Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 1. července 2009

Automatická kontrola přístupnosti vyžaduje zodpovědnou interpretaci výsledků

On-line validátory přístupnosti mohou pomoci při testování některých opakujících se či snadno přehlédnutelných prvků (přítomnost vazby mezi formulářovými prvky a jejich popisky, alt popisky o obrázků, nadpisy, atp.). Pomáhají také eliminovat chyby, které mohou vzniknout působením lidského faktoru - například při manuálním testování rozsáhlého formuláře se může stát, že jeden či dva prvky testér přehlédne a nezkontroluje.

Jedním z validátorů, o kterém se v poslední době píše, je CheckMyColours.com. Slouží ke kontrole vzájemného kontrastu barev u všech DOM elementů stránky podle aktuálního algoritmu světelnosti i staršího - dnes už nepoužívaného - algoritmu rozdílu jasu a rozdílu barvy s ohledem na minimální požadavky, které vyžadují metodiky WCAG 2.0 a 1.0.

Protože nástroj kontroluje všechny prvky, je třeba ručně prověřit závažnost jednotlivých chyb a jejich případný dopad na reálnou přístupnost webu pro uživatele, kteří mají problémy s vnímáním barev.

Ukažme si to na příkladu. Vezměme si třeba...titulní stránku Seznam.cz. Checkmycolours.com nám sdělí, že našel 111 chyb. Číslo opravdu impozantní - až by se zdálo, že úvodní stránka Seznamu je z hlediska zvoleného kontrastu barev naprostá katastrofa.

Ukázka výstupu CheckMyColours

Při bližším pohledu ale zjistíme, že 19 chyb jde na vrub rozdílu jasu a 59 rozdílu barvy. Protože se jedná o dnes již nedoporučovaný algoritmus, můžeme tyto chyby celkem bez obav pustit z hlavy a věnovat se zbývajícím 33 chybám.

Z nich 14 se týká nedostatečného barevného kontrastu u značky hr. Ty také pro nás nejsou podstatné (nejedná se o textovou informaci), zbývá nám tedy 19 chyb.

Třída edit-text u značky a má na svědomí 8 chybových hlášení. Touto třídou jsou vyznačeny odkazy nastavit u jednotlivých gadgetů. U těch se žlutým pozadím je kontrastní poměr 4,4:1 (vyžadováno je 4,5:1), u těch s modrým pozadím je to o něco horší - 4,02:1. Zde už by si zvolené barvy mírnou korekci zasloužily.

Z 11 chyb, které nám zůstaly ve hře, se jich 8 týká buňky s class="tendence td-right up" a značky img v tabulkách s kurzy. Tato buňka ale žádnou textovou informaci nenese (při psaní tohoto článku v ní byl obrázek dostatečně kontrastní červené šipky), takže se opět nejedná o problém.

Zbývající tři chyby - id="foot", p, br - se vztahují ke copyrightu v patičce. Kontrastní poměr je 2,88:1, což je pod doporučovanou hranicí. Nejedná o hlavní sdělení stránky, takže nižší kontrast není žádný zásadní problém. Pokud by jej autoři ale chtěli upravit tak, aby minimálnímu požadavku na kontrastní poměr u algoritmu světelnosti vyhovoval, stačí změnit barvu písma například na #777777.

A to je vše. Postupným zkoumáním jednotlivých chyb jsme se dostali k tomu, že z hrozivých 111 chyb nám nakonec k řešení zůstaly dvě barevné kombinace - odkazy nastavit u gadgetů a copyright v patičce.

Rada závěrem tedy zní: až budete k testování používat jakýkoliv on-line validátor přístupnosti, nezapomínejte, že zobrazením výsledků on-line testu práce nekončí, ale začíná.

1 komentář:

Olda řekl(a)...

Něco podobného umí i Colour Contrast Analyser pro Firefox, ovšem taky trpí svými problémy. Výhoda je v tom, že nemusíte chodit někam na web, protože rozšíření vám automaticky vygeneruje výsledky do tabulky.