Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 29. října 2008

Oblíbené weby uživatelů se zrakovým postižením - 3. část

V třetí části povídání o webech, které často navštěvují moji kolegové s těžkým postižením zraku, se blíže podíváme na oblíbené weby kolegy Romana. Roman se "trochu" rozepsal, takže mu rád věnuju samostatný příspěvek ;-)

Musicserver.cz

Musicserver je jednoznačně mým nejnavštěvovanějším serverem. Čerpám z něj informace a inspiraci, které potřebuji pro svůj koníček, jímž je hudba v nejrůznějších souvislostech.

Základní práce s webem je v mém případě velmi jednoduchá, neboť odebírám RSS kanál se všemi články, tudíž se člověk nemusí nějak zvlášť prokousávat strukturou a je hned nasměrován na článek, který ho zajímá. Nadpis článku je vyznačen jako jediný nadpis úrovně 1 na stránce, takže započnutí čtení článku je díky odečítači obrazovky dílem dvou stisků kombinací kláves - přechod na nadpis úrovně 1 a spuštění plynulého čtení. Na samotném obsahu článků nelze hledat něco neobvyklého, jde o standardní odstavce textu, tu a tam proložené obrázky. Obrázky v popisku mají název alba, interpreta apod. + zdroj, odkud grafika pochází, což samo o sobě nepřináší nějaký užitek, ale jistě se to při čtení lépe poslouchá než změť písmen a číslic identifikátorů z fotogalerií. Rovněž je příjemnou vlastností, že přehledy pozic v komentovaných hitparádách jsou vyznačeny jako seznamy, a tak jednoduše pomocí příkazu pro přejití k nejbližšímu seznamu lze v článku přehledy vyhledat. Méně příjemné je už to, že dlouhé články jako komentované diskografie či makrorecenze, které zřetelně jsou děleny do několika částí, nemají počátky těchto sekcí nějak sémanticky zvýrazněné (název alba či jméno autora a titulek hodnocení jako nadpis).

Pod článkem je korektně vyznačený seznam souvisejících článků uvozený i příslušným nadpisem, tudíž lze jednoznačně identifikovat přechod mezi koncem článku a dalším obsahem stránky.

Názory, jež následují za souvisejícími články, můžeme rozdělit na dvě části - formulář pro vložení názoru ke článku a výpis samotných názorů (ten nemusí logicky být přítomen vždy). Formulář je standardní, správně provedený s přidružením ovládacích prvků k popiskům a bez zbytečných tabulek. Za povšimnutí stojí antispamová ochrana, která tentokrát není založena na problematicky přístupných obrázkových kódech, ale na prostém textovém popisu co zadat - "Napište první dvě písmena ze slova musicserver". Jednotlivé vypisované názory jsou uspořádány do nečíslovaných, nejvíce dvou-úrovňových, seznamů, takže lze pomocí příkazu odečítače lehce přeskakovat z názoru na názor, popř. v první úrovni po vláknech. Jistou komplikací je ovšem nalezení samotných názorů, pokud chceme formulář pro zadání nového názoru přeskočit. Chybí totiž nadpis, který by samotný výpis uvozoval. Je tedy nutno vybrat si za záchytný bod tlačítka na konci formuláře, bezprostředně před výpisem názorů, a použít tak příkaz odečítače k přesunu na nejbližší tlačítko. Potom již pohybem dolů jsou čteny jednotlivé příspěvky.

Web sice postrádá dnes již obvyklé odkazy na počátku stránky pro přeskočení na menu a hlavní obsah, ale využijeme-li zmíněné znalosti, že hlavní obsah je uvozen nadpisem úrovně 1, a přidáme k tomu zjíštění, že hned prvním vyznačeným seznamem na stránce je menu, je možno se bez těchto odkazů obejít.

Pokud vstoupíme na některou ze stránek z menu, která vypisuje seznam článků pro danou kategorii, setkáme se s podobnou přívětivou koncepcí jako jinde na webu. V novinkách jsou jednotlivá data vyznačena jako nadpisy úrovně 2 a odkazy na jednotlivé články jako nadpisy úrovně 3. Tato hierarchie umožňuje pomocí příkazů odečítače pohodlně přeskakovat po jednotlivých dnech či po samotných článcích. Podobnou orientaci ve výpisu lze využít např. v recenzích, kdy vždy perex je uvozen korektně vyznačeným nadpisem, který hned na počátku obsahuje název interpreta a alba. Zde je z hlediska sémantiky poněkud nelogické, že hodnocení a obrázek alba je ještě před samotným nadpisem, což ve výsledku může mást - hodnocení za perexem nepatří ve výpisu k této recenzi, nýbrž až k té další.

Ač práce s webem je poměrně pohodlná, někdy ji celkem nepříjemně ruší stránky prošpikované flashem - obzvláště pak výpis novinek, kde každému nadpisu s datem předchází animace.To za určitých podmínek může způsobovat samovolné rolování obsahu, a tak odkliknutí i nechtěného odkazu.

Musicserver je stálicí českého internetu, a tedy logicky jeho design musel projít za léta vývojem. Přestože původní, sémanticky naprosto plochý design odolával módním vlivům značně dlouho (do června 2007), čekání na současnou podobu se vyplatilo.

Odkazy
ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.

Alfa computer je víceméně můj oblíbený obchod, kam chodím kupovat počítačové komponenty a příslušenství. Vždy, než se tam vydám, zhodnotím varianty a dostupnost zboží v e-shopu.

Pokud hledám konkrétní typ zboží, je nejjednodušší zadat ho do vyhledávání. Protože stejně jako v předchozím případě na stránkách neexistuje žádný seznam klávesových zkratek či odkazy pro přeskočení na důležité části stránky, je nutno využít opět něco znalostí o struktuře. Řešení naštěstí není nijak složité, vyhledávací políčko se nachází hned pod prvním nadpisem na stránce s názvem "Vyhledávání". Stránka s výsledky má jednotný titulek, avšak její obsah se může poměrně významně lišit v závislosti na tom, jestli jsme zadali předmět hledání natolik přesně, že se zobrazí informace o konkrétním produktu nebo výpis nalezených produktů. Jak se situace má, lze tedy poznat až při průchodu stránkou - nejjednodušeji po nadpisech bez ohledu na úroveň. Tedy jestliže po několika stiscích klávesy pro přeskakování po nadpisech narazíme na "Produkt", znamená to, že byl nalezen konkrétní výrobek. V opačném případě narazíme na nadpis "Výsledky Vyhledávání". Až v tomto bodě se rozhodneme, co dál, což nepůsobí zvlášť jistě a může to i uživatele mást.

Na stránce daného produktu je hlavní obsah stránky rozdělen do několika sekcí, které jsou uvozeny nadpisy úrovně 1 - "Umístění", "popis zboží", "parametry" atd.. Toto členění je logické a také i správné, pomineme-li fakt, že na stránce by měl být pouze jediný nadpis úrovně 1, jsou zde ovšem ještě základní informace o ceně, stavech skladů apod., které se nacházejí před nadpisem "Umístění". Za jejich uvození lze považovat nadpis s názvem produktu, ten má však úroveň 2. Stručně řečeno, pokud se chceme rychle přesunout na hlavní obsah, kde počíná výpis detailů o produktu, je třeba hledat odečítačem nadpis úrovně 2 nikoli 1, jak by z logiky věci mohlo vyplývat. Toto hierarchické uspořádání vnáší do obsahu poněkud chaos, na druhou stranu nutno říci, že lepší je nějaký nadpis než žádný. Samotné informace o produktu jsou přístupné standardním způsobem, grafické značky o stavech skladů mají alternativní popisky, takže i zde není problém.

Pokud hledáme určitý typ produktu a nejsme rozhodnuti pro konkrétní typ, je vhodné si přečíst nabídku v dané kategorii. K výběru kategorie slouží rozsáhlý stromový seznam reprezentovaný víceúrovňovým seznamem. Při každém kliknutí dochází k novému vygenerování stránky, takže chování je průhledné a prosté javascriptu. Na seznam skupin se dostaneme při bližším prozkoumání stránky přechodem na první seznam na stránce či nalezením nadpisu "» Skupiny", který je trochu nešťastně odsazen znakem '»', což znemožňuje přímou volbu písmenem v seznamu nadpisů zajištěném odečítačem. Po výběru položky v seznamu se otevře stránka s nabídkou podskupin, v níž lze dále vybírat buď opět v seznamu, v němž je otevřena nová úroveň, a nebo přesunout se na první nadpis úrovně 1 a zde si vybrat ze seznamu. Pokud půjdeme po nadpisech dál, dojdeme až k výpisu zboží, který se stále zužuje podle toho, jak specifikujeme dalším zanořováním podskupinu. Každý výrobek ve výpisu je uvozen nadpisem úrovně 1, a tak lze poměrně snadno přecházet mezi jednotlivými produkty.

Vše uvedené je spíš zjíštěnými zkušenostmi manuálového charakteru než obecnější koncepcí, jež by byla platná pro celý web. Ač nadpisy lze použít k orientaci po stránkách, je nutno brát v potaz specifické uspořádání pro různé typy stránek, které se v e-shopu vyskytují. Hierarchie zde v tomto smyslu není a silně se nabízí myšlenka, že nadpisy jsou použity spíše z důvodů grafických a vyhledávacích, kdy vyhledávače klíčovým slovům v nadpisech přiřazují větší význam. Lze tedy říci, že web je v zásadě přístupný na dobré úrovni, sémantiku, alternativní popisky obrázků používá, ale díky nesouladu obsahu a značkování (nelogické použití různých úrovní nadpisů) může orientace v tomto e-shopu činit začátečníkům jisté potíže.

P.S. Web též v některých případech používá tabulkový layout, což se neslučuje s moderními postupy tvorby webu.

Odkazy

2 komentáře:

Ondřej Válka řekl(a)...

Perfektní článek, hned mám lepší vhled do toho, jak hendikepovaní uživatelé používají web.

Anonymní řekl(a)...

67085.....27760