Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 22. května 2012

Jak změřit velikost písma na webové stránce

Metodika WCAG 2.0 i česká Pravidla přístupnosti používají pro měření dostatečného vzájemného kontrastu barev algoritmus světelnosti, u kterého kromě použitých barev hraje roli i velikost písma. Minimální kontrastní poměr pro běžné písmo do velikosti 18 bodů nebo tučné písmo do velikosti 14 bodů je 4,5:1, pro běžné písmo nad 18 bodů nebo tučné písmo nad 14 bodů je minimální kontrastní poměr 3:1.

Což všechno zní logicky a na první pohled bezproblémově. Obzvlášť v případě, kdy pracujeme s textem, který má definovánu velikost v bodech. Spustíme například Colour Contrast Analyzer, změříme hodnoty, a je to. Jak ale postupovat, pokud pro definování velikosti písma zvolíme jiné jednotky - em, px, procenta...? Kdy má takový text velikost 18 či 14 bodů (u tučného písma), abychom mohli určit, která hodnota kontrastního poměru je pro něj relevantní?

Jisté - ale v praxi ne úplně jednoduše použitelné - řešení nabízí vysvětlení termínu large scale (text) z metodiky WCAG 2.0. Zde se píše:

For many mainstream body text fonts, 14 and 18 point is roughly equivalent to 1.2 and 1.5 em or to 120% or 150% of the default size for body text (assuming that the body font is 100%), but authors would need to check this for the particular fonts in use.

Tento odstavec nám dává odpověď na otázku, jak to je s těmi velikostmi písma. Stále ale nevíme, jak velikost textu, jehož kontrast chceme otestovat, jednoduše změřit.

Řešení, které používám já, kombinuje add-on Context Font pro Firefox a převodní tabulku Convert em,px,pt and % in css. Protože Context Font měří velikosti v pixelech, je potřeba si mezní hodnoty 14 a 18 bodů převést na pixely. Pak:

Minimální kontrastní poměr pro běžné písmo do velikosti 24 pixelů (18 bodů, 1.5em, 150%) nebo tučné písmo do velikosti 19 pixelů (14 bodů, 1.2em, 120%) je 4,5:1, pro běžné písmo nad 24 pixelů nebo tučné písmo nad 19 bodů je minimální kontrastní poměr 3:1.

Jsem si vědom toho, že hodnoty při převodech jsou zaokrouhleny, ale na základě vlastních zkušeností se nedomnívám, že by zaokrouhlení hodnot mělo nějaký zásadní vliv na výslednou přístupnost měřeného textu.

Související odkazy

Žádné komentáře: