Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 25. dubna 2013

Videozáznamy přednášek Kevina Careyho

V dubnu roku 2012 navštívil Českou republiku pan Kevin Carey, prezident Královského národního institutu nevidomých v Londýně (RNIB) a poradce britské vlády. Pan Carey přijel z iniciativy ředitele Střediska Teiresiás jako host rektora Masarykovy univerzity.

Kevin Carey během své návštěvy přednesl sérii pěti přednášek z cyklu "Postmoderna a slepota: od adaptace ke kreativitě". Jejich videozáznamy i textové přepisy jsou veřejně k dispozici a najdete je na www.teiresias.muni.cz/kevin-carey.

Tvořit je božské: nevidomé děti v postmoderním světě

Umění žít: trénink a rehabilitace dospělého nevidomého v postmoderním světě

Pěkná práce: zaměstnávání nevidomých v postmoderním světě

Virtuální síly: Informační technologie a nevidomí v postmoderním světě

Kráska a zvíře: osobní rozvahy o slepotě

Žádné komentáře: