Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 9. ledna 2013

Otestujte si přístupnost svých PDF pomocí nástroje PDF Accessibility Checker

Pokud vytváříte PDF a chcete si rychle ověřit, zda splňuje technické požadavky na přístupnost, můžete k tomu použít několik nástrojů. Jedním z nich je i PAC - the PDF Accessibility Checker.

Jedná se o freewarový nástroj, vyvíjený a distribuovaný nadací Access for all, který slouží k testování přístupnosti PDF dokumentů a formulářů. Jeho zajímavou funkcí je možnost zobrazení náhledu strukturovaného dokumentu ve webovém prohlížeči. PDF Accessibility Checker v takovém případě ukáže, které tagy (nadpisy, odstavce, atp.) jsou v PDF použity a současně je zobrazí tak, jak by byly interpretovány asistivními technologiemi.

PDF Accessibility Checker nabízí možnost zobrazení zprávy s výsledky testování, obsahující odkazy na nalezené chyby. Po potvrzení odkazu je zobrazeno místo pravděpodobné příčiny chyby přímo ve zdrojovém dokumentu, takže uživatel ví, kde a co by měl opravit.

Co lze pomocí PDF Accessibility Checkeru otestovat?

 • Použití značek pro strukturování obsahu,
 • přítomnost titulku dokumentu,
 • definování jazyka, v němž je dokument napsán,
 • nastavení zabezpečení dokumentu tak, že umožnuje přístup k obsahu i asistivním technologiím,
 • zda je při pohybu tabulátorem zachováno logické pořadí,
 • konzistentní strukturu nadpisů,
 • přítomnost záložek,
 • použití přístupných fontů,
 • zda je obsah uspořádán v logickém pořadí,
 • přítomnost textových alternativ u obrázků,
 • zda jsou tagy a role definovány korektně,
 • dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadí,
 • zda je prázdné místo definováno jen vizuálně, nebo i v kódu.

Další informace o testovaných oblastech včetně jejich detailnějšího popisu včetně odkazů na WCAG 2.0 jsou k dispozici například v souboru PAC Quick Manual (PDF, 1.2 MB).

I přesto, že nástroj testuje pouze technické aspekty přístupnosti, je určitě dobré si s ním PDF, které chceme někomu poslat nebo dát na web, zkontrolovat.

Související odkazy

Žádné komentáře: