Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 18. června 2012

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 5. díl

Nyní, když už jsme se seznámili se základy používání odečítače VoiceOver, můžeme přistoupit k základům ovládání operačního systému Mac OS X z klávesnice.

Při prvním spuštění, dříve než se ocitneme na výchozí obrazovce operačního systému Mac OS X, je nutné projít základním nastavením systému, jako je výběr jazyka, uživatelského jména, pořízení fotografie uživatelského účtu, nastavení WiFi sítě pro připojení k Internetu atd. už na začátku tohoto průvodce můžeme směle stisknout CMD+F5 pro aktivování VoiceOveru a získání tak možnosti samostatného vyplnění potřebných údajů bez asistence vidící osoby. Při průchodu tímto průvodcem si vystačíme se základními klávesovými zkratkami pro pohyb, které známe s Windows – kurzorové šipky, Tabulátor, mezerník a Enter.

Jediná aplikace, která je v Mac OS X spuštěná vždy a má na starost správu souborů a pracovní plochy, je Finder, tudíž jeho okno je právě to, které se zobrazí po startu systému. Ovšem bez ohledu na to, kterou aplikaci máme právě v popředí, lze uživatelské rozhraní na obrazovce rozdělit do tří částí, jimž se budeme později blíže věnovat:

 1. Řádek nabídek při horním okrají obrazovky.
 2. Okno aplikace v popředí.
 3. Dock umístěný nejčastěji na spodním okraji obrazovky.

Řádek nabídek při horním okraji obrazovky lze dále rozdělit do tří částí, mezi nimiž se lze cyklicky přepínat klávesovou zkratkou VO+M. Patří mezi ně:

 • Aplikační nabídky pro ovládání aktuální aplikace v popředí.
 • Stavové nabídky zobrazující informace o stavu počítače, popř. nabízející rychlý přístup k funkcím aplikací a operačního systému.
 • Spotlight - univerzální vyhledávací pole pro hledání souborů, kontaktů a dalších informací v počítači.

Aplikační nabídky

Nabídky se neovládají nikterak neobvykle - mezi nabídkami v řádku nabídek se pohybujeme šipkami vlevo a vpravo, opouštíme jej Escapem, nabídku rozbalujeme šipkou dolů, mezi položkami nabídky se pohybujeme šipkami nahoru a dolů a položku aktivujeme Enterem. Rovněž typy položek, s kterými se v nabídkách můžeme setkat, jsou podobné těm v jiných systémech - podnabídky se tedy rozbalují šipkou vpravo, položky s třemi tečkami vyvolávají dialogy, zaškrtnuté položky mají u sebe tzv. virguli a neaktivní položky nic nevykonávají. Zcela vyjímečně se lze setkat s tzv. interaktivními položkami, typicky např. v menu nápovědy, které mají podobu editačního pole, krokovače či jiného přímo upravitelného prvku.

Aplikační nabídky obsahují příkazy, jimiž lze aplikaci ovládat, při čemž u těch nejvíce využívaných je uvedena i klávesová zkratka. Aplikační nabídky tak mohou být cenným zdrojem klávesových zkratek, které při ovládání konkrétní aplikace z klávesnice můžeme s výhodou použít.

Prostor v řádku nabídek vyhrazený aplikačním nabídkám vždy obsahuje dvě nabídky - jedna s logem nakousnutého jablka, oznamovaná VoiceOverem jako Apple, a nabídka s názvem aktuální aplikace v popředí. V té první můžeme nalézt příkazy pro ovládání systému, jako je zobrazení systémových informací, hledání aktualizací, vypnutí a restartování systému OS X apod. Nabídka s názvem aplikace kromě standardních příkazů pro ukončení, skrytí do pozadí apod. může obsahovat další položky dané tvůrcem aplikace, mezi něž obvykle patří zobrazení informací o verzi a možnost aplikaci aktualizovat či provést její nastavení.

Stavové nabídky

Nacházíme-li se v aplikačních nabídkách, opětovným stisknutím VO+M se přesuneme v řádku nabídek na nabídky stavové, což odpovídá stisku VO+m,m, jsme-li mimo řádek nabídek. Tuto oblast můžeme přirovnat k systémové liště ve Windows, neboť zde najdeme nabídky s podobným účelem. Ve výchozím nastavení zde lze nalézt následující nabídky:

 • Hlasitost: dovoluje pomocí interaktivní položky v této nabídce upravit hlasitost výchozího zvukového zařízení.
 • Wi-Fi: obsahuje informace o jménu aktuálně připojené sítě a síle signálu a umožňuje vybrat připojení z nabídky dostupných sítí,vytvořit z počítače hotspot či Wi-Fi zcela vypnout.
 • Time Machine: obsahuje informace o stavu zálohovací služby Time Machine a dovoluje ovládat její základní funkce.
 • BlueTooth: umožňuje ovládat připojení jednotlivých BlueTooth zařízení, přidat zařízení nové či toto rozhraní zcela vypnout.
 • Baterie: obsahuje informace o stavu baterie a dovoluje změnit způsob zobrazování údajů o baterii.
 • Hodiny: obsahuje informace o čase a datu a nabízí rychlý přístup do předvoleb data a času.

Tyto nabídky ovšem zde nejsou napevno a pomocí příslušných přepínačů v předvolbách systému je možné zobrazit jen ty z nich, které zde skutečně chceme mít. Navíc do oblasti stavových nabídek umísťují své nabídky i další spuštěné služby jako např. DropBox, avšak žádná z těchto nabídek v současné době není z klávesnice dosažitelná.

Seznam nejčastějších příkazů v aplikačních nabídkách

Příkaz
Klávesová zkratka; Popis
Nápověda pro aplikaci
CMD+? (resp. CMD+Shift,); Vyvolá nápovědu k aktuální aplikaci, která je typicky ve formě webové stránky.
Ověřit aktualizace
Ověří dostupnost novější verze pro aktuální aplikaci Předvolby ; CMD+,; Vyvolá dialog předvoleb pro aktuální aplikaci
Skrýt aplikaci
CMD+H; Skryje aktuální aplikací do pozadí Ukončit aplikaci; CMD+Q; Ukončí běh aktuální aplikace
Nový;
CMD+N; Otevře nové okno/dokument v aktuální aplikaci
Otevřít
CMD+O; Vyvolá dialog pro otevření souboru v aktuální aplikaci
Uložit
CMD+S; Uloží aktuální dokument do souboru, je-li funkce podporována
Zavřít
CMD+W; Zavře aktuální okno/dokument
Minimalizovat
CMD+M; Skryje aktuální dokument/okno aplikace
Tisk ; CMD+P
Vyvolá dialog pro tisk aktuálního dokumentu
Odvolat akci
CMD+Z; Odvolá posledně provedení příkaz v aktuální aplikaci, je-li funkce podporována
Opakovat akci
CMD+SHIFT+Z; Zopakuje provedení naposledy provedeného příkazu v aktuální aplikaci, je-li funkce v dané situaci podporována
Vyjmout
CMD+X; Vyjme objekt pod kurzorem do schránky, je-li funkce pro tento objekt podporována
Kopírovat
CMD+C; Zkopíruje objekt pod kurzorem do schránky, je-li funkce pro tento objekt podporována
Vložit
CMD+V; Vloží objekt ze schránky na místo kurzoru, je-li takové vkládání v aktuální aplikaci podporováno
Speciální znaky
CMD+ALT+T; Vyvolá dialog pro vkládání speciálních znaků do textu v aktuální aplikaci
Volby zobrazení
CMD+J; Zobrazí dialog pro nastavení voleb zobrazení, je-li funkce v aktuální aplikaci podporována
Spustit režim celé obrazovky
CMD+CTRL+F; Roztáhne aktuální okno aplikace na celou obrazovku (tzv. full screen)

Podcast

Tento díl si můžete pustit i jako podcast ve formátu mp3 (17 MB), který pro vás připravil autor seriálu, Roman Kabelka.

Další díly seriálu

Žádné komentáře: