Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 14. dubna 2011

Jak na vyhledávání jízdních řádů v Praze poslepu

Tímto článkem začínáme další nepravidelný seriál, volně navazující na oblíbené weby uživatelů se zrakovým postižením.

Na webu je dnes k dispozici celá řada služeb, které s většími či menšími obtížemi mohou používat i lidé s nějakým handicapem. Pojďme si postupně některé z nich představit a podívat se, jak jsou na tom s přístupností a použitelností pro tuto skupinu uživatelů, co je na nich uděláno dobře, co hůře a co by třeba stálo za vylepšení.

Dnes se podíváme na vyhledávání jízdních řádů pro Prahu. Kolegové web Dopravního podniku hlavního města Prahy používají například k vyhledávání informací o výlukách, pro vyhledání spojení používají spíš www.idos.cz/blind. Ten je ale v poslední době často velmi pomalý a někdy nefunguje vůbec. Proto jsme se společně s kolegy Michalem a Jirkou podívali na to, jak lze spojení v Praze vyhledávat přímo na webu Dopravního podniku.

Ač si vyhledávání spojení nese některé chyby z www.idos.cz/blind, práce s ním je mnohem příjemnější a rychlejší. Tím, že vychází z idos.cz/blind, zdědil dva námi zjištěné problémy:

 1. Rozbalovací seznamy „Omezit na“ jsou v tab orderu zařazeny mimo formulář, takže uživatel je při běžné práci s formulářem úplně mine (resp. nevidomý uživatel na ně vůbec nemusí narazit). Pravdou je, že tato funkce asi není moc často používaná a při běžné práci by spíše zdržovala, na druhou stranu mohou nastat situace, kdy ji uživatel bude chtít použít, a pak je velmi obtížné se k ní dostat.
 2. U výsledků, u kterých je třeba něco upřesnit, nebo pokud byl vstupní údaj zadán úplně špatně, je tato informace zapsána až přímo u daného prvku (respektive pod ním). To je samozřejmě z pohledu běžného (vidícího) uživatele v pořádku, obzvlášť, když na něj nápis „křičí“ červeně, ale nevidomý uživatel musí pozorně projet celý formulář, aby přišel na to, která položka je chybně vyplněna. Vhodné by bylo na tuto skutečnost upozornit na začátku formuláře či v titulku stránky.

I přes tyto dva problémy přináší vyhledávání jízdních řádů pro Prahu některé “vychytávky”, které na zastaralém www.idos.cz/blind chybí:

 • Vyhledání ve výsledcích spojení určitě urychlí fakt, že časy odjezdu a příjezdu jsou uvedeny přímo v nadpisech. Většinou uživatel potřebuje hlavně tuto informaci, takže pokud nepotřebuje vědět nic jiného, nemusí výsledky vyhledání zdlouhavě procházet. Pokud ale potřebuje nějaké další informace, má je díky vhodnému strukturování stránky s výsledky rychle k dispozici.
 • Zatímco u idos.cz/blind musí uživatel procházet mnoha prázdnými buňkami tabulky, ve které je spojení zobrazeno, zde má vše k dispozici okamžitě a bez zbytečného zdržování.
 • Za zmínku určitě stojí i popisky grafiky, které jsou srozumitelné i pro běžného smrtelníka. Kolega Michal tuto situaci komentoval slovy:
  Vždycky si u Idosu vzpomenu na slova páně Šimkova, když ve scénce „Plný pytel problémů“ řeší právě jízdní řád: „Podívej, číslíčka, tadyhle malinký tajný značky různý, no třeba tady... tady, tady, tady, ano. Dva zkřížený meče.“. Grafika - či text, který jí bezprostředně následuje - zde má plně textový význam, nikoli „dva zkřížený meče“.
  Je s podivem, že na idos.cz jsou alternativní textové popisky smyslupné, zatímco na idos.cz/blind ne.
 • Uživatel se pohodlně dostane ke všem důležitým informacím, jako jsou podrobnosti o zastávkách, například o dalších projíždějících linkách. Je také možnost nechat si vylistovat celou trasu – ne jen zvolený úsek atd.
 • Rodiče s kočárky či hůře pohyblivé osoby zajisté ocení informaci o bezbariérovosti zastávky, tramvaje a autobusu. Dokonce lze tento požadavek při zadávání parametrů přímo zohlednit.

Autor do stránky doplnil drobnosti určené přímo a výhradně pro nevidomé, které běžným uživatelům zůstávají skryty. Příkladem může být třeba ohlášení počtu přestupů rovnou v nadpisu či vložení slůvka "až" do hlášení časů, viz:

<h3>
<strong>13:55
<span class="sipka">
</span> <span class="blind">až
</span> 14:17</strong>,
<span class="blind"> 1 přestup,
</span>22 min<a name="focus">
</a></h3>

Takováto dokonalost samozřejmě není nezbytně nutná, nicméně svědčí o precizní práci autora webu.

V kontrastu vyhledávání jízdních řádů v Praze je vyhledávání v Jízdních řádech Hradce Králové. To vykazuje celou řadu nedostatků z hlediska přístupnosti a použitelnosti. Za nejvážnější lze jistě považovat umístění tlačítka pro odeslání zadání mimo formulář, což znamená, že toto tlačítko není dostupné v tab orderu a nereaguje na Enter. Funkčnost formuláře je také závislá na aktivní podpoře Javascriptu, což konkrétně v tomto případě je kvůli způsobu jeho implementace docela problém. Pokud chce nevidomý uživatel například pomocí screenreaderu JAWS vyhledat spojení, musí po vyplnění všech údajů na políčku Čas ručně vypnout formulářový režim, poté šipkou dolů přejít na dané (pseudo)tlačítko Spojení a aktivovat je. Což je a) nepohodlné a hlavně za b) na to nevidomý uživatel nemá sám šanci přijít.

Jak je vidět, je vyhledávání jízdních řádů v Praze pro uživatele s handicapem velmi přívětivé a je vidět, že při jejich tvorbě někdo nejen přemýšlel, ale i poslouchal screenreader ;-) Škoda, že se to samé nestalo i v Hradci Králové :-(

Děkuji kolegům Michalu Jelínkovi a Jirkovi Fenzovi za pomoc při přípravě tohoto článku a Michalu Jungmannovi za inspiraci ;-)

Žádné komentáře: