Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 30. listopadu 2011

Finální verze screenreaderu NVDA 2011.3 je venku

Používáte k testování přístupnosti open-source screenreader NVDA? Pokud ano, pak by pro vás mohla být zajímavá informace o uvolnení finální verze 2011.3. Ta, kromě jiného, přináší následující novinky:
  • Automatickou změnu jazyka při práci s HTML dokumenty nebo PDF, pokud je v nich informace o tom, v jakém jazyce je informace na stránce zapsána, řádně vyznačena,
  • V programech používajících Mozilla Gecko (například ve Firefoxu) NVDA při objektové navigaci nově oznamuje úroveň nadpisu,
  • Při použití prohlížecího módu v programech používajících Mozilla Gecko (například Firefox and Thunderbird) může NVDA informovat uživatele o formátování textu.

Další informace

neděle 20. listopadu 2011

Videoukázka přístupnosti Androidu 4.0

Nedávnou jsem zde psal o přístupnosti nové verze Androidu 4.0. Na YouTube si od pátku můžete prohlédnout první oficiální video a podívat se, jak aktivovat přístupnost na Galaxy Nexus, jak funguje jednoduchý průvodce, vysvětlující uživateli práci s dotykovým displejem, a tzv. explorační režim - procházení obsahu displeje pohybem prstů.

středa 9. listopadu 2011

Android 4.0 a přístupnost

Matěj Plch, který se systematicky věnuje přístupnosti Androidu, zmapoval, jaké novinky přináší verze 4. Pojďme se stručně podívat, na co mohou uživatelé z oblasti přístupnosti těšit. Více informací najdete v Matějově článku Android 4.0 Ice Cream sandwich: Přístupnost bez kompromisů.
  • Android už je zase o něco přístupnnější out-of-the-box. V průvodci nastavením je možné jednoduchým gestem aktivovat všechny funkce týkající se usnadnění a zároveň otevřít jednoduchý tréninkový mód. Aktivace asistivních technologií se provede obkroužením displeje po směru hodinových ručičekz levého horního rohu obrazovky.
  • Procházení obsahu displeje pohybem prstů. Při prvním dotyku dostane uživatel hlasovou informaci o místě, na kterém se právě nachází. Teprve při druhým dotykem na stejném místě se položka aktivuje. Tato funkce velmi pomůže uživatelům nových zařízení, která mají virtuální tlačítka.
  • Výchozí webový prohlížeč je již zpřístupněn screenreaderem - a to včetně navigačních částí.
  • Pro vylepšení čitelnosti displeje je nyní možné zvětšit velikost výchozího fontu ve všech oblastech systému.
  • Poslední velkou novinkou je značně vylepšené API, které vývojářům aplikací nabízí prostředí pro zapracování důležitých prvků souvisejících s přístupností. Důraz je kladen zejména na zařízení, která nedisponují žádnými hardwarovými navigačními tlačítky.

Související odkazy

čtvrtek 3. listopadu 2011

JAWS od verze 12 zpřístupňuje tabulky v HTML dle standardů

Lokalizovaná verze programu JAWS s pořadovým číslem 12 přináší jednu zásadní změnu ve zpřístupňování tabulek. Doposud se JAWS ve výchozím nastavení choval tak, že za záhlaví řádku nebo sloupce považoval vždy první buňku konkrétního řádku či sloupce. Ať už byla, či nebyla vyznačena pomocí elementu <th>.

Toto chování pochopitelně má své výhody i nevýhody. Pokud autor tabulky záhlaví řádně nevyznačil, JAWS je i přesto zpřístupnil - první buňka řádku a sloupce u standardní tabulky má zpravidla funkci záhlaví. Na druhou stranu je při takovémto chování problém u atypických tabulek s vícenásobným záhlavím či u tabulek, které mají spíše charakter definičního seznamu (za záhlaví může být považováno něco, co jím ve skutečnosti vůbec není).

Ukažme si, jak se JAWS choval ve výchozím nastavení doposud. Vezměme si jednoduchou "tabulku" s otevíracími hodinami, jakých najdeme na webu spoustu.

Pondělí8:00 až 12:0013:00 až 17:00
Středa8:00 až 11:0013:00 až 17:00
Pátek8:00 až 12:0013:00 až 15:00

U této tabulky by JAWS kvůli autodetekci záhlaví chybně považoval druhou a třetí buňku v prvním řádku za záhlaví druhého a třetího řádku a jako s takovými by s nimi nakládal. Což není úplně logické. U řádků je autodetekce první buňky jako záhlaví řádku v pořádku, první buňky skutečně slouží jako záhlaví jednotlivých řádků.

JAWS od verze 12 toto výchozí chování mění a nově za záhlaví tabulky považuje pouze ty buňky, které jsou jako záhlaví korektně vyznačeny. Pokud tabulku necháme tak, jak je, JAWS už nebude žádnou buňku tabulky považovat za záhlaví. Pokud bychom chtěli tabulku opravit, doplníme první řádek tabulky a elementy <th>.

Den v týdnuOtevírací doba dopoledneOtevírací doba odpoledne
Pondělí8:00 až 12:0013:00 až 17:00
Středa8:00 až 11:0013:00 až 17:00
Pátek8:00 až 12:0013:00 až 15:00

U opravené tabulky už bude JAWS buňky v prvním řádku a prvním sloupci považovat za odpovídající záhlaví.

Nové výchozí chování JAWS lze sice v nastavení změnit, ale nelze moc předpokládat, že to budou uživatelé dělat.

Mysleme tedy, prosím, na to, že u tabulky, která obsahuje tabulková data, je třeba vždy definovat záhlaví řádků a sloupců pomocí elementu <th>. JAWS od verze 12 už se při výchozím nastavení o záhlaví tabulky místo autora webu starat nebude.

Děkuji.