Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 24. září 2012

Přístupnost není charita - nepřístupný web je ztracená obchodní příležitost

Děkuji všem, kteří přišli na mou stejnojmennou přednášku na letošní WebExpo. Zde je slíbený článek se stručným shrnutím prezentace, komentovanými slajdy a také s odkazy na další zdroje informací.

Přístupnost je bohužel stále často vnímána jako záležitost jen těch několika málo nevidomých, a proto přijde řadě lidí nezajímavá. Během prezentace jsem na nělikolika příkladech ze života a případových studiích ukázal, jak je přístupnost velmi úzce provázána s dalšími oblastmi webu a jak pomáhá skutečně všem uživatelům.

Pokud vytvoříte na svém webu takové bariéry, že na něm není schopen návštěvník nakoupit, tak se nepřístupným webem připravujete o zisk a kazíte si reputaci. To jsme si ukázali na zkušenostech Michala a Davida. Takže až někde uvidíte Michala Davida, vzpomeňte si na přístupnost ;-)

Společnosti Legal & General Group a Tesco si vytvořením přístupného webu snížily náklady na jeho provoz, zvýšily zisky a zlepšily své PR v očích veřejnosti. Stejné výhody může přístupnost přinést i vám.

Ukázali jsme si také, že přístupnost nemusí být složitá a nákladná. Často stačí provést jen několik málo úprav a přístupnost webu můžeme výrazně zlepšit.

Přístupnostní minimum

  • Zajistěte ovladatelnost svého webu z klávesnice.
  • Strukturujte obsah webu pomocí nadpisů.
  • U grafických prvků, které nesou významovou informaci, definujte relevantní textovou alternativu.
  • Dbejte na dostatečný barevný kontrast.

Pokud se chcete o přístupnosti dozvědět více a nechcete studovat komplexní a mnohastránkové metodiky přístupnosti, přečtěte si alespoň můj článek na Zdrojáku 15 cest k lepší přístupnosti vašeho webu.

Komentované slajdy k prezentaci

Další informace

Žádné komentáře: