Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 31. října 2011

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 3. díl

V dnešním díle seriálu Romana Kabelky o přístupnosti Apple produktů se budeme věnovat klávesnici. Ta je pro nevidomé uživatele důležitým vstupním zařízením a proto jí Roman věnoval celý jeden díl.

Dříve než se pustíme do probírání operačního systému Mac OS X a odečítače VoiceOver, popíšeme si typické rozložení klávesnice, s nímž se na Macintoshích můžeme setkat. Liší se totiž od standardních PC klávesnic hned v několika ohledech, tu více, tu méně viditelných. Asi nejrozšířenější je klávesnice notebookového typu zabudovaná ve všech MacBoocích a v přenosné bezdrátové Apple Wireless Keyboard dodávané např. k iMacům.

Klávesnice má klávesy s nízkým zdvihem a plochým profilem. Každá z nich je zapuštěna do krytu zvlášť a mezi jednotlivými klávesami je tak jasně hmatatelná mezera. Pro zvýšení přehlednosti jsou klávesnice všech nových MacBooků navíc podsvícené.

Alfanumerické klávesy a kurzorové šipky

Alfanumerické klávesy v druhé až páté řadě klávesnice mají standardní podobu včetně hmatového odlišení písmen F a J. Rovněž klávesy Shift, Capslock, Tabulátor, Backspace a ENTER mají svou obvyklou polohu. Enter je orientovaný na výšku přes třetí a čtvrtou řadu kláves. Ve třetí řadě, kde obvykle bývá pokračování klávesy Enter tvořící jeho typický tvar obráceného písmene L, je umístěna klávesa pro přehlásky, jež typicky bývá vedle Backspace, pokud je zmenšený. Levý Shift má poloviční velikost a vedle něj zprava je umístěna klávesa pro obrácené lomítko.

Za bližší prozkoumání stojí první a šestá řada kláves. V první řadě zcela napravo jsou čtyři úzké klávesy uspořádané do obráceného písmene T představující kurzorové šipky. Protože horní a dolní šipka mají společný otvor v krytu klávesnice, jsou pro lepší hmatnost jejich přiléhající strany zaoblené.

Přeřaďovače CMD, Alt a CTRL

Jako na každé klávesnici, i zde největší klávesou je mezerník. Ten však není obklopen klávesami Alt, jak tomu je zvykem na běžných PC klávesnicích, ale klávesami CMD (Command). Mají na sobě symbol Apple a jsou analogické ke klávesám Windows. V prostředí Mac OS X se ovšem používaj pro vyvolávání klávesových zkratek aplikací. V prostředí Windows k tomuto účelu slouží klávesy CTRL. Tuto podobnost lze ostatně s úspěchem přenést do prostředí Mac OS X - CMD+C kopíruje, CMD+V vkládá, CMD+S ukládá, CMD+O otevírá apod.

Dále od mezerníku, tj. vlevo od levého CMD a vpravo od pravého CMD, se nachází klávesy Alt nazývané také někdy Option. Slouží jako další přeřaďovač ke klávesovým příkazům a v kombinaci s alfanumerickými klávesami dovolují napsat znaky, které se nevyskytují na běžné lokální (české) klávesnici. S výhodou lze tak psát kombinací Alt+ě znak @ nebo Alt+ů znak ;, což odpovídá nejčastěji ekvivalentům pozic na počítačové anglické klávesnici.

Ještě více vlevo od levého Altu je jediná klávesa CTRL, neboť v prostředí Mac OS X nemá takový význam jako ve Windows. Nejčastěji používanou funkcí je v kombinaci s tlačítkem myši/trackpadu kontextový klik. Pro nás přecejen má význam větší, neboť v kombinaci s Altem tvoří základ pro klávesové zkratky odečítače VoiceOver. Kombinace CTRL+Alt je pro klávesové zkratky VoiceOveru tak častá, že se tato dvojice kláves také někdy označuje písmeny VO. Např. pro příkaz nápovědy klávesnice CTRL+Alt+K můžeme tedy někdy najít popis VO+K.

Modifikátor FN a funkční klávesy

Nakonec zcela vlevo v první řadě se nachází modifikátor FN měnící význam některých kláves tak, aby suplovaly klávesy, jež na klávesnici nenajdeme. Např. kombinací FN+Backspace simulujeme klávesu Delete, FN+Levá šipka Home atd.

Šestá řada kláves při horním okraji klávesnice má poloviční výšku a obsahuje funkční klávesy. Zcela vlevo je klávesa Escape, poté vpravo od ní funkční klávesy F1 až F12 a úplně na konec klávesa Eject. Mezi klávesou Escape a čtveřicemi funkčních kláves nejsou obvyklé mezery, tudíž orientace v řadě je do jisté míry ztížena. Zatímco Escape slouží k obvyklému účelu, tj. opuštění dialogu či zrušení akce, Eject, jak už název napovídá, se používá pro vysunutí CD nebo DVD z mechaniky. Funkční klávesy ve výchozím nastavení mají na sebe namapované rozšířené funkce systému a pro jejich standardní funkci je nutné k nim přistisknout klávesu FN. Je-li tedy např. řečeno, že odečítač VoiceOver se spouští klávesovou zkratkou CMD+F5, je ve skutečnosti u nově koupených Maců třeba stisknout FN+CMD+F5. V předvolbách klávesnice ovšem lze standardní funkci a rozšířenou funkci přehodit, tj. rozšířené funkce se vyvolávají až v kombinaci s klávesou FN. Toto chování je pro nás vhodnější, jelikož VoiceOver řadu svých příkazů mapuje právě na funkční klávesy.

Přehled suplovaných kláves

Delete
FN+Backspace
Home
FN+Levá kurzorová šipka
End
FN+Pravá kurzorová šipka
Page Up
FN+Horní kurzorová šipka
Page Down
FN+Dolní kurzorová šipka

Přehled rozšířených funkcí

Snížit jas displeje
[FN+]F1
Zvýšit jas displeje
[FN+]F2
Funkce Mission Control pro správu ploch
[FN+]F3
Funkce DashBoard pro práci s widgety (miniaplikacemi)
[FN+]F4
Snížit podsvícení klávesnice
[FN+]F5
Zvýšit podsvícení klávesnice
[FN+]F6
Přehrávat předchozí stopu v přehrávači
[FN+]F7
Spustit/pozastavit přehrávání v přehrávači
[FN+]F8
Přehrávat další stopu v přehrávači
[FN+]F9
Zapnout/vypnout zvuk
[FN+]F10
Snížit hlasitost zvuku
[FN+]F11
Zvýšit hlasitost zvuku
[FN+]F12
Vysunutí CD/DVD
Eject
Uspání počítače
CMD+Alt+Eject

Další díly seriálu

Žádné komentáře: