Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 2. dubna 2011

Má smysl vytvářet alternativní verze vzhledu webu?

Tento týden jsme s Adamem Fendrychem řešili tématiku alternativních verzí vzhledu webu. Zda jsou nutné, užitečné, k čemu a komu mohou posloužit, atp. A protože se domníváme, že by tyto informace mohly pomoci i dalším webdesignérům, shrnul jsem naši korespondenci do následujícího příspěvku.

Jak to tedy s alternativními verzemi vzhledů webů je? Je vhodné jim věnovat čas a úsilí?

  • Pokud zrakově postižený uživatel potřebuje nějak "pořešit" například poruchy vnímání barevného spektra, tak mu tato zraková vada zpravidla nedělá problém jen na webu, ale při práci s PC obecně. Takže je dost velká pravděpodobnost, že už má svoji zrakovou vadu kompenzovánu pomocí funkce softwarové lupy, která filtraci barev nabízí, a autor webu se tím tedy vůbec nemusí zabývat.
  • Uživatelé s handicapem vždy (resp. pokud to jen trošku jde) používají primární verzi webu, takže hlavní úsilí by mělo být směřováno na zpřístupnění primární verze. Jistá neochota nepoužívat alternativní verzi pramení z doby, kdy se tyto verze dělaly tak, že se vytvořil černobílý web bez grafiky a na něj se umístily “nějaké” informace z primární verze webu. Alternativní verze tak nebyla obsahově shodná s verzí primární a uživatel, který ji použil, na ní dost často nenašel to, co hledal.
  • Alternativní verze - pokud už je k dispozici - by měla být "výrazně" jiná oproti primární verzi. Dělat alternativní verzi tak, že se při jejím použití například jen nepatrně změní barva některých částí webu, je zbytečné. Aby byla alternativní verze k užitku, je třeba ji tedy vytvořit tak, aby uživatelům skutečně pomohla (tedy například nastavit defaultně větší písmo, kontrastnější barvy, atp.). Pokud je to možné a chcete se s alternativními verzemi “vyhrát”, umožněte uživateli i upravit si vzhled alternativní verze.
  • K alternativní verzi vzhledu webu by se měl uživatel snadno dostat. Způsob, jakým na ni odkazujete, by měl být udělán jako výzva k akci. Uživatel by tedy měl být motivován alternativní verzi použít, měl by jejím použitím něco získat a neměl by mít pocit, že naopak jejím použitím něco ztrácí.

Na závěr jeden příklad pěkně vytvořené alternativní verze webové prezentace. Mou oblíbenou je ta na webu obce Třebihošť, která splňuje všechny podmínky, kladené na smysluplnou alternativní verzi - snadná dostupnost, obsahová shodnost, dostatečně výrazné vizuální změny oproti verzi primární. Pokud tedy chcete alternativní verzi webu vytvořit, víte, kde se můžete inspirovat ;-)

Jak z výše uvedeného textu vyplývá, alternativní verze vzhledu webu rozhodně není něco, na co by se měl tvůrce webu primárně zaměřovat. Na druhou stranu dnes není velký problém alternativní verzi vzhledu webu vytvořit, takže pokud má tvůrce čas a chuť se jí věnovat a nabídnout ji uživatelům jako “bonus”, proč ne ;-)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Zrovna na té poslední ukázce webu je hezky vidět, že kdyby byla verze pro zrakově postižené tou výchozí, obec by ušetřila za tu horší šablonu, kterou si vybrala jako výchozí. :-)