Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 14. května 2012

Mozilla Thunderbird poslepu

S nástupem Windows 7 přišli nevidomí uživatelé o uživatelsky přívětivého a přístupného e-mailového klienta. Do té doby běžně používaný Outlook Express už v tomto operačním systému nelze používat a je nutné sáhnout po některém z dvojice Windows Live Mail či Microsoft Outlook. Řešením také může být open source poštovní klient Mozilla Thunderbird, jehož dlouholetým spokojeným uživatelem je Martin Baláž. Ten je autorem následujícího článku.

Úvod

Mozilla Thunderbird je poštovní klient, který nabízí příjemné uživatelské prostředí a řadu pokročilých funkcí. Klient překvapí zejména komfortními funkcemi, spolehlivostí a velkým důrazem na bezpečnost. Rovněž co se přístupnosti týče, je na tom Mozilla ThunderBird velmi dobře. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s praktickými postupy při používání ThunderBirdu s odečítači obrazovky JAWS a NVDA. Popíšeme si rovněž některá základní nastavení, jež nám práci v Thunderbirdu ještě o něco více usnadní. Všechny zmíněné postupy jsem zkoušel v Mozilla ThunderBirdu verze 12.0.1 a aktuálními verzemi odečítačů JAWS 12.0 a NVDA 2012.1.

Začínáme

Aplikaci Mozilla Thunderbird si můžete stáhnout z následujícího odkazu www.mozilla.cz/stahnout/thunderbird/. Instalace programu je standardní a neměli byste při ní narazit na žádné problémy.

Vytvoření nového účtu

Po instalaci aplikace se spustí průvodce přidáním účtu – vyplníme všechny požadované údaje a pokračujeme tlačítkem vytvořit účet. V případech, kdy e-mailová schránka neumožňuje šifrované spojení SSL/TLS, upozorní Thunderbird na tuto skutečnost. Je potřeba zaškrtnout zaškrtávací políčko „Uvědomuji si rizika“ a následně potvrdit tlačítko „Vytvořit účet“.

Základní nastavení

Po úspěšném vytvoření účtu v aplikačním menu „Nástrojové lišty“ odškrtneme následující dvě položky: „Lišta pošty“ a „Lišta rychlého filtru“. Tato nastavení nám zajistí lepší orientaci v okně aplikace, zmizí editační pole rychlého filtru. Dále v aplikačním menu „Zobrazení“ položka „Rozmístění“ odškrtneme pole „Panel zpráv“ a naopak zaškrtneme pole „Klasický pohled“. Tato nastavení nám zajistí, aby Thunderbird v hlavním okně nezobrazoval panel zpráv, který je pro nevidomého uživatele obtížnější na orientaci a ten se v něm může velmi snadno ztratit. Na závěr ještě v aplikačním menu „Nástroje“ – položka „Možnosti“, seznam prvků „Obecné“ odškrtneme pole „Úvodní stránka“. Toto nastavení ovlivňuje Thunderbird tak, že po spuštění se již úvodní stránka nezobrazuje. Dále v seznamu prvků zvolíme položku „Rozšířené“, karta „Zobrazení a čtení“, zde přepínač nastavíme na hodnotu „Otevírat zprávy v novém okně“. Thunderbird pak otevírá zprávy v novém okně, což v praxi znamená, že si nemusíme zvykat na klávesovou zkratku Ctrl+W, jež nám zprávu zavře, ale můžeme používat standardní kombinaci Alt+F4. Je rovněž vhodné vypnout kontrolu pravopisu - opět v dialogu „Možnosti“ v seznamu prvků zvolit položku „Vytváření“ karta „Pravopis“ odškrtnout povolit kontrolu pravopisu při psaní nebo si stáhnout do kontroly pravopisu češtinu. Další nastavení jsou již na zvážení uživatele.

Orientace v aplikaci

V Thunderbirdu se pohybujeme klávesou Tab (případně Shift+Tab v opačném směru), je zde karta (podobná jak ji známe např. z Mozilla Firefoxu) stromový seznam, kde na nejvyšší úrovni je název účtu, např. ba-laz@tyflocentrumbrno.cz. Jestliže rozbalíme stromový seznam, nachází se zde složky, které známe i z jiných e-mailových klientů – „Doručená pošta, Odeslaná pošta, Koš, atp…“. Ve stromovém seznamu bohužel nelze pro pohyb po položkách seznamu využít první písmena stejně jako např. v e-mailovém klientu Windows Live Mail. Rovněž po spuštění Thunderbirdu se PC kurzor automaticky nepřesouvá do složky Doručená pošta či do seznamu zpráv. Uživatel si PC kurzor musí přesunout sám. Mimo stromový seznam zde najdeme také seznam zpráv, jež se mění v závislosti na tom, na které složce se nacházíme ve stromovém seznamu. Znamená to tedy, že jestli se PC kurzor nachází na položce Doručená pošta, bude v seznamu zpráv obsah složky „Doručená pošta“. Mezi stromovým seznamem a seznamem zpráv se lze přepínat klávesou F6 nebo Tab/Shift+Tab.

Čtení zpráv

Ve stromovém seznamu zvolíme složku „Doručená pošta“, přejdeme klávesou Tab do seznamu zpráv a kurzorovými klávesami zvolíme e-mail, jež si chceme přečíst. Klávesou Enter zprávu otevřeme a již můžeme začít číst např. použitím funkce odečítače „plynulé čtení“. Ve zprávě se samozřejmě můžeme pohybovat i kurzorovými klávesami, označovat text či vyčíst hlavičku zprávy pomocí kláves Tab/Shift+Tab.

Vytváření zpráv

Pro vytvoření nové zprávy stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+N. Zobrazí se okno „Nová zpráva“. Vyplníme hlavičku e-mailu (pole „Komu“, „Předmět“, „Text zprávy“). Jakmile budeme hotovi, stačí pro odeslání stisknout Ctrl+Enter. Zobrazí se dialog, zda chceme zprávu opravdu odeslat, stačí tedy potvrdit tlačítko „Odeslat“. Můžeme rovněž zaškrtnout, aby se Thunderbird příště již neptal a dialog pro potvrzení odeslání se zobrazovat nebude.

Práce s přílohami

Pokud nám dojde e-mail, který obsahuje přílohu, postupujeme následovně. Nejprve e-mail otevřeme a pak zvolíme aplikační menu „Soubor“ a zde položku „Přílohy“. Následně máme na výběr dvě položky menu – „Otevřít, Uložit jako“. Po potvrzení položky „Otevřít“ se zobrazí dialog, kde volíme kterou aplikací má Thunderbird přílohu otevřít. Po potvrzení položky „Uložit jako“ se zobrazí standardní dialog Windows Uložit jako, kde můžeme zvolit, kam se má příloha uložit. Jestliže chceme k e-mailu připojit přílohu, vytvoříme novou zprávu pomocí klávesové zkratky Ctrl+N, vyplníme všechny potřebné údaje a pak z aplikačního menu zvolíme položku „Soubor“. Následně vybereme položku připojit a potvrdíme. Zobrazí se dialog Otevřít. Stačí tedy přílohu nalistovat a potvrdit. Můžeme rovněž stisknout klávesovou zkratku Alt+P a dialog „Otevřít“ se zobrazí okamžitě. To jestli jsme přílohu k e-mailu opravdu připojili, se dozvíme tak, že opět stiskneme klávesovou zkratku Alt+P. Tato klávesová zkratka nás přesune rovnou do seznamu s přílohami.

Adresář

Adresář s kontakty vyvoláme klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B. Než si začneme popisovat okno s adresářem, nejprve přejdeme do aplikačního menu „Zobrazení“ a zde odškrtneme „Zobrazovat obsah kontaktu“. Tím zajistíme, aby Thunderbird v hlavním okně adresáře nezobrazoval obsah kontaktu, ale jen vyhledávací pole, kde můžeme pohodlně vyhledávat. V okně adresáře se rovněž pohybujeme klávesami Tab/Shift+Tab. Nachází se zde stromový seznam, který obsahuje dvě skupiny „Osobní kontakty, Sebrané kontakty“. Dále následuje seznam kontaktů a vyhledávací pole. Do skupiny „Osobní kontakty“ se ukládají kontakty, které si uživatel sám vytvořil, do skupiny „Sebrané kontakty“ se ukládají kontakty, na které uživatel odpoví v e-mailu. Je rovněž možné přes kontextové menu vytvořit novou skupinu kontaktů.

Vytvoření nového kontaktů

Nový kontakt vytvoříme tak, že v okně adresáře stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+N. Zobrazí se dialogové okno, kde vyplníme všechny potřebné údaje – Příjmení, jméno, E-mail a potvrdíme tlačítko „OK“. Kontakt se uloží do skupiny „Osobní kontakty“. Další operace jako úprava kontaktů, či odeslání e-mailu provádíme přes kontextové menu položky „Nová zpráva, Vlastnosti smazat, atp“.

Závěrem

E-mailový klient Mozilla Thunderbird 12.0.1 lze se screen readery JAWS 12.0 či NVDA 2012.1 bez větších problémů používat aniž by nevidomý uživatel narazil na zásadní překážky v přístupnosti. Sám jej používám již několik let a mým potřebám slouží na výbornou.

Za připomínky a finální formátování textu autor děkuje Michalu Jelínkovi a Radku Pavlíčkovi.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Velká pochvala, výborný článek. Komplexní popis práce s touto open source alternativou rozhodně chyběl. Pro lidi, kteří se rozhodnou v rámci Windows 7 na tohoto poštovního klienta přejít, bude jistě tento článek velmi užitečný.

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za hezký článek, opravdu užitečné. Myslím, že brzy vyzkouším, protože MS Outlook sice používám, ale není to pro mě to pravé ořechové. Zkoušeli jste někdo aplikaci SeaMonkey rovněž od Mozily? Zatím se s ní seznamuji, s Jawsem 12 a NVDA funguje obstojně. Pokud máte zkušenosti, nebylo by špatné se o ně také podělit. Snad v létě budu na zkoumání programu mít více času, kdyžtak potom poreferuji. Petra