprobádanou) cestu ve veřejné správě se vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Překladem několika webových stránek do českého znakového jazyka umožnil seznámit se s jejich obsahem i těm uživatelům, pro které není čeština mateřský jazyk, mají problém jí porozumět a informace proto potřebují v českém znakovém jazyce.

Zatímco v řadě jiných situacích je možné přístupnost řešit technickými prostředky, které už jsou dnes dostatečně známy a mnoha tvůrci webů v praxi aplikovány, v případě uživatelů se sluchovým postižením, kteří potřebují informace v českém znakovém jazyce, technické prostředky nepomohou a obsah stránky je třeba přeložit.

Ačkoliv se s ohledem na počet přeložených stránek vzhledem k rozsahu webu jedná spíše o akci osvětovou, Krajskému úřadu Olomouckého kraje za ni rozhodně patří velký dík.

Související odkazy