Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 31. března 2012

Jaké bylo INSPO 2012

V sobotu 17. března 2012 jsem se už tradičně zúčastnil konference INSPO 2012. Z role běžného účastníka jsem se postupně stal jedním z členů organizačního týmu a po loňském moderování sekce Přístupnost (nejen) webu jsem měl letos na starost tuto sekci i po stránce obsahové.

Dopolední program mi opět nějak unikl, tentokrát v duchu hesla "kdo to má nejblíže, tak chodí poslední". I když jsem na konferenci tentokrát vyrážel z Prahy, ráno jsem se "trochu" zapovídal s kolegou Michalem a do Kongresového centra dorazil až po desáté.

Navíc jsem v přednáškovém sále hned potkal Brblu. A protože jsme se dlouho neviděli, tak jsme se dali do řeči a z dopoledního bloku jsem tak stihl jen přednášku kolegů ze Střediska Teiresiás o Hybridní knize 3.0. Hybridní kniha je technologie umožňující vytvářet dokumenty se synchronizovaným multimediálním obsahem, především elektronickým textem, jeho zvukovou nahrávkou a jeho překladem do znakového jazyka zobrazeným jako videozáznam. Petr Hladík a Tomáš Gůra nás seznámili s její třetí generací. Hybridní kniha po deseti letech vývoje dospěla do stádia dokumentového formátu určeného nejen zrakově postiženým, ale ve stejné míře i uživatelům se sluchovým postižením nebo s jakýmkoli omezením v oblasti získávání informací tradičními kanály.

Během dopoledne jsem se ještě vydal na "studijní cestu" na stánek Katedry Kybernetiky při Západočeské univerzitě v Plzni, jejímž cílem bylo seznámení s projektem Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty.

Tím skončilo "nicnedělání" a po obědě šupky dupky do práce :-) V odpoledním bloku Přístupnost (nejen) webu bylo připraveno 8 přednášek, věnovaných nejrůznějším tématům, jejichž společným jmenovatelem byla přístupnost a pomůcky či projekty, pomáhající uživatelům se specifickým potřebami.

V přednášce Software pro zpřístupnění tištěných předloh pomocí USB kamer nás Honza Šnyrych a Tomáš Hrdinka ze Spektry seznámili s tím, jak lze s vhodným programovým vybavením využívat i u běžně dostupných USB webkamer (případně kamerových lup připojených do počítače přes TV tuner) některé pokročilé funkce, které byly dříve obsaženy jen v dražších modelech lup. Přednáška byla zaměřena na představení a srovnání možnosti, které v této oblasti nabízejí programy ZoomText 10, enVid 1.2 a možnost využití kamery jako skeneru.

Jirka Ibl z Ragtimu nám ve své přednášce Jak učit stroje pomáhat lidem ukázal možnosti, které přinášejí chytré telefony a dotykové počítače - mají bavit, okouzlovat a především pomáhat lidem. Na příkladu aplikace The Elements - periodické tabulky prvků ukázal, že Komenského "škola hrou" může skutečně fungovat a s iPadem dostává úplně jiný rozměr. iPad ale může i v oblasti speciálních potřeb. Apple, jako zatím jediný výrobce, vybavil všechna svá zařízení množstvím prvků, které umožňují jejich používání i uživatelů se smyslovými nebo motorickými problémy. Nejvýraznější je v současné době využití iPadu pro alternativní komunikaci, ale jak už víte například i z tohoto blogu, produkty Applu dnes mohou používat například i uživatelé s těžkým postižením zraku.

Jirka Kříž nám představil projekt CIT Reader. Ten zajišťuje pohodlný převod digitálních dokumentů do zvukové podoby pomocí hlasů společnosti Speechtech a nabízí i jednoduchou funkci zvětšovače obrazovky.

Jste z neziskovky a chcete hosting zdarma? Jan Kachlík ze společnosti HEXAGEEK přišel na letošní INSPO se zajímavou nabídkou sponzoringu pro neziskové a některé další organizace. Servis PC na dálku za zvýhodněnou cenu pak nabídl Vladimír Šandera z firmy Vronli.

Cílem projektu Bezbariérová.knihovna.cz je vytvořit v knihovnách takové podmínky, aby byly knihovny byly snadno přístupné i pro uživatele se specifickými potřebami. Projekt s sebou nese i standard Handicap friendly, který by se měl stát závazným dokumentem pro knihovny a měl by tak zlepšovat přístupnost nabídky jejich služeb vůči uživatelům s handicapem. Jeho součástí bude i vlastní značka (logo) s názvem Handicap friendly. To by mělo být výstupním bodem standardu.

Hlavní náplní mé přednášky Podpora nových trendů přístupnosti webu v programech JAWS a MAGic bylo seznámit posluchače s tím, jak tyto programy drží krok s dobou a umožňují svým uživatelům používat aktuální verze prohlížečů či pracovat s webovými stránkami, které jsou vytvořeny v souladu se standardem WAI-ARIA. Má přednáška byla bohužel poznamenána selháním audio techniky, takže na praktickou část nedošlo (screencast bude - nezapomněl jsem ;-). A doporučení na závěr? Pokud chcete pracovat s aktuálními verzemi programů či webovými aplikacemi, vybírejte si takové asistivní technologie, které jdou s dobou a toto všechno vám umožní - produkty firmy Freedom Scientific mezi ně určitě patří.

Matěje Plcha asi představovat nemusím, na jeho blog o přístupnosti Androidu odkazuji poměrně často. Matějova přednáška byla také bohužel poznamenána výpadkem audio techniky a ozvučený Android jsme si neposlechli, ale Matěj měl k dispozici vizualizér a práci s telefonem pěkně komentoval, takže posluchači se vše zásadní dozvěděli i tak.

Celý blok Přístupnost (nejen) webu pak uzavřel Pavel Ondra seznámením s nově vzniklou skupinou Accessibility.GUG.cz. Accessibility.GUG.cz je první GUG skupina, která není určena místem, nepůsobí při žádné škole ani v určitém městěJe určena tematicky a je zaměřena na přístupnost produktů Googlu pro uživatele s těžkým postižením zraku.

No a pak už nezbylo nic víc než poděkovat přednášejícím za prezentace (myslím, že letošní ročník se - aspoň podle ohlasů, které ke mně dorazily - mimořádně vydařil), účastníkům za účast, popřát si šťastnou cestu a - na shledanou na INSPO 2013 (či jiné konferenci ;-).

Související odkazy

Žádné komentáře: