Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 7. ledna 2009

Intextova reklama při čtení se screenreaderem už neruší

Kolega Roman Kabelka na konci prosince upozornil na to, že intextová reklama společnosti Internet Billboard snižuje přístupnost webů pro nevidomé uživatele. Pan Matula ze společnosti Internet BillBoard a. s. zareagoval na toto upozornění hned druhý den po jeho zveřejnění a projevil zájem problém odstranit. To se také stalo, včera jsme s Romanem vyzkoušeli upravené řešení a můžeme konstatovat, že problém je odstraněn - čtení článků je se screenreaderem stejně pohodlné jako dříve. Úprava byla poměrně jednoduchá - u iframe prvku byla změněna hodnota vlastnosti display z block na none, čímž došlo k jeho zneviditelnění i pro screenreadery.
Problém s intextovou reklamou opět poukázal na tři věci, na které se při testování přístupnosti často zapomíná:
  • I drobná chyba v kódu může být pro handicapovaného návštěvníka kritická a může mu práci s webem znepříjemnit.
  • Odstranění chyby nemusí být pracné a složité, často i jednoduchá úprava, která nijak neovlivní vzhled či funkčnost webu pro běžné uživatele, může přístupnost výrazně zvýšit.
  • Při testování přístupnosti je potřeba stále více klást důraz na reálnou přístupnost webu a testování provádět i za pomoci asistivních technologií, které handicapovaní návštěvníci při práci s webem používají. Jen tak je možné odhalit všechny potencionální problémy.
Děkuji všem zúčastněným za rychlé vyřešení problému. Kéž by podobný přístup a snahu o řešení projevovali i jiní provozovatelé webů.

Žádné komentáře: