Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

Zobrazují se příspěvky se štítkemscreenreader. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemscreenreader. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 24. září 2013

Nové verze screen readeru JAWS

Uživatelé JAWSu mají od září letošního roku k dispozici hned dvě nové verze tohoto populárního odečítacího programu z dílny Freedom Scientific.

Finální česká verze JAWSu 14

V pátek 20. září jsme v GALOPu vydali finální lokalizovanou verzi JAWSu 14. Kromě desítek drobných vylepšení obsahuje nová verze JAWSu řadu užitečných novinek jako je například funkce Flexibilní web, podpora pro Windows 8 a syntezátor Vocalizer Direct, rozšíření funkce Korektor či vylepšená podpora standardu ARIA. Pokud máte zájem, stahujte, instalujte a vyzkoušejte jej.

JAWS 15 Public Beta

JAWS 15, jehož veřejná betaverze byla vydána před několika dny, přináší například podporu pro dotykové ovládání Windows 8, podporu syntezátoru Vocalizer Expressive od Nuance Communications, vylepšenou podporu Skype či lepší spolupráci s braillskými displeji. JAWS nově obsahuje ovladače nejrozšířenějších braillských řádků a také jejich autodetekci za běhu, takže po připojení braillského řádku při spuštěném JAWSu již není třeba JAWS restarovat. V oblasti podpory Braillova slepeckého písma přibylaještě celá řada dalších vylepšení - za všechny jmenuje například přepínání mezi braillskými tabulkami za běhu či více možností braillských nastavení v Průvodci při spuštění.

Anglická, německá a španělská verze jsou ke stažení a vyzkoušení na stránce Download JAWS 15.

Související odkazy

úterý 13. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 3. díl

Tímto článkem uzavíráme povídání Romana Kabelky o novinkách v připravovaném operačním systému iOS 7.

Správa plochy a aplikací

VoiceOver v iOS 7 přináší dlouho očekávané oznamování editačního režimu plochy. Dosud bylo totiž nutné mít zapnuto čtení nápovědy v nastavení VoiceOveru, který na ploše oznamoval buď "Chcete-li otevřít, poklepejte" ve standardním režimu, nebo "Chcete-li smazat, poklepejte" v editačním režimu. Nyní VoiceOver po poklepání a přidržení ikony oznámí aktivní vstup a i při vypnuté nápovědě jej oznamuje u každé ikony do té doby, dokud editační režim není ukončen stiskem tlačítka plochy.

Lze si v různých situacích povšimnout, že je posílen význam gest tažení třemi prsty pro odsunutí aktuálně zobrazeného obsahu daným směrem. Už na odemykací obrazovce s aktivním VOiceOverem je možno zařízení odemknout odsunutím odemykací obrazovky třemi prsty vpravo, aniž by bylo nutné hledat tlačítko Odemknout. Dále na jakékoli stránce plochy, nikoli však v docku, vyvolá tažení třemi prsty dolů vyhledávací pole Spotlight. Nyní je toto jediný způsob, jak Spotlight vyvolat. Ani tlačítko plochy, ani přesunutí se před první stránku plochy již nefunguje. Místo posunu třemi prsty dolů lze alternativně použít poklepání a přidržení při současném potáhnutí ikony dolů.

Přepínač aplikací

Stejnými gesty uvedenými v předchozím odstavci, jen namísto potažení dolů použijeme potažení nahoru, lze zavírat aplikace v přepínači aplikací po dvojitém stisku tlačítka plochy. Tedy opakovaným tažením třemi prsty nahorů můžeme poměrně velmi rychle ukončit všechny aktivní aplikace, jelikož VoiceOver kurzor se automaticky přesouvá po provedení gesta a ukončení aplikace na další aplikaci v pořadí. Jak už bylo zmíněno, je též možno ukončení přes volbu rotoru Akce a její příkaz Zavřít aplikaci.

Přepínač aplikací, stejně jako plocha, přišel o nultou stránku pro uzamčení rotace a ovládání přehrávání. Tyto ovládací prvky jsou nově v Ovládacím centru - viz dále.

Nakonec příjemným vylepšením je, že VoiceOver v přepínači aplikací oznamuje běžící aplikace, neboť delší dobu nepoužívané aplikace jsou sice přítomny, ale jejich aktuální stav je tak říkajíc uložen k ledu a nemají žádné aktivní procesy.

Stahování aktualizací

S organizací aplikací souvisí i nová, za normálních okolností užitečná funkce, stahování aktualizací, kdyby ovšem byla zajištěna kontinuita v přístupnosti nových verzí, což zdaleka bohužel neplatí. Protože pro uživatele asistivních funkcí je z mnoha zkušeností vhodnější si předem ověřit provedené změny v nové verzi aplikace, doporučuje se v nastavení v kategorii iTunes a App Store pod nadpisem Automatická stahování přepnout tlačítko Aktualizace na vypnuto a provádět aktualizace dosavadním způsobem přes aplikaci AppStore.

Pozor na možnou záměnu za sekci Aktualizace aplikací na pozadí v kategorii Obecné v nastavení. Ta se stahováním aktualizací nemá nic společného, neboť má zejména za úkol nově řídit nepřetržitý běh vybraných aplikací na pozadí. Předchozí verze iOS totiž pro běh na pozadí měly poměrně omezené možnosti a většina byla řízena tzv. push notifikacemi.

Ovládací a oznamovací centrum

V iOS 7 s aktivním VoiceOverem do stavového řádku na horním okraji displeje přibylo další gesto. Kromě poklepání pro odrolování obsahu na začátek a potáhnutí dolů třemi prsty pro otevření oznamovacího centra, je nově možno potažením třemi prsty nahoru otevřít ovládací centrum. Jedná se de facto o vylepšenou nultou stránku z přepínače aplikací, tudíž výjma známých ovládacích prvků pro přehrávání zvuku a zámku rotace zde nalezneme přepínače sítí (letový režim, Bluetooth, Wi-Fi, atp.), přepínač režimu Nerušit, regulátor jasu displeje a zástupce na aplikace Hodiny a Fotoaparát. Tato obrazovka z hlediska přístupnosti skrze VoiceOver nějak zvlášť nepřekvapí. Za pozornost stojí už jen poznámka, že ovládací centrum se opouští stejně tak, jako další obrazovky bez tlačítka Zrušit, tj. gestem potažením dvěma prsty v jednom tahu plynule nahoru, dolů a opět nahoru.

Nejen ovládací centrum, ale i oznamovací centrum nyní lze otevřít ze stavového řádku bez nutnosti zařízení odemykat. Kvůli tomu byla též z tlačítka plochy odstraněna funkce pro ovládání přehrávání – dvojtý stisk při uzamčeném zařízení.

Oznamovací centrum

Zaměříme-li se více na oznamovací centrum, zjistíme, že v iOS 7 je bohatší a nabízí celkem tři pohledy na události minulé, současné i budoucí. Stále platí, že mezi jednotlivými kategoriemi informací se lze jednoduše přesouvat po přeladění rotoru na nadpisy a šviháním jedním prstem nahoru a dolů. Pohledy Vše a Zmeškané, jež mají své odpovídající přepínací tlačítka na horním okraji obrazovky oznamovacího centra, nabízejí přehled událostí známý již z iOS 6. Změna nastává pouze v tom, že pohled Zmeškané zobrazuje jen události neodbavené nebo události, které nevyžadují interakci. Takové události bez interakce jsou typicky informace o aktualizovaných aplikacích, je-li zapnuto stahování aktualizací. Po přepnutí oznamovacího centra do pohledu Dnes můžeme zístit, co se právě děje nebo co nás čeká. Zcela nahoře je datum a aktuální informace, mezi které patří stavy akcií a počasí a nejbližší nadcházející událost v kalendáři. Dále následují nadpisy Kalendář a Připomínky, při čemž pod nimi jsou zobrazeny události, resp. Připomínky, které jsou k dnešnímu dni relevantní. Nakonec se zde nachází sekce Zítra uvozená nadpisem, jež na základě údajů z kalendáře popisuje, kdy nám zítra začínají povinnosti. Podobu pohledu dnes lze přizpůsobit dle potřeby v nastavení v kategorii Oznamovací centrum.

Závěr

Na závěr lze říci, že ve způsobu ovládání poslepu skrze odečítací funkci VoiceOver a v kvalitě přístupnosti se zásadně nic nemění. S uspokojením je též možno konstatovat, že Apple v rámci cyklů beta testování rozhodně přístupnost neodsunuje až na druhou kolej, což může potvrdit kolega Jiří Stojaník. Na tomto místě mu patří velký dík, neboť za jeho nezištné podpory bychom v brněnském TyfloCentru iOS 7 neměli k dispozici a tento článek by tak nemohl vzniknout.

Video ukázka

Související odkazy

sobota 10. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 2. díl

V dnešním článku pokračujeme v povídání Romana Kabelky o nových funkcích a přístupnosti iOS 7.

Braillský výstup

VoiceOver přináší novinky i do spolupráce s braillskými řádky. Nově je možno na obrazovce Braillovo písmo přepínacím tlačítkem Zobrazit klávesnici na obrazovce určit, zda při spárování s braillským řádkem, jenž má i klávesnici pro zadávání textu, se má zobrazit na displeji i klávesnice dotyková. Je-li tato volba povolena, lze využít jak dotykovou klávesnici, tak braillskou klávesnici řádků Focus Blue, EasyLink či jiných podobných braillských řádků.

Druhá novinka se týká braillského matematického zápisu a to normy Nemeth Code, která se používá ve Spojených státech. Rozpoznávání tohoto matematického zápisu lze zapnout přepínacím tlačítkem Pro rovnice používat Nemeth Code na obrazovce Braillovo písmo v nastavení VoiceOveru. Bohužel kvůli neexistující dokumentaci nebylo možné v době psaní tohoto článku zjistit více podrobností, neboť ani testováním nebyly objeveny konkrétní praktické výsledky. To, že se vše bude nějak dále rozvíjet, naznačuje i hlášení VoiceOveru při vstupu do plátna dokumentu v editoru Pages, kde VoiceOver oznamuje připravenost na matematiku.

Nápověda a zvýraznění VoiceOver kurzoru

Stejně tak, jako VoiceOver v iOS umožňuje pomocí VO+K přes bezdrátovou klávesnici vyvolat nápovědu pro nácvik kláves a gest, je možno nyní i při absenci klávesnice poklepáním 2x čtyřmi prsty kdekoli na displej vyvolat tuto nápovědu.

Než se pustíme do představování dalších funkcí zpřístupnění, zmiňme ještě funkci Velký kurzor, jež je k nalezení v nastavení VoiceOveru. Má za úkol zvýraznit orámování VoiceOver kurzoru, tj. aktuálně čtené položky.

Další funkce zpřístupnění

Apple svoji snahu o zpřístupnění svých zařízení zcela všem uživatelům ještě rozhodně nevzdal. A tak v iOS 6 k asistivním funkcím pro zrakově postižené přibyl Assistive Touch. Jedná se o řešení pro uživatele s motorickým postižením, kteří si mohou sami určit ovládací gesta dle svých potřeb. Nyní přichází Switch control, tedy způsob ovládání pro uživatele, kteří mají horní končetiny paralyzované natolik, že nezvládnou na displeji utvářet i jednoduchá gesta. Při aktivní funkci Switch control se s danou prodlevou zvýrazňuje prvek po prvku a na položce, která má být aktivována, dá uživatel signál. To může být vykonáno přes nespecifikovanou pomůcku připojenou k zařízení, ale nejčastěji podle toho, jak je funkce prezentována, se bude jednat o snímání pohybů hlavy přední iSight kamerou zařízení. Např. je prakticky možno nastavit tuto asistivní funkci tak, aby kývnutí hlavou vpravo znamenalo aktivovat aktuální položku, kývnutí vlevo návrat na předchozí obrazovku nebo na plochu.

Vylepšení se dočkali i sluchově postižení, kteří si v nastavení v sekci Zpřístupnění mohou zapnout zobrazování skrytých titulků u multimediálního obsahu, jenž to podporuje. Primárně se bude jednat zřejmě o videa z iTunes Store. Navíc si lze zvolit takový styl zobrazení, aby sledování titulků bylo pro uživatele co nejpohodlnější.

Přizpůsobení vzhledu systému

Funkce pro změnu velikosti textu svým umístěním přímo v kategorii Obecné naznačuje v nastavení, že je určena skutečně všem uživatelům, kteří potřebují písmo pro pohodlnější čtení zvětšit, ale žádnou další asistivní funkci v zásadě nevyužijí. Zvětšení velikosti písma, tzv. dynamické písmo, ovšem neznamená, že veškeré texty budou vyvedeny touto nastavenou velikostí. Záleží především na vývojářích, kteří u konkrétních textových oblastí tuto funkci v aplikacích povolí.

Jak už v mnoha článcích bylo zmíněno, prošel iOS ve své sedmé verzi grafickou proměnou, která spočívá především v pročištění rozhraní od zbytečných ozdob, od tzv. skeumorfismu. Přesto se nejedná o tak plochý design, jenž je typický pro moderní dotykové rozhraní Windows. iOS 7 efektně pracuje s prostorem a vrstvením poloprůhledných ploch na sebe. Rovněž plně využívá displejů s vysokým rozlišením, kterými zařízení od firmy Apple disponují, a používá písmo s tenkými linkami. Jelikož skutečně nové prostředí je světlejší a má jemnější kontury, přináší to i určité obtíže v přístupnosti pro zrakově postižené.

Nicméně nebyl by to Apple, kdyby si nebyl vědom těchto omezení a nenabídl uživatelům možnosti, jak si grafický vzhled přizpůsobit. Odmyslíme-li si v předchozím odstavci zmíněnou funkci Velikost textu, jedná se o podsekce Tučný text, Vyšší kontrast a Omezit pohyb, vše v nastavení v sekci Zpřístupnění. Zatímco funkce Tučný text kompenzuje velikost fontů, snižuje funkce Vyšší kontrast průhlednost pozadí. Za pozornost stojí i tajemně znějící název Omezit pohyb, za nímž se skrývá funkce pozadí s paralaxním efektem. Je-li pozadí větší než displej, posouvá se v závislosti na detekovaných pohybech zařízení, i když ovládací prvky v popředí zůstávají na svém místě. Tento zajímavý efekt může přesto slabozrakým působit potíže a nevidomým pro změnu je srdečně lhostejný. De facto jen spotřebovává energii z baterie při přepočítávání pozice pozadí, proto je pro tyto uživatele vhodnější, aby tento efekt vypnuli.

Související odkazy

středa 7. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 1. díl

Tento článek si klade za cíl seznámit s novými funkcemi operačního systému iOS 7, jež je určen pro mobilní zařízení firmy Apple, a připravit zejména uživatele asistivních funkcí iOS na změny ještě před oficiálním vydáním. Jelikož tento článek byl psán v době, kdy probíhalo ještě testování v okruhu registrovaných vývojářů, mohou se ve finální verzi některé zde prezentované informace s jistou pravděpodobností lišit. Rovněž zde nejsou obsaženy informace týkající se chyb v beta verzích iOS 7, tedy i v jeho asistivních funkcích, protože lze očekávat, že existující problémy budou ve finální verzi opraveny. Dalším důvodem je fakt, že testeři uzavírají s firmou Apple v rámci vývojářského programu smlouvu Non Disclosure Agreement, která testery zavazuje k tomu, aby chyby hlásili přímo firmě Apple a nepropírali je tak říkajíc na veřejnosti. Dosti ovšem obecných informací a zaměřme se na detaily, které v iOS 7 z hlediska nevidomého uživatele stojí za pozornost.

VoiceOver

Začněme pro nás tím nejexponovanějším a to odečítací funkcí VoiceOver. Na první dojem se zdá, že se nic prakticky nezměnilo, tedy až do doby, dokud si neprohlédneme nastavení VoiceOveru v aplikaci Nastavení. Už příjemné je to, že sekce Zpřístupnění se jinak v rozvláčné kategorii Obecné přesunula z předposledního místa blíže k začátku. Můžeme si povšimnout, že i v samotné sekci Zpřístupnění došlo ke změnám, ale o nich se zmíníme později a zamíříme nyní přímo do podsekce VoiceOver.

Funkce Rotoru

Nově lze nezávisle na ztlumení všech zvuků zapínat a vypínat zvukovou signalizaci VoiceOveru, do níž patří např. dotek na položce, zalomení při posuvu, aktualizace obrazovky,apod. Tyto zvuky je možno potlačit přepnutím tlačítka Používat zvukové efekty v nastavení VoiceOveru nebo operativněji kdekoli v rotoru po přeladění na volbu Zvuky a vertikálním šviháním jedním prstem. Předpokladem této funkčnosti je samozřejmě povolení volby Zvuky v nastavení rotoru.

Pod tlačítkem Rotor v nastavení VoiceOveru se též skrývá další z nových voleb, jejíž užitečnost budoucnost ještě ukáže. Jedná se o funkci Rukopis, která je přístupná při aktivním textovém vstupu po zaškrtnutí odpovídajícího prvku ve volbách rotoru. Prakticky to funguje tak, že po přeladění rotoru na volbu rukopis lze kdekoli kreslením na displej zadávat jednotlivé znaky. Po každém znaku je nutné vždy prst zdvihnout a VoiceOver oznámí, jaký znak byl rozpoznán. Tento způsob zadávání textu jistě nemá ambici nahradit dotykovou klávesnici, ale může být alternativou pro uživatele, kterým činí problém zaměřit určitý znak na klávesnici mezi mnoha dalšími klávesami.

Již ve verzi iOS 5.0 mohli běžní uživatelé v textu vyhledávat definice označených slov. Až však nyní tuto funkci mohou používat uživatelé VoiceOveru. Nejprve je třeba slovo, popř. sousloví, označit obvyklým gestem rozevírajících se dvou prstů, případně pod volbou rotoru Upravit použít příkaz Vybrat vše. Jestliže je něco označeno, je nově ve volbě rotoru Upravit dostupný příkaz Definovat. Po jeho aktivaci poklepáním se zobrazí obrazovka, jež obsahuje definici termínu. Vždy se ve výpisu nachází název termínu, v jakém jazyce se nachází a co znamená. Česká slova podle provedených testů ovšem slovník neobsahuje, protože zatímco na slovo "tygr" se žádná definice nenalezne, pro "tiger" se vypíší dvě definice pro angličtinu a jedna pro japonštinu. Přestože na česká slova okamžitou odpověď nelze získat, nabízí tato obrazovka na svém konci tlačítka pro vyhledání termínu na webu (tj. Googlem) nebo na Wikipedii, což i tak může ušetřit čas s otevíráním safari a zadáváním termínů do určeného editačního pole.

V iOS 7 ještě více VoiceOver v rotoru posiluje význam volby Akce tím, že přidává další příkazy, které jsou tímto způsobem dostupné. Pokud je tedy zaměřena položka nabízející nejen výchozí akci poklepáním, ale i další funkce, které se s vypnutým VoiceOverem obvykle objeví při přejetí položky prstem, přeladí se rotor automaticky na volbu Akce. Šviháním nahoru a dolů lze zvolit akci/příkaz a poklepáním jej aktivovat. Např. aplikace Mail nově umožňuje odpovědět na zprávu bez jejího vlastního otevření a to díky právě příkazu Další, jenž přibyl do volby rotoru Akce k příkazům AKtivovat položku a Archivovat. Analogickým způsobem můžeme určit v přepínači aplikací, zda si přejeme poklepáním aplikaci otevřít či zavřít.

Hlasový výstup

Kromě toho, že sedmá verze iOS k úlevě všech českých uživatelů VoiceOveru přináší opravu nedočítaných slov v českém hlase, přichází též s konceptem standardních a kompaktních hlasů. Tato možnost volby mezi dvěma kvalitami je známa již od systému OS X 10.7 Lion pro počítače Mac. Nyní je tedy možno kromě kompaktních verzí hlasů, jež jsou u podporovaných jazyků automatickou součástí iOS, doinstalovat standardní verze hlasů skrze obrazovku Jazyky a dialekty v nastavení VoiceOveru. Tato obrazovka de facto nahrazuje jazykový rotor z předchozích verzí iOS, proto pokud seznam na obrazovce Jazyky a dialekty obsahuje alespoň jeden jazyk, zpřístupní se i volba rotoru Jazyk, pomocí níž lze přepínat napevno mezi vybranými jazyky nebo zvolit výchozí jazyk.

Ve výchozím stavu probíhá automatická detekce použitého jazyka textu. Nově ovšem navíc každý z přidaných jazyků na obrazovce Jazyky a dialekty má při sobě tlačítko Více informací, po jehož aktivaci lze určit jednak individuální rychlost čtení pro tento jazyk a jednak zapnout přepínací tlačítko Zvýšená kvalita hlasu. Pokud je poklepáním tlačítko Zvýšená kvalita hlasu přepnuto do polohy zapnuto a v zařízení není přítomna plná verze konkrétního hlasu, stáhne se a ubere pro jeden jazyk něco přes 200 MB z prostoru vnitřní paměti zařízení. Při přepnutí jazyka na již staženou plnou verzi hlasu se změna kvality projeví. Pokud se tak nestane, je nutno ještě překontrolovat stav přepínacího tlačítka Použít kompaktní hlas v podsekci nastavení VoiceOveru, zda je v poloze vypnuto. Pro češtinu je praktický přínos v tom, že kromě "uhlazené" Zuzany kompakt je k dispozici i "úsečnější" Zuzana, jak ji dlouhé roky známe z jiných platforem.

Zatímco v nastavení VoiceOveru bylo možné dříve zapnout hláskování znaků, aby byly písmena čtena jako slova při čtení po znacích, lze nyní určit, zda se hláskování má vypnout, zapnout nebo zda má být čteno nejen písmeno, ale po odmlce i slovní ekvivalent písmene. V minulosti hláskování pro češtinu nefungovalo, avšak toto v iOS 7 je již opraveno, mimo jiné i díky našemu nahlášení ve vývojářském centru Apple.

Autorem článku je Roman Kabelka.

pondělí 8. července 2013

iBooks - čítanie vždy po ruke

Radi čítate? Venujete sa čítaniu na cestách? Práve pre Vás je určená aplikácia iBooks.

Ako začať?

Apple pre svoje zariadenia vytvoril aplikáciu iBooks, ktorú si najprv musíme stiahnuť z App Store. Aplikácia je bezplatná, a preto si myslím, že by nemala chýbať v žiadnom iOs zariadení. IBooks bez problémov funguje tak aj na iPhone a tiež aj na iPade. Dokáže pracovať s formátmi .epub alebo .pdf. V prvom momente by sa mohlo zdať, že nemá pre nás väčšieho významu, ale prerobenie si textu do formátu .epub nie je žiadnym problémom. Navyše sa dajú knihy kupovať priamo cez obchod Apple.

Prvé spustenie

Ak sme si aplikáciu už stiahli a nainštalovali, tak sa môžeme pustiť do jej prezerania. Po otvorení aplikácie uvidíme nasledovné položky: v ľavom rohu je tlačidlo Obchod, ktoré slúži na prístup do Apple obchodu, kde si môžeme kúpiť knižky. Hneď vedľa je tlačidlo Zbierky, ktorým si určujeme, či sa chceme dostať do zoznamu našich knižiek vo formáte .epub, alebo .pdf. Tiež si môžeme vytvoriť aj samostatné zbierky, kde si budeme premiestňovať naše dokumenty alebo knihy. Po ďalšom švihnutí prsta sa dostávame k informácii, kde nám VoiceOver prečíta, akú zložku máme vybranú.

Po nasledovnom švihnutí sa dozvieme, ktorú z dvoch možností zobrazenia máme vybranú, či zobrazenie Mriežka, kde sú tituly zoradené v tabuľke, alebo zobrazenie Zoznam, kde máme tituly priamo pod sebou. Samozrejme, že toto zobrazenie si tu môžeme aj meniť.

Nasleduje tlačidlo upraviť, kde môžeme knihy presúvať, mazať a pod.

Ako ďalšia položka je pole hľadania. Tu hľadáme v tituloch, ktoré máme v danej knižnici.

Pridávanie knižiek

Do iBooks môžeme knihy pridávať rôznymi spôsobmi. Či už ako prílohu emailu, z ktoréhokoľvek internetového úložiska, alebo priamo zakúpením v obchode App Store. Kniha sa pridá do aplikácie, kde si ju môžeme priamo čítať, alebo si takto vytvoríme zbierku kníh, ktoré si budeme čítať neskôr.

Ako som už vyššie písal, tak aplikácia podporuje formát .epub, ktorý je veľmi dobrý na čítanie. Jedná sa o formát tzv. otvorených kníh, ktorý bol oficiálne schválený v septembri roku 2007 a používa ho väčšina elektronických čítačiek.

Samostatné vytváranie .epub súborov

Ak máme prístup k rôznym knižniciam, alebo si vieme texty zohnať v inej podobe ako je .epub, tak nie je nič jednoduchšie, ako si formát .epub sami vytvoriť. Je viacero spôsobov na vytváranie tohto formátu, no mne sa osvedčila služba 2epubconverter.com. Na adrese: www.2epub.com si nájdeme tlačidlo Prehľadávať, následne sa nám otvorí zoznam našich dokumentov na počítači, kde si vyberieme ten súbor, ktorý chceme konvertovať a dáme Enter. Súbor sa nám tak označí. Takto si môžeme vybrať aj viacero súborov naraz, najviac tuším ale len päť. Následne sa tabulátorom premiestnime na odkaz Upload files, kde opäť stlačíme Enter. Súbory sa nahrajú na server. Následne si nájdeme editačné pole, kde zadáme postupne názov knihy, tiež autora a následne kódovanie, ja toto pole nechávam tak, ako je a zatiaľ som nemal žiaden problém pri čítaní. Následne prechádzame na odkaz Convert files to epub a začína sa samotný proces konverzie.

Ako tretí krok je samotné stiahnutie súborov, ktoré sme vytvorili. Máme možnosti, či si súbory chceme stiahnuť priamo, alebo ako .zip súbor. Ja skôr používam druhú možnosť. Potom už stačí len súbor rozbaliť a knižky naimportovať priamo do iBooks. Samozrejme sú aj ďalšie spôsoby konverzie, no mne sa tento osvedčil a používam ho najčastejšie.

Prvé čítanie

Ak už v iBooks máme niečo na čítanie, tak by stálo aj za to pozrieť sa na to, že čo to tam vlastne je. Otvoríme si iBooks a v zozname, ak teda nemáme už nič rozčítané, si vyberieme knižku, ktorú chceme čítať. Spravíme to tak, že si knižku v zozname vyberieme a následne na nej dvakrát poklepeme. Otvorí sa nám tak samotná knižka.

Rozloženie prvkov pri čítaní

Pri otvorenej knižky máme na displeji nasledovné možnosti. Na ľavej strane sa nachádza tlačidlo Knižnica, po stlačení ktorého sa dostaneme do našej knižnice, kde máme importované, alebo zakúpené knižky. Hneď vedľa tohto tlačidla je tlačidlo s popisom Tabuľka obsahu. Týmto tlačidlom sa dostaneme do obsahu samotnej knihy, ktorý popíšem neskôr. Následným ďalším švihnutím sa dostávame na názov samotnej knižky. Ďalej je tlačidlo Vzhľad, kde môžeme voliť veľkosť písma a následne tlačidlo pre vyhľadávanie v knihe. Posledným tlačidlom v hornej rade, teda nad textom samotnej knihy je tlačidlo na pridanie záložky do knihy. Po ďalšom švihnutí, alebo prejdení nižšie po displeji sa dostávame k samotnému obsahu knižky, ktorý môžeme začať čítať a to spravíme tak, že buď od daného miesta švihneme dvoma prstami nadol, alebo ak chceme čítať od začiatku strany, tak švihneme dvoma prstami nahor. Čítanie sa spustí a pokračuje aj na nasledovnú stranu až do doby, pokiaľ ho neprerušíme klepnutím dvoma prstami kdekoľvek na displej. Pri prechode medzi stranami knihy sa ozve špecifický zvuk.

V spodnej časti displeja sa nachádzajú ďalšie možnosti, ako sú: číslo strany posúvateľné tlačidlo, tu si môžeme nastaviť požadované číslo strany a to tak, že ak sa dostaneme na toto posúvateľné tlačidlo, tak budeme švihať jedným prstom buď nahor, alebo nadol pre zmenu čísla strany. Hneď vedľa je informácia, na ktorej strane sa práve nachádzame a po nasledovnom švihnutí prsta doprava sa dostaneme na informáciu o počte zostávajúcich strán v danej kapitole. V prípade, ak máme spravenú knižku podľa kapitol, tak je to skvelý spôsob na zistenie, koľko strán zostáva do konca danej kapitoly.

Veľmi užitočný obsah

Ak máme knižku správne vytvorenú a mysleli sme aj na samotný obsah pre lepšie pohybovanie sa po názvoch kapitol a ich samotné zobrazenie, môžeme sa tak presúvať bez problémov po názvoch kapitol, teda presunúť sa na danú kapitolu bez najväčších problémov. K tejto činnosti nám slúži tlačidlo Tabuľka obsahu. Po poklepaní na tomto tlačidle sa automaticky toto zmení na tlačidlo Pokračovať. Hneď vedľa neho je vypísaný názov knižky a nasleduje tlačidlo Akcie, ktoré slúži na zdieľanie, kopírovanie a pod. Následne máme tabuľku, kde sú nasledovné možnosti. Ako označená časť je obsah, ďalej možnosť Záložky a nasleduje možnosť Poznámky. Po ďalšom švihnutí prsta sa dostávame k samotnému obsahu. Ak si vyberieme určitú kapitolu, stačí na jej názve len poklepať a automaticky sa presúvame na jej časť a môžeme začať čítať. V prípade, ak sme si chceli len pozrieť samotný obsah, tak stlačíme tlačidlo Pokračovať a bez akejkoľvek zmeny môžeme pokračovať v čítaní.

Zvýraznenie a poznámky sú skvelé

Aplikácia iBooks nie je len na jednoduché čítanie, ale aj na robenie si poznámok k danému textu. Je to skvelé v prípade, ak nás kniha zaujme a potrebujeme si rýchlo v knižke niečo poznačiť, alebo zvýrazniť s poznámkou. Spravíme to tak, že na slove, ktoré nás zaujalo dvakrát poklepeme a tak sa dostávame do nasledovných možností, ako sú hľadanie definície slova, alebo pridania poznámky. Venujme sa teraz poznámke a tak zvolíme túto možnosť. K danému výberu si môžeme pridať aj textovú poznámku pre lepšie pochopenie textu. Takýchto poznámok si môžeme v jednej knižke spraviť veľmi veľa a pohodlne sa medzi nimi prepínať. Ako na to? Jednoducho, vyberieme si obsah a následne sa prepneme na záložku poznámky, kde uvidíme všetky naše poznámky knihy aj s číslom strany, kde sme si ich poznačili. Jednoduchým poklepaním na poznámke sa na ňu prepneme, teda aj na číslo strany, kde sme si ju poznačili.

Záložky

Ak nechceme využívať možnosť poznámok, ale len si označiť určitú stranu v rozčítanej knižke záložkou, tak to môžeme spraviť tak, že si v pravom hornom rohu nájdeme tlačidlo Pridať záložku. V pridaných záložkách sa potom prepíname presne ako v poznámkach, len s tým rozdielom, že si na miesto poznámok vyberieme záložky. Záložiek si tiež v knihe môžeme pridávať nespočetné množstvo.

Vyhľadávanie

Skvelou časťou je vyhľadávanie v texte. Hneď vedľa tlačidla na pridanie záložky, ale smerom doľava je tlačidlo na vyhľadávanie. Po poklepaní na toto tlačidlo sa otvorí editačné pole, kde môžeme napísať vyhľadávaný text, alebo číslo strany, na ktorú sa chceme prepnúť. Tiež môžeme priamo z tejto časti hľadať na Wikipedii, alebo priamo na internete.

Záverom

Aplikácia iBooks je skvelá na čítanie, ale nie len to. Môžeme si pomocou nej robiť poznámky v texte, označovať rôzne pasáže textu a pod. Nepomôže to len pri samotnom čítaní, ale aj pri učení sa daného textu, alebo prípravu ďalšieho materiálu. Skvelé na tomto programe je tiež to, že ak čítanie prerušíme a zatvoríme aplikáciu, tak si iBooks zapamätá presne miesto, kde sme pri čítaní skončili. Takto môžeme mať rozčítané väčšie množstvo knižiek a nestratíme sa v nich.

Aplikáciu odporúčam či už čitateľským nadšencom, alebo tým, ktorí si potrebujú robiť poznámky z istého textu pre jeho neskoršie spracovanie.

Autorem článku je Peter Gombárik.

Videoukázka práce s iBooks poslepu

pátek 28. června 2013

Zpřístupnění slovníků Lingea Lexicon 5

Jednou z užitečných aplikací, jejíž přístupnost ale bohužel pokulhává, je aplikace Lingea Lexicon. Proto jsme se (=Středisko Teiresiás a GALOP sro.) rozhodli připravit sadu skriptů pro její dozvučení tak, aby s touto aplikaci mohli samostatně a efektivně pracovat i uživatelé screen readeru JAWS.

Skripty jsou určeny pro odečítací program JAWS verze 8 a vyšší, svou koncepcí navazují na skripty pro Lingea Lexicon 2002 a mimo jiné nabízejí:

 • zpřístupnění okna s výkladem hledaného hesla,
 • automatické čtení okna s výkladem,
 • zpřístupnění karet navigačního panelu,
 • zpřístupnění okna s tvaroslovím,
 • informaci o původu hesla.

Informace o tom, co vše je pomocí skriptů zpřístupněno a jak je lze používat, jsou k dispozici v nápovědě ke skriptům.

K lepšímu uživatelskému prožitku přispívá také to, že skripty už není nutné ručně kopírovat do odpovídající složky, ale nově je možné je pohodlně nainstalovat prostřednictvím instalačního programu. Ten je k dispozici na adrese www.galop.cz/beta/JXLL5v086.exe.

Skripty prozatím nabízíme jako veřejnou betu, pokud narazíte na nějaký problém či budete mít nápad, jak skripty ještě vylepšit, napište mi. Děkuji.

čtvrtek 23. května 2013

Flexibilní web – jak se zbavit balastu sociálních sítí a reklam

Odečítač obrazovky JAWS ve verzi 14 přišel s funkcí, která v přístupnosti hodně pomůže. Flexibilní web, jak se funkce nazývá, umožňuje na webových stránkách skrývat různé rušivé prvky. S rozmachem sociálních sítí je jich nad míru. Všichni dnes mohou článek „lajkovat“, „tweetovat“, sdílet a kdo ví, co s ním lze kromě přečtení ještě dělat. A to nemluvím o reklamě. Toto vše je většinou balast, přes který se zrakově postižený uživatel musí nějak „prokousat“, aby se dostal k podstatě načtené stránky.

Je pravda, že kupříkladu JAWS disponuje funkcí, která umožňuje skočit na konec rámce či jiného aktuálního prvku. Ale když to máte udělat od nadpisu článku k jeho obsahu třikrát a v průběhu článku třeba ještě několikrát, je to velmi otravné.

Flexibilní web nás tohoto zbavuje. Člověk, který čte informace očima, nepotřebné části prostě rychle přeskočí. Uživatelé JAWS mohou od verze 14 nepotřebné rámce, flashe apod. skrýt tak, že jim při prohlížení webu nepřekáží.

Kamarádka mě v poslední době zásobovala odkazy na články z Reflex.cz. S Funkcí flexibilní web mi z toho konečně nevstávají vlasy hrůzou. Při načtení stránky se běžně stane, že vyskočí i 11 sociálních a reklamních rámců a k tomu nějaké ty reklamy ve Flashi.

Jak se jich zbavit?

Kurzorem se postavím na prvek, se kterým se již na webu nechci potkat, kupříkladu rámec Facebooku. Skupinovou zkratkou JAWSKey+mezerník, X vyvolám průvodce. Ten mi v prvním kroku dává na výběr mezi vytvořením nové úpravy a prací s již existujícími. V druhém kroku volím, zda chci daný prvek skrýt či od něj má JAWS při načtení stránky začít číst. Možnost čtení od daného prvku se hodí v situaci, kdy uživatel například chce, aby JAWS četl od prvního nadpisu úrovně jedna na dané stránce – což může být třeba nadpis článku.

Volím tedy skrytí a jdu dál.

Následující dialog umožní výběr prvku, kterého se skrytí týká. Volím Rámec Facebook a postupuji k dalšímu kroku. Zde se volí konkrétní úprava. Mohu zde například vybrat, zda se to týká prvního rámce na stránce, všech rámců, rámce Facebooku atd. Volím tedy „Skrýt všechny prvky typu rámec s text: "Facebook"“. To znamená, že na stránce nebude zobrazen jediný rámec, který má v názvu Facebook.

Volím „Dokončit“ a úprava je vytvořena.

V tuto chvíli je ovšem nastavena jen dočasně. Pokud stránku opustím, budu JAWSem dotázán, zda chci změnu uložit jako pravidlo. Tuto situaci mohu vyvolat i přes průvodce. Platnost pravidla pak mohu nastavit jen pro aktuální stránku, pro aktuální doménu či obecně. U Facebooku určitě zvolím obecnou platnost, abych vše nemusel nastavovat i na dalších webech.

Když vše zopakuji pro Twitter, Google Plus, Google reklamu atd., stane se i pro mě čtení na Reflex.cz snesitelné (nemluvím o obsahu ;).

Průvodce mi samozřejmě umožňuje pravidla přidávat, odstraňovat, přejmenovávat a jinak upravovat.

Aby uživatel věděl, že na aktuálně načtenou stránku je aplikováno pravidlo flexibilního webu, je na to JAWSem upozorněn specifickým zvukem.

Co k tomu dodat...

Už mě dlouho nějaká funkce odečítače obrazovky nepotěšila tak jako právě flexibilní web. Všem uživatelům ji mohu určitě doporučit. Bude se Vám číst o mnoho pohodlněji a rychleji.

Autorem článku je Michal Jelínek.

Související odkazy

sobota 18. května 2013

Veřejné beta testování lokalizované verze screen readeru JAWS 14

Dnešním dnem spouštíme veřejné beta testování lokalizované verze odečítacího programu JAWS 14. Odkazy na instalační soubory a formulář pro nahlášení případných chyb najdete na adrese www.galop.cz/jaws14beta.

Všemi relevantními podněty se s kolegy budeme zabývat a pokusíme se je zohlednit při vydání finální české verze JAWS 14, jež by měla následovat během několika týdnů.

Kromě desítek drobných vylepšení obsahuje nová verze JAWSu řadu užitečných novinek jako je například funkce Flexibilní web, podpora pro Windows 8 a syntezátor Vocalizer Direct, rozšíření funkce Korektor či vylepšená podpora standardu ARIA. Detaily najdete na stránce Novinky v aplikaci JAWS 14.

Český JAWS verze 14 podporuje všechny 32bitové edice operačních systémů Windows (XP, Vista, 7, 8) a rovněž všechny 64bitové edice Windows 7 a Windows 8. Stejně jako u verze 13 probíhá instalace v jednom kroku, součástí instalace je i Hlasový výstup HLAS pro JAWS/MAGic, takže pro instalaci na čistý počítač připojený k Internetu teoreticky stačí stáhnout a nainstalovat jeden jediný soubor.

Máte-li v počítači nainstalováno anglické vydání verze 14, je nutné je z počítače odinstalovat (včetně komponenty "Freedom Scientific Talking Installer 14") před instalací českého vydání.

Chcete-li s verzí 14 používat WinTalker Voice, Elišku či Zuzanu, je dobré tyto syntezátory nainstalovat ještě před instalací JAWSu, budou pak pro ně automaticky vytvořeny příslušné hlasové profily (přesný výčet podporovaných verzí a další technické detaily). Nově je nyní po instalaci jako výchozí syntezátor nastavena Zuzana (byla-li nainstalována), pro přepnutí na jiný hlasový profil můžete použít standardní klávesovou zkratku JAWSKey+Ctrl+eS.

Nové hlasy syntezátoru Vocalizer Direct si můžete stáhnout ze stránky Vocalizer Direct Voices.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv je Hlasový výstup HLAS pro JAWS/MAGic instalován spolu s JAWSem, licencován je i nadále samostatně. V rámci ukázkové verze JAWSu pracuje HLAS bez nutnosti aktivace, pro provoz s plnou verzí JAWSu je nutné HLAS samostatně autorizovat pomocí aktivačního čísla, které si mohou uživatelé platné licence Hlasového výstupu HLAS (SAPI varianta) vyžádat vyžádat pomocí webového formuláře na adrese www.galop.cz/registrace/hlas Dříve vydaná aktivační čísla jsou již v programu obsažena a není je nutno ručně zadávat.

Příjemnou práci s novou verzí JAWSu ;)

sobota 16. února 2013

Praktické příklady implementace WAI-ARIA

Pravidelným čtenářům mého blogu jistě není metodika WAI-ARIA neznámá.

Ve čtvrtek jsem na konferenci ULD 2013 měl o přístupnosti HTML5 a WAI-ARIA workshop (ještě o něm napíšu), na které mně jeden z účastníků doporučil stránku s praktickými příklady, kterou jsem doposud neznal. Stránka se jmenuje velmi jednoduše - ARIA Examples - a je na ní spousta příkladů, ke kterým jsou k dispozici i zdrojové kódy. U některých příkladů je také možné měnit jednotlivé hodnoty a sledovat, jak se změny projeví na výsledku.

Pokud byste si je chtěli vyzkoušet v praxi, tak je třeba použít prohlížeč a screen reader, které specifikaci WAI-ARIA podporují. Osobně doporučuji kombinaci Mozilla Firefox a screen reader JAWS.

neděle 10. února 2013

Alt="", nebo Alt="{mezera}"?

To, že mají mít obrázky alternativní textové popisky, je známá věc. Pokud je obrázek dekorativní, je vhodné nechat atribut alt prázdný. Ale opravdu prázdný, tzn. nedávat do něj ani mezeru.

Je to proto, že grafický prvek, jehož atribut alt je prázdný (neobsahuje žádný znak), odečítače obrazovky zcela ignorují (tzn. uživatel vůbec neví, že se na stránce takový grafický prvek vyskytuje). A to je přesně to, co v takovém případě potřebujeme.

Pokud bychom do atributu alt vložili mezeru, pak některé screen readery budou uživatele v takovém případě o tomto grafickém objektu informovat slovem grafika, které se standardně používá právě jako upozornění na grafický prvek. Což není v danou chvíli žádoucí a uživatele to může spíše mást, jelikož už nedostane informaci o tom, co že je to za grafiku.

Jednoduchá rada tedy zní - pokud chcete, aby screen reader grafický prvek ignoroval se vším všudy (což je v případě dekorativní grafiky ideální varianta), nechte atribut alt opravdu prázdný (alt="") a nedávejte do něj ani mezeru.

Příklady

 • <img src="foto.jpg" alt="Popisek fotky."> - v tomto případě screen reader uživateli řekne grafika a přečte obsah atributu alt.
 • <img src="foto.jpg" alt=" "> - v tomto případě screen reader informuje o přítomnosti obrázku slovem grafika.
 • <img src="foto.jpg" alt=""> - v tomto případě je grafický prvek screen readerem zcela ignorován.

Související odkazy

úterý 15. ledna 2013

Web s výsledky voleb je přístupný i pro nevidomé

V souvislosti s právě probíhajícími volbami určitě není od věci připomenout, že s jejich výsledky, prezentovanými na volebním serveru ČSÚ www.volby.cz, se mohou bez problémů seznámit i nevidomí uživatelé.

Možná si říkáte, co je na tom tak zvláštního - web jako web. Tabulková data jsou ale pro nevidomé uživatele obzvlášť problematická. Nevidomí uživatelé pracují s webem lineárně, což interpretaci křížově závislých dat, která obvykle v tabulce nacházíme, poměrně ztěžuje. Lineární způsob práce vyplývá ze zdravotního postižení a použité asistivní technologie (speciální software či hardware, který pomáhá uživatelům s handicapem při práci s webem a počítačem).

Jak z toho ven?

To, jak moc bude pro nevidomého uživatele tabulka přístupná a použitelná, závisí na dvou věcech:

 • použité asistivní technologii,
 • způsobu, jakým je tabulka vytvořena.

(A pak i na tom, jak dobře umí svou asistivní technologii ovládat, jaké má zkušenosti s prací s webem, atp. - ale do toho zabředávat nebudeme.)

Zatímco použitou asistivní technologii nejsme schopni jako autoři stránky ovlivnit, způsob, jakým je tabulka vytvořena, ano. Samozřejmě platí, že čím kvalitnější screen reader uživatel použije, tím lépe se mu bude s tabulkami pracovat. Velmi propracovanou a robustní podporu práce s tabulkami má například screen reader JAWS.

Pokud chceme vytvořit přístupnou tabulku, tak musíme myslet především na to,

 • abychom do každé buňky daly pouze informace, které spolu logicky souvisí,
 • aby tabulka dávala smysl při čtení zleva doprava.
 • aby řádky a sloupce měly korektně definovaná záhlaví pomocí elementu th
 • aby u buněk, která mají vícenásobná záhlaví, byla tato záhlaví korektně svázána s buňkou pomocí id a headers.

Toto všechno (a řadu dalších zpřístupnění) na webu volby.cz najdeme.

Když v sobotu Bob Marvan tweetnul, že nepřehlednější souhrn výsledků voleb má ČT24, reagoval mu na to Pavel Ondra odkazem na tabulku Výsledek volby na webu volby.cz. Osobně mě to potěšilo, protože na zpřístupnění webu s výsledky voleb dlouhodobě spolupracujeme, takže jsem rád, že naše práce nepřichází vniveč a že na tento web chodí i uživatelé s těžkým postižením zraku. Proto jsem Pavla požádal o stručný komentář, jak se mu s tabulkami na volby.cz pracuje.

Tabulky jsou z mého pohledu jedna z nejzapeklitějších věcí, se kterou se člověk může při práci s dokumenty potkat. Pokud mám před sebou plynulý text, dokáži se v něm zorientovat takřka hned. S tabulkami je to o něco těžší, nejsou orientovány jen vertikálně zhora dolů, ale i horizontálně zprava doleva. Proto mi vždy chvíli trvá, než se v tabulce zorientuji a dokáži přesně vědět, co která informace znamená a k čemu se co vztahuje.
Tabulky na volby.cz patří k těm, se kterými jsem měl problémy minimální. Jsou navrženy srozumitelně a jednoduše. Mohl jsem si tak včera velice rychle zjistit, jak na tom jednotliví kandidáti jsou a kolik mají hlasů či kolik procent voličů je volilo. Nikde žádná zbytečná grafika a podobně. A když jsem se v tabulce potřeboval napoprvé zorientovat, pomohla mi funkce odečítače, pomocí které si můžu nastavit vyčítání popisků pro jednotlivé údaje, např. že ve třetím sloupci jsou strany, které kandidáty navrhly a podobně.

Videoukázka

Jak lze s tabulkami na webu volby.cz pracovat pomocí screen readeru, ukazuje na následujícím videu Roman Kabelka.

Prezentace zpřístupnění webu s výsledky voleb

Pokud vás zpřístupnění webu s výsledky voleb zaujalo, můžete si poslechnout audio záznam nebo prohlédnout slajdy z prezentace této tématiky na Semináři k 10 letům projektu Blind Friendly Web, kterou připravili Petr Gregor a Jaroslav Hošek z firmy Orsia.

pátek 28. prosince 2012

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 9. díl

Editace textu a přepínání kontextů

Dnes dokončíme práci s textem a řekneme si zejména to, jak text pohotově editovat. V druhé polovině si potom představíme nabídky VoiceOveru pro přepínání aplikací a oken a související systémové klávesové zkratky.

Vyčítání pozice v textu

Vraťme se ještě k tomu, jak VoiceOver popisuje pozici textového kurzoru, pokud VoiceOver kurzor či fokus ukazují na textové pole. V hlášení o pozici je zejména zmíněno, v rámci kterého slova se kurzor nachází, za kterým znakem je umístěn, popř. nachází-li se na začátku nebo konci textu. V případě, že úsek textu je označený nebo je označený celý text, je to VoiceOverem příslušně okomentováno. Máme tak k dispozici poměrně stručnou a vyčerpávající zprávu o tom, kde se v textu nacházíme. Jestliže nám toto hlášení nestačí, nabízí VoiceOver příkazy umožňující vyčíst příslušný úsek textu, v němž se VoiceOver kurzor nachází. Opět, protože standardně VoiceOver kurzor sleduje textový kurzor, budeme to pro lepší pochopení brát tak, že vyčítají tyto příkazy de facto okolí textového kurzoru.

Klávesová zkratka
Popis
VO+C
Přečíst znak zaměřený VoiceOver kurzorem
VO+C,C
Přečíst foneticky znak zaměřený VoiceOver kurzorem
VO+W
Přečíst slovo zaměřené VoiceOver kurzorem
VO+W,W
Vyhláskovat slovo zaměřené VoiceOver kurzorem
VO+W,W,W
Vyhláskovat foneticky slovo zaměřené VoiceOver kurzorem
VO+S
Přečíst větu, v níž se nachází VoiceOver kurzor
VO+L
Přečíst řádek, na němž se nachází VoiceOver kurzor
VO+P
Přečíst odstavec, v němž se nachází VoiceOver kurzor
VO+B
Spustit plynulé čtení celého textu, v němž se nachází VoiceOver kurzor
VO+A
Spustit plynulé čtení od aktuální pozice VoiceOver kurzoru až do konce textu
Ctrl
Zastavit čtení, popř. i pohyb VoiceOver kurzoru při plynulém čtení

Pro lepší pochopení je vhodné na tomto místě zmínit ještě několik poznámek k uvedeným příkazům:

 • Všechny uvedené příkazy kromě posledních tří nijak nepohybují s textovým nebo VoiceOver kurzorem.
 • Znak pod kurzorem je čten v závislosti na tom, zda je nastavená volba VoiceOveru, zda číst znak, přes který přechází kurzor, nebo znak vpravo od kurzoru.
 • Slovem je myšlen sled znaků skládající se pouze z písmen a číslic. Větou je myšlen takový text, který začíná velkým písmenem a končí tečkou, při čemž slovo následující za tečkou musí mít první písmeno velké.
 • Odstavcem je myšlen úsek textu nacházející se mezi dvěma pevnými konci řádku (stisk Enteru).

Editace textu

Abychom návod k tomu, jak v OS X s VOiceOverem pracovat s textem, měli v základu ucelený, není možné nezmínit editační funkce. V podcastu k minulému dílu jsme si na okraj řekli, že většina nastavení VoiceOveru včetně odezvy klávesnice při psaní je k nalezení v kategorii Podrobnost a zde na kartě Text. To je důvod, abychom možnosti přizpůsobení VoiceOveru našim potřebám při práci s textem hledali právě tam. Na neštěstí není dosud pravý čas na rozbor nastavení VoiceOveru, proto si každý musí toto přizpůsobení vyzkoušet sám.

Klávesa Clear (Backspace) maže znak vlevo od kurzoru a hodí se tak zcela běžně pro opravování právě psaného textu. Není-li na klávesnici klávesa Delete, což jsou v podstatě všechny mobilní klávesnice Apple, používáme pro mazání znaku vpravo od kurzoru FN+Clear. Přidáme-li navíc ke klávesám na mazání Alt, maže se tímto stiskem až k začátku nebo konci slova od umístění kurzoru.

Pohybujeme-li kurzorem klávesovými zkratkami uvedenými v minulém dílu a přistiskneme k nim Shift, rozšiřuje se označený blok textu o úsek, přes který přešel kurzor. VoiceOver vždy přečte úsek textu, o nějž se označený blok rozšířil či zúžil. Pro práci s bloky textu můžeme využít nikoli neznámé příkazy:

Klávesová zkratka
Popis
Smazání bloku a započetí psaní na jeho místo
Provedení příkazu pro pohyb kurzoru od příslušného okraje bloku a zrušení označení
Clear
Vymazání označeného bloku
CMD+X
Vyjmutí označeného bloku do schránky
CMD+C
Zkopírování označeného bloku do schránky
CMD+V
"Vepsání" obsahu schránky na místo kurzoru či označeného bloku

Protože běžně editační pole v dialozích mají svůj celý obsah předoznačen do bloku, vyvolá psaní smazání původního obsahu a započetí psaní nového. Nebo též označený blok textu si můžeme představit jako nafouknutý kurzor, což vysvětluje chování příkazů pro pohyb kurzoru, Je-li něco označeno. Kurzor se totiž přemístí z jednoho z obou okrajů o daný úsek - pohneme-li se zpět vychází z levého okraje a vpřed z pravého, což je odlišné od chování Windows, které vycházejí vždy z levého okraje, tj. počátku označení.

Přepínání aplikací

Jak jsme se zmiňovali v jednom z předchozích dílů, dock je jedním ze způsobů, jak lze přepínat mezi spuštěnými aplikacemi. Protože obzvláště při malém počtu spuštěných aplikací se pro nás, uživatele používající VoiceOver, jeví tento způsob jako méně přehledný, s výhodou využijeme další dvě možnosti.

První z nich je přepínání mezi posledně používanými aplikacemi. Funkce pracuje stejně jak ve WIndows s tím rozdílem, že místo klávesové zkratky Alt+Tab používáme CMD+Tab. Držíme tedy CMD a přistiskáváme Tab tak dlouho, dokud neuslyšíme název spuštěné aplikace, do níž se chceme přepnout. Chceme-li některou z vyslovených aplikací bezprostředně ukončit, není nic snažšího, než k drženému CMD přistisknout Q. Po uvolnění CMD dojde k přepnutí do aplikace, která byla naposledy přečtena.

Naopak při větším počtu spuštěných aplikací, pokud nechceme využít dock, se nám hodí nabídka pro výběr aplikací přístupná přes klávesovou zkratku VO+F1,F1. V nabídce je možné zjistit, která aplikace je aktuálně v popředí a která byla tou předchozí v popředí. Kromě toho každý z názvu aplikace je podnabídka, a tak pokud rozbalíme podnabídku šipkou vpravo, získáme seznam oken, jež k aplikaci náleží. Takto je možné se přepnout nejen do konkrétní aplikace aktivováním příkazu Otevřít aplikaci, ale i do konkrétního okna aplikace.

Drtivá většina oken náleží k nějaké spuštěné aplikaci, můžeme se však setkat s okny, jež k žádné aplikaci nepatří. Výhoda nabídky pro výběr aplikací je právě ta, že dovoluje skrze tuto nabídku VoiceOveru přístup z klávesnice k takovýmto oknům, která se sdružují do podnabídky Systémové dialogy.

Přepínání oken

Každá spuštěná aplikace může mít okno jedno či více, ale i okno žádné, což je oproti Windows rozdíl, jenž nám ze začátku bude připadat zvláštní. V OS X platí, že aplikace je ustanovena již svými aplikačními nabídkami a žádné aplikační okno mít nemusí. Pokud se nám podaří zavřít i to jediné okno, které většina aplikací má, lze vše napravit přes aplikační nabídku okno, kde je možné vybrat, které z oken se má zobrazit.

Aplikace mívající více oken, typicky např. editory dovolují editovat více dokumentů najednou, pak můžeme ovládat pomocí klávesových zkratek na přepínání oken. První z nich je příkaz systému pro přecházení mezi okny klávesovou zkratkou CMD+¨a druhý z nich nabídka VoiceOveru pro přepínání oken pomocí VO+F2,F2. V některých případech je jedno, který ze způsobů použijeme, vyskytují se však případy, kdy nabídka VoiceOveru pro výběr oken je jediným způsobem, jak mezi okny aplikace přepínat. Nestává se to často, ale je nutné na to pamatovat ve chvílích, kdy máme dojem, že by aplikace měla mít více oken. Klávesová zkratka CMD+¨ funguje bezpečně v aplikacích, které nabízí práci s více pohledy či dokumenty - Finder, Mail, Safari ad.

Podcast

V podcastu k dnešnímu dílu si vykopírujeme výpis vyhledávání z Knihovny digitálních dokumentů, upravíme a promažeme vše nepotřebné. Tímto si procvičíme práci s textem a přepínání mezi aplikacemi. Až budeme mít vše hotové, rozhodneme se, že s výsledkem nejsme spokojeni. Vrátíme se tedy k některé z předchozích verzí pomocí funkce procházení verzí v editoru TextEdit, čímž si procvičíme přepínání oken a zopakujeme práci s dialogy.

Podcast ke stažení ve formátu mp3 (14,1 MB)

Autorem článku je Roman Kabelka.

Další díly seriálu

středa 26. prosince 2012

TalkBack a Firefox významně zlepšují přístupnost Androidu

Kromě jednoduché zvětšovací lupy, o které jsem psal nedávno, mají nyní uživatelé Androidu, kteří s ním pracují pomocí asistivní technologie, k dispozici dva další nástroje, usnadňující jeho používání. Rád bych Vás s nimi alespoň krátce seznámil.

Talkback 3.2.1

Aktualizace screen readeru TalkBack doposud spočívaly spíše v opravách bugů a nové funkce byly přidávány jen velmi pozvolna. To se nyní mění a odečítač obrazovky Talkback začíná svým uživatelům přinášet i nové funkce a vylepšení.

Nový TalkBack je k dispozici pro Android 2.2 a vyšší a některé jeho novinky tak mohou využívat i majitelé starších verzí systému.

Co nového TalkBack 3.2.1 přináší? Kromě řady drobných vylepšení jsou to hlavně

 • globální kontextové menu (Global Context Menu), umožňující rychlý přístup k některým funkcím - například zopakování poslední hlášky či k nastavení odečítače TalkBack. K aktivaci globálního kontextového menu slouží dvoufázové gesto, při kterém nejprve švihnete prstem dolů a pak doprava.
 • Funkce plynulého čtení (Full-screen reading menu), nabízející možnost lineárního vyčítání všech položek dostupných na obrazovce zařízení. Menu pro vyčítání obrazovky lze otevřít opět pomocí dvoufázového gesta - tentokrát směrem nahoru a doprava.

Firefox pro mobilní zařízení

Firefox pro mobilní zařízení přináší - zatím pouze v nočních verzích - možnost rychlé navigace na webových stránkách i pro čistě dotyková zařízení. Tu podporuje Firefox již dlouho, ale doposud k ní bylo třeba použít hardwarovou klávesnici. Aktuálně je dostupná rychlá navigace po odkazech, nadpisech, položkách seznamů a formulářových prvcích.

Související odkazy

pátek 21. prosince 2012

Proč bych nerad, aby strukturální HTML5 elementy skončily v propadlišti dějin

K sepsání tohoto příspěvku mě inspiroval skvělý článek Martina Michálka HTML5 strukturální elementy stojí za starou bačkoru. S Martinovým názorem souhlasím, dnes opravdu nemá smysl strukturální HTML5 elementy používat, protože jejich podpora je momentálně nijaká a uživatelům nic nepřináší.

Pokud chceme obsah stránek strukturovat kvůli uživatelům (a přístupnosti), můžeme kromě již snad dostatečně dobře známé techniky viditelných i skrytých nadpisů použít i atribut role z WAI-ARIA. Ten má dostatečnou podporu v prohlížečích i asistivních technologiích a uživatelé tak mohou při jeho použití využívat všech výhod, které jim správně strukturovaná stránka přináší. Tomuto přístupu hraje do karet i to, že WAI-ARIA je dnes součástí HTML5 a lze na ni v případě potřeby odkázat.

Takže to máme vyřešeno a můžeme skončit. Nebo ne? Ne, nemůžeme, protože si myslím, že by strukturování pomocí HTML5 elementů bylo lepší.

V čem vidím výhodu strukturálních HTML5 elementů oproti rolím z WAI-ARIA?

Rozdíl nevidím v technické stránce věci (z hlediska složitosti/jednoduchosti zápisu to vychází +/- stejně), ale spíš v koncepci a v lepším začlenění přístupnosti do tvorby webu.

Při stávajícím řešení přes WAI-ARIA (proti které mimochodem nic nemám a naopak ji propaguji, kudy chodím) je přístupnost vyčleněna nad rámec standardního vývojového cyklu webu. Obvyklá praxe je stále taková, že kodér běžnými postupy vytvoří šablony a teprve pak se stará o přístupnost. Pokud se tedy o ni vůbec stará. A když ano, tak je přístupnost v tomto případě často brána jako "vícepráce", kvůli které si kodér navíc ještě musí doplnit vzdělání a nastudovat další specifikaci. Což jsou věci, které dle mého názoru chuť dělat něco pro přístupnost dost výrazně snižují.

Pokud by se ale místo rolí z WAI-ARIA ujaly HTML5 elementy a měly by dostatečnou podporu na straně prohlížečů i asistivních technologií, myslím, že by to pro uživatele, přístupnost i kodéry bylo lepší. Kodéři by totiž tyto elementy při psaní kódu používali naprosto samozřejmě a nezávisle na tom, jestli pro přístupnost něco chtějí nebo nechtějí dělat. Podobně, jako dnes zcela běžně používají jiné HTML elementy. Přístupnost by se tak stala součástí jejich běžných pracovních postupů bez jakékoliv vícepráce či vícenákladů na vzdělávání a nebyla by vyčleněna mimo běžné pracovní postupy. A přesně to je důvod, proč bych byl osobně raději, kdyby se spíše než role z WAI-ARIA ujaly HTML5 elementy.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že ani dnes všichni nepoužívají například pro nadpisy elementy h1h6, ale tvoří si místo nich vlastní konstrukce typu <div class="nadpis1">. I tak mi ale přijde snazší v takovém případě dotyčnému vysvětlit, že pro nadpisy máme přímo určené elementy, než ho odkazovat na nastudování si další specifikace.

Nebo se mýlím a je jedno, jestli se kodér učí WAI-ARIA nebo HTML5 elementy? A ty jsou tedy zbytečné, když už je tady WAI-ARIA?

Ale ať už to ve finále dopadne tak nebo onak, nejdůležitější je, že budeme mít nástroj přímo určený pro definování sémantiky jednotlivých oblastí stránky a nebudeme pro to muset používat nějaké workaroundy jako nyní.

Související odkazy

čtvrtek 25. října 2012

Nové verze screen readeru JAWS

Tento týden byly vydány hned dvě verze screen readeru JAWS. Pojďme se společně podívat, jaké novinky svým uživatelům přinášejí.

JAWS 14

V pondělí 22. října 2012 oznámil Freedom Scientific uvolnění verze 14. Její asi nejvíce očekávanou novinkou je podpora Windows 8. Freedom Scientific v posledním roce úzce spolupracoval s Microsoftem a upravili JAWS tak, aby s Windows 8 co nejlépe spolupracoval. Ozvučena je tedy jak nová úvodní obrazovka či aplikace jako e-mail, prohlížeč či kalendář.

Mezi další novinky patří nové hlasy Vocalizer Direct od Nuance. Ty nabízejí vyšší kvalitu a rychlejší odezvu oproti původním hlasům (v praxi to znamená, že Zuzana má teď lepší odezvu i v situacích, kdy předtím "nestíhala").

Flexible web umožňuje uživatelům uzůsobit si webové stránky tak, aby se co nejrychleji dostali k tomu, co potřebují, a nebo si ze stránek odstranili to, co nepotřebují.

JAWS 14 také přináší lepší podporu standardu WAI-ARIA a poradí si tak lépe se stránkami, které tento standard používají.

Další informace k JAWSu 14

JAWS 13 CZ

V úterý jsme pak v GALOPu uvolnili českou verzi screen readeru JAWS 13. Ta kromě desítek drobných vylepšení obsahuje řadu užitečných novinek jako je například funkce Rozpoznání textu z obrázků, další lokalizované zdroje ve funkci Prozkoumat či nové skupinové klávesové zkratky pro práci s tabulkami.

O některých novinkách jste se mohli dovědět z prezentace na letošním Tmavomodrém festivalu, z níž existuje i audio záznam. Podrobněji vás s novinkami JAWSu 13 seznámím v sérii článků zde na blogu.

Další informace k JAWSu 13

Tak si JAWS stáhněte, vyzkoušejte, co vše umí a proč patří mezi nejoblíbenější screen readery na celém světě.

úterý 23. října 2012

Umíš vytvořit (přístupný) přehrávač ve Flashi? A byl bys, prosím, ochoten mi pomoci?

Stále častěji se na mě v poslední době obracejí mí nevidomí klienti či kamarádi, kteří mají problémy s flashovými přehrávači videa na nejrůznějších webech. A bohužel i na takových, které by měly být ze své podstaty přístupné komukoliv (Český rozhlas, ČT24, atp.).

Momentálně je situace v této oblasti značně roztříštěná a nepřehledná.

 • Přehrávání videa lze v jednom prohlížeči spustit, ale v jiném ne.
 • Přehrávání videa lze sice spustit, ale další ovládací prvky přehrávače nejsou přístupné.
 • Některé přehrávače s jedním screen readerem fungují, ale s jiným ne.

A určitě jsem na nějakou kombinaci zapomněl ;-)

Samozřejmě mohu provozovatelům napsat, ať si to dají do pořádku, ale bez toho, aniž bych jim poradil, jak konkrétně mají ten přehrávač zpřístupnit, tento postup bohužel nefunguje (ověřeno praxí :-(

Já sám ve Flashi neumím. Proto bych se rád zeptal, zda mezi čtenáři POSLEPU (či mezi jejich kamarády, kolegy, spolupracovníky atp.) není někdo, kdo by uměl takový přehrávač ve Flashi vytvořit.

Napsali bychom pak společně krátký tutoriál, na co si dát při tvorbě flashového přehrávače pozor a co vše vzít v potaz, aby takový přehrávač byl přístupný.

Pokud byste měl někdo čas a chuť mi s tím pomoci, napište mi, prosím, do komentářů nebo přímo na radek.pavlicek@gmail.com.

Děkuji.

čtvrtek 11. října 2012

Opravdu jsou nevidomí z dotykových displejů bezradní?

Ale kdepak. Naprosto normálně s nimi mohou pracovat a dnes pro ně nejsou dotykové displeje překážkou. Samozřejmě za předpokladu, že použijí vhodnou asistivní technologii, která jim práci s dotykovým displejem umožní (což ale platí o všech pomůckách, založených na výpočetní technice).

Česká televize ve středu 10. 10. 2012 odvysílala reportáž Nevidomí jsou z dotykových displejů bezradní, obsahující řadu zavádějících tvrzení, která bych rád uvedl na pravou míru. Celkově mně reportáž vyznívá tak, jak se píše v prvním odstavci: “Řada výrobců zapomíná na nevidomé, přístroje s dotykovým displejem jsou pro ně fakticky neovladatelné. Nadějí by pro ně mohla být speciální technologie Sensek, kterou by mohly být tablety vybaveny v následujícím roce.”

A také tak, že ČT hledá problém někde, kde vlastně vůbec není a trh už jej dávno vyřešil.

Začněme hned titulkem reportáže. Jsou nevidomí z dotykových displejů bezradní? Někteří možná ano (viz ti dva pánové na začátku reportáže), ale myslím že v obecné rovině rozhodně nijak víc, než z běžného (nepřizpůsobeného) počítače či mobilního telefonu. Ty je totiž také třeba pro to, aby s nimi mohl nevidomý člověk pracovat, doplnit asistivní technologií, která to umožní. V případě nevidomých uživatelů se typicky jedná o screen reader, doplněný hlasovou syntézou, eventuálně hmatovým zobrazovačem. Tyto technologie zajišťují to, že nevidomý člověk je pak schopen s běžným počítačem, notebookem, tabletem nebo telefonem pracovat. Nejedná se o nic zvláštního ani převratného, tyto technologie už jsou tady docela dlouhou dobu.

Úplně stejně bych totiž mohl napsat, že nevidomí jsou bezradní z běžných osobních počítačů, vozíčkáři z běžných automobilů, atp. A měl bych pravdu. Protože pokud si je (nebo jim je někdo) nepřizpůsobí, tak jsou pro ně celkem pochopitelně nepoužitelné. Na tom není nic překvapivého ani divného. Titulek reportáže se v nás ale bohužel snaží vyvolat dojem, že zařízení s dotykovými displeji jsou obecně pro nevidomé uživatele nepoužitelné a ti jsou z nich bezradní.

V úvodu reportáže se říká “řada výrobců zapomíná na nevidomé a dotykové přístroje jsou pro ně fakticky neovladatelné”. Toto tvrzení se snaží potvrdit to, co už naznačuje titulek, tedy problematičnost dotykového ovládání pro nevidomé. Nevím, jak je ta řada dlouhá, ale když to otočíme, tak majoritní operační systémy (iOS a Android) jsou už dnes pro nevidomé přístupné out-of-the-box a pokud si nevidomý uživatel vybere některý z nich, tak s ním může prakticky bez obtíží pracovat. Pokud si vybere nějaký jiný (nepřístupný), tak je to jeho (špatná) volba, za kterou mu ale nikdo nemůže, protože přístupná zařízení na trhu jsou.

Další tvrzení “Bez hlasového ovládání je nemají šanci používat.” také neodpovídá realitě. Nevidomí uživatelé k ovládání výpočetní techniky nepotřebují hlasové ovládání (tedy technologii, pomocí níž budou počítači zadávat příkazy hlasem), ale hlasový výstup (tedy technologii, která jim naopak bude informace z obrazovky číst).

Tvrzení o problematičnosti dotykového ovládání nám mají potvrdit i dva nevidomí pánové. Ten první používá přes deset let staré systémy, protože výrobci podle něj na nevidomé zapomínají a práci s dotykovým displejem si představit nedokáže. Druhý pán se kvůli trendu dotykových displejů cítí být na okraji společnosti. Naprosto seriózně by mě zajímalo, zda oba dva pánové měli možnost (a chuť) si někým znalým věci nechat ukázat ovládání přístroje s dotykovým displejem poslepu a vyzkoušet si, jak to funguje. Mám za to, že ne. Protože kdyby ano, tak by takto mluvit nemohli.

Nyní se reportáž otáčí do pozitivního duchu v tom, že někteří přední výrobci dotykových zařízení na nevidomé myslí a stále zdokonalují systém hlasového ovládání. Následuje ale ukázka hlasového výstupu, konkrétně screen readeru Voice Over.

Pokračujeme informací o tom, že některé tablety či dotykové telefony dokáží nevidomým zprostředkovat přes 90 % veškerého obsahu. Tady by mě docela zajímalo, proč zrovna 90 %? Z jakého průzkumu či studie toto číslo vychází?

Revolucí má pak být dotyková technologie Sensek. "To funguje tak, že se dotýkáte běžného hladkého skla, ale ten pocitový vjem je, jako byste se dotýkali nějaké struktury," upřesnil šéfredaktor počítačového portálu David Polesný. Asi jsem málo důvtipný, ale mně tedy David nic neupřesnil, tato věta mi přijde naprosto vytržená z kontextu a vůbec jsem z reportáže nepochopil, jak má tato technologie fungovat a pomoci nevidomým.

Pěknou tečkou na závěr, která to ale nezachrání, je pak otevření mého blogu na iPadu (děkuji za reklamu ;-). Jen ho asi bohužel ti, co reportáž připravovali, nečetli, protože jinak by se třeba v seriálu od Romana Kabelky iPad: standard přístupnosti dotykových zařízení dočetli, jak že to s tím dotykovým ovládáním poslepu vlastně je.

A ještě by si to mohli i prohlédnout na videu, které obsahuje i ukázku toho, jak si na iPadu pustit právě ČT24.

Shrnutí

Shrňme si tedy, co jsme se z reportáže dozvěděli. Nevidomí jsou z dotykových displejů bezradní a někteří se kvůli nim dokonce cítí být i na okraji společnosti, protože většina výrobci na nevidomé zapomíná. Naštěstí někteří přední výrobci na nevidomé myslí a jejich zařízení jim dokáží zprostředkovat až 90 % veškerého obsahu. Zachránit situaci by pak měla technologie Sensek, o které jsme se v reportáži dozvěděli ale jen to, že když se dotýkáme běžného hladkého skla, tak máme pocitový vjem takový, že se dotýkáme nějaké struktury.

A jaká je skutečnost?

Samozřejmě nic není černobílé a jistě se najdou mezi nevidomými uživateli tací, kterým dotykové displeje z nějakého důvodu vyhovovat nebudou (ale takové uživatele najdeme i mezi lidmi bez zrakového hendikepu).

Dle mého názoru je důležité vědět, že s dotykovým displejem je možné už dnes pracovat i poslepu, že uživatelé mají dokonce na výběr z několika možností, jak si přístroje s dotykovým ovládáním zpřístupnit a nemusí čekat na Sentek. To, že se způsob práce liší od zaběhnutého ovládání z klávesnice a to, že nemusí vyhovovat každému, je pochopitelné.

Pravdou je, že o dotykové ovládání je mezi nevidomými uživateli velký zájem. Když jsme tuto tématiku zařadili do programu loňských doprovodných aktivit Tmavomodrého festivalu, praskal sál ve švech. Nevidomý Matěj Plch se tématice přístupnosti Androidu soustavně věnuje už dva roky a publikuje o tom na www.blind-android.cz. Můj nevidomý kolega Roman Kabelka si na letošní WebExpo už ani notebook nebral a veškeré prezentování přístupnosti zvládl s iPadem, iPhonem a hmatovým zobrazovačem. Nevidomý Pavel Ondra, šéf accessibility.gug.cz, už vystřídal několik telefonů s dotykovým ovládáním. A tak bych mohl pokračovat.

Proto mi přijde docela škoda, že reportáž nebyla pojata v opačném duchu a naopak neukázala, co všechno už lze dnes poslepu s dotykovým displejem dělat a namotivovala tak i další nevidomé lidi, kteří se z nějakého důvodu dotykového ovládání bojí, aby si je vyzkoušeli a začali je používat.

Trochu se obávám, že tato reportáž bude mít účinek přesně opačný. “Vždyť i v televizi říkali, že nevidomí jsou z dotykových displejů bezradní. Tak ono to asi ještě pro mě není přístupné,” řeknou si ti, co o problematice moc neví. Ti znalí věci z toho pak budou mít akorát srandu.

Úplně na závěr bych proto rád pozval redaktory České televize - pokud by chtěli natočit reportáž o tom, jak je to s dotykovým ovládáním poslepu ve skutečnosti - k nám do Brna, kde je rádi přivítáme a vše předvedeme ;-)

sobota 29. září 2012

Nepřístupným letákem nevidomého k nákupu nemotivujete

Kdybych o tom na WebExpu nemluvil, že i e-shopy má smysl vytvářet s ohledem na přístupnost. Porovnejte si, jak vidí nabídkový leták běžný příjemce...

Takto vidí newsletter čtenář bez zrakové vady.

...a co z něj má k dispozici nevidomý člověk.

Ukázka newsletteru s vypnutým zobrazováním obrázků.

Jak má pak být nevidomý příjemce newsletteru motivován k nákupu, když si není schopen pomocí screen readeru informace z nabídkového letáku přečíst? A přitom by stačilo tak málo - doplnit relevantní textovou alternativu.

Související odkazy

úterý 4. září 2012

Jak na Kalendář Googlu poslepu - 1. díl

Praktická přístupnost Kalendáře Googlu se stále více dostává do popředí zájmu nevidomých uživatelů. Důvod je jednoduchý - tak jak většina z nás, i tito uživatelé nějaký nástroj na plánování a organizaci času potřebují. A kalendář se k tomuto účelu jeví jako ideální ;-)

Protože se mi požadavků na přístupnost Kalendáře Google sešlo několik, rozhodl jsem se o své zkušenosti a výsledky praktického testování toho, jak je na tom Kalendář Googlu s přístupností pro nevidomé, podělit touto formou. Třeba můj stručný návod bude k užitku i někomu dalšímu (a také budu moci případné tazatele mít kam odkázat).

Předpokládám, že uživatel má založený a zprovozněný účet a provedl také prvotní nastavení Kalendáře (časové pásmo, připomenutí událostí a synchronizaci s mobilním telefonem).

Nevidomým uživatelům nabízí Google nápovědu, jak Kalendář Googlu používat, přímo na svém webu v článku Using Google Calendar with screen readers. Jako plně podporované asistivní techologie jsou zde zmíněny ChromeVox a JAWS s Internet Explorerem 9. Já testoval s kombinací JAWS 13 a Internet Explorer 9, která se v mém případě jevila jako nejspolehlivější. S ostatními prohlížeči šlo kalendář také nějak používat, ale často se stávalo, že některá - zpravidla docela zásadní věc - v nich bohužel nefungovala správně, takže jsem se držel doporučené kombinace JAWSu a Internet Exploreru 9.

Google po standardním přihlášení do rozhraní Kalendáře doporučuje pomocí skrytého odkazu (je i současně nadpisem první úrovně) zapnout zobrazení Agenda, které je pro lineární práci s kalendářem nejvhodnější, a také zabudované horké klávesy, která práci s kalendářem výrazně urychlí. Uživatelům JAWsu je proto doporučeno (kvůli možným kolizím) vypnout Virtuální kurzor. Důležité je (nebo aspoň mně to jinak nefungovalo, a to jsem to zkoušel na dvou počítačích) po potvrzení odkazu pro zobrazení Agendy a zapnutí klávesových zkratek provést znovunačtení Kalendáře pomocí F5.

Pohyb po Agendě

Po provedení tohoto nastavení je možné začít s Kalendářem pracovat standardním způsobem. K pohybu lze použít následující klávesy.

Šipky nahoru a dolu
se používají k navigaci po seznamu událostí. Ve chvíli, kdy název události získá focus, screen reader přečte jak název události, tak její čas a název kalendáře, v němž je tato událost umístěna.
Šipky doleva a doprava
slouží k navigaci mezi jednotlivými dny.
Enter
slouží k rozbalení události a zobrazení jejích detailů.
Tabulátor
použijte k pohybu po detailech události, jako je RSVP či barva události.
Delete
smaže událost.
e
umožňuje editovat detaily události.

Vše jsem prakticky vyzkoušel a mohu potvrdit, že navigace pomocí těchto kláves i hlasová odezva je naprosto bezproblémová a kalendář takto lze poslepu ovládat.

Pojďme si nyní některé postupy popsat krok za krokem.

Vytvoření nové události

Jednou z nejčastějších věcí, které člověk v kalendáři dělá, je vytvoření nové události. Novou událost lze nejrychleji vytvořit stiskem klávesy c. Po jejím stisknutí se zobrazí stránka s detaily události, po níž se pohybuji buď tabulátorem, nebo si zapnu virtuální kurzor, zadám to, co potřebuji (nejčastěji název události a pak čas, který je hned pod ní), stisknu Ctrl+S (pokud jsem zapnul virtuální kurzor, tak jej musím vypnout), čímž událost uložím a vrátím se zpět do Agendy. Pokud se rozhodnu událost neukládat, místo Ctrl+S stisknu Esc a vrátím se zpět do Agendy bez toho, aniž by se událost uložila.

Editování informací o události

Někdy potřebuji událost editovat. V takovém případě si v Agendě vyberu požadovanou událost, stisknu e a dostávám se opět do okna s detailem události. Po ní se mohu navigovat způsobem popsaným v části Vytvoření nové události. Pro uložení použiji Ctrl+S, pro opuštění bez uložení změn Esc.

Smazání události

Občas také potřebuji událost smazat. V takovém případě si ji najdu v Agendě, stisknu Delete, a událost se smaže. Pozor, Kalendář maže přímo, žádné potvrzení se před smazáním neobjeví. Pokud omylem smažu nějakou událost, kterou jsem smazat nechtěl, pak si ji mohu hned po smazání vrátit pomocí Ctrl+Z zpátky.

Tímto popisem jsme si popsali nejčastější akce, které běžný uživatel s kalendářem dělá. Příště se podíváme na další možnosti, které nám Kalendář Googlu nabízí - například práci s více kalendáři či jeho nastavení.

Videoukázka práce s Kalendářem Googlu

P.S. Děkuji panu Martinu Kleinovi za paralelní testování, zpracování jeho výsledků a sdílení a možnost srovnání získaného know-how ;-)

středa 30. května 2012

Recenzia prístupnosti iPhone 4 16 GB: 2. díl

Pokračování recenze Petera Gombárika o přístupnosti iPhone 4. Pokud jste jej ještě nečetli, můžete si přečíst 1. díl recenze přístupnosti iPhone 4.

Telefonovanie

Ako som písal, tak na hlavnej obrazovke nie je žiaden číselník, sú tam ikonky rôznych aplikácií nastavení a pod. No v spodnej časti obrazovky sú vypichnuté položky a medzi nimi sa nachádza aj telefón. Túto položku dvojitým poklepaním vyberieme a zobrazí sa veľká číselná klávesnica. Tu môžeme vytáčať čísla, ktoré chceme, spôsob zadávania čísiel závisí od nastavenia rotora priamo v aplikácii Voiceover. Spodný riadok display sa zmení a máme nasledovné možnosti: klávesnica, pri tejto položke sa nám pri zadávaní čísla zobrazí vybrané číslo, ďalej telefónny zoznam, obľúbené a odkazy. Vždy ak si vyberieme jednu z týchto štyroch možností zobrazí sa ktorá z nich je vybratá priamo pri jej tlačidlu.

Kontakty

Ako už samotný názov napovedá nič iné tu nie je len kontakty. No musel som sa pri tejto aplikácii zastaviť, pretože ma hneď na začiatku potešilo, že som si bez akýchkoľvek problémov zosynchronizoval kontakty cez google apps. Takto mám rovnaké kontakty v Outlooku 2003 a tiež aj priamo v telefóne. Tým, že sú kontakty priamo previazané aj s e-mailovým klientom, môžem využiť všetky možnosti ako pri klasickom počítači, teda písanie e-mailov, pozvánok do kalendára a pod.

Slabou stránkou kontaktov je hľadanie resp. listovanie. Po otvorení kontaktov sa ukáže zoznam zoradený podľa abecedy. Tento zoznam mien je na ľavej strane displaya, na pravej je pásik, ktorý je nazvaný register. Ak si aktivujete poklepaním register, tak švihaním prsta nadol, alebo nahor si vyberáte začiatočné písmeno priezviska podľa ktorého budú zobrazené kontakty. Čiže ak chcem niekoho nájsť pod písmenom C, tak dvakrát švihnem prstom po pásiku smerom dole, Voiceover prečíta vybrané C a na display mám kontakty začínajúce týmto písmenom. Tento spôsob vyhľadávania sa mi zdá dosť zdĺhavý, ale na vrchu displaya sa našťastie nachádza vyhľadávacie pole, kde môžete po jeho aktivovaní vpísať priezvisko hľadanej osoby. Predsa len trošku rýchlejšie. Ak máte ľudí, ktorým voláte častejšie, tak ho môžete zaradiť do obľúbených, priamo jeho telefónne číslo. Potom stačí po otvorení aplikácie telefón zvoliť si obľúbené a tam ho nájdete. Pozor, v obľúbených budete mať mená zoradené podľa poradia ako ich tam zadáte, nie podľa abecedy.

Písanie

Spôsob písania som popisoval ako príklad pri nastavení rotora, ale rád by som ešte napísal, že Iphone prečíta orientáciu klávesnice, či je na výšku, na šírku a podľa toho zoradí aj celú klávesnicu. Možno je len škoda, že niektoré znaky a to aj bodku musíte zadávať buď tak, že si vyberiete tlačidlo viac čísiel, kde sú aj znaky, alebo v prípade bodky to spravíte tak, že dvakrát za sebou stlačíte medzerník, čím napíšete bodku a za ňou aj medzeru. Príde mi to trochu nepraktické. No zaujímavosťou je, že napríklad pri prehliadači Safari je úplne iná klávesnica ako pri písaní správ. V Safari sú zobrazené aj znaky ako bodka, zavináč, a pod.

Vkladanie textu do textových polí, či už na internete, alebo priamo do správy je jednoduché. V prípade, že tak chcete spraviť, dva krát poklepete na pole do ktorého chcete vpisovať a to sa následne otvorí a vy môžete písať. Spôsob zadávania textu môžete pri písaní pomocou rotora bez problémov meniť.

Správy

Tu by som chcel upozorniť len na jednu zaujímavosť, správy sa zoraďujú tak, že vidíte správy od jedného užívateľa hneď vedľa seba. Čiže vidíte, čo ste písali vy a čo Vám na danú správu odpovedali. Hneď naspodku displaya je textové pole, do ktorého ak začnete vpisovať, tak odpovedáte na poslednú správu Vášho priateľa od ktorého máte danú správu. Trošku dlhšie som hľadal tlačidlo na vytvorenie novej správy. Zvyknutý z Nokie som hľadal vytvoriť novú, ale v Slovenskom prostredí je teraz na vytvorenie správy tlačidlo skladať.

Aplikácie, ktoré ma potešili

Nebudem tu ďalej popisovať všetky nastavenia, možnosti každej aplikácie, ale napíšem len tie, ktoré ma skutočne potešili.

Safari: Internetový prehliadač, ktorí niektorí zatracujú pre nepodporovanie flashu, ale mňa doslova nadchol. Zobrazenie stránok je rýchle, telefón sa nezasekáva pri čítaní a obzvlášť príjemné je to, že prvky na stránke vidíte tak na display, ako v skutočnosti sú. Na jednej strane úžasná vec pre priestorovú orientáciu, ale na druhej strane si musíte stránku poriadne pozrieť, aby ste sa s ňou zoznámili a zorientovali. Záleží na tom, kde je hlavné menu stránky, kde sú rôzne odkazy a pod. No rýchlosť s akou sa dá na internete pracovať ma prekvapila.

E-mail: Krásne prístupná aplikácia, správy opäť zoraďované do vlákien a príprava pre nastavenia rôznych účtov. Mňa vyslovene potešila spolupráca s Google apps, ktorá je aj vďaka e-mail push fakt skvelá.

Počasie: Aplikácia počasie je tiež príjemná, môžete si nastaviť mestá, pre ktoré chcete stav počasia, alebo necháte iPhone, aby sám zistil, že kde sa nachádzate a podľa toho zobrazil aktuálne počasie vo vašom meste. Samozrejmosťou je predpoveď na ďalšie dni.

Mapy: Apple používa mapy google. U nás tieto mapy nepodporujú hlasovú navigáciu, ale viete si presne pozrieť celú trasu ako na maps.google.com

Prvé zhrnutie: iPhone mám necelý týždeň a preto prídem na ďalšie skvelé, ale aj menej potešujúce veci. Zatiaľ som sa vôbec nepúšťal do Apple store a tým pádom ani do prístupnosti ďalších aplikácií s Voiceoverom. No prvý dojem je fajn. Určite sú veci, ktoré sa mi nepáčia, ako menenie batérie, malá simka, alebo software do počítača a politika Apple. No jedno je úžasné a to sa nedá poprieť. Apple je prvou firmou, ktorá do samotného zariadenia robí veci ktoré zlepšia prístupnosť nie len pre nás, ale napríklad aj pre ľudí, ktorí majú problémy s motorikou, nedoslýchavých a pod.

Berte prosím toto ako prvotnú recenziu, v prípade, že budete mať akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú prístupnosti, pohybovania sa v menu, alebo čokoľvek čo Vás ohľadom iPhone zaujíma, neváhajte, píšte a ja verím, že Vám budem vedieť odpovedať.

Související odkazy