Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 22. června 2012

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 6. díl

Dnes budeme pokračovat v popisu ovládání prostředí Mac OS X z klávesnice a to konkrétně vyhledávacího pole Spotlight, tzv. docku a kontextových nabídek.

Spotlight

Jak již bylo zmíněno v minulém dílu, Spotlight je univerzální vyhledávací pole, na něž se lze přepnout opakovaným stiskem VO+M. Protože však je po aplikačních a stavových nabídkách až třetí v pořadí, je efektivnější používat namísto příkazu VoiceOveru systémovou klávesovou zkratku CMD+Mezerník.

Po stisku CMD+Mezerník se tedy fokus přesune do Spotlightu v pravém horním rohu obrazovky a stačí zadat jen několik písmen ze jména aplikace, dokumentu, kontaktu či jiného souboru. Spotlight navíc umí vyhledávat v obsahu dokumentů a v mailových a chatových zprávách, což už ovšem závisí na dalším nastavení.

Ve výsledcích se lze pohybovat jednoduše šipkami nahoru a dolů a otevření aktuální položky se provede stiskem VO+Mezerník nebo klasicky Enterem, při čemž VO+Mezerník je klávesová zkratka VoiceOveru pro kliknutí na položce. Vyhledaný výsledek se otevírá ve výchozí asociované aplikaci - např. dokument se otevře v editoru TextEdit, vizitka kontaktu v Adresáři apod. Chceme-li se o konkrétní položce v seznamu výsledků vyhledávání Spotlightu dozvědět více, stačí stisknout VO+Shift+H. Tímto způsobem lze zjístit cestu k souboru či základní kontaktní údaje na nalezené vizitce.

Dock

Dock je lišta sloužící buď pro spouštění nejpoužívanějších aplikací, nebo pro přepínání aplikací již spuštěných. Svou funkčností se velmi podobá úlohové liště z Windows 7. Dock je typicky umístěn horizontálně při dolní okraji obrazovky, ale toto umístění lze jednoduše změnit v aplikační nabídce Apple a zde v podnabídce Dock. V této nabídce je možné zakázat i skrývání Docku, není-li zrovna používán.

Do docku se přesune fokus po stisku VO+D, na čež je možné se pohybovat šipkami po jednotlivých ikonách nebo zadávat počáteční písmena z názvu aplikací či složek. Dock se dle očekávání opouští Escapem a fokus se vrací tam, odkud byl dock vyvolán. Otevřená aplikace je graficky indikována a oznámena též VoiceOverem. Některé aplikace mohou na své ikoně zobrazovat bližší status - typicky počet nových zpráv např. v Mailu, iChatu či Skype.

Do již spuštěné aplikace, resp. otevřené složky, se lze přepnout kliknutím na ikoně pomocí VO+Mezerník nebo stiskem Enteru. Dosud nespuštěnou aplikaci je možné spustit stejným způsobem s tím rozdílem, že navíc stiskem Shift+Enter se provede spuštění bez obnovení otevřených oken - typicky uložené karty při ukončení webového prohlížeče.

Ikony v docku je též možné jednoduchým způsobem pomocí VoiceOveru přeskupovat tak, že na položce, kterou chceme přesunout, stiskneme VO+, a na místě, kam ji chceme přesunout/pustit, stiskneme VO+.. Pro další operace s ikonami v docku používáme kontextové nabídky.

Kontextové nabídky

Stejně jako ve Windows po stisku klávesy Kontextové menu na položce, resp. po kliknutí pravého tlačítka, lze vyvolat kontextovou nabídku s příkazy vztahujícími se k dané položce, je možné analogickou nabídku vyvolat i na položce v Mac OS X. Při aktivním VoiceOveru tak činíme stiskem klávesové zkratky VO+Shift+M. Ovládání takové nabídky se nijak neliší od toho, co jsme si uvedli dříve v kapitole o aplikačních nabídkách či od toho, co můžeme znát z prostředí Windows.

Kontextové nabídky s výhodou můžeme použít např. při manipulaci se skladbami v multimediálním centru iTunes či se soubory ve Finderu. Jedna z oblastí je právě i Dock. Vyvoláme-li kontextovou nabídku na ikoně v Docku, najdeme zde následující příkazy:

  • Otevřít - není-li aplikace spuštěna.
  • Skrýt a ukončit - je-li aplikace spuštěna.
  • Podnabídka Volby:
    1. Zobrazit ve Finderu - otevře umístění, kde se aplikace/složka nachází.
    2. Zaškrtávací políčko Ponechat v docku - připíchne aplikaci/složku na dock, a ta tak po ukončení nezmizí a lze ji potom lechce v docku nalézt a spustit.
    3. Zaškrtávací políčko Otevřít po přihlášení - není-li aplikace obnovena při přihlášení, je při zaškrtnutí tohoto políčka vždy automaticky spuštěna - analogie ke složce Po spuštění ve Windows.

Kromě těchto příkazů zde můžeme najít i další příkazy, které závisí na konkrétní aplikaci - např. na ikoně Skype lze v podmenu Status přepnout status, na ikoně Mailu lze vyvolat psaní nové zprávy či přijmout novou poštu, na ikoně iTunes zjístit právě přehrávanou skladbu a přehrávání zastavit atd.

Kontextové nabídky nám obecně mohou práci usnadnit nehledě na to, že v nich můžeme najít příkazy, které nemají jiný alternativní přístup, proto se vyplatí klávesovou zkratku VO+Shift+M použít pro vyvolání kontextové nabídky tam, kde se z logiky věci nabízí - např. kontextová nabídka u playlistu ve stromovém seznamu záložek v iTunes umožňuje playlist přejmenovat. . V nejhorším případě můžeme zjístit, že položka žádnou kontextovou nabídku neposkytuje.

Podcast

Tento díl si můžete pustit i jako podcast ve formátu mp3 (10 MB), který pro vás připravil autor seriálu, Roman Kabelka.

Další díly seriálu

Žádné komentáře: