Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 3. července 2013

Prezentace přístupnosti v roce 2012

Rok 2012 byl pro mě bez nadsázky rokem konferenčním. Zúčastnil jsem se bezmála dvaceti akcí, na kterých jsem tématiku přístupnosti prezentoval. Z většiny z nich existují video záznamy či komentované slajdy, které bych rád v tomto příspěvku nabídl zájemcům k dispozici pěkně pohromadě.

První setkání Accessibility Google User Group

První setkání Accessibility Google User Group (dnes GDG Accessibility Brno) se uskutečnilo v sobotu 11. února v Brně. Proběhl na něm například hangout s Mikem Westem z Googlu a diskuse o aktivitách Googlu v oblasti přístupnosti mezi účastníky setkání. Další informace o setkání jsou v článku Jaké bylo první setkání Accessibility Google User Group.

Neformální workshop o přístupnosti

V úterý 13. března jsem od 17 hodin vedl v Brně workshop o přístupnosti, který pořádal Michal Janík, na kterém jsem účastníky v neformální atmosféře seznámil právě s touto s tématikou. A jak to celé dopadlo? Workshop o přístupnosti internetových stránek byl parádní!

INSPO 2012

V sobotu 17. března 2012 jsem se už tradičně zúčastnil konference INSPO 2012. Z role běžného účastníka jsem se postupně stal jedním z členů organizačního týmu a po loňském moderování sekce Přístupnost (nejen) webu jsem měl letos na starost tuto sekci i po stránce obsahové. Na konferenci jsem vystoupil s prezentací Podpora nových trendů přístupnosti webu v programech JAWS a MAGic a seznámil posluchače s tím, jak tyto programy drží krok s dobou a umožňují svým uživatelům pracovat s webovými stránkami, které jsou vytvořeny v souladu se standardem WAI-ARIA. Detailní zhodnocení si můžete přečíst v článku Jaké bylo INSPO 2012.

7. OSEPA workshop

7. OSEPA workshop, zaměřený na využívání open source ve veřejné správě, proběhl 26. března v Praze. Spolu s Petrem Andrýskem z QCM jsme posluchače seznámili s tím, jak vytvářet skutečně přístupné weby, se situací kolem přístupnosti v ČR a dalších evropských zemích a na několika případových studií ukázali konkrétní praktická řešení.

ISSS 2012

Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 jsem se již tradičně zúčastnil konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Na konferenci jsem měl dvě přednášky: Lepší přístupnost může pomoci každému uživateli a Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2012. Více informací najdete v článku Naše účast na ISSS 2012.

UX konference

24. dubna jsem na UX konferenci vedl workshop na téma Příklady dobré a špatné praxe z oblasti přístupnosti a po jeho skončení poskytl zájemcům konzultace na toto téma.

Tmavomodrý festival 2012

K programu sobotního setkání uživatelů výpočetní techniky jsem přispěl prezentací Málo známé, avšak velmi praktické funkce JAWSu - stručné představení funkcí Prozkoumat, Korektor a Rozpoznání textu z obrázku, z níž existuje i audio záznam ve formátu mp3 (9,4 MB).

Zrakově znevýhodnění uživatelé knihoven

Na semináři pro knihovníky ve Svitavách, který proběhl 14. května, jsem prezentoval tématiku přístupných webů knihoven. Komentované slajdy níže ;)

mDevCamp 2012

V sobotu 26. května jsme do programu konference mDevCamp 2012 společně s Pavlem Ondrou přispěli prezentací Myslete i na přístupnost, jejíž video záznam je veřejně k dispozici.

Universal Learning Design 2012

Na konferenci ULD 2012 v rakouském Linci jsme společně s Romanem Kabelkou vystoupili s prezentací Measuring real accessiblity o tom, jak měřit reálnou přístupnost webu.

Knihovny současnosti 2012

Na největší knihovnické konferenci, pořádané 12. září v Pardubicích, zazněla má prezentace s názvem I pro knihovny je přístupnost důležitá.

WebExpo 2012

Přístupnost není charita - nepřístupný web je promarněná obchodní příležitost byl název mé prezentace na konferenci WebExpo 2012. Video záznam je k dispozici pro účastníky konference, komentované slajdy pro všechny ;)

DevFest 2012

Závěr roku pak patřil konferenci DevFest 2012, který se opravdu vydařil. Na prezentování tématiky přístupnosti jsme (společně s Pavlem Ondrou) od organizátorů opravdu hodně prostoru, takže jsme mohli účastníkům nabídnout prezentaci, workshop i individuální konzultace. Z mé přednášky je k dispozici i veřejně dostupný video záznam.

Poděkování

Závěrem bych velmi rád poděkoval organizátorům jednotlivých akcí za to, že dávají tématice přístupnosti prostor, a Jeanne Trojan za inspiraci, motivaci ke změně způsobu prezentování a spoustu praktických rad. Ale o tom až někdy příště ;)

Žádné komentáře: