Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 12. června 2009

Twitter a přístupnost

Twitter dnes mohou používat bez větších obtíží i nevidomí uživatelé. Podívejme se, jak se jim s Twitterem pracuje, na jaká úskalí mohou narazit a jak je překonat. K testování jsem sáhnul po osvědčené a aktuálně používané kombinaci screenreaderu JAWS 9 a prohlížeče Firefox 3.0.10 s doplňkem WebVisum.

Registrace

Na první velkou, ale prakticky jedinou obtížně překonatelnou bariéru, narážíme hned v registračním formuláři, který je chráněn pomocí CAPTCHA. K dispozici je sice i audio verze, ale jelikož jsou slova hůře čitelná a audio verze pro nerodilého mluvčího prakticky nesrozumitelná, je třeba k přečtení CAPTCHA využít buď WebVisum nebo požádat někoho bez zrakové vady o pomoc. Jinak je formulář bez větších obtíží přístupný, za mírně obtěžující lze považovat opakování textu nadpisu Can't read this? u každého formulářového prvku.

Twitter poslepu

Poslání twítu ze standardního rozhraní je bezproblémové, čtení twítů také. Jednotlivé twíty jsou vyznačeny jako položky seznamu, takže lze hezky poznat, které informace k sobě patří. Co trošku chybí, je nadpis, uvozující hlavní obsah stránky. Pro jednoduché čtení tak standardní rozhraní dostačuje. Přístupné ale nejsou funkce pro vyznačení oblíbených twítů (hvězdička) a pro odpověď na twít.

Pokud je chce uživatel screenreaderu použít, musí pro twítování použít jiný nástroj. Na AccessibleTwitter je k dispozici přístupné rozhraní, umožňující plnohodnotné používání Twitteru i těm, kteří mají se standardním rozhraním problémy. Každý twít je uvozen nadpisem, obsah twítu vyznačen jako citace, přístupné jsou i funkce pro zprávu přímou zprávu příjemci, přidání twítu mezi oblíbené, odpověď na twít a ReTweet. Mírnou nevýhodou AccessibleTwitteru je nespolehlivost posílání twítů, jejichž délka se blíží 140 znakům - občas se stane, že twít nejde poslat.

To, že se nejedná jen o laboratorní test, ale že Twitter lze i bez kontroly zrakem opravdu používat, potvrzují například nevidomí uživatelé Twitteru Marco Zehe nebo můj kolega Roman Kabelka, kterému děkuji za poskytnuté konzultace k tomuto článku.

Související odkazy

Žádné komentáře: