Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

neděle 30. října 2011

Jak zlepšit přístupnost webu pomocí WCAG 2.0?

Chcete vidět, jak vypadá webová stránka, nevyhovující metodice WCAG 2.0 (uznávám, že toto dnes bohužel ještě pořád není velký problém ;-), a jak se změní po úpravách, jejichž výsledkem je její lepší přístupnost a soulad s požadavky WCAG 2.0? Shadi Abou-Zahra a the Education and Outreach Working Group (EOWG) připravili praktickou ukázku s názvem Before and After Demonstration (BAD).

Ukázka nespočívá v předvedení kokrétních chyb, vytržených z kontextu, ale jejím základem je webová prezentace menšího rozsahu (4 stránky + šablona). Každá stránka obsahuje inline poznámky, po jejichž aktivování se přímo na stránce zvýrazní některé největší bariéry v přístupnosti či ukázky jejich řešení - podle toho, jestli si tyto poznámky zobrazíte na stránce s ukázkami chyb, nebo s ukázkami oprav.

Každá stránka také obsahuje interaktivní výsledek auditu přístupnosti, strukturovaný podle jednotlivých principů, pravidel a kritérií úspěšnosti. Jeho jednotlivé úrovně lze rozbalovat/sbalovat dle potřeby a podívat se, jaké konkrétní chyby stránka obsahuje a jakými technikami je lze opravit.

BAD lze použít například při prezentování tématiky přístupnosti, při studiu a k pochopení prraktické implementace WCAG 2.0 a v neposlední řadě také jako příklad toho, jak mohou být zpracovány výsledky auditu přístupnosti.

Materiál je momentálně ve stádiu draftu, určeného pro veřejné připomínkování. Připomínky a návrhy na změny či doplnění je možné posílat na adresu wai-eo-editors@w3.org.

Žádné komentáře: