Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 9. listopadu 2012

Apple jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené - 8. díl

Efektivnější vyčítání oken a textu

V minulém díle jsme si ukázali základní příkazy pro pohyb VoiceOver kurzoru, které si dnes shrneme a doplníme o další zpříjemňující práci. Rovněž přijdou na řadu příkazy umožňující se zorientovat v tom, kde se právě nacházíme a jak se pohybovat v textových polích.

Rychlá navigace a další užitečné příkazy

Abychom při navigaci VoiceOver kurzoru spolu se šipkami nemuseli stále stiskávat klávesy VO (Ctrl+Alt), existuje režim rychlé navigace, na který si rychle zvykneme. Přepíná se soustiskem levé a pravé kurzorové šipky a stačí poté stiskávat pouze šipky. Následující tabulka ukazuje příkazy pro VoiceOver kurzor, které mají alternativu v rychlé navigaci:

PříkazBez rychlé navigaceS rychlou navigací
Přesunout VoiceOver kurzor na další prvekVO+Šipka dopravaŠipka doprava
Přesunout VoiceOver kurzor na předchozí prvekVO+Šipka dolevaŠipka doleva
Přesunout VoiceOver kurzor na další prvek daného typuVO+Šipka dolůŠipka dolů
Přesunout VoiceOver kurzor na předchozí prvek daného typuVO+Šipka nahoruŠipka nahoru
Zahájit interakci s prvkem pod VoiceOver kurzoremVO+Shift+Šipka dolů Šipka dolů+Šipka doprava
Ukončit interakci s prvkem pod VoiceOver kurzoremVO+Shift+Šipka nahoru/td>Šipka dolů+Šipka doleva
Aktivovat (stisknout) prvek pod VoiceOver kurzoremVO+MezerníkŠipka nahoru+Šipka dolů

Když už uvádíme výčet příkazů, zmíníme si i ty, které nás v rámci zkoumané oblasti VoiceOver kurzorem přesouvají po menších či větších úsecích:

Přejít mírně daným směrem (VO+Shift+Šipka doleva, VO+Shift+Šipka doprava):
Tyto příkazy umožňují v textových polích pohyb VoiceOver kurzoru po znacích textu.
Přejít na viditelný začátek (VO+Home) a viditelný konec (VO+End):
Přesune VoiceOver kurzor na první, rresp. poslední,, prvek v aktuálním řádku tabulky či textu.
Přejít na začátek (VO+Shift+Home):
Přesune VoiceOver kurzor na první prvek aktuální oblasti interakce - např. v tabulce se přesune na buňku v prvním řádku a prvním sloupci.
Přejít na konec (VO+Shift+End):
Přesune VoiceOver kurzor na poslední prvek aktuální oblasti interakce - např. na tlačítko OK ve spodní části dialogového okna.
Výběr položek (VO+I):
vyvolá menu se všemi položkami aktuálního okna, v němž lze vybrat položku šipkami či obsaženými písmeny a Enterem na ni VoiceOver kurzor přesunout. Více viz o výběrových nabídkách později v podkapitole o přepínání aplikací a oken.

Pozor na to, že na většině Apple klávesnic je nutné namísto Home stisknout kombinaci FN+šipka doleva, namísto Page Up FN+Šipka nahoru apod.

Rotor

V tuto chvíli se pozastavme u příkazů pro přechod VoiceOver kurzoru na další a předchozí prvek daného typu. To, po jakých prvcích šipky nahoru a dolů přechází, záleží na nastavení tzv. rotoru. Rotor přelaďujeme (přepínáme) při zapnuté rychlé navigaci vpřed soustiskem horní a pravé kurzorové šipky a vzad soustiskem horní a levé kurzorové šipky. Význam rotoru plně doceníme až v oblastech webového obsahu, proto jej zde zmiňujeme jen pro úplnost, jak lze VoiceOver kurzor ovládat.

Mimo oblasti webového obsahu je možné rotor přelaďovat mezi navigací a pohybem po znacích a slovech. Pro běžnou práci v oknech aplikací je ovšem vhodné mít rotor naladěn na volbě Navigace, neboť ta šipkám nahoru a dolů dává kýženou a očekávanou funkci - to jest např. v tabulkových seznamech šipky nahoru a dolů přechází mezi řádky.

Informace o aktuální pozici

V jakoukoli chvíli při aktivovaném VoiceOveru si můžeme ověřit, kde v systému se nacházíme, jak jsou zaměřené jednotlivé kurzory a co je vybráno. Tyto informace zjíšťujeme pomocí funkčních kláves F1 až F6 v kombinaci s klávesami Vo a mají následující význam:

VO+F1
Přečte název aplikace v popředí
VO+F2
Přečte název aktuálního okna v popředí
VO+F3
Popíše prvek pod VoiceOver kurzorem
VO+F4
Popíše prvek zaměřený fokusem
VO+F5
Popíše prvek zaměřený ukazatelem myši
VO+F6
Přečte vybraný text či vybrané položky v seznamu

Přestože VoiceOver kurzor a fokus se navzájem následují, jak jsme si již říkali, nedávají příkazy pro popsání pozice VoiceOver kurzoru a fokusu vždy stejnou odpověď. Je to zapříčiněno již známým faktem, že fokus se nedostane na všechny prvky, na které VoiceOver kurzor,, proto k jejich svázání dochází jen na prvcích, které jsou schopny oba kurzory zaměřit.

Hlášení o popisovaných prvcích se mohou poměrně dosti lišit v závislosti na tom, jaký prvek je zaměřen. Nebudeme si blíže tyto hlášení rozebírat, neboť jsou v zásadě srozumitelná. Stojí pouze za zmínku, že pokud VoiceOver kurzorem nebo fokusem je zaměřeno textové pole, je popsána pozice i textového kurzoru (ukazatele). Dále při popisování položky pod VoiceOver kurzorem je i přečten nápovědný text říkající jak s prvkem pracovat. Tento nápovědný text je možné si kdykoli nechat přečíst pomocí klávesové zkratky VO+Shift+N, popř. je čten automaticky při nejvyšší podrobnosti čtení.

Jestliže funkční klávesu patřící danému kurzoru stiskneme dvakrát, dozvíme se dodatečné informace o prvku či pozici. Je-li např. VoiceOver kurzor v textovém poli, můžeme stiskem VO+F3,F3 zjistit, kolik řádků text má a kolik jich je viditelných.

Pohyb v textu

Když už jsme u textových polí, pojďme si říci, jak se pohybovat v textu. Přestože několik rozdílů najdeme, není na práci s textem v prostředí OS X zásadně nic jiného oproti Windows. Zde je srovnávací tabulka funkcí pro pohyb v textu, které oba systémy nabízí:

FunkceWindowsMac
Posunout kurzor o znakŠipka doleva/dopravaŠipka doleva/doprava
Posunout kurzor o slovoCtrl+Šipka doleva/dopravaAlt+Šipka doleva/doprava
Posunout kurzor na okraj řádkuHome/EndCMD+Šipka doleva/doprava
Posunout kurzor o řádek a optimálně zachovat sloupecŠipka nahoru/dolůŠipka nahoru/dolů
Posunout kurzor o odstavecCtrl+Šipka nahoru/dolůAlt+Šipka nahoru/dolů
Posunout kurzor o obrazovkuPage Up/DownAlt+Page Up/Down
Posunout kurzor na okraj celého textuCtrl+Home/EndCMD+Šipka nahoru/dolů

Musíme si dát pozor na to, že při aktivní rychlé navigaci VoiceOveru je nutné před započetím pohybu v editačním poli zahájit s polem interakci. Rovněž musíme počítat s tím, že rychlá navigace mění význam kurzorových šipek, protože ty pohybují přímo s Voiceover kurzorem. V praxi to znamená, že v textu je základním prvkem pro pohyb VoiceOver kurzoru slovo. Při aktivní rychlé navigaci tedy je nutno používat pro pohyb po znacích již zmíněné klávesové zkratky VO+Shift+Šipka doleva/doprava. Na první pohled se může zdát primární navigace šipkami doleva a doprava po slovech nezvyklá, má však svoji logiku ve smyslu širšího záběru okolního kontextu než jsou znaky.

Ještě jednu, avšak nesporně větší, nezvyklost přináší VoiceOver při odezvě pohybu v textu. V základním nastavení nečte totiž text, který je vpravo od kurzoru, ale text, přes který při pohybu kurzor přešel. Prakticky to má dopad takový, že si musíme dobře uvědomit, na jakém konci vysloveného úseku textu (znaku či slova) se kurzor nachází. Při pohybu vpřed je kurzor umístěn za ním, zatímco při pohybu vzad před ním. De facto to odpovídá režimu čtení, jenž používají odečítače ve Windows pouze při označování a odznačování textu. Je dobré si na tuto vlastnost zvyknout, neboť VoiceOver v systému iOS vyčítá změny pozice kurzoru stejně a toto chování nelze na mobilních zařízeních v současné době přenastavit.

Podcast

V podcastu k dnešnímu dílu si nejprve napíšeme v editoru TextEdit krátký text a odzkoušíme funkce pro přečtení aktuální pozice. Dále si procvičíme práci s rychlou navigací a obecně práci s uživatelským rozhraním. Poslouží nám k tomu utilita VoiceOver, kde si přenastavíme vyslovování číslic a to, aby VoiceOver četl text vpravo od kurzoru a nikoli text, přes který kurzor přechází.

Podcast ke stažení ve formátu mp3 (12,3 MB)

Autorem článku a podcastu je Roman Kabelka.

Další díly seriálu

Žádné komentáře: