Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 19. března 2009

Pravidla přístupnosti WCAG 2.0 prakticky

Složité a místy vágní formulace jsou jedna z věcí, které mohou komplikovat pochopení požadavků nové metodiky WCAG 2.0. Po nedávném překladu části metodiky WCAG 2.0 do češtiny jsme připravili další materiál, který může českým tvůrcům webu pomoci implementovat požadavky této metodiky do praxe. Pod názvem Kontrolní seznam pro WCAG 2.0 se skrývá český překlad dokumentu WCAG 2.0 Checklist z dílny organizace WebAim.org. Nechť je vám k užitku.

Jakékoliv připomínky či náměty vítáme buď v komentářích nebo na mém e-mailu.

Žádné komentáře: