Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 6. září 2012

Pozvánka na konferenci Universal Learning Design 2013

Ve Středisku Teiresiás pořádáme příští rok už třetí ročník konference Universal Learning Design. Konference proběhne v Brně od 11. do 15. února 2013 a bude zaměřena na následující 4 tematické oblasti:

  • Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky.
  • Jazyková kompetence sluchově postižených, role znakových jazyků a transkripce mluvené řeči v terciárním vzdělávání.
  • Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání.
  • Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání.

Pokud se chcete konference aktivně zúčastnit, můžete nám zaslat svůj příspěvek z oblasti výzkumu a vývoje, poskytování služeb osobám s postižením, průmyslu nebo poradenství, který pak budete prezentovat na konferenci. Příspěvky by měly být zaměřeny na pokrok ve všeobecné dostupnosti vzdělávání v teorii a praxi.

Více informací včetně možnosti registrace najdete na webu konference Universal Learning Design.

Těším(e) se na setkání.

Související odkazy

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

nice article. Thumbs up!
Also see my web page > limousine