Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 27. května 2013

Nadace Vodafone zjišťuje aktuální potřeby uživatelů se specifickými potřebami v oblasti ICT

Běžně na blog odkazy na průzkumy, dotazníky a jim podobné věci nedávám, ale dnes udělám výjimku, protože vyplnit následující dotazník mi přijde smysluplné.

Nadace Vodafone má grantový program Technologie pro společnost, kterým podporuje inovativní společenské využití moderních informačních a komunikačních technologií. Program je určený pro neziskové organizace a spolupracující subjekty, které tato řešení využívají v praxi.

Protože by v Nadaci Vodafone podporu neziskovým organizacím i jednotlivcům v rámci programu Technologie pro společnost rádi nastavili co nejlépe, potřebují zjistit, jak lidé se specifickými potřebami využívají mobilní technologie a přidružené služby. Současně by také rádi zjistili, co v této oblasti tato skupina uživatelů nejvíce postrádá, případně co jí brání ve využívání již existujících technologií.

Pokud spadáte do cílové skupiny, prosím o vyplnění dotazníku. Průzkum poběží do konce června.

A vás ostatní prosím o sdílení odkazu na tento dotazník ;-) Děkuji.

Žádné komentáře: