Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 25. ledna 2008

Jaká nastavení ZoomTextu preferují jeho uživatelé?

Používají těžce slabozrací uživatelé ZoomTextu raději dvojnásobné nebo trojnásobné zvětšení? Jaké barevné schéma si nejčastěji nastavují? Jaký typ zvětšeného okna preferují? Na tyto a další otázky odpověděl on-line průzkum, který závěrem loňského roku proběhl na webu společnosti Ai Squared, výrobce softwarové lupy ZoomText.

Průzkumu se zúčastnilo 688 respondentů, což už je poměrně zajímavý počet, a proto bych vás s jejich odpověďmi seznámil. Pojďme se tedy alespoň stručně podívat na to, jak respondenti odpovídali.

Nejčastěji používanými úrovněmi zvětšení jsou dvou, tří a čtyřnásobné. Trochu mě překvapil propad u 2,5násobného zvětšení, ale na druhou stranu je fakt, že i naši klienti v drtivé většině používají zvětšení celočíselná.


32,3% respondentů používá jiné než normální barevné schéma. Tato skutečnost je důležitá nejen pro tvůrce operačního systému a aplikací, ale třeba i webových stránek, kdy nemohou počítat s tím, že uživatel uvidí takové barvy, jaké webu definoval.

Celoobrazovkový mód používá 91,4% respondentů. Toto číslo jen potvrdilo naše zkušenosti. Většina našich klientů používá tento zobrazovací mód a já si za svou celou dosavadní praxi vzpomínám pouze na jednoho klienta, který celoobrazovkový mód nepoužíval.


Čtyřicet procent respondentů uvedlo, že ke čtení informací z obrazovky používá nástroj AppReader, nástroj DocReader používá 25,4% respondentů. Osobně mě to moc nepřekvapilo. AppReader totiž oproti DocReaderu umožňuje čtený obsah vnímat v kontextu, takže uživatel nepřichází o doplňkové informace (obrázky, grafy, atd.).


Děkuji kolegům Davidovi Marošovi za překlad do češtiny a Honzovi Šnyrychovi za pečlivé pročtení finálního dokumentu.

Související odkazy:

Žádné komentáře: