Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

sobota 10. srpna 2013

iOS 7: První doteky poslepu - 2. díl

V dnešním článku pokračujeme v povídání Romana Kabelky o nových funkcích a přístupnosti iOS 7.

Braillský výstup

VoiceOver přináší novinky i do spolupráce s braillskými řádky. Nově je možno na obrazovce Braillovo písmo přepínacím tlačítkem Zobrazit klávesnici na obrazovce určit, zda při spárování s braillským řádkem, jenž má i klávesnici pro zadávání textu, se má zobrazit na displeji i klávesnice dotyková. Je-li tato volba povolena, lze využít jak dotykovou klávesnici, tak braillskou klávesnici řádků Focus Blue, EasyLink či jiných podobných braillských řádků.

Druhá novinka se týká braillského matematického zápisu a to normy Nemeth Code, která se používá ve Spojených státech. Rozpoznávání tohoto matematického zápisu lze zapnout přepínacím tlačítkem Pro rovnice používat Nemeth Code na obrazovce Braillovo písmo v nastavení VoiceOveru. Bohužel kvůli neexistující dokumentaci nebylo možné v době psaní tohoto článku zjistit více podrobností, neboť ani testováním nebyly objeveny konkrétní praktické výsledky. To, že se vše bude nějak dále rozvíjet, naznačuje i hlášení VoiceOveru při vstupu do plátna dokumentu v editoru Pages, kde VoiceOver oznamuje připravenost na matematiku.

Nápověda a zvýraznění VoiceOver kurzoru

Stejně tak, jako VoiceOver v iOS umožňuje pomocí VO+K přes bezdrátovou klávesnici vyvolat nápovědu pro nácvik kláves a gest, je možno nyní i při absenci klávesnice poklepáním 2x čtyřmi prsty kdekoli na displej vyvolat tuto nápovědu.

Než se pustíme do představování dalších funkcí zpřístupnění, zmiňme ještě funkci Velký kurzor, jež je k nalezení v nastavení VoiceOveru. Má za úkol zvýraznit orámování VoiceOver kurzoru, tj. aktuálně čtené položky.

Další funkce zpřístupnění

Apple svoji snahu o zpřístupnění svých zařízení zcela všem uživatelům ještě rozhodně nevzdal. A tak v iOS 6 k asistivním funkcím pro zrakově postižené přibyl Assistive Touch. Jedná se o řešení pro uživatele s motorickým postižením, kteří si mohou sami určit ovládací gesta dle svých potřeb. Nyní přichází Switch control, tedy způsob ovládání pro uživatele, kteří mají horní končetiny paralyzované natolik, že nezvládnou na displeji utvářet i jednoduchá gesta. Při aktivní funkci Switch control se s danou prodlevou zvýrazňuje prvek po prvku a na položce, která má být aktivována, dá uživatel signál. To může být vykonáno přes nespecifikovanou pomůcku připojenou k zařízení, ale nejčastěji podle toho, jak je funkce prezentována, se bude jednat o snímání pohybů hlavy přední iSight kamerou zařízení. Např. je prakticky možno nastavit tuto asistivní funkci tak, aby kývnutí hlavou vpravo znamenalo aktivovat aktuální položku, kývnutí vlevo návrat na předchozí obrazovku nebo na plochu.

Vylepšení se dočkali i sluchově postižení, kteří si v nastavení v sekci Zpřístupnění mohou zapnout zobrazování skrytých titulků u multimediálního obsahu, jenž to podporuje. Primárně se bude jednat zřejmě o videa z iTunes Store. Navíc si lze zvolit takový styl zobrazení, aby sledování titulků bylo pro uživatele co nejpohodlnější.

Přizpůsobení vzhledu systému

Funkce pro změnu velikosti textu svým umístěním přímo v kategorii Obecné naznačuje v nastavení, že je určena skutečně všem uživatelům, kteří potřebují písmo pro pohodlnější čtení zvětšit, ale žádnou další asistivní funkci v zásadě nevyužijí. Zvětšení velikosti písma, tzv. dynamické písmo, ovšem neznamená, že veškeré texty budou vyvedeny touto nastavenou velikostí. Záleží především na vývojářích, kteří u konkrétních textových oblastí tuto funkci v aplikacích povolí.

Jak už v mnoha článcích bylo zmíněno, prošel iOS ve své sedmé verzi grafickou proměnou, která spočívá především v pročištění rozhraní od zbytečných ozdob, od tzv. skeumorfismu. Přesto se nejedná o tak plochý design, jenž je typický pro moderní dotykové rozhraní Windows. iOS 7 efektně pracuje s prostorem a vrstvením poloprůhledných ploch na sebe. Rovněž plně využívá displejů s vysokým rozlišením, kterými zařízení od firmy Apple disponují, a používá písmo s tenkými linkami. Jelikož skutečně nové prostředí je světlejší a má jemnější kontury, přináší to i určité obtíže v přístupnosti pro zrakově postižené.

Nicméně nebyl by to Apple, kdyby si nebyl vědom těchto omezení a nenabídl uživatelům možnosti, jak si grafický vzhled přizpůsobit. Odmyslíme-li si v předchozím odstavci zmíněnou funkci Velikost textu, jedná se o podsekce Tučný text, Vyšší kontrast a Omezit pohyb, vše v nastavení v sekci Zpřístupnění. Zatímco funkce Tučný text kompenzuje velikost fontů, snižuje funkce Vyšší kontrast průhlednost pozadí. Za pozornost stojí i tajemně znějící název Omezit pohyb, za nímž se skrývá funkce pozadí s paralaxním efektem. Je-li pozadí větší než displej, posouvá se v závislosti na detekovaných pohybech zařízení, i když ovládací prvky v popředí zůstávají na svém místě. Tento zajímavý efekt může přesto slabozrakým působit potíže a nevidomým pro změnu je srdečně lhostejný. De facto jen spotřebovává energii z baterie při přepočítávání pozice pozadí, proto je pro tyto uživatele vhodnější, aby tento efekt vypnuli.

Související odkazy

Žádné komentáře: