Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 12. prosince 2013

Olomoucký kraj začal se zpřístupňováním svého webu i pro neslyšící uživatele

Na novou (a nutno přiznat že prakticky neprobádanou) cestu ve veřejné správě se vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Překladem několika webových stránek do českého znakového jazyka umožnil seznámit se s jejich obsahem i těm uživatelům, pro které není čeština mateřský jazyk, mají problém jí porozumět a informace proto potřebují v českém znakovém jazyce.

Zatímco v řadě jiných situacích je možné přístupnost řešit technickými prostředky, které už jsou dnes dostatečně známy a mnoha tvůrci webů v praxi aplikovány, v případě uživatelů se sluchovým postižením, kteří potřebují informace v českém znakovém jazyce, technické prostředky nepomohou a obsah stránky je třeba přeložit.

Ačkoliv se s ohledem na počet přeložených stránek vzhledem k rozsahu webu jedná spíše o akci osvětovou, Krajskému úřadu Olomouckého kraje za ni rozhodně patří velký dík.

Související odkazy

Žádné komentáře: