Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 5. března 2012

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 4. díl

V dnešním díle se seznámíme s odečítačem VoiceOver. Jak jsme již zmínili v minulém dílu, odečítací funkce VoiceOver se aktivuje klávesovou zkratkou CMD+F5, resp. FN+CMD+F5 při vypnuté přednosti standardních funkčních kláves. Pokud je VoiceOver spuštěn poprvé, nabídne se ve výchozím nastavení uvítací dialog umožňující projít rychlokurz, který nás může v několika desítkách minut naučit základy odečítače VoiceOver a operačního systému Mac OS X. Rychlokurz je možné kdykoli později spustit příslušnou klávesovou zkratkou nebo výběrem z menu nápovědy pro VoiceOver. V uvítacím dialogu lze dle potřeby stisknout následující klávesy:

Funkce
Klávesa
Zrušení spouštění VoiceOveru
Escape
Spuštění rychlokurzu
mezerník
Spuštění VoiceOveru a návrat do systému
V nebo Enter

Rychlokurz a další nápovědné funkce

V rychlokurzu se levou a pravou kurzorovou šipkou přechází mezi jednotlivými obrazovkami, při čemž každá z nich vysvětluje jedno téma a obsahuje zpravidla i praktické cvičení. Ve cvičných dialozích se postupuje dle předem daných instrukcí a je tak možné si ověřit pochopení základních principů práce s VoiceOverem. Klávesou Escape je možné kdykoli rychlokurz opustit.

Tímto však uživatel není obrazně řečeno hozen do vod Mac OS X, ale má k kdykoli dispozici záchranný kruh v podobě nabídky nápovědy pro VoiceOver přístupné přes klávesovou zkratku VO+H (Ctrl+Alt+H). Ta nabízí vše důležité pro případy, kdy si s VoiceOverem nevíme rady a obsahuje následující položky:

Funkce
Klávesová zkratka; Popis
Online nápověda
VO+? (VO+Shift+,); Tématicky uspořádaná nápověda pro jednotlivé funkce a postupy s VoiceOverem
Nápověda pro příkazy
VO+H,H; Do podnabídek dle užití uspořádané příkazy VoiceOveru s uvedenou klávesovou zkratkou a s možností příkaz provést
Nápověda pro klávesnici
VO+K; Nápověda pro stiskávané klávesy známá i z jiných odečítačů, opouští se klávesou Escape
Nápověda pro zvuky
(není); Procházením nabídky šipkami nahoru a dolů je vždy přehrán zvuk a přečten popis, co jeho signál při práci s VoiceOverem znamená
Rychlokurz
VO+CMD+F8; Dovoluje kdykoli se vrátit k rychlokurzu a jeho instrukčním obrazovkám
Průvodce
(není); Anglické webové stránky věnované osvojení si VoiceOveru od základů až po pokročilé funkce

V nabídkách se lze pohybovat obvyklým způsobem, tj. šipkami nahoru a dolů se pohybujeme v nabídce, šipkami doleva a doprava sbalujeme a rozbalujeme podnabídky a Enterem potvrzujeme vybranou položku.

Několik poznámek ke klávesovým zkratkám

  1. U klávesových zkratek s funkčními klávesami je dále počítáno, že je zapnuta přednost standardních funkčních kláves a není tudíž uváděn ve zkratkách modifikátor Fn.
  2. Místo VoiceOver přeřaďovačů Ctrl a Alt stisknutých současně je dále v klávesových zkratkách uváděno zažité označení VO, proto například označení VO+H odpovídá klávesové zkratce Ctrl+Alt+H.
  3. Je-li v klávesové zkratce uvedena některá klávesa víckrát oddělná čárkou, znamená to, že takovou kombinaci je nutné stisknout tolikrát, kolikrát je uvedeno. V praxi tedy nápovědy pro příkazy (VO+H, H) je možné dosáhnout tak, že držíme přeřaďovače VO (Ctrl+Alt) a dvakrát přistiskneme písmeno H.

Nastavení řeči

Dříve než se pustíme do zkoumání operačního systému MAc OS X, je vhodné si přizpůsobit parametry hlasového výstupu. Ve VoiceOveru je toto nastavení podobně pohotově k dispozici jako v odečítači NVDA. Stiskem VO+CMD+šipka_doleva a VO+CMD+šipka_doprava tedy vybíráme parametry řeči, mezi které patří hlas, frekvence, výška tónu, hlasitost a intonace, a pomocí VO+CMD+šipka_nahoru a VO+CMD+šipka_dolů měníme vybranný parametr.

Je možné, že některý z parametrů nemusí mít na řeč vybraného hlasu vliv. Typicky např. hlas Eliška nepodporuje intonaci, neboť ta je napevno určena řečovými vzorky hlasu.
Okruh dostupných hlasů lze rošířit buď dokoupením příslušného software, například Infovox iVox s hlasem Eliška, nebo zaškrtnutím žádaných položek v dialogu vlastního výběru hlasů a jejich následným stažením přes službu Aktualizace softwaru. Toto nastavení se skrývá v kategorii Řeč utility VoiceOver na kartě Hlasy a bude popsáno někdy v budoucnosti při popisu nastavení VoiceOveru.

Autorem článku je Roman Kabelka.

Další díly seriálu

1 komentář:

Adam řekl(a)...

Mám dotaz. Vím, že to nesouvisí přímo s voiceoverem, ale je to pro mě dost důležité. Existuje nějaká cesta, jak na macu číst knihy z Knihovny digitálních dokumentů?