Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 22. ledna 2011

Android s bílou holí

Android s bílou holíTématice přístupnosti mobilních telefonů jsme se podrobně věnovali v loňském roce. Od té doby došlo i v této oblasti k posunu a na trh pomalu přichází další řešení, které může nevidomým uživatelům umožnit práci s mobilním telefonem.

O příspěvek na toto téma jsem tentokrát požádal Matěje Plcha, který se v současné době intenzivně věnuje zpřístupnění operačního systému Android pro nevidomé. Matěj mé žádosti vyhověl a pro POSLEPU připravil článek na toto téma. Matějovi děkuji a Vám přeji příjemné počtení.

Vážení čtenáři, rád bych vás prostřednictvím následujících řádků seznámil s operačním systémem Google Android, který se začíná jevit jako přímá konkurence pro zaběhnuté mobilní platformy. Mám na mysli zejména Symbian a Windows Mobile. Ne jen pro tyto systémy je k dispozici software, který umožňuje nevidomému uživateli pracovat s mobilním telefonem. I Android s sebou přináší své řešení. Největší jeho výhodou je fakt, že je nabízeno zcela zdarma. Odpadá tedy nutnost pořídit si k novému telefonu ještě odečítač, který mnohdy cenou převyšuje samotný přístroj.

Google Android je otevřený operační systém pro mobilní telefony, který vychází z jádra systému Linux, o kterém jste jistě už někdy slyšeli. Z toho vyplývá, že drtivá většina aplikací (včetně odečítačů) je nabízena bezplatně, případně za velmi nízký poplatek.

O placených aplikacích se zmiňuji záměrně, jelikož momentálně je k dispozici pouze jeden český hlas pro Android a tím je Iveta od společnosti Svox, která se vývojem hlasových výstupů pro mobilní operační systémy dlouhodobě zabývá. Velmi nadějně vypadal hlasový výstup eSpeak, který možná znáte v kombinaci se svobodným odečítačem NVDA, jež je určen pro použití na osobních počítačích. Jelikož je ale eSpeak k dispozici i pro operační systém Linux, tak nic nebránilo přizpůsobení hlasu i pro Android.

Někde se ale stala chyba, protože čeština v podporovaných jazycích sice nechybí, avšak je naprosto nepoužitelná. ESpeak i po přepnutí na český jazyk stále vyslovuje s anglickým přízvukem, takže pro české uživatele je toto řešení absolutně nevyhovující. Proto je tedy nutností využívat placený hlas. Jeho kvalita je však velmi dobrá a eSpeak je v tomto ohledu výrazně horší.

Při pořízení vhodného přístroje jsou důležitá dvě kritéria:

  • Prvním je instalovaná verze operačního systému. V dřívějších verzích Androidu totiž byla podpora hlasových výstupů buďto velmi slabá nebo vůbec žádná. K implementaci docházelo pozvolna a až od verze 2.2 Froyo je systém plně připraven pro ozvučovací software.
  • Druhou podmínkou je, aby byl přístroj vybaven hardwarovou QWERTY klávesnicí, protože v současné době Android nepodporuje ovládání pomocí dotykového displeje, které by bylo přívětivé k nevidomým uživatelům. Některé základní operace se sice s trochou cviku dají na displeji zvládnout, pro komfortní používání to ale není.

Na našem trhu je od prosince loňského roku k dispozici telefon, který tato kritéria splňuje dokonale. Je jím přístroj od společnosti Samsung, konkrétně model s označením Galaxy 551. Pár nevidomých v ČR jej již vlastní a s používáním nejsou problémy. Cena se pohybuje kolem 6 500 Kč.

Matěj Plch při práci s mobilním telefonem s Androidem za pomoci odečítače Spiel

Odečítače předávají uživateli informace pouze prostřednictvím hlasového výstupu, braillský řádek zatím není podporován. V současné době máme k dispozici dva. Dá se říci, že v zásadě jsou funkčně velice podobné, avšak každý používá trošku jinou filozofii pro prezentaci některých prvků na obrazovce.

Prvním z výše jmenovaných je TalkBack, který pochází přímo od výrobce systému. Jde o samotný screen reader, který funguje na bázi klasických odečítacích programů, tak jak je znáte z osobních počítačů. Dalšími jeho doplňky jsou pak SoundBack a KickBack.

Ty mohou být instalovány, ale nejsou podmínkou pro správnou funkčnost odečítače. SoundBack doprovází pohyb v menu telefonu zvukovou signalizací, KickBack pak dává uživateli zpětnou vazbu v haptické podobě, v tomto konkrétním případě se jedná o vybrační odezvu telefonu. Ta se hodí v případě, kdy je nutné z nějakého důvodu stisknout tlačítko na dotykovém displeji. KickBack vám vibrací ohlásí jeho správné nalezení a rovněž indikuje korektní aktivaci. Uživatel tak má přehled o tom, zda jeho práce s dotykovým displejem byla úspěšná.

Druhým počinem je screen reader s názvem Spiel, který vyvíjí jeden nadšenec z USA. Oproti zmiňovanému řešení od Googlu má jednu velkou přednost a tou je prostředí pro vytváření ozvučovacích skriptů. Takže pokud narazíte na aplikaci, která je špatně přístupná, je možné pomocí skriptů tento stav značně vylepšit.

Bohužel momentálně jsou možnosti odečítačů limitovány API rozhraním aktuální verze Androidu, které má stále několik nedostatků. Tím prvním je nemožnost prohlížet/ editovat text po znacích / slovech. Zatím je možné text číst pouze jako celek.

Druhým limitujícím prvkem je nemožnost ovládat telefon pouze prostřednictvím dotykového displeje. Oprav bychom se měli dočkat v následujících verzích systému.

Třetím výrazným problémem je fakt, že většina dostupných aplikací pro Android je zatím pouze v angličtině. Systém jako takový pochopitelně lokalizován je, česká mutace je velmi kvalitní. Spíše se to týká doplňkových aplikací, které si může uživatel do svého přístroje jednoduše stáhnout a nainstalovat. K tomu slouží služba Android Market, která k dnešnímu dni poskytuje více jak 100 000 aplikací s různým zaměřením. Výběr je velmi rozsáhlý – naleznete zde audio / video přehrávače, souborové manažery, komprimační nástroje, navigační software atd.

Lokalizovány zatím nejsou ani screenreadery, v tomto ohledu mám ale dobrou zprávu. Pro již zmiňovaný odečítač Spiel jsem vytvořil českou lokalizaci, která by se měla objevit ve verzi 0.9. Její vydání je otázkou několika dnů.

Navázal jsem úspěšnou spolupráci se zastoupením Google ČR a jednám s nimi i o možnosti lokalizovat jejich odečítač do češtiny. Přál bych si, aby u nás byla dostupná podpora pro tyto produkty, jelikož zatím je na oficiální úrovni pouze v Americe. Software pro nevidomé je totiž vyvíjen právě tam.

Toto byly pouze v kostce základní informace a stručný úvod do této problematiky. Téma je velmi obsáhlé a nemá smysl v jednom článku zacházet příliš do podrobností. Jakmile se začne rozebírat podrobně jedna věc, měly by se pak rozpitvat úplně všechny. Informace na sebe úzce navazují a pro pochopení všech kladů / záporů Androidu je nutné znát všechny detaily.

Za tímto účelem jsem vytvořil první české webové stránky, které se problematikou zpřístupnění operačního systému Android zabývají. Naleznete zde základní informace, kritéria výběru vhodného přístroje, základní principy ovládání systému, postup aktivace a nastavení funkcí, jež telefon zpřístupní nevidomým.

Videoukázky

2 komentáře:

Fedor Tiršel řekl(a)...

Čo sa týka zadávania textu pomocou dotykovej obrazovky, existuje zopár riešení. Stručný prehľad spoločne s návrhom nového riešenia popisuje diplomka Jirku Ťápala, študenta z FI MUNI Brno.

seo řekl(a)...

android je stále myslím ještě dost "nový" na to aby myslel i na takováto řešení, na druhou stranu si myslím, že pokud s tím někdo příjde, tak to bude právě android, utéci ostatním je totiž v povaze chlapců z google