Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 4. září 2012

Jak na Kalendář Googlu poslepu - 1. díl

Praktická přístupnost Kalendáře Googlu se stále více dostává do popředí zájmu nevidomých uživatelů. Důvod je jednoduchý - tak jak většina z nás, i tito uživatelé nějaký nástroj na plánování a organizaci času potřebují. A kalendář se k tomuto účelu jeví jako ideální ;-)

Protože se mi požadavků na přístupnost Kalendáře Google sešlo několik, rozhodl jsem se o své zkušenosti a výsledky praktického testování toho, jak je na tom Kalendář Googlu s přístupností pro nevidomé, podělit touto formou. Třeba můj stručný návod bude k užitku i někomu dalšímu (a také budu moci případné tazatele mít kam odkázat).

Předpokládám, že uživatel má založený a zprovozněný účet a provedl také prvotní nastavení Kalendáře (časové pásmo, připomenutí událostí a synchronizaci s mobilním telefonem).

Nevidomým uživatelům nabízí Google nápovědu, jak Kalendář Googlu používat, přímo na svém webu v článku Using Google Calendar with screen readers. Jako plně podporované asistivní techologie jsou zde zmíněny ChromeVox a JAWS s Internet Explorerem 9. Já testoval s kombinací JAWS 13 a Internet Explorer 9, která se v mém případě jevila jako nejspolehlivější. S ostatními prohlížeči šlo kalendář také nějak používat, ale často se stávalo, že některá - zpravidla docela zásadní věc - v nich bohužel nefungovala správně, takže jsem se držel doporučené kombinace JAWSu a Internet Exploreru 9.

Google po standardním přihlášení do rozhraní Kalendáře doporučuje pomocí skrytého odkazu (je i současně nadpisem první úrovně) zapnout zobrazení Agenda, které je pro lineární práci s kalendářem nejvhodnější, a také zabudované horké klávesy, která práci s kalendářem výrazně urychlí. Uživatelům JAWsu je proto doporučeno (kvůli možným kolizím) vypnout Virtuální kurzor. Důležité je (nebo aspoň mně to jinak nefungovalo, a to jsem to zkoušel na dvou počítačích) po potvrzení odkazu pro zobrazení Agendy a zapnutí klávesových zkratek provést znovunačtení Kalendáře pomocí F5.

Pohyb po Agendě

Po provedení tohoto nastavení je možné začít s Kalendářem pracovat standardním způsobem. K pohybu lze použít následující klávesy.

Šipky nahoru a dolu
se používají k navigaci po seznamu událostí. Ve chvíli, kdy název události získá focus, screen reader přečte jak název události, tak její čas a název kalendáře, v němž je tato událost umístěna.
Šipky doleva a doprava
slouží k navigaci mezi jednotlivými dny.
Enter
slouží k rozbalení události a zobrazení jejích detailů.
Tabulátor
použijte k pohybu po detailech události, jako je RSVP či barva události.
Delete
smaže událost.
e
umožňuje editovat detaily události.

Vše jsem prakticky vyzkoušel a mohu potvrdit, že navigace pomocí těchto kláves i hlasová odezva je naprosto bezproblémová a kalendář takto lze poslepu ovládat.

Pojďme si nyní některé postupy popsat krok za krokem.

Vytvoření nové události

Jednou z nejčastějších věcí, které člověk v kalendáři dělá, je vytvoření nové události. Novou událost lze nejrychleji vytvořit stiskem klávesy c. Po jejím stisknutí se zobrazí stránka s detaily události, po níž se pohybuji buď tabulátorem, nebo si zapnu virtuální kurzor, zadám to, co potřebuji (nejčastěji název události a pak čas, který je hned pod ní), stisknu Ctrl+S (pokud jsem zapnul virtuální kurzor, tak jej musím vypnout), čímž událost uložím a vrátím se zpět do Agendy. Pokud se rozhodnu událost neukládat, místo Ctrl+S stisknu Esc a vrátím se zpět do Agendy bez toho, aniž by se událost uložila.

Editování informací o události

Někdy potřebuji událost editovat. V takovém případě si v Agendě vyberu požadovanou událost, stisknu e a dostávám se opět do okna s detailem události. Po ní se mohu navigovat způsobem popsaným v části Vytvoření nové události. Pro uložení použiji Ctrl+S, pro opuštění bez uložení změn Esc.

Smazání události

Občas také potřebuji událost smazat. V takovém případě si ji najdu v Agendě, stisknu Delete, a událost se smaže. Pozor, Kalendář maže přímo, žádné potvrzení se před smazáním neobjeví. Pokud omylem smažu nějakou událost, kterou jsem smazat nechtěl, pak si ji mohu hned po smazání vrátit pomocí Ctrl+Z zpátky.

Tímto popisem jsme si popsali nejčastější akce, které běžný uživatel s kalendářem dělá. Příště se podíváme na další možnosti, které nám Kalendář Googlu nabízí - například práci s více kalendáři či jeho nastavení.

Videoukázka práce s Kalendářem Googlu

P.S. Děkuji panu Martinu Kleinovi za paralelní testování, zpracování jeho výsledků a sdílení a možnost srovnání získaného know-how ;-)

Žádné komentáře: