Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

neděle 24. března 2013

Přístupnost na ISSS 2013

Ve dnech 8. a 9. dubna 2013 se díky vstřícnosti pořadatelů opět účastníme konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Kromě stánku, kde budeme mít s kolegy poradnu pro bezbariérový web - najdete nás v přízemí u Jednacího sálu, náš stánek má číslo 52 - jsem dostal prostor i pro jednu přednášku.

Přednášku budu mít v pondělí 8. dubna v Labském sále kongresového centra Aldis od 17:10 do 17:25 v sekci Dostupnost informací pro hendikepované. Přednáška má název Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti? a bude zaměřena na stručné srovnání stávajících Pravidel přístupnosti, metodiky WCAG 2.0 a nastínění výhod (a nevýhod), které implementace této metodiky s sebou nese.

Anotace přednášky

Více jak pět let stará Vyhláška o přístupnosti přestává plnit svou hlavní funkci - zajištění přístupnosti webu pro uživatele se zdravotním postižením. Mezi aspekty, které se na této skutečnosti podepsaly, můžeme zařadit například vývoj ve způsobu tvorby webu, obsah tvořený uživateli, nástup sociálních sítí, jednoduché publikování multimediálního obsahu či rozvoj asistivních technologií.

Z těchto důvodů nemůže Vyhláška o přístupnosti řešit celou řadu situací, se kterými se dnes na webu uživatelé se specifickými potřebami běžně setkávají. Řešením by mohlo být přijetí mezinárodně uznávaného doporučení WCAG 2.0 od W3C-WAI, které je i ISO normou, a o němž Evropská komise předběžně uvažuje jako o součásti nové směrnice EU k přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru.

Pokud se na konferenci chystáte a tématika přístupnosti vás zajímá, rád bych vás pozval k nám na stánek i na přednášku.

Těšíme se na setkání.

P.S. Weby ze soutěže Biblioweb máme otestovány, testování Zlatého erb dokončujeme, takže pokud jste soutěžili a zajímá vás, jak jste dopadli či kde má váš web nějaká slabá místa v přístupnosti, stavte se - kolega Michal Jelínek vás rád s výsledky testování seznámí.

Žádné komentáře: