Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 26. listopadu 2012

Psaní na iPhonu poslepu

Moderní chytré telefony zastanou funkci mnoha jednoúčelových zařízení, a tak jejich koupě se vyplatí a to i zrakově postiženým. Přestože tyto telefony jsou výhradně dotykové, nabízí způsob ovládání, jenž i nevidomý poměrně snadno zvládne a může tak telefon využívat se všemi jeho výhodami. Jak už z POSLEPU víte, patří mezi takové telefony i Apple iPhone.

K dotykovému ovládání nejen nevidomý, ale i běžní uživatelé mají často averzi a odmítají jej. Překonají-li nakonec ostych a dotykové ovládání si vyzkouší, zjistí, že nejproblematičtější je psaní na softwarové klávesnici. Nutno říct, že právem a že psaní na dotykové klávesnici je pro zrakově postiženého v nejlepším případě o polovinu pomalejší - vyslechnutí správně trefeného znaku a jeho napsání. Jsou si toho dobře vědomi i tvůrci aplikací, které si dnes představíme a které se snaží přinést na dotykový displej iPhonu něco nového a rychlejšího.

Na začátek je nutno říci, že žádná z těchto aplikací v době psaní tohoto článku nepodporuje češtinu, ale pokud bude zájem ze strany našich uživatelů, může se to jistě změnit. Rovněž tak jisté nepohodlí je v tom, že se jedná o samostatné aplikace, v nichž se text napíše a potom pomocí schránky nebo vestavěných dialogů systému iOS pošle dále. iOS totiž neumožňuje rozšiřovat funkce integrovaných klávesnic.

Vestavěné metody VoiceOveru

Pro úplnost je vhodné zmínit, co v základu iPhone s aktivovaným Voice Overem nabízí. Obě metody tzv. standardního a dotykového psaní jsme už blíže rozvedli např. v článku iPad: standard přístupnosti dotykových zařízení - 3. díl, proto si jen uveďme, že přesnost trefení žádaného znaku a sledování odezvy odečítače, zda zaměřujeme správný znak, je právě to, co psaní činí pomalejším. S iOS nově 6 odpadla nutnost na znaku nějakou dobu setrvat, aby se napsal, přesto rychlost se rapidně snižuje, nejsme-li schopni trefit žádaný znak na první pokus a musíme provést korekční tah prstem na to správné místo na klávesnici.

Fleksy - Happy Typing: přibližná QWERTY klávesnice

Problém související s tím, že nevidomý se vždy na poprvé netrefí do žádaného znaku, se snaží vyřešit aplikace Fleksy. Tímto způsobem psaní může nevidomý dosáhnout srovnatelné rychlosti s běžným uživatelem. Jednoduše ťukáme na místa na displeji, kde si myslíme, že žádané znaky jsou. Na Fleksy potom je, aby vyhodnotila, co jsme měli na mysli. Vezmeme-li si ku příkladu slovo "ahoj", můžeme jít na to následovně:

a
zcela vlevo, ani nahoře, ani dole
h
někde uprostřed ve zhruba stejné linii s a
o
vpravo trochu od okraje, o něco více nahoře než h
j
podobně jako h, ale o trochu více vpravo

Slovo potvrzujeme vložením mezery gestem švihnutím doprava, při čemž se vysloví rozpoznané slovo. Jde-li o chybnou interpretaci, je možné šviháním nahoru a dolů vybírat z dalších zamýšlených slov.

Lze namítnout, že de facto metodu Fleksy již teď nabízí iOS 6 v integrované klávesnici, problém je však ve slovnících, které Fleksy pro svoji funkci potřebuje a které se jeví zatím jako kvalitnější než u integrované klávesnice v iOS. Navíc Fleksy dovoluje slovo korigovat i po napsání mezery, zatímco VoiceOver přítomnost automatických korektur oznamuje pouze zvukem a je na uživateli, aby si implicitně šviháním nahoru a dolů zkontroloval správnost korektury, kterou nelze po stisku mezery v prostředí iOS již odvolat. S Fleksy tedy děláme jen ty gesta, jenž jsou opravdu nutná, a tím vyniká ve své rychlosti.

Více viz Fleksy - Happy Typing.

Type Brailler Learn Braille: Dotykový Perkins

Jak už název napovídá, tato aplikace dovoluje na displeji iPhonu nejen psát v Braillu, ale i naučit se jej. iPhone je třeba držet na šířku, při čemž při psaní používáme obou rukou - z každé ruky vždy ukazováček, prostředníček a prsteníček. Před započnutím psaní je nutné ťuknout prsty pravé a poté levé ruky na displej, aby se správně nastavilo umístění jednotlivých kláves na virtuálním psacím stroji. Rozložení kláves odpovídá běžnému obouručnímu Pichtovu nebo Perkinsovu psacímu stroji, avšak prsty je potřeba mít na displeji poskládané zhruba do tvaru písmene V, protože displej není tak široký.

Umíme-li tedy Braillovo písmo, je psaní na takovém virtuálním psacím stroji rychlé, protože znak vkládáme současným ťuknutím příslušných prstů, jenž odpovídají bodům 1 až 6. Navíc jsou k dispozici gesta umožňující mazání a pohyb v textu a to bez toho, abychom postavení prstů museli měnit:

Pootočení pravým ukazováčkem a prostředníčkem
vložit mezeru
Pootočení levým ukazováčkem a prostředníčkem
smazat znak (Backspace)
Švihnutí pravým ukazováčkem
posunout kurzor vpravo
Švihnutí levým ukazováčkem
posunout kurzor vlevo

Aby všechna gesta psaní a pohybu byla správně rozpoznávána musí být vypnutý Voice Over, proto aplikace je samoozvučovací a mluví hlasem Alex, jenž je známý z prostředí OS X. Samozřejmě kromě samotného psaní je i ozvučené menu, kde na jednotlivé braillské body jsou namapovány různé funkce jako např. výuka základů Braillu, výuka braillské abecedy nebo test psaní. Funkce se spustí po poklepání na příslušné klávese. Test psaní zahrnuje i takové funkce jako napsání a vytočení telefonního čísla nebo jednoduchý kalkulátor.

Type Brailler Learn Braille je tedy všestrannou aplikací s propracovanými funkcemi, a tak její vývojář, pan Radomír Brúder, který nám zdarma poskytl k testování plnou verzi, si jistě zaslouží uznání. Přesto je zřejmé, že aplikace cílí na začátečníky a pro běžné každodenní použití je až příliš výřečná. Nebylo by tedy od věci vytvořit ořezanou verzi aplikace, jež bude určená jen ke psaní. Jistou nevýhodu v porovnání s ostatními prezentovanými metodami v tomto článku je nutnost zaměstnat při psaní obě ruce, což není prakticky použitelné v terénu.

Více viz Type Brailler Learn Braille.

TypeInBraille: Braill tvořený gesty

Braillovo písmo, jež by bylo možné psát i v terénu jednou rukou, nám představuje aplikace Type In Braille. Ze začátku tento způsob psaní vyžaduje trochu tréningu, protože přece jen nejde o standardní metodu, kterou by bylo možné začít ihned používat. Rovněž rychlost není zrovna silnou stránkou tohoto způsobu psaní, nicméně díky jednoduchým gestům se uplatní nejlépe právě v terénu.

Každý znak v závislosti na braillské reprezentaci tvoří dvě až tři gesta. Šestibod je rozdělen do tří dvojic po řádcích, tj. body 1-4, 2-5 a 3-6, při čemž zadáváme gesta postupně pro jednotlivé dvojice bodů tak, jak jsou ve znaku zastoupeny:

Klepnutí vlevo
ve znaku je přítomný levý bod (1, 2 nebo 3)
Klepnutí vpravo
ve znaku je přítomný pravý bod (4, 5 nebo 6)
Klepnutí dvěma prsty
ve znaku jsou přítomny oba body (1-4, 2-5 nebo 3-6)
Klepnutí třemi prsty
ve znaku není přítomný žádný z dvojice bodů
Švihnutí vpravo
ukončit znak a přejít na další

Příklad použití ukazuje následující tabulka pro napsání slova "auto".

ZnakBodyGesta
a1Klepnutí vlevo, švihnutí vpravo
u1-3-6Klepnutí vlevo, klepnutí třemi prsty, klepnutí dvěma prsty
t4-2-5-3Klepnutí vpravo, klepnutí dvěma prsty, klepnutí vlevo
o1-5-3Klepnutí vlevo, klepnutí vpravo, klepnutí vlevo

Aplikace dále nabízí gesta, kterými můžeme text editovat a manipulovat s ním:

Švihnutí vlevo
zrušit poslední zadávání znaku nebo smazat znak (Backspace)
Švihnutí dolů
Nový řádek
Švihnutí nahoru
Vyvolat menu s nabídkou funkcí pro odeslání textu
Točení dvěma prsty (rotor) = Přelaďování mezi vkládacím, navigačním a označovacím režimem

Je tedy vidět, že se jedná o metodu zadávání textu v zásadě jednoduchou. Vtip je v tom, abychom měli dobrou, až grafickou, představu o podobě jednotlivých znaků v Braillově písmu. Jedině tak budeme moci tvořit gesty text kdekoli a relativně rychle.

Více viz TypeInBraille.

Závěr

Tento článek měl za cíl představit tři alternativní různá řešení, jak je možné psát na dotykovém displeji iPhonu. Je zřejmé, že prostor na nové nápady tu je a že se mohou najít i budoucí řešení pro ty uživatele, kteří by s dotykovým displejem rádi začali, ale bojí se ho a chtějí si pro začátek zvolit způsob psaní, který bude nejbližší jejich požadavkům nebo bude připomínat to, co znají z dřívějška.

Autorem článku je Roman Kabelka.

Související odkazy

Žádné komentáře: