Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 15. ledna 2013

Web s výsledky voleb je přístupný i pro nevidomé

V souvislosti s právě probíhajícími volbami určitě není od věci připomenout, že s jejich výsledky, prezentovanými na volebním serveru ČSÚ www.volby.cz, se mohou bez problémů seznámit i nevidomí uživatelé.

Možná si říkáte, co je na tom tak zvláštního - web jako web. Tabulková data jsou ale pro nevidomé uživatele obzvlášť problematická. Nevidomí uživatelé pracují s webem lineárně, což interpretaci křížově závislých dat, která obvykle v tabulce nacházíme, poměrně ztěžuje. Lineární způsob práce vyplývá ze zdravotního postižení a použité asistivní technologie (speciální software či hardware, který pomáhá uživatelům s handicapem při práci s webem a počítačem).

Jak z toho ven?

To, jak moc bude pro nevidomého uživatele tabulka přístupná a použitelná, závisí na dvou věcech:

  • použité asistivní technologii,
  • způsobu, jakým je tabulka vytvořena.

(A pak i na tom, jak dobře umí svou asistivní technologii ovládat, jaké má zkušenosti s prací s webem, atp. - ale do toho zabředávat nebudeme.)

Zatímco použitou asistivní technologii nejsme schopni jako autoři stránky ovlivnit, způsob, jakým je tabulka vytvořena, ano. Samozřejmě platí, že čím kvalitnější screen reader uživatel použije, tím lépe se mu bude s tabulkami pracovat. Velmi propracovanou a robustní podporu práce s tabulkami má například screen reader JAWS.

Pokud chceme vytvořit přístupnou tabulku, tak musíme myslet především na to,

  • abychom do každé buňky daly pouze informace, které spolu logicky souvisí,
  • aby tabulka dávala smysl při čtení zleva doprava.
  • aby řádky a sloupce měly korektně definovaná záhlaví pomocí elementu th
  • aby u buněk, která mají vícenásobná záhlaví, byla tato záhlaví korektně svázána s buňkou pomocí id a headers.

Toto všechno (a řadu dalších zpřístupnění) na webu volby.cz najdeme.

Když v sobotu Bob Marvan tweetnul, že nepřehlednější souhrn výsledků voleb má ČT24, reagoval mu na to Pavel Ondra odkazem na tabulku Výsledek volby na webu volby.cz. Osobně mě to potěšilo, protože na zpřístupnění webu s výsledky voleb dlouhodobě spolupracujeme, takže jsem rád, že naše práce nepřichází vniveč a že na tento web chodí i uživatelé s těžkým postižením zraku. Proto jsem Pavla požádal o stručný komentář, jak se mu s tabulkami na volby.cz pracuje.

Tabulky jsou z mého pohledu jedna z nejzapeklitějších věcí, se kterou se člověk může při práci s dokumenty potkat. Pokud mám před sebou plynulý text, dokáži se v něm zorientovat takřka hned. S tabulkami je to o něco těžší, nejsou orientovány jen vertikálně zhora dolů, ale i horizontálně zprava doleva. Proto mi vždy chvíli trvá, než se v tabulce zorientuji a dokáži přesně vědět, co která informace znamená a k čemu se co vztahuje.
Tabulky na volby.cz patří k těm, se kterými jsem měl problémy minimální. Jsou navrženy srozumitelně a jednoduše. Mohl jsem si tak včera velice rychle zjistit, jak na tom jednotliví kandidáti jsou a kolik mají hlasů či kolik procent voličů je volilo. Nikde žádná zbytečná grafika a podobně. A když jsem se v tabulce potřeboval napoprvé zorientovat, pomohla mi funkce odečítače, pomocí které si můžu nastavit vyčítání popisků pro jednotlivé údaje, např. že ve třetím sloupci jsou strany, které kandidáty navrhly a podobně.

Videoukázka

Jak lze s tabulkami na webu volby.cz pracovat pomocí screen readeru, ukazuje na následujícím videu Roman Kabelka.

Prezentace zpřístupnění webu s výsledky voleb

Pokud vás zpřístupnění webu s výsledky voleb zaujalo, můžete si poslechnout audio záznam nebo prohlédnout slajdy z prezentace této tématiky na Semináři k 10 letům projektu Blind Friendly Web, kterou připravili Petr Gregor a Jaroslav Hošek z firmy Orsia.

Žádné komentáře: