Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 20. dubna 2011

Beletrik: E-čtečka pro nevidomé - 1. díl

Přehrávač Beletrik je produktem firmy Galop s. r. o. a je určena pro poslech textových souborů na mobilních telefonech vybavených operačním systémem Symbian Series 60 3rd edition. Jedná se převážně o mobilní telefony firmy Nokia. Beletrik umožňuje zrakově postiženým uživatelům velmi jednoduchým a poměrně intuitivním způsobem prostřednictvím ozvučeného mobilního telefonu „číst" digitálně zpracované knihy na cestách a při jiných příležitostech, kdy ostatní lidé mohou například hrát na svých mobilech hry pro ukrácení času.

Firma Galop poprvé oficiálně představila tento svůj produkt na Tmavomodrém festivalu v Brně v květnu roku 2009, distribuovat jej začala od září 2010.

Možnosti získání a licenční podmínky

Firma Galop nyní Přehrávač Beletrik nabízí zdarma, ovšem pouze těm uživatelům, kteří si zakoupili nebo hodlají zakoupit některou jimi nabízenou sadu mobilního telefonu s hlasovým výstupem. Touto firmou dodávané mobilní telefony jsou ozvučeny hlasovým odečítačem Mobile Speak španělské firmy Code Factory a jsou tak zpřístupněny všechny důležité a některé pokročilejší funkce mobilních telefonů. Součástí dodávky je nyní i Přehrávač Beletrik a syntéza Galop TTS, která rozšiřuje výběr mluvčích o další tři hlasy. Standardně je odečítač Mobile Speak dodáván s hlasovou syntézou Eliška, starší verze používaly syntézu Sabrine. Právě hlasy ze syntézy Galop TTS jsou použity pro čtení textů v Přehrávači Beletrik. Uživatelé, kteří si před zářím roku 2010 rovněž zakoupili u firmy Galop ozvučený mobil s Mobile Speakem však nejsou o přehrávač Beletrik ochuzeni – mohou si od firmy vyžádat aktivační údaje jak na Beletrik, tak na syntézu Galop TTS a obě aplikace využívat. Ti uživatelé, kteří si zakoupili mobilní telefon sami, tedy mimo firmu Galop, je však nemohou používat. Je tedy zřejmé, že firma svůj Přehrávač Beletrik a syntézu Galop TTS dodává sice zdarma, ale jen formou jakéhosi bonusu ke svým sadám ozvučených mobilů.

Beletrik - úvodní obrazovka

Požadavky na instalaci a instalace programu

Jak již bylo uvedeno, Přehrávač Beletrik lze instalovat pouze na tzv. smartphony s operačním systémem Symbian Series 60 3rd edition. Ke své činnosti vyžaduje Beletrik nainstalovanou hlasovou syntézu Galop TTS, pomocí jejích mluvčích předčítá uživateli požadované texty.

Instalaci aplikace obvykle provádíme z paměťové karty mobilu, kam předem nakopírujeme instalační soubor. Při instalaci poměrně snadno překonáme všechny výstražné dialogy a po několika málo minutách je program připraven k použití. Podstatné je, aby již předem byla v mobilním telefonu nainstalována i hlasová syntéza Galop TTS. Pokud nastanou při instalaci problémy, je zapotřebí v menu telefonu najít Správce aplikací, ve volbách přejít na položku Nastavení a zde vypnout Ověření certifikátu online. Problémy při instalaci rovněž může způsobovat v mobilu špatně nastavené datum.

Hlavní okno aplikace a volby

Při prvním spuštění aplikace Beletrik z menu telefonu se otevře hlavní okno s informací o jeho verzi. Aktuální verze programu byla v době vzniku tohoto textu 1.00.4. Pokud je Beletrik spuštěn opětovně, otevře se hlavní okno s naposledy čteným textem, přičemž kurzor bude stát v místě, kde bylo čtení přerušeno.

Všechny funkce této aplikace nalezneme v seznamu voleb, který lze aktivovat levým tlačítkem na klávesnici telefonu. Jednotlivé položky seznamu jsou:

  • Otevřít (slouží k otevření textu pro čtení)
  • Knihovna (slouží k prohledání knihoven a stažení textu knihy do paměti mobilního telefonu)
  • Najít (pro vyhledávání řetězce znaků v textu)
  • Nastavení (pro nastavení výchozích parametrů řeči, internetového připojení a aktualizace Beletriku)
  • Nápověda (stručná nápověda)
  • O Beletriku (informace o verzi)
  • Konec (pro uzavření aplikace)

Ve volbách se pohybujeme pomocí kláves kurzorového kříže, tj. šipkami dolů a nahoru, a položky potvrzujeme středovou klávesou. Volbu můžeme zrušit stiskem pravé výběrové klávesy.

Příslušnou položku voleb lze také aktivovat stiskem čísla její pozice, např. pro otevření okna s nápovědou lze po stisku levého výběrového tlačítka stisknout číslo 5 na klávesnici telefonu.

Beletrik - otevřít

Otevření textového souboru

Po vstupu do voleb a potvrzením první položky Otevřít se otevře nabídka dalších voleb. Potvrdíme-li první položku Poslední, dostaneme se do seznamu textů, které jsme naposledy otevřeli. Seznam je možné procházet šipkami a středovou klávesou zvolený text otevřeme v hlavním okně přehrávače. Texty v historii jsou řazeny tak, jak byly postupně otevřeny. Nepotřebné položky lze v historii smazat klávesou C (Mazání), kterou např. při psaní SMS mažeme chybně zapsaný znak. Při odstranění položky z historie nedojde ke skutečnému odstranění souboru z paměti telefonu a lze jej tedy později znovu otevřít.

Do historie můžeme také rychle vstoupit stiskem číslice 0 z hlavního okna Beletriku nebo se lze mezi naposledy otevřenými dokumenty přepínat pomocí číslic 1 a 3.

Aktivací druhé položky Knihu otevřeme složku Knihy na paměťové kartě, kam se primárně ukládají soubory knih stažených z internetu.

Třetí položka Vlastní otevírá složku, která je určena k nakopírování textů např. z PC nebo k uložení souborů přenesených pomocí rozhraní bluetooth. Pomocí poslední položky Procházet lze vyhledat textové soubory umístěné mimo výše uvedené složky.

Přehrávač Beletrik otevírá textové soubory ve formátu TXT, TXD a RTF. Dokáže rovněž pracovat s archivy ZIP, ve kterých jsou obvykle knihy na internetu ukládány.

Čtení a pohyb v textu

Čtení textu lze spustit po načtení titulu do hlavního okna aplikace středovou kurzorovou klávesou (Enter). Touto klávesou lze také plynulé čtení přerušit, přičemž se čtecí kurzor zastaví na naposledy vysloveném slově.

V textu se můžeme rovněž pohybovat, a to podobně jako při přetáčení magnetofonové kazety pomocí kurzorových šipek vlevo (zpět) a vpravo (vpřed). Rychlost přetáčení lze opětovným stiskem příslušné klávesy zvyšovat. Při tomto „převíjení“ jsou zvukovými signály ohlašovány konce odstavců a vytvořené záložky. Převíjení textu lze zpomalit stiskem kurzorové klávesy v opačném směru. Přetáčení lze okamžitě přerušit stiskem středového kurzorového tlačítka.

Pomocí kurzorových šipek nahoru a dolů se lze v textu posouvat vpřed a vzad buď po znacích, slovech, větách, odstavcích, nebo na předchozí či další záložku. Volbu úseku textu, po kterém se posun má provádět, volíme číslicí 2 a 5. Zmíněné záložky si uživatel může během čtení textu vytvářet sám stiskem klávesy # (křížek nebo mřížka) a tak se podle libosti v textu pohybovat přesunem po těchto záložkách. Opětovným stiskem klávesy # v místě, kde byla záložka vytvořena, ji lze odstranit.

Pro vyhledání konkrétního řetězce znaků (např. slova či skupiny slov) lze využít funkci Najít z voleb Beletriku, které jsou dostupné pod levým výběrovým tlačítkem telefonu. Nejdříve zadáváme směr vyhledávání a pak hledaný řetězec. Průběh vyhledávání je oznamován zvyšujícím se zvukovým signálem až do vyhledání požadovaného textu či dosažení konce dokumentu. Vyhledávání lze opakovat aktivací položky Znovu. Výhodné zde je využití klávesových zkratek (pro pokračování hledání stiskneme po stisku levého tlačítka pro vstup do voleb dvakrát číslo 3).

Příště nás čeká nastavení aplikace, stažení knih z knihovny, závěrečné hodnocení a také video s praktickou ukázkou používání Beletriku.

Autorem článku je Honza Pokorný.

Související odkazy

7 komentářů:

Jan J. Krasa řekl(a)...

Nechápu smysl Beletriku. Pro většinu majitelů mobilních telefonů je ve stávající podobě bezcenný.

PVagner řekl(a)...

Podľa mňa je beletrik celkom fajn, umožňuje veľmi pohodlnú navigáciu v textoch.
V každom prípade ako zákazník iného dodávateľa ozvučeného symbian telefónu na beletrik nemám nárok, tak si vystačím aj s aktuálnou verziou programu mobile speak a trochu chudobnejšou ale stále veľmi funkčnou čítačkou kníh B-read: http://code.google.com/p/bread-reader/issues/detail?id=1#c9

Unknown řekl(a)...

je škoda že je to tak udělané, žše jde jen do telefonů od galopu, ale hlavní výhodu tu vidím v té možnosti tahat z knihoven přímo do mobilu. taktéž mě mrzí nemožnost použít syntézu Eliška, která je kvalitativně trochu někde jinde než galop tts a mobilespeak ji už obsahuje. Pavel.

Jan J. Krasa řekl(a)...

Eliška je pomalá na počítačích. Jestli je stejně pomalá na mobilech, není o co stát. Ale to už je diskuse o něčem jiném než o Beletriku.

Medvěd řekl(a)...

@Jan J. Krasa: Můžete prosím blíže vysvětlit, proč Beletrik pokládáte za bezcenný? Zkoušel jste jej v praxi, nebo vycházíte pouze z přečtené poloviny recenze?

Anonymní řekl(a)...

Prosím vás, nevíte o něčem hlasovém a jednoduchém? Moje babička nevidí a nechodí, stahovat knihy? přihlašovat se někam on line? asi těžko. Pro takovéto staré lidi něco se 3 tlačítky a do zásuvky a jednou za měsíc to zajedu připojit v knihovně a nahrát hlasové knihy. To někdo neprodává? Nebo aspoň jak se taková věc jmenuje? Díky moc, lyn@seznam.cz

Radek Pavlíček řekl(a)...

@Anonymní

Dobrý den,

existují i audio knihy, které by pro Vaši babičku asi byly řešením.

Ty se dají vypůjčit buď z www.ktn.cz, případně se obraťte na nejbližší knihovnu, určitě vám poradí, jak audio knihy získat.

Knížky se distribuují v MP3, takže je pak možné je přehrávat na jakémkoliv přehrávači, který MP3 umí přehrát.