Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 7. července 2011

Google Chrome: malé srovnání přístupnosti s odečítači JAWS 12.0 a NVDA

Odečítač obrazovky JAWS 12.0 i open source odečítač NVDA již částečně podporují webový prohlížeč od Googlu. Protože mě zajímalo, na jaké úrovni tato podpora je, rozhodl jsem se udělat malé srovnání, jak na tom odečítače obrazovky skutečně jsou z hlediska přístupnosti. Abych měl jistotu, že budou implementovány i poslední změny související s přístupností, zvolil jsem aktuální vývojovou verzi webového prohlížeče - Google Chrome Canary. Rovněž u odečítačů obrazovky jsem použil aktuální verze - JAWS 12.0.1168 a vývojovou verzi NVDA. Mé srovnání spočívalo v tom, že jsem s prohlížečem navštívil několik často navštěvovaných webových stránek - www.seznam.cz, www.idnes.cz, atp. a srovnával jsem, jak se budou odečítače obrazovky chovat.

JAWS 12.0.1168

po načtení webové stránky www.seznam.cz JAWS načetl webovou stránku do virtuálního kurzoru. Bez problémů fungovaly navigační klávesy, automatický formulářový režim i generování seznamů odkazů, nadpisů, formulářových prvků, označení a kopírování do schránky, i označení celé tabulky. Možnosti virtuálního kurzoru jsou shodné s aplikací Mozilla Firefox - není tedy možné ovlivnit jaký obsah se do schránky bude kopírovat - tj. plný vzhled tak jak je na obrazovce nebo jen z virtuálního kurzoru. Občas se stávalo, že JAWS ztrácel fokus. Práce s formulářovými prvky, hlavně rozbalovacími seznamy, nebyla úplně uspokojivá - JAWS na stránce www.seznam.cz nevyčítal při pohybu v rozbalovacím seznamu jeho položky (seznam.cz, e-mail.cz, post.cz, atp). Aktuální položku rozbalovacího seznamu lze zjistit pouze tak, že přesuneme fokus o následující či předchozí prvek a poté se vrátíme zpět do rozbalovacího seznamu, nicméně je to nouzové řešení. Na stránkách www.idnes.cz rovněž nebylo možné vyčíst položky rozbalovacího seznamu, jinak zde byla práce uspokojivá. S ostatními formulářovými prvky jako je např. editační pole nebo tlačítko JAWS nemá problém. Některé webové stránky se mi s JAWS nepodařilo do virtuálního kurzoru vůbec načíst, šlo například o přihlašovací stránku do redakčního systému WordPress 3.1.3, nicméně spíš to přičítám k nestabilitě testovací verze Google Chrome Canary. JAWS používá stejná nastavení a stejné skripty jako pro prohlížeč Mozilla Firefox. I když Google Chrome se snaží implementovat v podstatě stejné technologie přístupnosti jako prohlížeč od Mozilly, myslím, že své vlastní skripty by si jistě zasloužil. Více o přístupnosti Google Chrome.

Aktuální vývojová verze NVDA

Open source NVDA rovněž bez větších problémů načetl stránku do tzv. virtuálního prohlížeče. Interakce s formulářovými prvky je velmi podobná jako u odečítače JAWS, tj. prakticky jediné problémy, které jsem zaznamenal, byly s rozbalovacími seznamy, kdy NVDA neohlašoval pohyb po položkách seznamu. Generování různých seznamů odkazů, nadpisů popř. formulářových prvků, rychlé klávesy, automatický formulářový režim - vše fungovalo bez problémů. Oproti JAWS mi subjektivně přišlo, že je NVDA stabilnější.

Závěrem

Odečítače obrazovky JAWS 12.0.1168 i aktuální vývojová verze NVDA mají vcelku slušnou podporu pro webový prohlížeč od Google. Problémy se objevují hlavně při interakci s rozbalovacími seznamy, kdy odečítače neoznamují aktuální položku seznamu. JAWS občas ztrácel fokus a bylo potřeba obnovit obrazovku. Na druhé straně je Google Chrome opravdu rychlý prohlížeč - načítání stránek je opravdu bleskové, rozhodně doporučuji minimálně vyzkoušet. Osobně si myslím, že s příchodem nových verzí se podpora přístupnosti bude jen zlepšovat.

Autorem článku je Martin Baláž.

Související odkazy

Žádné komentáře: