Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 8. října 2009

Přístupnost webových prohlížečů - úvod

Použitý webový prohlížeč je jednou z věcí, která významně ovlivňuje to, jak uživatel vyhodnotí přístupnost konkrétního webu. Každý uživatel dnes může používat prohlížeč dle libosti - ostatně je z čeho vybírat. Po kterém z nich ale sáhnout, když uživatel potřebuje, aby mu prohlížeč pomáhal překonávat bariéry na webových stránkách?

Ideální prohlížeč pro tento účel neexistuje, každý umí lépe něco jiného - jeden lépe zvětšuje písmo a objekty na stránce, další lépe spolupracuje s asistivními technologiemi, k jinému existuje spousta doplňků, pomáhajících při horší přístupnosti webových stránek.

Podívejme se aspoň na několik příkladů.

Většina asistivních technologií se primárně soustřeďuje na podporu Internet Exploreru, ale jsou i výjimky - screenreader NVDA primárně podporuje prohlížeč Firefox.

Rozdíly jsou i mezi jednotlivými verzemi prohlížečů, kdy v těch novějších stejné funkce fungují lépe. Příkladem může být funkce Lupa v Internet Exploreru, která si ve verzi 7 nastavené zvětšení nepamatuje, ve verzi 8 už ano.

Podobné je to i s přístupnostními doplňky, kdy například Webvisum, umožňující rozpoznání grafické CAPTCHA, spolupracuje pouze s Firefoxem 3+.

Volbou vhodného prohlížeče s ohledem na své potřeby, zdravotní omezení, atp. proto může uživatel podstatně zvýšit své šance vypořádat se s hůře přístupnou stránkou.

Neznám materiál, který by se tomuto tématu komplexně věnoval, a často také narážím na to, že si naši klienti neumí lépe zpřístupnit stránku jen proto, že neví, jaké možnosti jim jejich prohlížeč v této oblasti nabízí. Rozhodl jsem se proto pro trochu osvěty v této oblasti.

Během podzimu mám v plánu se přístupnosti webových prohlížečů (tedy aspoň těch, ke kterým mám přístup) věnovat a napsat několik článků o tom, jak je na tom ten který prohlížeč z hlediska přístupnosti.

K testování jsem si vytipoval následujících 7 oblastí:

  • ovladatelnost prohlížeče z klávesnice,
  • integrace prohlížeče do systému (respektování nastaveného barevného schématu, atp.),
  • spolupráce s asistivními technologiemi (screenreadery, softwarové lupy),
  • možnosti úprav vzhledu stránky dle preferencí uživatele,
  • zvětšování/zmenšování velikosti písma a objektů na stránce,
  • přístupnostní doplňky,
  • podpora WAI-ARIA.

Tolik na úvod, další díl bude věnován přístupnosti prohlížeče, který je mi nejblíže a který používám jako svůj primární - a tím je Firefox.

Žádné komentáře: