Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 6. dubna 2013

Přístupnost dokumentů je stejně důležitá jako přístupnost webových stránek

Stále více informací je dnes na webu prezentováno ve formě dokumentů. Pokud dáte na svůj web PDF, které obsahuje podrobnou výroční zprávu vaší organizace, může se stát, že takové PDF obsahuje více informací, než celá vaše webová prezentace. Proto je třeba i v případě dokumentů myslet na jejich přístupnost.

Dokumenty jsou na web umisťovány v nejrůznějších formátech, ale PDF má mezi nimi výsadní postavení - až 80 % non-HTML dokumentů je právě v PDF.

Dobrá přístupnost dokumentů (a speciálně PDF) je tak stále důležitější. Při našich testech přístupnosti čím dál tím více narážíme na situace, kdy webové rozhraní je bez problémů přístupné, uživatel se dostane tam, kam potřebuje, ale požadovaná informace je prezentována jako nepřístupné PDF bez textové vrstvy. Což je pochopitelně špatně a taková situace má pak negativní vliv na uživatelovo nahlížení na přístupnost webu jako celku.

Přitom vytvořit přístupný dokument (pokud odhlédneme například od některých specifických případů dokumentů na akademické půdě) není nic složitého a stejně jako v případě webu i zde stačí dodržet několik základních pravidel a postupů.

Stručný přehled o tom, jak tvořit přístupné dokumenty, a na co si dát při jejich tvorbě pozor, můžete získat po prohlédnutí komentovaných slajdů k mé prezentaci Tvorba přístupných dokumentů v neziskovkách, kterou jsem měl na letošním INSPO, případně si můžete přečíst můj starší článek o tvorbě přístupných PDF ve Wordu 2007. Nebo přijít na některé z mých školení přístupnosti.

Související odkazy

3 komentáře:

vitsoft řekl(a)...

Formát PDF je určen k tisku na papír, nikoli k zobrazování na monitoru. Kdo si jej nechce před čtením nejprve vytisknout, naráží na spoustu problémů, i když třeba vidí dobře:
Na rozdíl od HTML se dokument zobrazí až po jeho úplném načtení, což zdržuje.
PDF nemůže obsahovat kotvy, které by umožňovaly odkazovat na určitou pozici v dokumentu, třeba na konkrétní paragraf zákona.
Problematické indexování a prohledávání obsahu (PDF nelze grepovat).

Organizace by si měly uvědomit, že bezpapírová kancelář znamená také kancelář bez formátu PDF.

Miloslav Ponkrác řekl(a)...

PDF je samozřejmě určen i k zobrazování na monitoru.

Nerozumím tomu, proč bezpapírová kancelář by měla znamenat bez PDF. To zase je nějaký hodně fanatický názor.

Zpbrazil jsme si na monitoru možná už desítky tisíc PDF a neměl jsem problémy.

PDF se samozřejmě nemusí načíst až po úplném načtení, existují i PDF ve webové úpravě, které se načítají postupně.

Je dobré si uvědomit, že existuje i netextový obsah. Například matematické nebo chemické vzorce, fotografie, technická schémata, konstrukční plány, schémata elektronických obvodů.

Nic z výše uvedeného HTML dobře neřeší. Stejně tak jako HTML neřeší, pokud chci mít zaručen stejný vzhled kdekoli.

Bezpapírová kancelář samozřejmě musí s PDF fungovat a masivně ho používat, protože pro řadu použití k němu neexistuje alternativa.

To, že grep neumí prohledávat PDF je chyba grepu, nikoli PDF. Protože to samozřejmě jde, viz http://pdfgrep.sourceforge.net/

HTML je špatně definováno, zvláště HTML5, které je boomem, ačkoli k němu neexistuje žádný standard a minimálně ještě dva roky existovat nebude.

Každý browser si stejné HTML zobrazuje jinak – to je v mnoha případech použití diskvalifikace.

Miloslav Ponkrác

vitsoft řekl(a)...

Já za diskvalifikaci považuji hlavně to, že si ve svém browseru/čtečce nemohu například zvětšit velikost písma, aniž by současně dokument přetekl z obrazovky, anebo přizpůsobit zalamování řádků šířce displeje. Vím, že v dobře vytvořeném PDF se zalamování textu změnit dá, ale to už pak vlastně není důvod tento formát použít, protože nezachovává typografický diktát jeho tvůrce.

Pro práci s daty je třeba vedle vlastního informačního obsahu mít i metadata určující, jak dané údaje interpretovat. Formát PDF jde proti filosofii značkovacích jazyků (XML) tím, že metainformace zahazuje. Typickým příkladem budiž sekretářka, která naskenuje došlou fakturu, obrázek uloží jako soubor PDF a myslí si, jak je moderní a bezpapírová.

PDF má opodstatnění pouze ve vzácných případech, kdy je opravdu nezbytné zachovat autorem určený vzhled, například v podkladech pro tisk nebo v návrhu logotypů, schémat a podobné grafiky. Osobně ale i v takových případech preferuji obyčejný obrázek.