Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 18. listopadu 2009

Co nového přináší produkty Dolphin verze 11

Společnost Dolphin nedávno přišla na trh s jedenáctkovou verzí svých produktů Hal, Lunar(Plus) a Supernova. Protože novinek je tentokrát opravdu hodně a verze 11 je v mnoha ohledech zlomová, pojďme se aspoň na ty nejdůležitější podívat blíže.

Srozumitelnější pro uživatele

Verze 11 má úplně nový vzhled ovládacího panelu. Nové ikony jsou výstižnější, název každé je doplněn čitelným textovým popiskem. Došlo také k přeuspořádání položek v nabídkách, takže nalezení požadované položky je nyní snazší. Jeden příklad za všechny - přepnutí na jiný syntezátor je konečně v příslušném menu Hlas.

Uživatelé také jistě ocení srozumitelnější a méně technický jazyk. Došlo ke změně a zjednodušení terminologie tak, že nové pojmy srozumitelněji popisují jednotlivé funkce. Například pro pojmy automatický virtuální kurzor, virtuální kurzor oblasti a systémový kurzor se ve verzi 11 používá jeden název - Dolphin kurzor.

Ovládací panel Supernovy 11Ovládací panel Supernovy 9

Ukázka ovládacích panelů Supernovy ve verzi 11 a 9

Podpora operačních systémů

Produkty Dolphin ve verzi 11 přinášejí podporu 64bitových verzí operačního systému Windows Vista - zatím bez podpory hlasového a braillského výstupu na přihlašovací obrazovce - a podporu testovací verze Windows 7.

Nový Správce Audio-Haptických modulů (SAM)

Výrazných změn také doznal Správce Audio-Haptických modulů. Nová verze spouští každý ovladač syntezátoru nebo braillského řádku zvlášť. Je tak možné snadno zakázat ovladače, které nejsou používány a zrychlit tak spouštění produktů Dolphin.

Vylepšený systém nápovědy

Kromě standardního přístupu k nápovědě přes aplikační menu Nápověda v ovládacím panelu přibyl nový způsob, kterým nápovědu vyvolat. K nápovědě se v jakékoli situaci dostanete stiskem kláves CapsLock+F1.

Po stisku této kombinace se otevře menu nabízející všechny možné zdroje nápovědy a podpory. Tato nápověda by měla být více kontextová, záleží tedy, v jaké aplikaci je vyvolána. V menu lze potom najít informace specifické pro aktuální aplikaci, seznamy ovládacích kláves Supernovy, možnost otevřít celkovou nápovědu, nebo online zdroje podpory na webu firmy Dolphin. Je zde také možné zapsat si sem své vlastní poznámky pro danou aplikaci, např. nějaké užitečné klávesové zkratky. Tyto poznámky je možné si v dané aplikaci později opět otevřít a dále s nimi pracovat - přečíst nebo upravit.

Novinky související s webem

V souvislosti s vydáním Supernovy 11 Dolphin oznámil oficiální podporu Internet Exploreru 8. Ten je ale použitelný i se starší verzí 10. Jiná je situace u Firefoxu. Supernova 10.03 je schopna pracovat jen s Firefoxem do verze 3.06, s vyššími verzemi Firefoxu Supernova 10 nefunguje. Supernova 11 tento problém řeší a je kompatibilní i s novějšími verzemi Firefoxu.

Ve verzi 11 byl také mírně vylepšen seznam prvků aktuální stránky. Ten je možné vyvolat klávesami CapsLock+Tab. Po jeho otevření se uživatel ocitá na první kartě dialogu, na které se nachází seznam se souhrnnými informacemi o počtech objektů. Položky seznamu tedy vypadají např. takto: Odkazy: 35 odkazů, Nadpisy: 5 nadpisů atd. Kromě toho, že si seznam může uživatel projít a zjistit tak, co vše na stránce je, lze nyní odentrováním vybrané položky přímo přejít na příslušnou další kartu dialogu, kde je seznam odkazů, nadpisů atd.

Související odkazy

Děkuji kolegovi Honzovi Šnyrychovi za konzultace při přípravě tohoto příspěvku.

Žádné komentáře: